• Arthura Hector

DE ANTICHRIST STAAT OP!


Maar liefde overwint

Sananda (Jezus Christus) via Arthura

Wanneer de antichrist opstaat, wordt deze zichtbaar….

De antichrist zal nu in een heel andere vorm gaan verschijnen. Deze zal zichtbaar worden, heel zichtbaar. Zo zichtbaar als het maar kan en dat is goed. Want nu kan er werkelijk iets aan gedaan worden. Deze energie zal zich eerst heel groot gaan voordoen, althans dat proberen zij. Groots voordoen en met veel bluf verschijnen aan de mens op aarde. Zij proberen de mens de schrik op het lijf te jagen. Weet dat dit ook een illusie kan zijn. Angst is altijd een illusie. Het gaat erom hoe de mens met deze angst om gaat.

VERBORGEN AANWEZIG

Al eonen lang is deze antichrist aanwezig op aarde, vaak op de achtergrond en onzichtbaar in de illusielagen vermomt. Deze energie werkte via andere wezens of personen. Indirect, maar de illusielagen lossen op en zij kunnen zich niet langer verschuilen. De antichrist zal gaan opstaan, om zich te gaan manifesteren op aarde als zichtbare ANGST. Zowel IN de mens als BUITEN de mens, zal er een reflectie ontstaan van angst. Wat zich buiten de mens bevindt zal zich ook vanbinnen manifesteren. Daarom is het goed om alles te blijven overzien, als het oog van een adelaar die hoog vliegt en alles kan waarnemen. Wanneer men afdaalt naar een lagere dimensie kan die angst letterlijk mensen opslokken en vernietigen. Die vernietiging zal dan via hen plaats gaan vinden en alles op slot zetten. Zij zullen de woede, de agressie verspreiden. Paniek en angst zullen toeslaan als grote bommen. Dat is het virus wat nu verspreidt wordt. Altijd werd dit virus van angst ingezet, maar nu heel erg uitvergroot. Let dus goed op wat de buitenwereld met jou doet. Wanneer het je geest verwart, wees dan op je hoede.

GROOT LICHT IS OP AARDE NEERGEDAALD

Arthura: “Hoe komt het dat het angstvirus wordt uitvergroot?”

Sananda: “ Dit komt omdat het grote Licht de aarde is binnengekomen. Dit is het grote Licht van het AQUARIUS TIJDPERK. Zij, het duister, willen deze Lichtenergie tegenhouden en eventueel verslaan. Dus met veel oproer en gekraai zullen zij zich gaan vertonen. Het is aan de mens en aan allen die hiermee te maken hebben, om nu juist die angst te gaan ontmantelen.”

Arthura: “HOE KUNNEN WE DIT GAAN DOEN?

SANANDA: “Er is maar één manier. Deze methoden kan elk mens zich eigen maken. Het gaat via het innerlijke pad van de mens. Daarom is het HEILIG HART dit jaar geboren in de mens. Dit heeft God de Bron aan de mens gegeven als bescherming en vooral aangeboden als Heilige Kennis, zodat de mens op aarde het angstvirus kan overwinnen. Klinkt dit te simpel? Dan bewandel je het goede pad. Want het hart zal altijd alles in eenvoud uitdragen. Iedereen die in liefde wil opstaan, zal zodanig gesteund worden dat hij of zij gedragen, gaat worden in die liefde. Dit is nieuw, want deze liefdesstroom is zeer lang geleden weggevaagd. Uitgebannen op aarde, daarom krijgt de mens werkelijk een nieuwe kans aangeboden om zich hierin te gaan ontwikkelen. Betreed je dit pad, dan komt er liefde en vreugde in het hart.

CHAOS EN ANGST

De chaos om de mens heen zal slechts een reflectie zijn van de antichrist, deze energie van duister zal iedereen proberen te breken. Slechts degene die werkelijk in God geloven en geloven in het liefdes pad, van hen zullen de ogen opengaan. Grote kennis zal tot hen komen, om het angstvirus te elimineren. Dit Lichtpad zal eerst het individu gaan omhelzen, de eigen innerlijke vreugde kan zo gevonden worden. Wanneer het pad van de vreugde zich opent in het hart, werkt dit als een Goddelijke filter. Een gigantisch mooie bescherming tegen het angstvirus ontstaat dan vanzelf. Zo kan deze liefdeskracht doorgegeven worden. Het werkt als een antivirus tegen het virus van de angst. Liefde is nu eenmaal een hele krachtige energie en opent alles. Zelfs daar waar de blokkades van angst opstaan. Soms zijn deze zodanig neergezet dat het overwinnen van de barricade onmogelijk lijkt, toch zal daar een doorgang komen. De mist zal doorbroken worden om de zonnestralen door te laten, het gouden Licht zal neerdalen. Door alles heen zal de liefde gaan stromen. Dit is echt heel prachtig om waar te nemen.

VERBINDEN

De verbinding tussen mensen, kan pas werkelijk open gaan als degene die de vreugde in het hart kunnen dragen dit gaan delen. Hele gebieden van liefde kunnen zich zo als grote gekleurde regenbogen gaan uitspreiden en de Goddelijke rust daalt daar neer. De aarde wordt dan geïnjecteerd met vreugde. Mooie oplossingen gaan opstaan in die gebieden. Maar voordat dit gebeurt, mag elk mens het eigen innerlijk pad gaan openen. Zonder dit innerlijk pad, kan de angst niet overwonnen worden en kan het hart niet HEEL gemaakt worden. Het zal dus ook een periode zijn van hard werken en ook vaak van tijdelijke eenzaamheid.

ARTHURA: ”Hoe kunnen we omgaan met deze tijdelijke eenzaamheid?”

SANANDA: “Weet dat Moeder Aarde graag wilt herstellen in samenwerking met jou, de mens. Jullie zijn Haar kinderen. Gaia roept heel hard Haar kinderen aan: “VOLG JULLIE HARTEN, dan stroom Ik door jullie heen en draag Ik elk mens in liefde. Ik draag jullie dan als mijn nieuwe kinderen van de nieuwe aarde. Weet dat je nooit alleen bent en dat eenzaamheid een illusie is net als angst.”

Sananda vervolgt: Daarnaast komt er zoveel ondersteuning naar de aarde, dat de mens dit gaat ervaren als een gigantische kracht. Deze Goddelijke kracht staat de mens ter beschikking. Dus vraag erom. Dan komt het naar je toe. Het is wel belangrijk om een keuze te maken. Een duidelijke keuze: welk pad wil je gaan bewandelen? De mens kan niet langer in het grijze gebied verblijven, dat was wel mogelijk tijdens de oude aarde, maar deze tijd is voorbij. Er zullen duidelijke keuzes gemaakt mogen worden. De beste keuze is de keuze van het hart.

AQUARIUS ENERGIE

Deze Aquarius energie zal de balans overal gaan herstellen en stroomt vanaf het jaar 2015 de aarde binnen, op vele plaatsen zal zij gaan stromen en het hart raken en openbreken. De antichrist zal opstaan, maar kan deze Goddelijke nieuwe kracht op aarde niet overwinnen. Uiteindelijk zal deze oplossen als as in een vuur. Slechts de tijd staat ertussen. Het eindpunt is al bekend, de afloop is overduidelijk. Het Goddelijk vuur zuivert uiteindelijk alles. De Goddelijke adem van de nieuwe tijd zal de tijdlijnen schoon blazen. De tijdlijnen zijn het centrale punt en daar wordt hard aan gewerkt, door vele Lichtgroepen en Goddelijke dienaren. Onuitputtelijk zullen Zij in die tijdlijnen actief zijn om verstoringen te ontmantelen.

ANGST

is de ANTI-CHRIST! Verlos jezelf van angst, kijk waar de aanhakingen zijn en maak deze los. Bevrijd het hart, dan is de mens bevrijd van alle angst en tegenwerking. Voed je met de Aquarius energie en de nieuwe aarde verschijnt op het netvlies van de mens. Dan zal er een rust neerdalen in je hart, lief mens. Dit jaar wordt het 13de krachtpunt bereikt. Een belangrijke afronding van de oude aarde, om het nieuwe door te geven.

Dit was Sananada en Ik groet jullie harten met grote liefde en Ik open met deze woorden weer een nieuwe laag in je hart, zodat er meer Licht zal gaan stralen uit jouw hart.

Namasté 19 november 2015

Mag gedeeld worden in zijn geheel en op alleen deze manier, onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com All rights reserved ©ART-hura


17 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda