• Arthura Hector

Autisme, ADHD en HSP


Stap uit de matrix deel 6:

Energievormen

Ik wil nu graag spreken over de energievormen die de (sterren)mensen bij zich dragen. Ik benader dit vanuit de energievorm die met deze mens verbonden is. Elk mens heeft een aura en een bepaald energieveld om zich heen. Daarnaast zijn er sterrenkinderen die oorspronkelijk niet van de aarde komen, maar vanuit een heel andere wereld of dimensie. Zij dragen een energieveld om zich heen die anders van vorm is. Zij bestaan uit een andere soort energie en werken daarmee. Niet alleen vanwege de kleur, maar ook vanwege de vorm en dat maakt uit hoe jij op aarde als fysiek menswezen leeft. We delen dit op in drie hoofdgroepen en er zijn overlappingen en combinaties mogelijk.

De eerste groep is de autistische mens (SCHULPMENS)

Wat is autisme? Er zijn verschillende vormen en gradaties. Daar ga ik nu niet op in, want daar zijn vele boeken over geschreven. Ik wil mij nu uitsluitend richten op de energievorm. Ik zie bij deze mens een prachtige energetische bol waarmee zij kunnen werken op aarde .

SCHULPMENSEN. Zij kruipen net als een schildpad terug in hun schulp als er gevaar dreigt. Zij zijn zo teer en gevoelig dat zij inclusief met deze bolvormige energie geboren worden. Het beschermt hen, maar kan ook voor veel frustratie zorgen. Vooral voor de wereld buiten hen. Zij die willen communiceren met hen, mogen alleen in de bol als zij zich veilige voelen, plots kan de bol gesloten worden. Hermetisch. Deze dragen de energie als schild om hun heen in de vorm van een bol. Zij bevinden zich in die energetische bol. Zij communiceren via deze bol. Deze bolvormige energie werkt als een automatische piloot die meteen wordt neergezet als zij te gevoelig worden. Hun HUID is zo dun dat zij de aardse prikkels en soms ook geluiden als zeer belastend ervaren. Deze bol is hun tweede energetische huid. Zij kunnen verschillende huiden maken via deze bolvormige energie. Wanneer een autistisch kind totaal afgesloten raakt, is deze zeer dik en massief. Zij zijn gelukkig in hun eigen wereld en kunnen zich via deze bol makkelijk verplaatsen naar de andere energetische werelden. Zij kunnen deze bol ook omvormen tot een MERKABA, het energetische voertuig van de mens. Bollen van gelijke aard kunnen met elkaar communiceren. Soms zelfs ook samengaan.

Problemen waar men tegenaan loopt

1. Soms moeilijk communiceren met de autistische mens

2. Hij (zij) praat of overlegt niet. Plots doen zij iets wat totaal niet past of uitkomt op dat moment.

3. Dan reageert de omgeving vaak paniekerig: “ wat doe je nu, dat kan niet”. Boosheid.

4. De bol wordt neergezet, afsluiting volgt. Geen oplossend gesprek. In een relatie of binnen het gezin kan een autistisch persoon veel ruimte in beslag nemen. De bol wordt neergezet en kan zich uitbreiden tot over het totale huis. Soms gewoon vanuit een stilte. Voor hen is dit normaal, hoezo hoe bedoel je ruimte innemen zonder contact te maken, wat doe ik dan?

5. Het wordt gezien als egoïsme of dominantie. Er wordt geen rekening gehouden met de anderen die zich moeten aanpassen. Er wordt over grenzen heen gegaan. Frustratie groeit binnen het gezin.

6. Deze schulpmens begrijpt totaal niet waarom men boos is. Hij of zij heeft allerlei goede redenen. Doordat er dan een spanning ontstaat voelt hij/zij zich aangevallen en kruipt als een zielig hoopje ellenden in elkaar, want niks mag. Hij/zij mag zichzelf niet zijn. Stuit op onbegrip.

7. Het lijkt op gigantisch manipuleren! Hij/zij ervaart dit zelf niet zo. En vraag steeds om rust, maar die rust verstoren zij zelf steeds door geen rekening te houden met de omgeving. Dit is zo moeilijk. Die bol is mooi maar zit ons op deze manier allemaal in de weg.

8. Hoe maak je dit duidelijk? Om een oplossing te vinden, moet je afspraken maken met elkaar en dat loopt vaak op discussies uit: WIE HEEFT GELIJK? Dan schiet deze schulpmens in de stille verdediging en de bol wordt neergezet. Onbereikbaar. Of wordt zo nu en dan gigantisch boos en zelfs agressief. Natuurlijk uit machteloosheid.

9. Je komt er niet doorheen. MACHTELOOSHEID EN VERDRIET bij de ander, maar ook bij de schulpmens.

10. ADHD en HSPers die kunnen zich goed aanpassen aan de schulpmens, daarom trekken zij elkaar vaak aan: perfecte match voor een autistisch persoon. Voor de ADHDer is dit minder ideaal. Want die geeft maar, grenzeloos.

Maar wat is de oplossing dan wel?

Het weten waarom deze energie zo werkt helpt en jawel rust en zachtheid inzetten om hen te bereiken. Dat kan niet altijd, maar ook zij mogen leren om met hun ENERGIEBOL te werken. Dat betekent niet alleen afsluiten als er gevaar dreigt. Juist om ermee te creëren. Mensen via die bol gaan aanraken. Hen vertellen over deze bol die vele vormen kan maken.

We kunnen de bol dan als metafoor gaan inzetten om te communiceren. Bewustwording van de beschermingsbol. Hoe kan deze energie ingezet worden op een andere manier, want ook zij, de schulpmens wil in eenheid en liefde leven. Wanneer de wereld om hen heen zacht wordt bereiken zij dit, het opengaan van de bol in eenheid en liefde. Deze bol wordt dan een prachtig voertuig van communicatie. Een lotus.

Via de NAR, Nieuwe Aarde Resonantie en de 13 Manen kan dit bereikt worden.

ADHD VORMVERANDERAARS

Reguliere term: ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) ook wel aandachtstekort-hyperkinetische stoornis of aandachtstekort-hyperactiviteitstoornis genoemd. Deze kinderen zijn druk en aanwezig. Vooral via het fysieke lichaam bewegen zij op bepaalde momenten heel actief. ADD is bijna hetzelfde alleen zonder de H van hyperactiviteit. Zij zijn vooral vanbinnen hyperactief. Kunnen zich moeilijk concentreren. Maar zij hebben juist een super focus!

ADHDers zijn totaal tegenovergesteld van de autistische schulpmens mens. Toch hebben zij een overeenkomst namelijk hun overgevoeligheid voor de prikkels die vanuit hun omgeving bij hen binnenkomen. Hun overeenkomst is het deel HSP, hoog sensitief persoon. Beiden dragen een gedeelte HSP in zich.

ADHD en de energie van de vormveranderaar: Zij willen graag met jou meegaan en 1 worden. Dat is de missie van een ADHDer: eenwording, hun zeer gevoelige emoties en leven vanuit het hart gaat naar buiten toe om te omhelzen. Liefde te geven, helpen. Bij de autist werkt bij het anders. Die dragen een hun begrenzing met hen mee. ADHDers voelen goed aan wat er in de andere leeft. En daardoor pikken zij haarfijn de signalen en prikkels op van hun omgeving. Vooral waar de nood het hoogst is. Daar gaan zij gewoon op af, zij worden daardoor aangetrokken. Als een magneet, hun sensoren staan daar op afgesteld. Dat is hun talent. Dat is erg mooi en krachtig. Maar zij hebben geen grenzen. De rem om te stoppen ontbreekt. De overstap van het ene naar een andere gaat of razendsnel of helemaal niet. Het opnieuw starten komt wel op gang als het hun passie is, de focus vasthouden kan moeizaam gaan als het onderwerpen zijn die zij saai vinden. Dat komt doordat zij op dat moment niet kunnen samengaan met de materie of het onderwerp. Vanuit passie kunnen zij een eenwording creëren, maar tegen hun zin in raken zij ontvormd. Liever gezegd ONTKRACHT. Opgedeeld. Als zij een opgedeelde energie voelen worden zij ziek. Vanuit liefde kunnen zij een prachtige vorm neerzetten die de balans hersteld, maar wanneer er een disbalans ontstaat, gaan zij stuiteren en raar doen. Eigenlijk reageren zij slechts op de disbalans in de klas of op de docent, zij zijn een spiegel van die onbalans.

WANNEER ZIJ STUITEREN GEVEN ZIJ VORM AAN “HET LELIJKE”: DE STORINGSENERGIE EN WILLEN DIT OMZETTEN IN SCHOONHEID: PRACHTIGE VORMEN VAN LICHT EN LIEFDE.

Zij mogen wel leren om hiermee om te gaan, zichzelf en de wereld om hun heen leren verkennen. Lessen in energiewerk zou mooi zijn, wanneer zij begrepen en gehoord worden. Zij hebben letterlijk veel ruimte nodig om te bewegen en om hun vormentaal neer te mogen zetten. Zij dansen de energie in balans. Ook springen hoort hierbij. Zij moeten zich vooral uiten en ontladen. Om daarna heerlijk in jouw armen samen te zijn en weg te dromen in de liefdevolle energie die zij zo graag geven: De eenwording daar putten zij kracht uit. Simpele knuffelmomenten, ook energetisch: dan kijken ze je zo verliefd aan…”mama ik hou van je”. Probeer als ouder je niet te schamen als zij opgroeien en dit blijven doen, zelfs in het openbaar. Zij hebben zeer veel aandacht nodig. Liefde delen neemt nu eenmaal veel tijd en ruimte in beslag. Iets wat er in onze huidige maatschappij niet is.

BESCHERMING

Om zichzelf te beschermen moeten zij soms gewoon stoppen en op iets anders overgaan, maar dat blijkt moeilijk te zijn. Daar bevindt zich ook het deel van de HSP, zoveel prikkels ontvangen zij. Zij raken de weg kwijt in deze wereld. Er is zoveel onrust en chaos en dat moeten zij allemaal in balans brengen en 1 maken, en liever nog alles 1 maken en omhelzen, dat is hun drijfveer. Wat een karwei! Geen wonder dat deze kinderen gaan springen en bewegen. Niet stil kunnen zitten en niet kunnen wachten tot het hun beurt is of wachten en focussen tot de les is afgelopen. Meedoen met de klas? Hoe doe je dat als je zoveel nog moet herstellen, er is geen tijd… Alles is uit balans, help ik ontplof!

Het geven van liefde is mooi en dat is hun kracht, maar op deze aarde in de dualiteit? Is het oppassen geblazen dat zij niet doldraaien en de grote verantwoordelijkheid hun niet gek maakt. Hun psyché kan dan instorten of hallucinaties veroorzaken, zij creëren dan een andere realiteit, puur uit onmacht. Zij kunnen ook creëren, heel goed zelfs. Maar wanneer zij zelf uit onbalans raken, ja dan raken zij de goede weg kwijt. Hun energetisch systeem probeert dan een bescherming op te bouwen. Zij creëren dan vanuit een psyché die een noodkreet slaakt en creëren een realiteit om zich heen die vanuit een illusie wordt neergezet. Of liever vanuit een desillusie. Borderline en andere termen ontstaan dan in de medische wereld. De wereld van de wetenschap bekijkt dit als een storing. Er is dan ook zeker een disbalans in de psyché. Meestal wordt dit verkeerd benaderd en de medicijnen kunnen tijdelijk een uitkomst bieden, nooit blijvend. Sommige medicijnen richten zelfs schade aan.

VERSLAVING

ADHDers zijn verslavingsgevoelig. Zij vluchten vaak door machteloosheid in allerlei verslavingen. Ook daar speelt weer de begrenzing een rol. Zij verliezen dan hun kracht en raken ver weg van hun talent. Zij grijpen dan mis in de liefde. Het is belangrijk voor elk mens, maar vooral voor een ADHDer om in het midden van de Cirkel te blijven staan, in het centrale krachtpunt, dit is een noodzaak! Hoe jonger zij dit leren hoe beter zij later zullen functioneren. (zie methode van de NAR en 13 Moons).

(SC)HULPMENS

Autistische mensen voelen ook heel veel en willen andere graag helpen, maar doen dat op een andere manier. Soms weten zij niet hoe. Hun schild is hun bescherming en dat is ook hun kracht. Logisch vanuit hun standpunt gezien.

Niet autistische mensen maken ook schilden aan, soms plaatselijk, maar deze schilden zijn blokkades vanuit een trauma. Heel iets anders dan de bol-energie waarin de schulpmens leeft. De autistische mens doet dit vanuit een automatisme. Het zit in hun DNA verweven. De afschermende bol die zij vaak op aarde neerzetten, is zeker een reactie op de aardse manier van leven. Zij trekken zich terug achter een energetisch schild. Letterlijk in hun schulp.

Er zijn fysieke vormen van bescherming zoals bij de schildpad die haar schild gebruikt als er gevaar optreedt, zo vanzelfsprekend gebruiken deze autistische mensen hun schild. Zo worden zij geboren. De reactie op de omgeving zorgt ervoor dat er weinig communicatie ontstaat, dus sociaal zijn zij afgebakend. Maar zij doen dit niet bewust. Zij merken dat wanneer zij opgroeien, omdat de sociale contacten moeizaam ontstaan. Daar ligt een blokkade tussen hen en de wereld om hen heen. Boosheid van buitenaf die zij niet begrijpen maakt hun schild nog groter en gebruiken dit als afweer. Zelfbescherming. Weg zijn ze, onzichtbaar willen zij zich maken en de omgeving wordt nu nog bozer. De omgeving voelt zich afgewezen en machteloos. Uiteindelijk negeert de omgeving hen helemaal. Het doet namelijk erg pijn als je deze afwijzing steeds krijgt als er een oplossing wordt gevraagd. Ze doen gewoon weg niet mee op dat moment. Ze kunnen niet. Vele van hen worden ook gepest op school.

ADHD: VORMVERANDERAARS

ADHD: Zij willen omhelzen en goedmaken, de balans herstellen. Deze manier van uiten is het tegenovergestelde van de autistische mens (SCHULPMENS). Deze ADHDer staat open, alle deuren en ramen staan open, kom maar binnen ik help je wel, ik omhels je altijd. Ik pas me aan, want dat heb ik van nature in mijn DNA en zijn de energetische VORMVERANDERAARS. Zij kunnen hun energetische vorm aanpassen en goed aansluiten in wat de ander nodig heeft. Dus geen grenzen hebben zij. Zij vloeien zo over. Zeer flexibel.

Er is geen begin en einde, een totaal eenheidsbegrip dragen zij in zich. Je hebt geen sleutel of gebruiksaanwijzing nodig om met hen in contact te komen. Zij zijn er gewoon open en bloot voor jou en willen omhelzen, één worden.

Nee, ook zij begrijpen deze aarde niet. Want er wordt dan ook vaak misbruik gemaakt van hen. Zij raken in de knoop

foto Jean Delville

met al die mensen die alles van hen willen. En uiteindelijk alles van hen afnemen. Zij begrijpen dit niet, snappen de andere dan niet dat het zo niet mag en niet hoort. Eenwording is niet wegpikken en wegwezen? Dat is delen met elkaar en vanuit balans, geven en nemen vanuit respect en eerbied voor elkaar. Daar ligt hun probleem hier op aarde, deze duale wereld is altijd in onbalans. Zeer vermoeiend om altijd maar de balans te moeten herstellen.

HSP: Hoog Sensitief Persoon: OBSERVATORS

Hoog Sensitief Persoon. Een hoog sensitieve persoon of kind vangt veel prikkels op uit zijn omgeving. Rust is wat zij nodig hebben, time out van alle prikkels en signalen die de ander uitdraagt. Juist op school en in groepsverband kunnen zij zichzelf helemaal kwijtraken en verliezen. Ze pikken de emoties op van andere. Voelen dit zo goed en zij huilen als een klasgenootje vanbinnen huilt. Trauma’s van de docent, pikken zij op. Reageren hierop, maar hun “oplossing van het probleem” kan vaak niet uitgevoerd worden en dat is erg vermoeiend. Zij moeten dan tussendoor en vooral thuis dit omzetten en verwerken. Zij werken zo keihard. HSPers zijn vaak wat stilletjes, zij weten niet goed hoe te communiceren met al deze emoties en prikkels om zich heen. Vaak waar het rustig is en waar weinig ego wordt gebruikt daar komen zij tot leven. Zij zijn dromerig en snappen deze oude wereld niet zo goed. Zijn vaak erg slim. Zij snappen veel, maar worden vaak als muurbloempje beschouwd, omdat zij zich op de achtergrond begeven. Er wordt veel gevraagd van hen in een drukke groep waar iedereen hen overschreeuwd. Zij komen meestal van de (toekomstige) aarde of andere planeet, maar degene die van de toekomstige aarde komen dragen een ander aarde-DNA. Zij begrijpen de aarde beter dan de ADHDer en de Autistische mens. Daarom worden zij stil. Zij observeren alles. Zij dragen een observatie energie bij zich. Zij verzamelen kennis en kijken goed hoe alles op elkaar reageert. Daar leren zij van en ook kunnen zij daaruit een prachtige oplossing maken voor de problemen, als zij tenminste de kans krijgen. Zij zijn stil, totdat zij opstaan en gaan spreken.

Praktisch alle sterrenkinderen zijn Hoogsensitief. Alle kinderen die hoogsensitief zijn komen naar de (oude) aarde om de aarde LICHTER te maken en een nieuwe koers in te zetten. Zij creëren zo een andere schakel in de fysieke mens. Een nieuwe schakel voor een nieuwe aarde mens. Er zijn ook HSPers die het DNA van een andere planeet in zich dragen. Zij moeten nog harder werken, hun buitenaardse talenten zijn nodig op aarde. Hun taal wordt helemaal niet begrepen. Zij praten over de kosmos en de ruimte. Hebben contact met deze buitenaardse energieën.

HSP komt zowel bij ADHD voor als bij het autisme. Beiden zijn erg gevoelig en daarom doen zij zo, maar anders dan de pure HSPer. De ADHDer uit zich naar buiten toe om iedereen te omhelzen vanuit het hart. En de Autist gaat helemaal naar binnen in zijn bol om via die bol op een zeer individuele manier met elkaar te leven. Ze openen die bol en tonen hun gevoeligheid en liefde als het VEILIG is. Dan mag je zelfs bij hen in de bol komen. Heel intiem en gezellig. Dan stellen ze zich open. Juist omdat zij zo gevoelig zijn en een HSPer in zich dragen, hebben zij die bol bij zich. Het lijkt wel een voertuig. (MERKABA).

Maar hoe kom je dan wel binnen bij hen in de bol?

TIPS: Door zachtheid, Liefde te tonen, Afstandelijkheid tonen vanuit respect, dus niet zomaar op hen toelopen en hard gaan praten, hen niet laten schrikken en zij schrikken heel snel. Met een omweg, voorzichtig kijken of het kan en kan je nu niet met hen spreken dan wachten, wachten tot je een ons weegt. Zij geven wel het signaal. Pff wanneer dan? TIP: Wordt een Boeddha want deze methode heb je nodig om met deze SCHULPMENS te leven.

Zij hebben prachtige kennis en talenten, deze kunnen alleen tot uiting komen wanneer ze zich VEILIG voelen. Als er een trauma is ontstaan, wordt het nog moeilijker om zich over te geven aan de wereld om zich heen. Dan zijn hun angsten nog groter.

Wanneer je niet direct kunt spreken met hen?

Een ADHDer wordt er compleet gek van en fysiek worden zij hier ziek van. Zij willen omhelzen en delen. Die gesloten bol daar worden ze doodmoe van, uitgeput, steeds maar proberen om die bol te doorgronden en te openen. Vaak zonder blijvend succes. Toch trekken ADHDers en Autisten elkaar vaak aan, juist door deze extremen. Ze wijzen naar elkaar als er een crisis ontstaat en ja beide hebben gelijk. Zeer uitputtend en teleurstellend voor de ADHDer. Maar ook voor de autist die het dramatische gedrag van de ADHDer niet kan waarderen en zich uiteindelijk hermetisch gaat afsluiten. De ADHDer gaat nog harder timmeren op de bol, uit machteloosheid weet deze niet wat te doen. Zijn/haar ADHD talenten zijn niet toereikend. Vooral als de vrouw ADHD heeft en de man autisme is dit een zeer moeilijke combinatie. Beide moeten zeer veel opgeven.

De HSPer reageert minder heftig dan de ADHDer op de schulpmens, ze voelen beiden heel veel en de HSPer heeft zeker last van de gesloten bol. Een HSPer kan meer bereiken bij de SCHULP mens. Als zij beide in rust kunnen leven, kunnen zij beide intieme momenten creëren. TIP: De balans mag hier niet doorslaan en dat beide in de stilte verdwijnen. De pure HSPer en ADHDer kunnen samen leven, het uiten van het gevoel is de basis, de omhelzing. HSPer kan de grenzen aangeven die de ADHDer niet kan creëren. Wat de HSPer goed moet bewaken zijn de emoties die te hoog oplopen en dat hij of zij wordt meegezogen in de grenzeloosheid van ADHD beweging van vormeloosheid. Dan raakt de HSPer uitgeput. Dan raakt de HSPer uit zijn centrale punt van kracht.

Hoe minder drama hoe vaker de autist zijn bol opent. Hoe meer communicatie.

Elk mens zou een bol van kracht om zich heen mogen maken, de ADHDer heeft dit erg nodig in verband met grenzen stellen. Om zijn zeer vloeibare vorm energetisch te beschermen op aarde. Deze energetische vloeibare vorm kan dan steeds teruggebracht worden in die bol van regenboogkleuren. Om vandaaruit steeds weer vloeibaar te worden op aarde, op momenten wanneer dit nodig is. Van vorm veranderen is een zeer mooi talent, maar moet ook gekaderd worden op aarde. Terug in de ruststand, in het middelste centrale krachtpunt om op te laden.

VERSCHIL ADHD EN HSP

Een ADHDer heeft echt geen enkele bescherming of begrenzing. Een zuivere HSPer wel. Die heeft dezelfde drang om de wereld mooier te maken, maar er zijn grenzen. Deze heeft de stilte als kernpunt in zich. Er komen vele impulsen binnen bij de HSPer, maar kunnen dit in stilte ervaren (observeren) en omzetten, als zij maar de ruimte en de rust krijgen. Niet steeds onder druk worden gezet. Wanneer de HSPer wordt geleerd om in hun nulpunt te blijven dan kunnen er mooie dingen tot stand komen.

De ADHDer gaat springen en bewegen. De autist sluit zijn bol hermetisch af. Meisjes die ADHD hebben kunnen ook heel stil zijn, zij lijken veel op HSPers of ADD-ers (ADHD zonder Hyperactiviteit). HSP snapt de aarde en stemmen zich af op de aarde energieën. De natuur doet hen goed. Zij kunnen zich aanpassen, maar tot een bepaalde hoogte. Het zijn meer de prikkels van andere waar zij last van hebben. De continue druk die zij voelen om te presteren kan hun ziek maken. Een BURN-OUT bij deze kinderen op jonge leeftijd of juist in de pubertijd komen steeds vaker voor (overbelasting).

IN DE STILTE VERDRINKEN

Waar de HSPer voor mag waken: om niet in de stilte te verdrinken. Weet je mag er zijn. Je hebt een belangrijke taak voor de aarde, creativiteit en de natuur zijn helend voor hen. Vooral die combinatie. Laat het Hoog sensitief kind praten en luister goed naar hen. Bevestig hen. Haal ze uit de stille achtergrond vandaan. Je zult zien dat dit muurbloempje vele kwaliteiten en kennis in zich mee draagt. Het opengaan van deze energie zal een weldaad voor de groep of het gezin zijn. Ze lijken dan ook wat betweterig of eigenwijs te zijn. Prik daardoorheen en vertel hen hoe het werkt. Laat hen met energieën in de materie werken. Laat hen in hun krachtpunt stappen. Geef hen de rust die zij nodig hebben, nee zij overdrijven niet, wanneer zij aangeven rust nodig te hebben. Hoe meer er naar hen geluisterd wordt, hoe meer ze jou laten zien wie ze werkelijk zijn en wat ze nodig hebben. Ze gaan zich dan mooi ontwikkelen. Zij hebben misschien het DNA van de nieuwe aarde of andere planeet in zich, maar hebben altijd het Lichtcontact met de Lichtdimensies. Hun Hogere Zelf is hun leidraad. De HSPers van buiten de aarde hebben hun contacten met hun sterrenfamilie, deze begeleiden en ondersteunen hen.

STERRENKIND

De sterrenkinderen die de resonanties van een andere planeet in zich dragen, hebben het extra moeilijk om door de mens te begrepen te worden. Zij spreken ook nog eens een andere taal. Moeten alles gaan vertalen en hun talenten aanpassen. Niet alleen aan deze tijd, maar ook aan de mens die niets (meer) af weet van het kosmische verleden en de kennis die daarbij hoort. De kinderen die uit de toekomst komen naar deze aarde, hebben een dubbele taak. Het Licht op aarde terugbrengen en de oude taal vertalen naar de nieuwe aarde taal.

De aarde en sterrenmens uit de toekomst

Overeenkomst: Zij spreken beide de taal van de toekomst:

EENHEID EN VERBONDENHEID IN DE LIEFDE EN VANUIT HET HART

Elke planeet heeft zijn eigen resonanties en methoden. Alleen de methode is verschillend en afhankelijk vanuit welke sterrenfamilie zij komen. Vele “talen” en methoden komen nu eenmaal voor op aarde. Daarom is de aarde zo uniek. Er kan ook wrijving ontstaan tussen de aarde en de niet aardemens, dit komt omdat er vele galactische oorlogen zijn geweest. Dit verleden (trauma) is bij vele uit het geheugen gewist. Er is voor de aardemens een grote angst voor verlies en de niet-aarde-mens kan als “vijand” gezien worden. Dit omdat de niet-aarde-mens een andere buitenaardse energie bij zich draagt, het DNA van een andere planeet. Het galactische trauma is groot voor de aardemens, maar ook voor de niet-aarde-mens. De trigger in deze tijd: alles gaat geopend worden en vele mensen zijn er bang voor, willen liever alles bij het oude laten. Voor de HSPer en de buitenaardse mens is dit een moeilijk gegeven, want zij willen gaan spreken en gaan omzetten. Dat is hun taak. Zij houden al lange tijd de mond gesloten, dat is hun trauma. Zij willen gaan opstaan en gaan spreken. Het is tijd.

TRAUMA

Een trauma kan op verschillende gebieden de energie blokkeren. HSPers, ADHDers, autistische mensen (sterrenmensen) zouden juist vrij van trauma mogen blijven, maar raken in hun jeugd vaak getraumatiseerd. Helaas door hun hoge gevoeligheid komen crisissituaties bij hun ouders of familie vaak voor. De Hoogegevoelige mensen op aarde worden niet goed begrepen en vaak kunnen zij geen aansluiting vinden in de maatschappij. Waardoor er verslaving en conflictsituaties gaan ontstaan. Gezinnen met veel HSP, ADHD en autisme raken vaak uit balans en in een crisis. Er wordt alleen rekening gehouden met de fysieke en wetenschappelijke staat van zijn. Zodat zij niet volledig begrepen worden en ook niet de juiste ondersteuning krijgen.

Op dat gebied mag er nog veel gaan opstaan, veel kennis over deze onderwerpen moet nu naar buiten gaan komen. Laten we onze mond open gaan doen, juist naar de instanties of naar het regulier onderwijs. Zij zijn onwetend en vaak weten zij ook niet wat te doen. Vele hulpverleners lopen vast hierin. Wanneer wij maar blijven zwijgen komt er zeker geen verandering.

Het is zeer belangrijk welke taal er gebruikt gaat worden, om een goede aansluiting te vinden. De term HSP is al redelijk bekend. Hier zijn vele boeken over geschreven. Daar kan naartoe verwezen worden. Op die manier kunnen we al veel naar buiten toe brengen.

STERRENKINDEREN hebben contact met de energieën van buiten de aarde. Het is logisch dat er vaak een angst opkomt voor een psychische aandoening bij dit kind of deze persoon (stemmen horen, andere werelden). Toch mogen we duidelijk gaan maken dat het spreken of het contact voelen met die andere dimensies of levensvormen een helend vermogen in zich draagt en niet altijd iets negatiefs hoeft te zijn. Ook hier mogen de kinderen goed in opgevoed worden. Hoe eerder zij hierin ondersteuning krijgen, hoe beter zij door het leven kunnen gaan en als een talentvol mens zich goed staande houdt. Zichzelf goed kunnen onderhouden door middel van hun talenten.

Smal-Kh en sPha zij helpen mij dit te doorgronden. Dit zijn buitenaardse energieën die samen met mij de sterrenkinderen op aarde willen informeren. De informatie moet nu ook verspreidt worden, ik spreek in een eigen taal. Voor sommige is dit: “een iets te ver van hun bed show”, maar dat geeft niet als er maar ruimte voor komt. Zodat degene die dit nodig hebben de informatie kunnen vinden. Voor hen verspreid ik deze informatie.

Ik zie, voel en spreek met vele soorten energieën. Op deze manier leef ik nu en ik begrijp de aarde nu veel beter. Ik laat het toe. Het ontwikkelt zich meer en meer. Als er een energie in onbalans is dan toont zich dat aan mij. Bijvoorbeeld als er in mijn huis iets niet in orde is, dan kan het zijn dat er energieën naar mij toekomen in een bepaalde vorm en ik “lees” deze dan. Zo communiceer ik met de ziel van mijn huis. Wanneer ik dit niet fysiek kan waarnemen, komt het naar mij toe als energie in de vorm van: waarschuwing, informatie, bescherming, healing of als liefde. Ik werk en creëer daar ook mee, dit alles doe ik wel samen met de Witte Cirkel en het Ashtar Command. Zij verblijven in het universum en zij delen de visie van het GROTE GEHEEL, zodat ik niet alleen vanuit mijzelf (egocentrisch) te werk ga, maar ook de visie van het GROTE GEHEEL deel. Het 13 manen bewustzijn. Dit alles is vanzelf bij mij gekomen en dit is geopend door Ashtar, een liefdevol en etherisch Sterrenwezen. Deze verbinding is wel nodig om vanuit Liefde te werken. Ik word in balans gehouden door Hen, maar ik zelf leer nu om mijzelf in balans te houden hier op aarde. Ik krijg deze lessen door van Hen, zij beschermen mij en de verticale Lichtlijn is neergezet. Het is de bedoeling dat elk wezen op aarde weer zijn eigen taal kan lezen en kan begrijpen in de energie. Tevens komt deze taal ook via de fysieke Synchroniteit bij de mens terecht. Alles is steeds in beweging en in verandering. Het is goed om te weten dat op aarde leven een werkwoord is. Het is hard werken, maar eenmaal verbonden is dit een andere mooie manier van leven.

Namasté, ik groet het Licht in jouw hart

Arthura Hector

22 februari 2015

Inmiddels (2018) wil ik graag een aanvulling doen op dit blog. Autisme en ADHD of ADD zijn hooggevoelige mensen, maar wanneer krijgt een HSPer het etiketje van autisme, ADHD of ADD? Wanneer deze kinderen en volwassenen hun HSP kwaliteiten niet kunnen ontwikkelen via het reguliere systeem. Dan worden het beperkingen. Er is nog veel over uit te leggen. Er zijn ook zoveel verschillende mensen en eigenlijk kun je niemand in een hokje zetten. Toch kan het helpen om even de hoofdpunten te belichten en hier een kader omheen te zetten. Laat het daarna weer los en bekijk jezelf en andere als volwaardige mensen. Iedereen is uniek.

Meer informatie over STERRENKINDEREN en TRAUMA’S volgt hierna in de volgende boodschap.

Voor NAR, 13 Manen en Nulpunt kunt u naar mijn websites gaan.

Dit blog mag alleen gedeeld worden via de link van mijn website, dus niet gekopieerd of gedeeld worden: Bron: Arthura Hector ©ART-hura, www.ashtarcommandnederland.com

#Autisme #ADHD #HSP #Hooggevoelig #kind

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda