• Arthura Hector

DE GEBOORTE VAN HET HEILIG HART IN DE MENS


Stap uit de matrix deel 13

Lieve mensen van de aarde dit is Sananda (Jezus Christus) vanuit het Lichtschip Nieuw Jeruzalem. Ik zal spreken over het hart. Het Heilige Hart kan nu geboren worden in de mens op aarde, de tijd is gekomen! Deze prachtige Lichtgolf die inmiddels de aarde stevig heeft beroerd wordt nu naar het hart van de mens gestuurd. In de kern zal zij deze raken en openen. Het Licht van God komt zo direct in het HART van de mens.

DIT IS DE KRACHT VAN DE PURE LIEFDE

Na de opening van de GOUDEN LEEUWENPOORT in augustus 2015, stroomt deze energie nu de aarde binnen. De stand van de planeet VENUS in samenwerking met de andere planeten in jullie zonnestelsel is nu zodanig dat de energielijnen van deze kosmische klok een andere tijd inluid: DIT IS DE ENERGIE VAN DE HEILIGE HARTEN. Deze energie die vrij komt zal direct in verbinding staan met het HELEN VAN HET HART.

Veel zuivering komt de aarde binnen en zal veel gaan omzetten. Het kan erg heftig verlopen, maar weet dat de reden opschoning betekend. Alles maar dan ook alles zal dit laatste gedeelte van 2015 in het teken van de zuivering staan. Het Hart in de mens zal volledig gezuiverd worden van alle negatieve gedachten. De illusie mag neergehaald worden.

HET KOSMISCH KOMPAS

Stel je hart dus open voor de reinigende energie vooral tijdens deze maand van september, richt je regelmatig naar binnen om te luisteren en te kijken naar wat er zich in jou HART openbaart. Er verandert immers zoveel, steeds weer. Het is dus belangrijk om goed contact met jou innerlijke stem te houden. Het hart is het innerlijk kompas. Welke richting je ook uit mag gaan, richt je naar binnen en voel: “ is deze richting juist voor mij”? Negeer het antwoord niet. Dit innerlijk kompas is aangesloten op het kosmisch kompas. Het kosmisch kompas is aangesloten op de tijdsklok van de stand van de planeten. Zo ontstaan de tijdslijnen van verleden, (heden) en toekomst. Wanneer het hart goed is afgestemd kan er multidimensionaal gereisd worden.

De richting van het pad waarop je loopt is nu van groot belang. Misschien is er een afslag naar een ander nieuw pad voor jou. Let dus goed op wat je hart, het innerlijk kompas jou vertelt. Negeer dit niet, want een rebound kan dan ontstaan. Waarom heb je deze innerlijke stem niet gevolgd? Was het ego op dat moment sterker? Deze energie van het ego kan terug gekaatst worden naar jou. Deze omweg kost veel energie en dat kan belastend zijn voor de mens. Zowel fysiek, mentaal, energetisch en emotioneel.

Neem niet teveel hooi op je vork, laat anders wat liggen voor de volgende dag. Bekijk rustig wat de volgende stap wordt. Raak niet van slag als er een emotie of een zuivering jouw richting uit komt. Deze grote zuivering in september is nodig om het hart te helen. De overstap naar de Nieuwe Aarde kan alleen als de mens volledig gezuiverd wordt.

ARTHURA: AUGUSTUS 2015: DE VOORBEREIDING

In de maand augustus 2015 zijn de voorbereidingen begonnen om de energie van september te laten ontstaan.

AUGUSTUS 2015: DE 8-8-8 GOUDEN LEEUWENPOORT GAAT OPEN

Elke dag in de maand augustus ontstond er een poort, een doorgang in de energie van de 8-8 cyclus en op 8-8-8 (in het teken van de Leeuw) is deze geactiveerd. Dit is de GOUDEN LEEUWENPOORT, de doorgang van de KENNIS VAN DE HEILIGE HARTEN. De leeuw van Sirius is wakker! (Jezus wordt vaak afgebeeld als de Witte Leeuw).

.

HET WERKELIJK KIJKEN

Daarna volgde de maanenergie: De volle maan van 29-8-8 of 11-8-8. De 11 staat voor transformatie, maar ook voor de twee van dualiteit. Deze volle maanenergie van augustus stond voor het derde oog van eenheid. Hoe de beide fysieke ogen geopend zouden worden om voorbij de illusie te gaan kijken. Wanneer dit gebeurd kan het derde oog van heelheid werkelijk opengaan. De ware waarheid kan dan waargenomen worden. Vele ogen zijn opengegaan IN de illusie, want zolang de fysieke ogen niet verder kunnen kijken dan de illusie, zal ook het derde oog geopend worden IN die illusie. De tijd is aangebroken om de werkelijke waarheid te gaan waarnemen.

De 8 van kracht, de Leeuw van Sirius, kan je hiermee helpen om weer verder te stappen in een andere laag van de dualiteit, het OOG is belangrijk! Dus de gehele maand augustus stond in het teken van dagelijkse omzettingen van het KIJKEN.

Kijken in de werkelijke waarheid kan confronterend zijn.

Vind je het heel verwarrend worden? Dan mag je de focus op het hart richten. Wanneer je teveel vanuit het ego denkt of handelt, gaat dat opspelen. Wanneer je dit op tijd opmerkt, stap dan direct over naar het kompas van het hart. Dit is durf hebben, want we zijn gewend om alles te verkappen. We benaderen dit liever via het hoofd en pijn afbakenen lijkt gemakkelijker te zijn. Het verdriet benaderen vanuit het hart lijkt voor vele te moeilijk en te belastend te zijn. Het speelt op wanneer het niet uitkomt. Op je werk of wanneer je onder de mensen bent. Je wilt andere niet belasten en vaak willen andere niet belast worden. Wat is de reden? Wanneer jij in het hart stapt, haal je andere uit hun ratio. Dus vaak stap je weg van het gevoel en van deze manier van leven. Je past je aan. Aanpassen is niet slecht, maar wel als je daardoor uit balans raakt en jezelf verliest.

Via het HART kan er gereisd worden naar de Blauwe Maan Poort, vandaaruit naar de Gouden Leeuwen Poort en vervolgens kan er dan gekeken worden naar het DIAMANTLICHT de poort van GOD en van de nieuwe aarde. Maak de connectie met deze nieuwe energie van liefde. Beter nog stap door die poort. Zie *NAR, nieuwe aarde resonantie.

SANANDA: VERVOLG SEPTEMBER 2015

Lieve mensen van de aarde, in september 2015 wordt er een heel andere energie neergezet. Vanuit het kosmisch perspectief gezien wordt er een hele aparte opstelling van de planeten waargenomen. Deze tijdsklok van planeten zullen de tijdslijnen aanraken en zodanig laten bewegen dat dit merkbaar gevoeld wordt op aarde. Vanuit deze kosmische golfbeweging wordt de aarde beroerd en dus ook de mens. Vanuit de kosmische tijdlijnen wordt er een stap gemaakt om de mens een totaal ander inzicht te geven, van zichzelf en van zichzelf in het grote geheel.

Vele zullen verward raken door de informatie die op hen afkomt. Neem goed rust en zorg ook goed voor het fysieke lichaam. Communiceer met het lichaam, het lichaam spreekt via het hart. Kijk vooral wat goed voelt. Het besef zal groeien dat elk mens anders is en dat ieder mens een andere impuls volgt. Soms kan dat confrontaties opleveren, wees niet bang. Het is van belang hoe je omgaat met deze confrontaties. Laat het ego niet de boventoon voeren, maar het hart. Besef dat dit niet is om ruzie te maken, maar om je grens aan te geven van wie jij bent en hoe jij je voelt en vooral wat je nodig hebt. Leg dit ook zo uit naar andere. Wanneer je mensen rustig voorbereid en uitlegt wie je bent en hoe je gevoel hierin is. Dan kunnen zij ook reageren vanuit hun gevoel en vanuit vrijheid (of vanuit hun ratio en beperking). Probeer keer op keer respect te tonen voor de ander en voor zijn of haar visie. Laat alles daarna los. Kom weer tot rust.

Zorg dat jou basis, het huis waarin je woont "veilig” is en zorg dat je een plek creëert waar je totaal tot rust kan komen. Dagelijks naar binnen keren is de oplossing, dan wordt je niet afgeleid door de buitenwereld die zeer chaotisch kan binnenkomen. Dus elke dag een innerlijk gesprek met jezelf, het hart, je lichaam en ook altijd met het grote geheel en GOD werken helend. Deze afstemming kan je tot rust brengen en sterk maken. Blijf bij jezelf, dat is de training. Voel je niet aangevallen als een ander mens een andere visie neerzet. Er is ruimte genoeg voor jou en iedereen, je mag er zijn. Ik, Sananda heb je lief, kind van God.

DE LEVENDE BIBLIOTHEEK DER KENNIS

Het hart is de kern, de toegang tot de bibliotheek van de HEILIGE KENNIS. Heilig betekent heel. Dus de opgedeelde kennis wordt ook één. Wat betekent dit?

Sinds lange tijd heeft de mens het ratiobrein gebruikt en de bibliotheek van het ratiobrein is een goed geordende informatiebron. Met een beperkt volume. Alle boeken met vele woorden staan alfabetisch opgesteld. In lange rijen en goed gekaderd. Dit is wat de mens gewend is, om vanuit deze afgebakende vorm te denken en te creëren. Een simpele en accurate manier om snel en duidelijk een probleem op te lossen of te benaderen in de 3d realiteit. Wanneer de mens met het ratio brein verbonden is en de informatieverwerking is op dit systeem afgestemd, dan zal het hartenbrein een heel andere impact hebben op de geest van de ratiomens.

De mens kan heel even verward reageren, wanneer deze de bibliotheek van het HART binnengaat. Want waar zijn alle rijen met boeken, waar is mijn (ratio) overzicht gebleven. Waar is de gekaderde informatie gebleven? Het geheugen raakt ook van slag en vergeet namen en woorden. Alles gaat anders werken. De bibliotheek van het HART ziet er ook heel anders uit. Het lijkt in het begin op een open verbinding zonder begrenzing. Oneindig groot. Vele zwevende codes in kleuren of Heilige Geometrieën die steeds veranderen, zij lijken wel ongrijpbaar. Het communiceren met deze vormentaal werkt heel anders.

Dan is er het gevoel, Deze informatiebronnen reageren op het gevoel van het hart. Zij communiceren daarmee. Niks blijft vaststaan op een bepaalde plaats. Het is namelijk een LEVENDE BIBLIOTHEEK! Het is als een bewustzijn, levend en groeiend en nooit hetzelfde. Wanneer er vele aangesloten zijn wordt de informatie groter en groter. Weet dat er gigantisch veel dimensies hierop aangesloten zijn. Daarnaast wordt deze levende bibliotheek door God de Bron gevoed. De liefde is een geestverruimende energie, deze bevrijd en maakt leeg.

Wanneer de mens dus gaat afstemmen op het hart en deze bibliotheek gaat open. Zal de mens deze levende bibliotheek voorzichtig mogen binnentreden, als de mens dit niet doet kan er een complete miscommunicatie ontstaan. Sommige raken er heel emotioneel van. Krijgen vele openbaringen. Het is zo groot en diepgaand, dat je totaal overspoelt kan raken. Het is dan ook de bedoeling om het hart in stappen open te laten gaan en deze Heilige Informatie gematigd binnen te laten komen. Daarom kan alles niet ineens opengaan en zeker niet wereldwijd. Dat zou een enorme paniek geven. De mens mag stap voor stap begeleidt worden in dit nieuwe bewustzijn, in deze LEVENDE nieuwe kennis.

Wanneer de mens met het ratiobrein de LEVENDE BIBLIOTHEEK gaat vertalen, zal er een totaal andere informatie uitkomen die niet juist is. Daarom is deze afgeschermd en beveiligd. De informatie mag op de juiste manier worden uitgelegd en weergegeven worden. Sommige mediums op aarde ontvangen gedeeltelijk deze informatie en koppelen deze dan aan een eigen wensgedachte. Wees heel alert en volg het hart om de juiste informatie binnen te laten. Wanneer het je hart opent is de informatie juist.

Vergelijk het maar met een kleuter die zonder tussenstappen meteen met ingewikkelde formules mag gaan spelen, waaruit een levensbedreigende situatie kan ontstaan. Bijvoorbeeld met het element vuur. Wanneer hierin niet de juiste stappen worden neergezet, kan dit tot catastrofes leiden. Alles mag opgebouwd worden. Liefdesenergie is voor iedereen toegankelijk, dat is zeker, maar de kracht en de kennis ervan is onuitputtelijk groot. Let erop dat je hierin niet verdwaald. Een goed afgestemd kompas (HART) is nodig en ook de Heilige Leer hoe hiermee om te gaan. Met vallen en opstaan, gaat zich dat ontwikkelen. Dit komt door de dualiteit op aarde.

In de Lichtdimensies van de liefde is men omringd met liefde, dus wordt men geboren in de Hogere Liefdesdimensies dan wordt er direct een connectie gemaakt met de levende kennis van de liefdes bibliotheek. Het bewustzijn wordt direct gekoppeld en (op)gevoed via deze LEVENDE BIBLIOTHEEK.

DE VOLLE MAAN VAN SEPTEMBER EN DE PIJNAPPELKLIER

De volle maan van 28 september 2015 staat in het teken van de pijnappelklier, deze wordt via de kosmische klok met het hart verbonden. Niet langer zal de mens vanuit het hoofd alleen blijven redeneren. De Heilige Harten Kennis zal verbonden worden met het besturingscentrum in het hoofd. De hersenen zullen één kunnen gaan worden, indien de mens werkelijk eerlijk zal zijn en diep naar binnen wilt kijken. Het communiceren met het hart, het multidimensionale kompas, mag eerst ontwikkeld worden. Het fotonenlicht draagt een golf van kennis in zich en dit is de levende kennis van de bibliotheek van het hart. Daar wordt de totale aarde nu mee overspoeld. Door de LEEUWENPOORT stroomt deze energie nu rijkelijk de aarde binnen. Vanaf deze maand september gaat nu ook het hart van de mens een belangrijke ontwikkeling door maken en dit is zeer belangrijk voor de totale omzetting van de (nieuwe) aarde

De pijnappelklier is het KOSMISCH OOG en staat in verbinding met het derde oog en de beide fysieke ogen en deze geven signalen door naar de hersenen, links en rechts. Alles mag één geheel worden. Dit kan alleen door de verbinding van het hart. Wanneer het hart niet wordt aangesloten ontstaan er alleen mentale talenten.

ADAMA: MUTANTEN WEZENS

Lieve mensen, de schaduwdelen of duistere energieën die ook in een dualiteit leven, gaan opstaan en vele van hen willen, net zoals de mens, los van hun onderdrukkers komen. Zij willen vrij zijn. Er is een levensvorm ontwikkeld in de binnenaarde die contact zoeken met de mens op de aarde. Zij zijn 15.000 jaar geleden ontwikkeld door de duistere onderdrukkers. In de buitenste lagen van de binnenaarde speelde dit zich af. Vanaf dat moment is er een groep ontstaan die niet langer op deze manier wilde dienen als slaaf. Zij hebben zich uiteindelijk los gemaakt en zijn door Ons, het Kristallicht in de binnenaarde opgevangen en zij hebben zich verder ontwikkeld. De verbinding met het HEILIGE HART en de WET VAN ÉÉN zijn zij aangegaan. Zij zijn de MUTANTEN vanuit de binnenaarde. Vele van hen zijn dus ervaringsdeskundige op het gebied van duister naar liefde. Juist wat de mens nu gaat ontdekken.

Zij zijn de mutanten en komen voor in vele vormen, met vele soorten uiterlijkheden die de mens niet kent. Hun uiterlijk is een samenvoeging van vele verschillende soorten levensvormen. In delen samengevoegd tot één wezen, vermeng als experiment tot een geheel gevormd. Sommige zijn werkelijk mismaakt, maar door het ontvangen van het LIEFDESLICHT hebben zij een vormverandering ondergaan. Hun hart is geheeld. Zij willen zich gaan laten zien aan de mens en willen zelfs de mens gaan ondersteunen.

Sommige poorten van de binnenaarde gaan nu open. Een aantal zijn energetisch, maar ook de fysieke poorten gaan open. De dimensies komen bij elkaar, de tijdslijnen worden weer één. Wat houdt dit in? Dat de mens nu zeer gemakkelijk contact kan gaan maken met de vele andere wezens en levensvormen vanuit andere realiteiten. Daarom is het goed om vanuit het hart te gaan leven, LIEFDE zal angst oplossen en de mens communiceert dan zonder oordeel. Wanneer de mens teveel in de angst verblijft, kan dit leiden tot blokkades of miscommunicatie. Puur via de ratio kan dit niet benaderd worden, hier is veel liefdeskracht voor nodig. Contact met de andere dimensies willen Wij graag gaan ondersteunen, maar alleen als de mens het hart zal volgen. Daar komen Wij elkaar tegen, op het pad van het HART.

SANANDA: Wij allen vanuit de dimensies van de liefde streven er naar om de mens zo goed mogelijk voor te bereiden op alles wat komen gaat. Alles wordt de komende jaren zodanig neergezet, dat er mooie verbindingen zullen gaan ontstaan. Bepaalde groepen zullen met elkaar gaan samenwerken, zodat de informatie goed neergezet wordt. De mens mag uit de angst stappen en IN DE LIEFDE komen.

Dit was Sananda. Mijn energie zal vaak waargenomen worden omdat de kennis van de HEILGE HARTEN nu neerdaalt op aarde. Ik, Sananda verblijf in jullie HARTEN.

LIEFDE HEELT ALLES!

Dit waren Sananda en Adama

Samen met onze sterrenzuster Arthura

Groeten Wij het Licht in jullie harten.

4 september 2015

Mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de bron en website: Arthura Hector, www.ashtarspage.com

All rights reserved: ART-hura / Ashtar Command Nederland

Niets hiervan mag via derden in gedeelte gepubliceerd worden.

PS: *NAR: Nieuwe Aquarius Resonantie vindt plaats op elke volle maan en staat steeds in het teken van de energie die dan plaats vind. Komende volle maan van september: PIJNAPPELKLIER en de verbinding met het hart. Tevens ook via het radioprogramma te volgen: Radio Arthura en het Ashtar Command. You Tube kanaal: Ashtar Command Nederland

LEES PDF DOCUMENT


28 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda