• Arthura Hector

Door de poort van de wakkere maan


STAP UIT DE MATRIX deel 1

Ashtar, Sanat Kumara en Lady Venus via Arthura

ASHTAR

Lieve mensen van de aarde hier is een boodschap vanuit het Licht. Een prachtige gebeurtenis staat te gebeuren! Want vanuit het 13 Manen Bewustzijn zal er een toegang gecreëerd worden naar de Nieuwe Aarde. Wanneer de Lichtgolf eenmaal op aarde neerdaalt en de energie van de Nieuwe Aarde Mens geboren gaat worden, kan de mens weer deelnemen aan de Nieuwe Aarde. Langzaam staat Zij op. Wie goed afstemt kan Haar bereiken. Op de Nieuwe Aarde kan de Nieuwe Aarde Mens gaan bouwen aan een nieuw Paradijs op Aarde. Een totaal andere wereld dan waarin de mens nu leeft. Zonder illusies en zonder sluiers van angst. Weer in vrijheid, zoals het hoort. Voor de opening van deze 13de Maanpoort is er veel zuivering geweest in de mens. Want door deze Poort zal er een gigantisch Licht de aarde binnen stromen. Wanneer de activatie vanuit deze Lichtcode ontstaat, zal er spiraalsgewijs de 13de maanpoort worden geopend, deze zal vanuit fotonen gecreëerd worden. Een bijzonder fenomeen wordt neergezet.

Een deel van deze Lichtgolf werd al eerder toegelaten tijdens de zomerzonnewende, de Maanpoort van 21 juni 2014 en deze stroomde BOVEN de aarde naar binnen. Via deze Winterzonnewende daalt deze OP het aardebewustzijn neer. Wanneer dit gebeurd zal er in de mens een activatie gaan plaats vinden. De geboorte van de Nieuwe Aarde Mens zal dan een feit worden. Wanneer er een verbinding met deze Poort gemaakt wordt zal de mens weer de verbinding aangaan met De Nieuwe Aarde. Door deze poort heen kan de mens ook opnieuw geboren worden. Deze poort is de toegang tot de Nieuwe Aarde! HET JAAR 2015 De Maanpoort van 21 december 2014 zal geactiveerd worden. Vanuit deze poort zal er een groot Licht komen en Quetzalcoatl zal voor gaan en OP de aarde neer gaan dalen. De Regenboogenergie zal het aardebewustzijn gaan bevruchten en de Nieuwe Aarde Mens. Vanaf de periode van de nieuwe maan: 22 december 2014 tot aan de volle maan van 5 januari 2015 zal dit een feit worden. Wat gebeurt er dan op aarde? Het Licht wat gigantisch indaalt zal veel omzetten. Zorg dat je jezelf verbindt met deze Lichtgolf. Ga door de Maanpoort en maak een liefdevolle connectie. De aanraking die gemaakt kan worden vanaf 21 december 2014 geeft de mens opnieuw de Hemelse krachten. Dit is de dertiende punt van kracht die de maan kan geven, om de mens en de aarde in het centrale krachtpunt te plaatsen. Deze bijzondere nieuwe maan op 22 december is de dertiende nieuwe maan van 2014.

DE MAAN EN DE ILLUSIE: MAYA

De maan is een prachtige energie en Zij zorgt dat de mens niet in een illusie vast loopt. Door de steeds wisselende standen van de maan, zorgt Ze voor getemperd maanlicht in de nacht. De maan staat in direct contact met het water en de waterkristallen. Alles wordt daardoor beïnvloed. Wanneer de balans op aarde wordt verstoord, gaat de maanenergie aan de slag. Zij zorgt voor herstel en werkt daar waar de storingen plaats vinden. Op een natuurlijke wijze blijft alles zo op aarde mooi in balans. Zo hoort het tenminste te zijn. Dit is het werk van de ORIGINELE MAAN. De Witte Magiërs werken op een natuurlijke manier met de krachten van de maan. Ook zij zorgen voor de balans op aarde.

ILLUSIE

Het web wat geweven wordt door de duistere onzichtbare partijen, werken hun plannen van illusie uit achter de schermen. Deze partij van zwaarte en grijze sluiers willen de mens zodanig beïnvloeden: “ dat de illusie de waarheid wordt en de waarheid een illusie”. Zij bewerken zo ook de maan. Het vrouwelijke deel. De 13 poorten van de Maan, die de laatste jaren zijn neergezet kunnen nu samen gaan werken als één geheel. Uiteindelijk omarmt de zon deze 13 manen. Wanneer dit opnieuw gebeurt, kan de originele MAAN opstaan. Wanneer Vader Hemel, Moeder Aarde kust komt er een Heilige Huwelijk tot stand. Dat is wat er gaat gebeuren vanaf 2015. Deze omkering draagt veel energie in zich, ook veel chaos. Maar de liefde is in overvloed aanwezig. Keer haar niet de rug toe.

SANAT KUMARA, Quetzalcoatl

De regenboogslang is de energie van de verandering, maar ook die van het openen van de waarheid. Zij draagt de kennis van de Nieuwe Aarde in zich, tevens zal de Regenboogslang of Quetzalcoatl deze oer-energie activeren IN de mens. Vanaf het jaar 2015 zal Quetzalcoatl de geest van de mens gaan bevruchten.

In de mens zal het natuurlijk bewustzijn geopend worden. De kennis van het creëren kan tot stand gaan komen in de materie. De fysieke mens zal met zijn fysieke ogen wonderen gaan waarnemen en elk jaar zal dit doorgaan en versterkt worden. Elk talent zal een verdieping ondergaan. Het Lichtzaad wat dan wordt gezaaid in de mens, zal elk talent laten opbloeien. Vele ideeën en uitvindingen zullen gaan opstaan zowel in de wetenschap, politiek als in de kunst. In alle onderdelen zal er een opbloei van energie komen. Het Lichtzaad wat opengaat, is niet positief of negatief. Het is eerder van belang wat de mens ermee gaat doen, want dát zal de toekomst van de aarde zijn: “Het creëren van liefde of van manipulatie”.

LICHT EN DONKER

Dit is de tijd waar WIJ zo naar hebben uitgekeken, maar er ligt ook een gevaar in het opengaan van deze kennis. Het gevaar van liefdeloosheid en egoïsme (zoals de val van Atlantis). Deze prachtige kennis kan ingezet worden om de aarde te redden of gevangen te nemen. De Originele Werelden van heelheid werken nu zeer hard om de mens aan te raken door alle sluiers heen. De makers van de illusie sluiers weten dit ook! Er zijn er, die achter de schermen deze beweging gade slaan. Zij willen deze energie verstoren en gevangen zetten om uiteindelijk een gigantisch BREIN VAN MANIPULATIE neer te zetten. Een kunstmatige LICHT van MACHT EN ONDERDRUKKING. Het liefdevolle Lichtzaad wordt dan zodanig uitgekleed, dat het in vormen wordt gegoten die niet aards en niet Hemels zijn. Deze mismaking van het Goddelijke Lichtzaad wat LEVEND hoort te zijn en dit doorgeeft aan de aarde en groei in zijn kiem draagt, wordt dan zodanig gemanipuleerd dat er nog meer onderdrukking zal komen, maar op een manier dat de mens dit niet meer kan waarnemen. Zo zullen zij de mens toetakelen en vastzetten in dat Brein van Kunstmatigheid. Door opdeling.

LICHTWERKERS, STARSEEDS EN STERRENZADEN STA OP!

Elke Lichtwerker, Sterrenzaad of Sterrenmens wil ik, Sanat Kumara uitdrukkelijk vragen om zijn taak uit te gaan voeren en vooral niet terug te deinzen voor gezichtsverlies of ego. Het ego is nog een gevoelig punt in deze en daarom hangt de toekomst van de aarde en de mens af van deze periode, welke keuzes er worden gemaakt. Kies jij voor de werkelijke waarheid, de originele wereld zoals God het bedoeld heeft of… voor een wereld die glad en geruisloos is, maar waar de geest van de mens gevangen zit? Moet de mens een onderdeel worden van: “ een KUNSTMATIG BREIN dat zijn energie haalt uit elk Lichtwezen op aarde?” Daar is het LEVEND LICHT EN WATER niet voor bedoeld.

WIL DE MENS MEEWERKEN AAN DICTATORSCHAP VERMOMT IN EEN KUNSTMATIG SCHAAP?

Is de kwellende hel waaruit vele komen nog niet genoeg geweest op aarde? De hel is niets anders dan de gevangenschap van de geest in een troebele vijver, vol draden en sluiers die de geest benevelen. Weet, lief mens dat deze kunstmatige staat van zijn niets oplevert voor de aarde, alleen maar afbrokkeling en uitzuiging van deze prachtige levende energie. Dit is niet wat God, Moeder Aarde of de mens wil. Jullie toekomst hangt af van de keuzes die NU gemaakt worden. Een prachtige periode staat op, maar deze kan ook de donkerste toekomst in zich dragen. Daar waar die donkerste toekomst al is neergezet, zijn mensen niet langer mensen. Zij zijn onderdelen van een zeer groot kunstmatig brein. Een gehersenspoeld mens in een namaak aarde. De ene laag ontvluchten kan nog, maar men komt dan daarna in een andere laag terecht en daarna in nog een andere laag. Er is op dat moment geen vluchten meer aan. Bevrijding gaat anders. In de tijdlijn waarin de mens zich nu begeeft is dit al gestart. De mens wordt steeds verder bewerkt. Want deze duistere krachten werken vanuit het verleden naar dat punt in de toekomst waar het KUNSTMATIG BREIN is gerealiseerd. Vanuit deze gerealiseerde toekomst maken zij al lijnen naar deze tijd. Op deze manier worden de andere 13 zelven vastgezet. Zodat de energie van de mens opgedeeld blijft en niet heel kan worden. Verstoring in het energetisch veld van de mens is een feit. Waarin vooral onwetendheid de angel is. De giftige angel. Verwijder deze angel en de mens kan weer natuurlijk reageren. De mens kan zich dan gaan herstellen. Want voor elke gevangenschap is er een bevrijding.

STAP UIT DE MATRIX VAN ILLUSIE NU HET NOG KAN!

Laat je niet inpakken door allerlei structuren die de vrijheid van de geest tegenwerken. Volg het hart en de liefde! Zet liefde neer op aarde en verspreid hoe klein ook, deze levende energie. Zodat de aarde kan uitgroeien tot een werkelijke originele aarde die ooit lang geleden was ontstaan. Laat jullie toekomst een toekomst worden van vrijheid en liefde. Van schoonheid scheppen en samenwerking. Er zijn prachtige beelden verzonden naar jullie tijd. Beelden van een kleurige aarde in een prachtig kleed en in een liefdes energie omhult. De mens mag deze Nieuwe Aarde betreden vanuit liefde en respect. De kennis is compleet en er wordt geleefd volgens de WET VAN ÉÉN.

Luister naar het sterrenkind op aarde of in je hart. Ouders van sterrenkinderen: neem het op voor deze kinderen, bescherm hen. Wees niet bang om de werkelijkheid neer te zetten en de waarheid uit te spreken. Uit je gevoelens en volg je intuïtie. Schaam je niet langer en laat zien wie je bent. Het is tijd! Leer de andere die dit niet kennen, hoe dit te doen. Leg hen uit waarom jij dat zo doet. Laat ze eerst maar even wennen en lachen, want spoedig weten zij ook hoe het zit. Want die kennis komt via de Lichtzaden bij hen, misschien wel via jou. Vele Lichtzaden van kennis worden gestrooid om de Nieuwe Aarde Mens te laten ontwaken. De kristallijne cellen in jou lief mens, staan op scherp want zij weten wat er komen gaat. Deze kristallen in de mens zijn zodanig afgesteld zodat zij op het juiste moment geactiveerd kunnen worden om de kennis te gaan ontvangen. Wat een mooi Licht is dat wanneer de mens dit gaan ontvangen. Het lijkt wel Hemels vuurwerk. Misschien is het hard werken lief mens, maar weet wanneer de kennis van de Nieuwe Aarde uitgedragen wordt, er veel ondersteuning op je pad komt. Wees niet verlegen, want de boodschap die je brengt zal de mensheid redden van de ondergang. Met dit in gedachten zal de doorstap gemaakt kunnen worden naar een prachtig Paradijs.

VERSTORINGEN

Er zullen zeker verstoringen op je pad komen. Als dat zo is, schrik hier niet van en kijk verder. Het werk wat je uitdraagt bevat dan de juiste informatie. Deze verstoring zal niet lang duren, slechts een bepaalde periode. Zet dus door en stap verder in het uitdragen van deze mooie informatie van liefde. Je wordt beschermd door deze Heilige Harten kennis. Ja, de uitspraak: ” liefde overwint alles”, geldt ook hier. Deze verstoring is tijdelijk en werkt op het moment dat de mens nog te beïnvloeden is. Wanneer men volhoudt zullen zij deze mens niet meer kunnen bereiken.

SCHULDGEVOEL

De mens mag het schuldgevoel los gaan laten, dit is namelijk de ruis die neergezet wordt in de liefdesvibratie. De mens gaat dan twijfelen om door te gaan en twijfelt of dit wel het juiste pad is. Doordat andere jou steeds weer een schuldgevoel aanpraten, kan het zijn dat je te vroeg opgeeft. Je valt dan weer terug in jouw oude systeem. Een kleine terugval is natuurlijk en hoort erbij. Maar een terug val dat permanent is zal de hoge liefdesvibratie weer omzetten in een lagere toon. Weet, dat elk mens op elk moment, steeds weer opnieuw kan beginnen en dat na elke terugval het opstaan steeds sneller en gemakkelijker gaat.

DE NIEUWE AARDE WEET OOK DAT DE NIEUWE AARDE EEN ONDERDEEL VAN DE MENS IS EN DAT DE MENS DIT DEEL AL EONEN LANG IN ZICH MEEDRAAGT, TOT HET MOMENT DAT HET OPEN KAN GAAN. NU IS DAT MOMENT!

Iedereen bevat een deeltje van de Nieuwe Aarde in zich. Wanneer dit deeltje opengaat, verspreidt de energie zich vanzelf. Daarom komen er storingen op je pad, om dit tegen te houden. Wanneer de mens bang en onwetend is trekt zij zich terug. Vanaf nu zal er veel informatie vrij gaan komen om de mens op aarde te gaan informeren. Mis je kans niet, maar maak deel uit, in het doorgeven van deze Hemelse informatie.

LADY VENUS, de wakkere maan

DE TIJD IS NU!

Wanneer de Maan wakker wordt, zal ook de Aarde weer wakker worden in Haar originele staat. Vele storende resonantiegolven worden naar de maan gezonden. Om de aarde en de maan onder een duistere macht te plaatsen. (Zie vorige boodschappen over de maan: Lady Luna is back). Zoals al eerder is doorgegeven is de maan een klankbord en een weerkaatsing van energie. Deze weerkaatsing kan op aarde neerdalen. Dit kan in positieve en in negatieve zin worden neergezet. De maan werd zodanig negatief uitgebuit, dat Zij als een kunstmatig hologram werd weergegeven.

Verbonden aan het KUNSTMATIGE TOEKOMST- BREIN.

Ook spiritualiteit kon op die manier gemanipuleerd worden en tijdelijk ingezet worden als afleiding voor de mens. Zwarte magie werd via de maan versterkt en kon zo meer storingen neerzetten. De sinistere achterban zei: “De mens wil spiritualiteit? Zet de mens maar in als spiritueel wezen, zodat wij op die manier hen kunnen leiden als onderdeel van onze manipulatietechnieken. Laat hun ego maar opstaan en samengaan met hun trauma’s. Wij bespelen hen als pionnetjes”. In de prachtige spirituele reis werd de mens dan verhinderd en versluierd, om uiteindelijk weer verstoord te worden. Onwetend en spelend als een kind met magische krachten. Gemanipuleerd als onwetende partij. Ingezet als slaaf. Vaak greep het Licht in en werden de spirituele krachten weer afgedekt door het Licht, voor de eigen veiligheid. Nu de Natuurlijke Maankrachten weer geopend zijn en de 13 Manen Poorten bijna helemaal wakker zijn, kan deze informatie ook op aarde weer gaan resoneren. De maan en de Godinnenkrachten staan op en worden actief. Belangrijk in dit alles is het samengaan van de Zon- en Maankracht. Zoals in een Heilige Huwelijk de HEELHEID wordt bereikt. (lees ook hier de vorige boodschappen over).

VLOEKEN EN MAGISCHE SPREUKEN

De vloek die vaak op aarde wordt gebruikt: VER DOM ME of GOD VER DOM ME is een code die is ingesteld door de gevallen engelen. In de dualiteit maakt bijna elk mens er weleens gebruik van, maar wist de mens wel wat het werkelijk inhield? MAAK ME DOM, MAAK MIJ ONWETEND, VER DOEM MIJ! SLUIT MIJ AF VAN DE WAARHEID Nu jullie dit weer weten is het simpel, nietwaar? Zeg liever wanneer men gewend is te vloeken: VER DOM MIJ NIET! Hoe voelt dat? En zeg dan: GOD SLUIT MIJ NIET AF VAN DE WAARHEID, MAAR OPEN DEZE IN MIJ Je zult zien dat de mens wijzer gaat worden. In de dualiteit is er een belangrijk punt dat mag verteld worden, zonder dat er een schuldgevoel wordt neergezet of dat er met een wijze vinger naar jou gedrag wordt gewezen? DUALITEIT Duaal betekent tweeledigheid. Lief mens begin met het tweeledige in balans te brengen. Dit is de eerste stap naar heelheid. Ontdek het vanuit eigen ervaringen en deel dit met elkaar. Schaam je niet, door je kwetsbaar op te stellen.

Door je af te stemmen keer op keer op de prachtige LICHTGOLF van LIEFDE, wordt je steeds verder opgetild. Je wordt dan de dertiende punt van kracht in het midden. Steeds beter kan de mens zichzelf zien en zichzelf beter onderscheiden van wie hij werkelijk is. Dan kan het illusiedeel in de mens zichtbaar gaan worden. De originele wereld komt dichterbij je en de ogen gaan open, maar weet: Dit kan alleen op het juiste moment, want wanneer het ego nog teveel aanwezig is, kan dit de kracht van het 13de punt direct naar beneden zuigen naar een diepere illusie laag. Dieper de matrix in. (lees: Het Orakel van Ra). De mens mag gaan ontdekken wat bewustzijn inhoudt. Dat kan door middel van het 13 Manen Bewustzijn en dit gaat via de 13 stappen en de 13 Zelven. De 13 lagen van de ontdekking van het werkelijke mens zijn. De resonanties van Venus dragen deze 13 Manen wijsheid in zich mee. Wij hebben dit eerder op aarde neergezet.

Dit waren Ashtar, Sanat Kumara en Lady Venus

Wij groeten u mensen van de Aarde in liefde

Namasté

17 december 2014

Mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de bron en website: Arthura Hector, www.ashtarcommandnederland.com

#Maan #STAPUITDEMATRIXdeel1

4 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda