• Arthura Hector

De Gebroken Tijdcodes en de Heilige Lichtlijnen


Ashtar via Arthura

Hallo lieve aardbewoners, Hier is Ashtar met uitleg over de verschillendecirkels van ZIJN. De Tijdcodes zijn de sleutels die de doorgang geven naar een andere tijd of dimensie. Deze codes zijn de vibraties met een bepaalde symboliek. De Heilige Geometrie zijn de vormen die de codes creëren. In de vorm van deze symbolieken kun je tijdreizen. Codes van het verleden zijn anders qua opbouw dan de codes van de toekomst. Dit is een gegeven, een vaste wet! De vibrerende Lichtlijnen bevatten deze Heilige opbouw van Geometrie.

Lees verder...

#Codes #Lichtlijnen #Ashtar

1 view

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda