• Arthura Hector

De 13 Volle manen van 2015


En de omkering van de aardse energie

Melchizedek via Arthura

De 13 volle manen van 2015 zijn de 13 manen van grote verandering op de aarde. De energie wordt gekeerd. Dit jaar wordt de nieuwe Aquarius energie in lagen opgebouwd en deze zal in elke volle maan gaan stromen in de chakra’s. De 13 manen voor de 13 chakra’s. De nieuwe tijd resoneert anders. Het zal zeker wennen zijn voor vele mensen die deze nieuwe tijdlijn gaan ervaren. Iedereen zal dit op een bepaalde manier gaan ervaren. De chakra’s zijn opgebouwd in de vele lagen van de basis naar kosmische kroon. Sommige zielen zullen dit vooral in de lagere chakra’s van materie gaan ervaren, andere weer in de middenlagen van het ego en hart, weer andere in de hoofdlagen en spiritualiteit. Dus elk mens wordt geraakt en omgezet. Beïnvloed door deze stroom van nieuwe creaties.

NIEUWE NATUURLIJKE TIJD IN 2016

Deze Aquariusenergie zal in 2016 de mens neerzetten OP de aarde. Hoe zal dat gaan verlopen? De nieuwe fotonengolf stroomt nu over de aarde heen en raakt de mens het eerst in de voeten. Vele die in het hoofd zitten en via de ratio leven, worden nu gegrond. De energie van deze mens daalt dus naar beneden. Naar het hart en de voeten. De rationele verklaringen worden nu gevoed door een totaal andere energie van het hart. Deze rationele gedachten worden afgevoerd naar de aarde en vormen zo de werkelijke verbinding met de aarde. Op deze manier wordt de aarde als levende planeet bewust beleefd. Wetenschappers gaan dit ook ervaren, op élk vlak zal dit ervaren worden. Er zal dus een grote omkering gaan ontstaan in 2016. Vele zullen deze omkering nog niet helemaal kunnen plaatsten, dat komt in de jaren erna. Vele die niet geaard zijn en steeds boven het lichaam zweven, worden verbonden met de nieuwe aarde en deze nieuwe resonantie zal het Lichtlichaam aantrekken. De aarde is dan niet langer meer een planeet waar men angst voor heeft, waar men niet wilt zijn, maar positieve energie vult dan de spirit. De aarde wordt nu anders gezien, meer vanuit schoonheid.

De hogere spirit wordt nu verbonden met de aardestroom van Licht en vrede. De sterrenmens zal dan beter in gaan dalen en gaan lopen op het nieuwe pad van de vrede. Dán kan deze gevoelige sterrenmens wel gaan functioneren op aarde. De enige voorwaarde is wel, verbonden te blijven met deze mooie nieuwe stroom van vrede. Zich niet laten afleiden door chaos die zeker ook om de mens heen zal gaan ontstaan. Blijf je verbinden met de liefde en ga door met je missie. Er is niets zo mooi als de nieuwe vorm aanvaarden van dit nieuwe lichaam, deze kan op vele manieren bij je komen. Altijd gevuld met een kern van liefde en vreugde. Deze gaat jou omhelzen. De passie die het hart in zich draagt wordt geopend. Het enige wat de mens dient te doen is het openen van de eigen poort. Wees de poort van ontvangst. Het kanaal van God.

KWETSBAARHEID VAN HET HART

Het bewust worden van het hart en van de schoonheid van de planeet aarde, is het bewust worden van de eigen kwetsbaarheid. Deze kwetsbaarheid kan via de WITTE DIEREN bij je komen. Zie hen als gids op aarde om van de oude naar de nieuwe aarde over te stappen. Uiteindelijk het samen gaan in de eenwording. De innerlijke processen worden nu erg belangrijk, de komende jaren zal hier een grote verandering in worden gemaakt. Wat is jouw kwetsbaarheid, waar ligt deze? Het is namelijk zo dat kwetsbaarheid juist een grote mate van kracht in zich draagt, geheel anders dan het ego. De macht van het ego is gebaseerd op onzekerheid en je beter voordoen. Door in een illusie te leven van een bepaalde verwachting. Deze gevangenis wordt omgegooid en de ware mens staat op. De leugen wordt weggesmeten en kijk hoe naakt deze waarheid nu opstaat. De mens heeft zich zo lang gevoed en omhuld met een mantel van illusie.

MANTEL DER ILLUSIE

De mantel van illusie en leugens worden nu te zwaar, te zwaar voor de nieuwe tijd die aanbreekt. DE WAARHEID wordt het belangrijkste doel op aarde. Deze is zeer kwetsbaar, dus vele die gewend zijn de mantel der illusie te dragen als bescherming zullen het eerst heel koud gaan krijgen. Want zonder deze mantel van illusiedraden en sluiers, is er weinig over van wie jij bent. Wordt je nog wel herkend? Wat belangrijker is: “ herken jij jezelf nog wel?” Door deze processen zal de mens heen mogen gaan. Zichzelf opnieuw leren ont-moeten in een andere out fit en welke nieuwe out fit kies je dan? Een geheel nieuw terrein ligt voor je uitgestrekt. Alles is immers mogelijk. Weet wel dat jij een energie bij je draagt die opgebouwd is uit vele talenten en delen. Sommige delen waren zo diep verborgen onder de illusiesluier, je wist niet dat je dit in je had? Precies. Verbazing en vele nieuwe mogelijkheden gaan opstaan. Met stapjes zal het zich gaan ontluiken, want wat kan jij toelaten, lief mens? Wat kan jij aanvaarden van je nieuwe jij? Voorzichtig zoals men op het nieuwe ijs gaat staan, voelt of het stevig genoeg? Zo zal de mens gaan reageren op de nieuwe energie. Voorzichtig en aftastend, maar heel nieuwsgierig.

WITTE VAANDELDRAGERS

Dan zijn er de Witte Vaandeldragers die de eerste stap zullen zetten op het breekbare en kwetsbare nieuwe ijs. Zij worden als eerste gestuurd door de Goddelijke Kracht. In hen is het Lichtzaad al iets eerder geplant. Zij zijn de voorbeelden en dragen dit uit. Vele durven daarna die stap ook neer te zetten. Sommige mensen hebben wat voorbeelden nodig en ook wat uitleg. De informatie zal IN de Witte Vaandeldragers stromen en zij voelen de drang om het door te geven. Uit te dragen. Het is als een liefdesvirus dat iedereen aanraakt en vervult. Het kan niet gestopt worden. Het wordt alleen maar groter en groter, hoe meer de tijd verstrijkt hoe groter deze kracht op aarde zich zal gaan manifesteren. Iedereen gaat opstaan op zijn manier en dat is juist de bedoeling, kijk niet teveel naar een ander en zet neer wat JIJ voelt van vanbinnen in je hart. Geloof in jezelf. Stap op die prachtige Aquariusgolf van vrede. Deze nieuwe resonantie begrijp jij veel beter, lief sterrenmens. Deze herkenning maakt je blij.

KARMA VAN DE AARDE EN DE MENS

De afgelopen jaren hebben vele (sterren)mensen het aardse karma omgezet. Vaak in een versnelde vorm. Hiermee helpt de mens het oude aardekarma om te zetten en los te weken. Elke keer wanneer je als mens incarneert wordt deze aardse ervaring opgeslagen in de Aarde Archieven. De levens die je geleid hebt op aarde zijn zeer verschillend en uniek (het morfogenetisch veld geeft dit door aan het Aarde Archief). Dit is een aparte laag waar alle gegevens worden opgeslagen van elk levend wezen. Het is een onderdeel van de Akasha kronieken. Vele die kunnen reizen in de tijdslijnen, komen in aanraking met hun vele levens op aarde. Hun energie vormt beelden en ervaringen die niet bij deze tijd passen en dat kan hen zeer verwarrend maken. Wanneer de illusie mantel wordt afgelegd komen de andere diepere levens nog sterker naar boven om verwerkt te worden. Vele trauma’s van Atlantis, maar nog dieper gelegen lagen van de val van het PARADIJS. Levens van de galactische oorlogen of andere planetaire levens. Alles wordt bewust aangeraakt. Daarom moesten jullie de laatste jaren zoveel doorstaan, dat gaf verwarring en chaos in jullie leven. Er mag nog veel meer open gaan en opgeruimd worden. De onwetendheid komt boven drijven en de mens wordt wetend. Herinneringen over de mooie liefdevolle dimensies, maar ook levens vol pijn en verdriet en afschuw. Dit zal doorgaan, maar nu op een andere manier. Want:

HET AQUARIUS TIJDPERK IS GESTART OP AARDE

Vele konden de mantel der illusie nog niet loslaten. Zij zweefde liever door om in hun ratio te verblijven. Daar gaat een grote verandering in komen! Door de Aquarius liefdesgolf kan elk mens in vol vertrouwen grote delen los gaan laten. Het karma onder ogen zien wordt minder zwaar. Daardoor kan de oude aarde ook Haar trauma losmaken. Zij helpt de mens mee in dit proces. De liefdesgolf van het Aquarius tijdperk kan veel in een korte tijd omzetten. Want de basis van geaard zijn en het hart vervullen met vrede werkt als een laagje vernis die de wonden verzacht. Zij gaan niet verder open, maar herstellen juist sneller. Moeder Aarde verandert daardoor mee en kan zich sneller vernieuwen. De doorstroming van de liefde en de afvoer van de giftige stoffen in het aardse lichaam worden veel sneller losgelaten. Het verdriet wordt anders en sneller afgerond. In de eerdere jaren werd het verdriet zo zwaar beleefd dat vele eronder bezweken. De Wonderen komen weer terug op aarde en nu voor iedereen toegankelijk. Niet langer voor een enkeling beschikbaar. Dit zijn de eerste tekenen van de start van het Aquarius tijdperk. De natuurlijke tijd doet nu zijn intreden op aarde. De komende tien jaar zal dit goed zichtbaar worden. Naast de chaos op aarde, de reset, zullen er vele mooie nieuwe delen op gaan staan. In de mens, op aarde en in alles. Vooral vreugde in het hart, dansende energie van liefde.

KUNDALINI

De kundalini zal in balans worden gebracht en als het kan, geactiveerd worden. Op dat moment is er een blijvende stroom van Licht die het zelf genezend vermogen hersteld. De zon zal de gouden kundalini-slang met zonne-energie vullen en de maan zal de blauwe energie van de slang van ontvangst herstellen en zo zullen beide slangen in balans worden neergezet. (meer hierover in een vorige boodschap). Op dat moment kan de kundalini als één geheel opstijgen. Samengaan als verticale Pranabuis. Ga vol goede moed de toekomst in lieve mensen, want er liggen prachtige taken klaar voor iedereen.

Dit was Lord Melchizedek, deze boodschap is in liefde gebracht naar de mens op aarde.

Namasté

29 oktober 2015

Mag gedeeld worden in zijn geheel en op deze manier uitgevoerd, via de website Ashtar’s Page, onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com

All rights reserved ©ART-hura / Ashtar Command Nederland


8 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda