• Arthura Hector

“DE DROOMTIJD EN DE ELVEN”


STAP UIT DE MATRIX DEEL 2

Het sneeuwt en de kristallen in het water zijn bevroren en in een vaste positie neergezet. Twinkelende vlokjes die schitteren in het licht. Weet dat elk weer op aarde, de energieën van de aarde beroeren. De droomtijd zorgt voor prachtige dingen. Durf jij te dromen? Er zijn vele energieën en Elven op en rond de aarde. Op elke planeet zijn er weer andere, omdat elke planeet een andere weerstoestand met zich mee brengt. Sommige planeten bezitten een enorme hitte of koude. Deze worden dan bewoond door de Vuur-Elf of de Sneeuw-Elf. Zoals water en vuur tegengestelde zijn, zo zijn ook deze soorten Elven anders. Zij wonen daar waar zij thuis horen.

WATER-ELVEN

Water-Elven zorgen voor het water, maar vooral voor de emoties die in het water verschijnen door middel van de waterkristallen. Steeds weer zijn zij druk bezig met de veranderingen in het water. Zo beweeglijk het water is, zo veranderlijk zijn de waterkristallen. Het is een specialiteit op zich. Deze zeer flexibele Elven zijn puur en vooral etherisch, fijnstoffelijk. Net als waterdamp kunnen zij snel oplossen, maar ook weer verschijnen. Zij werken samen met de WATERVROUWEN. Vrouwe of Dame van het Meer, of Vrouwe van de zee. Elk water heeft een prachtige serene energie, vooral als dit water zuiver van energie is. Deze Vrouwen hoede de totale wateroppervlakte van een meer of een plas. En in samenwerking met de Water of Kristal-Elf zorgen zij zo voor het behoud van een levende waterenergie. Vele energieën bevinden zich in en rondom het water en zij werken allen samen vanuit die droomstaat voor een goede balans op aarde. VUUR-ELVEN Alles speelt een rol, zowel de zonnelichtjes die gaan dansen op het water. Deze zonnen, en vuur Elven zijn vooral beweeglijk als een dansend vuur.

Schitterend door de reflecties van het zonlicht op het water. De wind-Elven komen ook vaak voorbij en sturen de rimpelingen op het water als kleine golfjes van blijheid. Wanneer het zonlicht dan reflecteert wordt alles blij en vrolijk. Je hoort als het ware deze energieën met elkaar lachen. Stem je maar eens af en wees heel stil. Laat de ratio deze keer maar gaan slapen en open het hart van het gevoel. Stap de droomtijd binnen. De dimensie waar jouw bewustzijn anders reageert. Is dit niet de originele staat van zijn? Wanneer de mens weer één kan worden met deze energieën, kan er ook samenwerking ontstaan tussen de mens, het water, de Elven en de kristallen. Dit alles heeft bewustzijn. Heel de aarde leeft! De droomtijd leeft. WIND-ELVEN De Wind-Elven komen voorbij als er in de ether iets schoon geveegd dient te worden. Zij worden door de Wind en de Lucht DEVA’s meegenomen in hun schoot en zij waaien naar die plek waar de wind hen brengt.

Deva’s zijn grote Lucht-Elven. Het zijn eigenlijk geen Elven, maar zijn wel familie. Zij werken samen met de kleinere soort: de Luchtelfjes. Zij helpen allen mee om de aarde in balans te houden. In de dualiteit is er namelijk veel te doen. De balans tussen het negatieve en positieve goed te behouden. Want de mens die dit niet kan waarnemen, is afgesloten voor zoveel moois. Deze droomstaat is een taboe. DEVA’s zijn prachtige gevleugelde Wezens die zich bevinden tussen de Elven en de Engelen. Daar kom ik later op terug. AARDE-ELVEN Aarde-Elven zijn op te delen in vele soorten. Dit komt omdat de aarde is bedekt met vele soorten materie. Zoals het Stenenvolk, Kristalvolk, Aarde en Grondvolk, Plantenvolk en dierenvolk. Je ziet dat er ook tussenvormen zijn. Want water hoort ook bij de aarde. Toch benoem ik hen even apart. Omdat water in alles voorkomt.

Elk Elven-volk heeft een eigen deelbewustzijn, met een eigen specialiteit. Vele talenten kunnen zij toepassen, maar elke soort Elf heeft specifieke kwaliteiten en kennis over een bepaald deel van het deelbewustzijn, waarin zij werkzaam zijn. Aarde-Elven bezitten de vaardigheden om met insecten goed om te gaan, zij begrijpen hun taal. Zij werken vaak samen met hen. Ook zijn Aarde-Elven vaak begaan met alles wat in en op de grond van de aarde leeft. Wanneer er delen ziek zijn die geheeld dienen te worden, dan staan zij klaar. Ook de dieren helpen hen daarbij. Zij dienen soms als voertuig, om de Elven te verplaatsen naar een ander deel van de aarde. Iedereen helpt elkaar en er is veel overleg.

Aarde-Elven zijn weer op te delen in vele categorieën. De stenentaal kan gehoord worden door de Elven die zich hebben verbonden met de stenen op aarde, waaronder ook weer de kristallen behoren. Maar toch is dit een andere groep, kristallen zijn anders van trilling, maar zij zijn wel familie van elkaar. Vaak wordt ook overleg gepleegd tussen verschillende Elven soorten, omdat er dan andere talenten nodig zijn, maar ook om kennis te delen. DE ELVEN RADEN Weet dat alles is verbonden met het GROTE GEHEEL, GOD. Zij werken allen met dit begrip van de WET VAN ÉÉN. Met elkaar vormen zij de droomstaat en deze mag beschermd worden. Wanneer de mens deze Wet weer kan horen en kan toepassen, zal het bewustzijn van de mens de aarde veel beter gaan begrijpen. Maar ook de kosmos en alle andere hemellichamen zullen dan gaan spreken tot de mens. De mens gaat dan anders waarnemen. Dan kan de Sterrenmens weer communiceren met de Aardemens. Hoe mooi zal dat wel niet wezen? Sommige mensen op aarde zijn eigenlijke

ELVEN of STERRENMENSEN

Vele soorten wezens vanuit de andere dimensies bezoeken nu de aarde. Vele van hen bekleden zich met het fysieke voertuig wat MENS heet. Waarom is dit? Omdat de Aardemens nog niet zover is, om de werkelijke waarheid te kunnen aanvaarden. Vele soorten Wezens vanuit de kosmos en andere dimensies kunnen nog niet waargenomen worden. De ratio speelt een te grote rol in het menselijk bewustzijn op aarde. Daarom sluit een deel van de energie van het waarnemen zich af. De andere werelden VERDWIJNEN dan als sneeuw voor de zon. Ze zijn er wel, maar kunnen gewoon niet meer waargenomen worden, omdat het geloof: “ iets te bewijzen in de materie” zoveel tijd en energie in beslag neemt, dat de andere werelden niet passen in dat soort bewustzijn. Zij trekken zich dan terug, om niet vernietigd te worden en zij werken door achter de schermen. De eeuwige discussie van: “WAT IS WAARHEID”, sluit dimensies af. De kwetsbaarheid van deze droomdimensies, kunnen deze trilling niet aan. Zij scheiden zich af en leven veilig verder achter die sluiers. Hun trilling kan zodanig aangetast worden dat zij vernietigd worden voor altijd. Ooit had de mens wel dit bewustzijn en was fijn besnaard. Helaas is er een grote sluier gevallen en een scheur in het bewustzijn en de dimensies werd een feit. Maar alles kan hersteld worden, alles. Het is geen doemdenkerij om dit te vertellen, maar juist om de onwetendheid te laten oplossen. De mens mag weer gaan weten wat er mogelijk is. Deze werelden zijn beveiligd, omdat er anders teveel vernietigd zou worden door de mens en zijn rationele kant. Liefde is zo belangrijk en vooral het dromen.

DROMERS IN DE DROOMTIJD

Vele kinderen worden nu geboren met deze droommodus. Zodat de aarde weer open kan gaan en de mens weer in de droomtijd kan gaan stappen. De droomtijd is een afstemming, een laag waarin de mens kan creëren. Dat kan om iets moois te scheppen op aarde, maar ook om delen van de aarde weer te helen. De balans terugbrengen is een belangrijk stuk. Vele werken hier aan mee. Ook de Engelen en Deva’s. Het universum is zeer groot en de kosmos helpt mee, want ook de aarde is een onderdeel van die kosmos. Via de droomtijd kan men naar alle dimensies gaan, groot of klein. Ver of dichtbij. Tijd is daar anders en eigenlijk tijdloos. Vele sprookjes op aarde gaan over deze droomtijd. De binnenaarde is ook deel van deze droomtijd geworden. Alles wat als fantasie wordt afgeschilderd is onderdeel van die droomtijd.

DROMERS

zijn zeer belangrijk voor de aarde, zij hebben een speciale taak, zij bezitten de sleutels van het droomtijdperk en kunnen deze weer openen. Sommige van hen die nu leven op aarde, zijn zich niet meer bewust van hun droomstaat. Dat is jammer, want elke dromer bevat een sleutel, een key, een toon. De vele dromers onder jullie zullen het komend jaar weer geactiveerd worden en weer contact gaan krijgen met die droomstaat. Wees niet bang en deins niet terug. Het is niet gevaarlijk voor de geest, eerder gezond. DROMEN ZIJN BEDROG? Waarom mag er niet meer gedroomd worden op aarde? Dit is zo belangrijk en nodig. Volgens jullie realiteit: ”Bestaan Dromen immers niet echt, het zijn maar dromen, fantasieën! Gebruik je verstand”.

VER-STAND betekent AFSTAND!

VER-STANDIG zijn. Maar waarom zijn kunstenaars in oorlogen dan een bedreiging? Waarom worden zij gevangen gezet? Precies, zij hebben nog contact met hun droomstaat en verbeelden dit in woord, beweging, tonen of beeld. Waarom? Dit is een andere vorm van de waarheid spreken. Dit is kijken achter die schermen van illusie, die de mens nu wordt voorgehouden. De scheur die is ontstaan in de dimensies. De scheur, de sluier die is neergezet om de mens van deze droomstaat weg te houden.

DWAALSPOREN...

DROOMSTAAT

vanaf 2015 Vanaf 2015 gaat de droomstaat weer in werking. De Nieuwe Aarde Mens kan weer gaan dromen, zij wordt weer opnieuw geboren. De ontwakende dromers gaan weer zien en tegelijkertijd zullen zij worden tegengewerkt door degene die niet kunnen dromen en zich vast houden aan het ver-stand. Is het rationele verkeerd dan? Nee, dat niet. Maar ook hierin mag een balans komen. Die balans is verstoord omdat de droomstaat is geëlimineerd. Deze mag zich weer gaan verbinden. De angst om vanuit deze droomstaat te spreken is groot en zeker een taboe op aarde. Breek dit taboe. Als jij een dromer bent: “ga er dan voor, want de tijd is rijp. Pluk die droomtijd.

DROOMTIJD EN ORIGINELE WERELDEN

De Elven en vele andere prachtige Wezens staan ook op, om samen met jou die Droomtijd te gaan creëren. Opnieuw! Vanuit de kosmos en de Sterren zullen zij gaan komen. Zich zichtbaar laten zien aan jou. Wanneer je werkelijk in die droomtijd durft te stappen, gaan er werelden open. Multidimensionale reizen door alle droomstaten heen. Jou vele zelven zijn daar al aanwezig in die droomstaat of worden deze gevangen gehouden in dat kunstmatig brein? Jouw dertiende krachtpunt kan geboren worden in de originele droomwereld. De bevrijding is simpel, gewoon in die droomstaat stappen en geloven dat deze er is.

DROOM JE VRIJ! STAP UIT DE MATRIX

Wanneer de sneeuwkristallen vallen op de aarde. Komt er een deken van stilte over de aarde heen. Het kind speelt in de sneeuw. De vogels vliegen blij. Maar de mens hoe reageert deze op verandering.? Als een kind of als een vogel? Of als een gekwetste ziel? Moeder natuur moet dit doen het is haar taak om te reageren als onderdeel van God. Het AL zorgt zo voor een balans die eerder is verstoord geraakt. Wees Dus dankbaar voor het weer wat wij Allen samen hebben gecreeërd en dat hier duidelijkheid in verstopt zitten.

Signalen van het ijskristal.❄❄❄❄

We mogen ons gaan aanpassen aan de natuur. Dat beetje wat we nog niet onder controle hebben, mag dat er nog zijn?

Arthura hector

28 december 2014

©ART-hura, www.ashtarcommandnederland.com

28 december 2014

Mag alleen als link website gedeeld worden.

#STAPUITDEMATRIXDEEL2 #Elven #droomtjd

8 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda