• Arthura Hector

Het Natuurlijk Bewustzijn


13 manen bewustzijn

Maria Magdalena, Sananda, Ra, Ashtar Via Arthura

MARIA MAGDALENA: Vele mensen denken te weten vanuit een NATUURLIJK BEWUSTZIJN te handelen. Dit is zelden zo. Want weten zij wel wat deze inhoud? Het begint met het begrijpen van de dualiteit op aarde, waarin deze mens leeft.

DUALITEIT EN DE NIEUWE MAANPOORT De dualiteit wordt vaak verkeerd begrepen op aarde. Dit komt omdat er een kunstmatige dualiteit is ontstaan, lang geleden. Er zijn verschillende oorzaken te benoemen in het verleden van de aarde, hoe dit kunstmatig web is gecreëerd. Dit web, is de kunstmatige matrix waar de mens aan gewend is geraakt. Heel vaak reageert deze mens vanuit deze kunstmatigheid.

In de mens is deze nu verweven en vanaf 21 juni 2014 is de MARIA-MAANPOORT opengegaan over heel de aarde. Vele hebben hier aan meegewerkt. De zonnewende was dit jaar erg speciaal. De 13 13 13 code is neergezet, Arthura heeft een deel mogen ontvangen, via haar Lichtcirkels van het Ashtar Command, het Christusbewustzijn en de ELOHIM (Council of Nine). Dit zijn sterke krachten die de energieblokkade hebben omgezet. Een prachtige LICHTPOORT is geopend en wordt nu verankerd. Dit maandeel is een deelenergie van Maria Magdalena (Magdala's) en dit stuk is actief gemaakt en stroomt nu door naar de andere Godinnen Maanpunten en worden daarmee verbonden.

De FLOWER OF LIFE is de energie waarmee Ik, Maria Magdalena werk en vanuit deze energie zal de Maria Magdalena Energie weer mogen gaan stromen. Het neerzetten van deze punten wordt gerealiseerd vanuit de LERAREN OP AARDE. Velen op aarde hebben op die dag, hard gewerkt om deze MAANPOORT vanuit verschillende punten te realiseren. Wij danken hen.

SANANDA: Zoals lang geleden in het PA RA DIJS zullen de Zonnepoorten en de Maanpoorten weer met elkaar in contact gaan komen en wel in het HART, deze tegengestelde richtingen en vibraties zullen nu naar elkaar toe gaan stromen en zo het PAD VAN LICHT gaan creëren. Deze stroming is op aarde zeer lang geleden geblokkeerd, de vrouwelijke Maan en Maria energie zal weer gaan stromen en het kunstmatig web zal opgelost worden. DE NATUURLIJKE DUALITEIT zal eerst worden hersteld. Een ware opening van het HART zal plaats vinden. Vele kundalini energieën zullen overlopen en geactiveerd worden. De balans tussen het vrouwelijke en mannelijk deel zal weer gaan resoneren met elkaar IN ALLES, maar het gaat stap voor stap. Het aarde bewustzijn wordt langzaam ondergedompeld door deze GOLF VAN LICHT EN LIEFDE. Deze golf van Liefde brengt de mens naar het OOG VAN GOD. Haar middelste kernpunt. Ook de mens kan zo weer de verbinding gaan maken met zijn of haar eigen innerlijke kernpunt, het ware zelf staat op. De leer van de Heilige Harten zal ontsluierd worden.

Arthura: De omschrijving van de energie die ik zojuist en in de afgelopen maanden heb doorgekregen, kan men mooi terug vinden in de 10de graancirkelformatie 2014 van Robbert van den Broeke www.robbertvandenbroeke.nl Deze is vlak na de opening van de Maanpoort ontstaan van 21 juni 2014 (de zonnewende) en toen ik in de graancirkel aan kwam werd ik vervuld van een zeer grote emotie en herkenning. De ene kant symboliseert de energie van Maria Magdalena (het vrouwelijk water) en de andere kant van Jezus Christus (Sananda, het mannelijk vuur) zij komen samen in het OOG VAN GOD,(het midden van de cirkel) het Heilige Huwelijk van het HART! Het Pad van Licht Stroomt daar doorheen naartoe. Ik voelde dat de mens meegenomen werd in deze energie. Al die tijd hebben de prachtige Lichtwezens mij verteld over de GROTE LICHTGOLF die zich dit jaar aan het opbouwen is en merkbaar wordt vanaf 21 juni 2014. Ik heb gehuild zo raakte mij dit. Dit is voor mij de mooiste bevestiging van alle boodschappen over deze tijd.

De mens krijgt de kans zijn 13de punt te bereiken. Pak je surfplank van Licht en ga surfen op die mooie grote LICHTGOLF die naar het PARADIJS stroomt. De lessen van het HEILIGE HART vindt je daar! Ook het openen van de Poort op 21 juni, (Utrecht) was erg mooi. Ik heb nog nooit Maria Magdalena zo diep gevoeld. Haar zachte vrouwelijke energie en aanwezigheid kwam binnen en circuleerde door de ruimte. Ik ben toen geactiveerd door Haar in mijn hart. Dit was een diepe aanraking.

RA: Het 13 manen bewustzijn is nu werkelijkheid geworden op aarde. In het fysieke zal dit merkbaar worden en grote gevolgen hebben. Weet dat de LICHTGOLF alle energetische virussen neutraliseert vanuit LIEFDE! Het Ashtar Command kan gezien worden als een grote Virusscanner, die al eonen lang werkzaam is. Het valse licht wordt op deze manier door de grote Liefdesgolf in het hart van elk wezen op aarde bijgesteld en in balans gebracht. Vals licht handelt vanuit ratio en de energie van het hart stroomt dan niet goed door naar de hogere chakra’s. Er is geen verbinding van het mentale licht naar het hart. Spiritualiteit vanuit de 4d dualiteit ( zie vorige boodschappen hierover). Daarom zijn de PI RA MIDE S out of tune geraakt. De Wet van Eén kan niet worden nageleefd. Het uitvoeren van de Wet van Eén kan pas tot stand komen via het natuurlijk bewustzijn. Wanneer er weer balans is in de dualiteit en de mens in de Alphagolf is geplaatst.

ASHTAR: De mens mag de aarde zien als een prachtige blauwe planeet met een zachte (ozon)laag die de mens beschermt tegen het grote sterke zonlicht vanuit het universum. De ijskoude stralen zijn zo heet dat er koelte ontstaat, maar door de nevel laag van de ozon worden de stralen omgebogen tot warmte. Deze warmte omarmt de mens en elk levend wezen. Vanuit een iets abstracter perspectief gezien, bestaat de aarde uit pure energie. Wanneer Wij vanuit de kosmos de aarde bestuderen en observeren, zien Wij van het Ashtar Command de opbouw van hologrammen, ook waar de aarde wordt aangevallen door virussen. Ik bedoel hier de energetische virussen, op de manier zoals jullie vaak digitale virussen tegenkomen in jullie computer. Vanuit Ons perspectief, multidimensionaal en holografisch. In de natuurlijke dualiteit is er balans tussen de duale delen. Tussen het vrouwelijke en de mannelijke opdeling. Soms raakt het even in onbalans, maar herstelt zich weer snel wanneer de lucht is geklaard. Bij een kunstmatige dualiteit komt er geen einde aan de disbalans, oorlogen blijven te lang voortduren. Op die plaatsen waar oorlogen blijvend zijn, wordt Moeder Aarde geïnjecteerd met negatieve virussen. De lagere vibraties uit de lagere dimensies willen graag een oorlog in stand houden. Dit geeft hen de macht over de manipulatie energie. Het energetisch angstvirus wat zich dan verspreidt tast de mens en de aarde aan en sluit het hart af.

HERSENGOLVEN EN HET ANGSTVIRUS

De menselijke staat kan zich in verschillende hersengolven bevinden. De meest gangbare golf is de betagolf en reguleert de duale 3d en het ALERT ZIJN. Wanneer de mens mediteert, verhoogt de trilling zich en de hersengolf wordt langzamer (zie ook NAR), er ontstaat in de eerste instantie de alphagolf van ontspanning en bewustwording. Vanuit deze verschillende golven bekijkt men het leven en de problemen anders. Je verkrijgt een ander perspectief, jouw bewustzijn opent zich tijdelijk in de meditatie. Hoe dieper de mens in trance raakt hoe dichter deze mens contact krijgt met de Lichtwerelden.

De mens bevrijdt zichzelf dan uit die fysieke 3d laag en stijgt dan even op naar een andere trilling. In die trilling wonen Wij. Op dat moment kan er een zuivere uitwisseling gaan ontstaan tussen de bewustzijnslagen van de mens en ONS, de Lichtwezens en GOD. Deze uitwisseling gaat altijd via het hart, de liefdesfrequenties. Dit zijn de dimensies vanaf de 5d. Wanneer mensen bezeten of aangevallen worden, worden zij a.h.w. geheckt. Weet dat er altijd een manier is om dit van je af te schudden. Wanneer je hart straalt van liefde en jouw balans hoofdzakelijk vanuit liefde ontstaat, kan er geen virus binnendringen. Jouw antivirus programma is goed werkzaam. Wij van het Ashtar Command werken als een virusscanner en neutraliseren de energetische virussen multidimensionaal. Dit kan alleen gebeuren als de mens ervoor open staat en niet in een onwetende slaap verkeert. Je kunt ook kiezen om in een onwetende staat te verblijven, men negeert dan gewoon de andere dimensies. Dat is het recht van de vrije wil.

Er wordt jammer genoeg ook misbruik van het recht van de vrije wil gemaakt. Hier werken de duistere aan mee en beïnvloeden jou. De connectie van het hart en de hersenen zijn van groot belang. Omdat de hersengolven reageren op jouw toestand van zijn. Blij of verdrietig. Wanneer woede en vreselijke pijnen steeds maar weer op jou pad komen, dan kan er spraken zijn van een energetisch of holografisch virus. Gedachtekrachten zijn zeer sterk en kunnen dit beïnvloeden positief en negatief. In dit proces mag de mens nu wakker gaan worden. Het mentale combineren met het hart. De vele gedachtekrachten die de mens uitzendt zijn zeer divers, wanneer dit meer één geheel gaat worden op aarde, kan er veel omgezet worden in een korte tijd. Vele Cirkels van Licht werken zo door de mens heen en geven een liefdesgedachte af.

Lief mens wat jij kunt doen: Open afwisselend je hart of je derde oog (liefst beide tegelijkertijd), voor deze liefdesenergie. Het wordt een belangrijke tijd om jou gedachte goed te kunnen “zien” en ook te beheren. Er zal daarnaast nog veel verwarring ontstaan in de mens. Naast de grote LICHTGOLF zal er een schaduw ontstaan, in het begin is dit een restschaduw. Later zal deze schaduw naast de Lichtgolf steeds meer in balans gaan komen. Dan spreken we over de NATUURLIJKE DUALITEIT. Later wordt dit het NATUURLIJK BEWUSTZIJN, HET 13 MANEN BEWUSTZIJN. Voordat er een waar PA RA DIJS op aarde zal ontstaan, zal er eerst een balans in alle harten plaats gaan vinden. De mens mag zichzelf gaan neerzetten in zijn 13de punt, de 13de punt in het midden van de cirkel van de 12, van het ware zelf. Deze LICHTGOLF stroomt naar dat 13de punt. De geboorte van dat 13de punt op aarde wordt nu spoedig verankerd, een belangrijke datum was de zonnewende van 21 juni 2014 (de maanpoort ging open). Eind 2014 zal de verankering een feit zijn. Het 13 Manen Bewustzijn kan dan gerealiseerd worden op aarde.

ASHTAR vervolgt: Ik, Ashtar wil graag nog een extra waarschuwing afgeven, vooral aan de mensen die met energieën werken. De energieën die nu op aarde ontstaan, zijn niet meer het zelfde als voorheen. Deze gaan met sprongen vooruit en worden zo gigantisch hoog, dat onwetendheid van de mens gewaarschuwd mag worden. Deze krachten zijn de krachten van GOD! Hiermee mag niet gesjoemeld worden. Een zuivere waarneming kan alleen ontstaan vanuit de Alphagolf. Nog zuiverder zou dit zijn vanuit een diepere Theta of Deltagolf. Dan kunnen Wij jou ontmoeten en de weg tonen hoe hiermee om te gaan. Sommige Leraren die zijn opgeleid door het Licht zijn al continue in de Alphagolf en werken vanuit de Theta en Deltagolf in wakende toestand. Zij bevinden zich in de 5d en hoger. Bevat de kennis van het Natuurlijk Bewustzijn. Het kan moeilijk voor hen zijn, om de dualiteit van de 3d binnen te gaan en deze om te zetten. De holografische virussen vanuit de dualiteit kunnen hun systeem aantasten. Daarom trekken zij zich regelmatig terug om hun energiesysteem weer te herstellen.

(NAR: Nieuwe Aquarius Resonantie is een goede methode om aan jou deze diepe inzichten te verschaffen).

Dit waren Maria Magdalena, Sananda, Ra en Ashtar,

Een Lichtgroet van Ons Allen vanuit de Lichtfrequenties van het Hart.

Namasté

29 juli 2014

Mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com ©ART-hura

#13manen

6 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda