• Arthura Hector

Ashtar: Denk nu aan de vrede behouden en niet aan twist


Ashtar via Arthura

Ashtar: De waarheden die nu op aarde zullen neerdalen zijn opgedeeld in stukjes. Vele stukjes van de waarheid zijn door God gezonden en met welke resoneer jij? Voel je boosheid opkomen, blijf in respect! Laat je niet verleiden om vanuit machteloosheid iemand te vervloeken. De oorlog in de Oekraïne is er een van wanhoop en macht. Kijk naar de boosheid die opkomt bij je, vaak zit er achter deze boosheid een machteloosheid, een groot verdriet. De buitenwereld is een grote spiegel. Ben je vaak niet gehoord en werd jouw mond gesnoerd? Dat kan de reden zijn. Wanneer jij denkt volgens de waarheid te leven? Weet dan, dat boosheid, wraak en ruzie de negatieve vibes activeren en vermeerderen! Wanneer je hiermee naar buiten gaat kan de mens vele disresonanties neer gaan zetten. Pas daar voor op. Daarom kijk ook naar binnen als je door de buitenwereld wordt geraakt. Zo heel je niet alleen jezelf, maar ook de aarde. De mens zal dan geleid worden naar de werkelijke waarheid van het zelf. Het stiltepunt in jouw zorgt voor vrede en respect, stap je in de buitenste beweging, waar de emoties niet meer te controleren zijn? Dan komt er chaos in je hart en vooral in het hoofd. Als er mensen zijn die opzettelijk de waarheid verdraaien, om nog meer onrust te zaaien, pas dan op! Jij wordt dan getriggert, Het neagtieve, de kabal (Kabaal) willen jou betrekken bij hun oorlog en strijdvoering. De emoties laaien dan hoog op en het gevoel van vernietiging of vergelding staan dan op. Daar werken zij mee. Zo worden zij groot op aarde. Want de negatieve gedachtekrachten bij de mens activeren, is de eerste stap tot oorlog. (Trauma) Wat kan de mens dan doen? Als er een boodschap of onwaarheid wordt uitgesproken, kijk dan eerst waarom het jou zo triggert daarna kijk je of er in de boodschap een stukje waarheid voor jou aanwezig is. Zoek naar de kern en wijs niet direct ALLES af. Lees de boodschap nog een keer wanneer je rustig bent. De volgende stap die je zou kunnen zetten is, hoe de mens ZIJN EIGEN waarheid kan steunen? Groter maken, zodat meerdere deze waarheid ook horen. Breng je medemens op de hoogte van de andere kant. Wees een spiegel die helder weerspiegeld, vaak weerspiegelen de mensen elkaar vanuit een eigen trauma, een troebele spiegel. TRAUMA Het trauma wordt neergezet en de Raad van Karma staat op. Dit draag je vaak levens met je mee. Wat is trauma? Trauma is een verdriet dat ooit ontstaan is in een negatieve situatie waar veel pijn en vooral onderwerping heeft plaats gevonden. Manipulatie zorgt voor meer karma. Wanneer de mens de waarheid weet en deze dan op willen dringen aan de ander, soms zelfs met geweld. Ontstaat er karma. Stil geweld is iemand steeds verder onderdrukken, isoleren en alleen vullen met jouw waarheid. Heilige ruimte Elk mens heeft een Heilige Ruimte gekregen vanuit God de Bron, deze grenzen mogen niet overschreden worden door derden. Door blijvende woede en negatieve gedachtekrachten af te vuren. Dan ontstaat er schending van de Heilige Ruimte. Wanneer de mens schade aanbrengt aan de ander door middel van manipulatie zoals een discussie elke keer weer uitlokken en er steeds weer op terug te komen. Niet los kunnen laten, dat kan tot manipulatie leiden. Macht over de ander. Vaak ontstaat dit door eigen frustraties en onzekerheden.

Ieder mag een eigen waarheid hebben en deze uitdragen op die manier dat het andere niet schaad. De vrije keuze is het pad dat de mens op aarde bewandelt, deze is gegeven om het stukje eigen waarheid neer te zetten, wat bij jou past. Dus voel je je niet zo fijn bij een bepaalde groep, dat kan en dat mag. Het structureel onderuit halen, is niet de juiste manier, Dat doet de kabal al. Zij zijn continue bezig om in groepen die niet hun waarheid vertegenwoordigen, storingen neer te zetten. Wees de punt in het midden Blijf bij jezelf. Zet in de rust jouw waarheid neer, eindeloze discussies werken niet. Die werken uiteindelijk averechts en de spiegel die is geplaatst reflecteert terug naar jou. Stop op tijd, je wint dit niet, of gaat het daarom? MACHT. De ander overtuigen kun je het best vanuit rust neerzetten en voelen wat de ander WEL bedoeld. Het gaat vaak om miscommunicatie en dat de andere boodschap niet juist geïnterpreteert wordt. Miscommunicatie ontstaat nu eenmaal in de dualiteit, elkaar niet kunnen begrijpen of eerder verkeerd begrijpen is vaak de oorzaak. OORDEEL NIET TE SNEL Wat de mens wel kan doen, is in gesprek gaan met zijn hart en via deze poort bereikt hij of zij de Lichtwereld van God. Zij kunnen jou helpen en raad geven. De mens vlucht veel te snel naar buiten toe, om door de vele waarheden en verwarde emoties verslonden te worden. Daardoor ontstaat er nog meer chaos. De stem laten horen is goed en vele vreedzame optochten kunnen al veel doen. Deze trekken de aandacht en geven een signaal af. Maken de andere mens ook wakker als het op het juiste moment gebeurd. Dit is een mooi moment om aandacht te geven aan de nabestaanden en de overgegegane zielen, praat erover. Deel dit gebeuren. Heel dit oorlogsgebied komt nu onder de aandacht en nog veel meer. Geef het aandacht! Het verdriet van de nabestaande, maar ook van de overleden zielen is op dit moment het belangrijkste wat onder de aandacht mag komen. Door dit te tonen en onder de aandacht te brengen wordt er veel geheeld. Dat is een zeer positieve gedachtekracht vanuit liefde. Hoe meer mensen aansluiten, hoe meer Licht er komt in dit stuk van chaos en duister. Hoe meer helderheid in het overgaan van de zielen, hoe meer duidelijkheid er kan opstaan en gezien kan worden. Start niet nog een oorlog, naast de bestaande oorlog De waarheid ontbloot je niet door ruzie te maken. In het trauma gebied waar het vliegtuig is neergestort, heerste al veel duister en trauma. Elke plaats waar veel oorlog voorkomt, wordt Moeder Aarde aangetast. Hoe langer de oorlog duurt, hoe groter en hardnekkiger het trauma wordt. Daarom is elkaar de hand geven of elkaar in de waarde laten (evt op afstand), het beste wat de mens kan doen. Daarnaast mag er veel Licht (in groepen of individueel) via gebeden verzonden worden naar het traumagebied en naar alle slachtoffers. Hou het simpel. Doe dit alleen vanuit het hart en niet om mee te doen omdat het moet. Kies jouw eigen manier. Heb geen schuldgevoel. INSTRALEN TRAUMAGEBIED De Lichtwereld zoals het Ashtar Command is inmiddels bezig om het gebied waar de ramp zich afspeelde, in te stralen met het Goddelijk Licht, zodat vele zaken duidelijk zullen worden, maar eerst om alle zielen te bevrijden uit het duister. De eerste noodzaak nu is de zielen te bevrijden uit hun shock en te begeleiden naar het Licht. (overgangsdimensie). Arthura: Ik heb gisteren de oproep gedaan via de NAR Ceremonie voor as zondag. Daarna heb ik spontaan contact kunnen maken met het gebied en een aantal zielen zijn bij me gekomen en vroegen om hulp. We zijn inmiddels aan de slag gegaan, ik weet dat er nog een boodschap zal komen over dit tragische gebeuren. Maar Ashtar wilde nu eerst aandacht voor het reinigen en het helpen van de zielen die in een oorlogsgebied zijn omgekomen. Daar ligt nu de nadruk op! Hij vraagt dan ook om een rustige basis van gedachtekrachten op aarde neer te zetten. Zodat dit goed kan verlopen. Storingen zijn er al genoeg. Hef op de storing, waar dan ook, door rust uit te stralen en het verdriet dat mag er zijn. Het delen van het verdriet kan zelfs velen harten openen. Vannacht via een droom informatie gehad, hoe het aan te pakken. Er werd ook een soort contract laten zien. Dit gebied is nu eenmaal in handen van de kabal. Inmiddels is er in de binnenaarde olv Adama en Saint Germain een prachtige Heilige Kristalcirkel gemaakt onder het getroffen gebied in de Binnenaarde. Samen met het Lichtschip (meerder zullen komen) wat nu boven het gebied hangt zal deze ingestraald worden met Hoge Lichtfotonen. Zodat een bepaald gedeelte van dit rampgebied Licht zal zijn en vrij van trauma! Via de nieuwe maan zal de opbouw steeds verder worden neergezet. De volle maan zal ook in het teken staan van dit gebeuren. Ashtar: Meer zal nog volgen, Lichtgroet namens de Lichtwereld, van Mij en het Ashtar Command

24 juli 2014

Zie NAR Ceremonie:

Mag gedeeld worden in zijn GEHEEL en onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com ©ART-hura

#mh17

4 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda