• Arthura Hector

De Tijdslijnen van de trage codes


Council of Nine via Arthura U zijt gegroet Lieve mensen van de aarde, Wij zijn de Council of Nine en zeggen u dat de Tijdslijnen gebruikt worden als springplank naar de jullie dimensie.

Dit is mogelijk, omdat er nu een vacuüm optreed, een vacuüm waarin de eenheid samenvalt. Het duister, degene met de trage codes, kunnen op aarde niet langer aanwezig zijn. Zij proberen vanuit de andere dimensies te opereren. In de trage codes voelen zij zich thuis en deze trage codes bevinden zich op een tijdlijn die jullie "het verleden" noemen. In dit tijdsbestek van traag trillende codes kunnen zij leven. Door bepaalde technologische omzettingen kunnen zij overstappen in de tijdslijnen. De tijdsspanne wordt steeds korter, dat weten zij. Met vele technologische hoogstandjes en manipulatie van jullie bewustzijn dringen zij binnen in jullie energie en geest. Zolang jullie de leugens die zij verspreiden geloven hebben zij toegang. De leugens waarover Wij spreken zijn de mindcontrolmanipulatie technieken. Clusters zijn een raster van lijnen die groepen mensen verbinden. Door middel van de clusters, die zij eerder hebben aangelegd bij jullie mensen, kunnen zij overstappen en binnendringen.

Lees verder

#CouncilofNine #Codes #Tijdslijnen

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda