• Arthura Hector

IK HOU VAN JOU


Stap uit de matrix deel 7

DROOMVELDEN EN FANTASIE: IK HOU VAN JOU

Sommige mensen vinden het moeilijk mijn ervaringen te lezen, zij denken dat ik dit verzin. Maar ik werk via deze droomstaat van bewustzijn, zo kun je naar de poort van de ORIGINELE WERELDEN komen. Dat heb ik altijd al gehad onbewust, maar toen alles werd wakker gemaakt en Ashtar en Ra verschenen aan mij, zij spraken mij toe en de POORT VAN DE ORIGINELE WERELDEN GING OPEN. Zij hebben mij hierdoor heen geleid en vele lessen getoond, ook hoe het daar is. EN hoe ik op aarde dit door mag gaan geven. Ieder doet dit op zijn manier, want er zijn vele op aarde die dit mogen gaan delen. Gelukkig want ik zou dit echt niet alleen willen doen, maar ik respecteer de ander zijn methode en wijsheid. Jammer genoeg is dit andersom niet altijd zo. Sommige vinden dat ze VERDER zijn en/of veroordelen de manier die ik mag presenteren. Fantasie, waarheid? Wie zal het zeggen.. ik werk via de droomtijd, dat vindt ik heerlijk, maar stap ook door naar die originele werelden, waar we allen zo naar verlangen te zijn. Daar wordt gecreëerd. Creëeren is zo belangrijk. Sommige zien deze werelden en dimensies niet op die manier en zeggen. Dat bestaat niet, alleen het contact met God bestaat en heb je nodig.

Ja, je hebt niets nodig dan alleen het contact met GOD, maar sommige voelen vele energieën op aarde en er is ook veel verstoring. Daar werk ik in, pittige taak. Want niet alleen wordt ik tegengewerkt door de Goddeloze dimensies van bewustzijn, maar vaak ook door de (onwetende en wetende) mens zelf. Soms zelfs degene die naast je hebben gestaan of nog doen. Daar moet ik aan wennen. Ik vertrouw namelijk iedereen.. Ik blijk het ook niet te leren, maar dat kan ook niet want als ik niet in vertrouwen kan zijn, kan ik de liefde niet uitstralen of doorgeven. En contact blijven maken met Ashtar en alle andere.

VERSCHILLENDE VELDEN VAN BEWUSTZIJN

Er zijn zoveel opgedeelde dimensies die vanuit God geleid worden, eigenlijk allemaal, maar sommige willen niet verbonden zijn met die Straal van God. Vooral in de dualiteit nu op aarde is dat zo zichtbaar, vooral de disbalans onder de mensen die via de illusie beïnvloed worden. De aarde heeft ook een opdeling en dualiteit, maar deze houdt zichzelf in balans. Zij hebben geen ego. Doen alles samen en volgens de WET VAN ÉÉN. Samen met God.

GEDACHTEKRACHT

Elke vorm van gedachten sturen wij de wereld in en vele bewustzijnswolken worden zo gevormd. Elke wolk heeft zo zijn eigen specialiteit van gedachten. De wolk van veroordeling is de grootste en komen niet alleen van de illuminatie of de cabal vandaan. De onwetende mens of de half wakkere mens roert ook goed mee in de duale delen. Dat weten de gevallen engelen ook en maken hier (mis)/gebruik van. Dit kan niet anders dan zo gaan, want deze huidige beschaving verandert, van de een naar de andere vorm. Daar zitten we nu middenin en dat is pittig, we hebben een pittige taak uitgekozen en zeker een pittige tijdlijn om te incarneren. Dus iedereen die hier nu is, heeft al een taak op zich. Hier te zijn als mens is die taak, dat is al heftig genoeg.

Dus als je denkt wanneer begint mijn taak? Nou die is al gestart vanaf je geboorte op aarde. Is dat dan alles, misschien wel. Dus probeer van dit leven een leven te maken waarin je plezier gaat krijgen. Onderzoek hoe je nu dit anders kan neerzetten, mbt het GROTE GEHEEL, de samenwerking met dit GROTE GEHEEL en GOD. Want echt dan verveel je je niet meer. Betrek dit in je leven, vooral de mensen die door mijn boodschappen aangetrokken worden en ook via die droomwereld willen leven, kunnen de verbinding gaan starten met de natuur op aarde. Ga communiceren met hen. geef het tijd en ruimte, dan kunnen zij binnen komen. hoe je dit noemt, maakt niet uit. Het zijn allen kleine GODSDEELTJES. Energieën die door God bevrucht zijn. Buiten de matrix van illusie leven.

STORINGSVELDEN

De storingsvelden zijn de energieën die niet door het Godsdeel bevrucht willen zijn, zij hebben zeker ook dat vonkje, maar hebben dit gedoofd. Weg gerationaliseerd. Zij proberen dus de ander te overtuigen dit ook zo te doen. Lukt dat niet, dan zullen zij gaan storen en hun wil proberen op te leggen. Want de andere die vanuit liefde leven daar worden zij werkelijk ziek van, ja wij ook van hen psychisch. De Arachonten zijn een energievormen die angst "eten". Zij willen graag dat de mens in angst verblijft en plaatsen vele illusies. Ontkoppel je van deze illusievelden van angst. Wordt psychisch gezond. Neem het medicijn van LIEFDE tot je. CREËER, want dat is iets wat deze wezens niet kunnen. Creëren is Goddelijk.

De gevallen engel kon voor de val ook creëeren samen met God, maar nu bouwen zij via technische kunstmatige delen een brein. Waar de mens een rol in speelt vanwege zijn energie. Want wanneer er geen God is wat jou hart en wezen vult van liefde, hoe kom je dan aan energie?

De droomwereld die ik neerzet en creëer (NAR) gaat de angst tegen. Of lost deze op. Om zo zonder angst de liefdes-dimensies te bereiken.

Je kunt dit alles ontkennen, dat kan. Dat kan ook werken, want je geloofd dan niet in die energieën. Je sluit zo dan ook de poort. Je hebt ze niet door, dat is ook een manier. Toch kunnen deze mensen last hebben van de disbalans in de materie, in de dingen die zij doen. Zo werken deze energieën ook door. In de onwetendheid van de mens. Waar angst is zijn zij. Maar degene die in het veld werken van herstel en balans. Zij komen wel bewust in aanraking met deze bewustzijnsvormen die anders vibreren. Zij gaan hen zien. Werken hen "tegen" dmv liefde te plaatsen.

Zorg dat je liefde verspreid, wanneer je deze wezens ziet, blijf kalm en observeer deze en roep de hulp aan van liefde: Het Ashtar Command en God, maak de Lichtlijn met God. ZEG: IK HOU VAN JOU. Zij kunnen nu niet eten en zullen verdwijnen.

Daar werk ik samen met het Ashtar Command en de vele Cirkels van Licht die hierbij aangesloten zijn. Veel gebeurd er in de energie en de etherische lagen. Veel wat de fysieke mens niet weet. Er zijn er in het Ashtar Command, die vaak in de hel afdalen om iemand te redden, zij dragen het Gouden Koord die zij van God de Vader hebben ontvangen. Hij trekt aan dit koord om hen op te halen uit die hel, uit die zeer donkere lagen. Deze bescherming is echt nodig, want zonder dit Gouden Koord kun je zo verdwijnen in die lagen. Daarom is het werken en afstemmen met God, het GROTE GEHEEL zo belangrijk.

GROTE GEHEEL

Het Grote Geheel: zij dragen allen een liefdesvonk van God in zich, die zij verbinden met elkaar. Sommige in Cirkels en uiteindelijk kunnen zij allen een totaal afstemming maken met dit GROTE BEWUSTZIJN van GOD (LIEFDE). Dat is zo mooi en helend. Zo kun je je visie verruimen. Jouw mensbewustzijn vergroten, dat is zo belangrijk, omdat je dan niet alleen vanuit jezelf reageert en oordeelt, maar juist de ander kan respecteren om zijn anders zijn. Je beseft dat dit een aanvulling is op jouw, op alles. Dit is nodig. Een ander deel van God, waarom zou je dat veroordelen of weg willen concurreren? Dát is wat mij pijn doet, wat ik steeds maar niet kan begrijpen. We staan op samen, maar toch in de vele (spirituele) groepen is er nog zoveel verdeling en vooral veroordeling. Zoveel harten en ego's die wakker worden, laten we oppassen dat er niet weer: Het vergaan van Atlantis plaats gaat vinden. Dat is de achterliggende angst. Daarom wil iedereen het beter weten en men is bang dat de ander het fout doet. Angst Angst Angst. Als er zoveel wolken van angst-bewustzijn zijn op aarde, dan is het zeer moeilijk om de liefde blijvend neer te zetten. Dus handen uit de mouwen en aan het werk! Dat laat Ashtar mij nu zien met een glimlach want hij weet ook, het valt soms niet mee.

Vertel je omgeving dit: IK HOU VAN JOU

zomaar in gedachten dit neerzetten of tegen je partner of kind uitspreken. Zomaar tegen de mensen in je omgeving of dieren of ja tegen de energie in je huis. Verspreid dit regelmatig. Rustig uitspreken en wachten, voel hoe dit op jouw zelf inwerkt, zeg het ook in de spiegel tegen jezelf. Zie dit net als dagelijks eten en drinken maar dan vanuit de energie. Voedt jezelf.

Mensen doen elkaar zo vaak pijn, terwijl het helemaal niet hoeft. Daarom vergroot je bewustzijn via de verticale Lichtlijn naar God. Verbindt je met het GROTE GEHEEL van LIEFDE en

IK HOU VAN JOU.

Arthura

22 april 2015

Video toevoegen...

©ART-hura

Mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de bron en website: www.ashtarcommandnederland.com

#Droom #Stapuitdematrix7

8 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda