• Arthura Hector

DE BALANS IN HET HART deel 2 Heelheid van Kracht


De Engel Michaël via Arthura

Goede dag lieve mensen van de aarde, de heelheid in het hart brengt eenheid tussen de mensen en de aarde zal dan in de nieuwe tijd opengaan. Het Aquarius tijdperk gaat open en er zal veel verandering gaan plaats vinden, in een zeer snel tempo.

HEELHEID VAN KRACHT

De heelheid van kracht kan in principe elk mens bereiken, het is de kennis die open zal gaan. Veel werd er gedacht vanuit de ratio. Nu zal er in de hersenen een nieuwe methode ontwikkeld worden. Deze methode heeft te maken met de Emotionele Intelligentie. Vele Nieuwe Aarde Kinderen bezitten deze methode, deze zal steeds meer tot uiting gaan komen en deze kinderen die een zeer HOGE GEVOELIGHED hebben zullen de toekomst gaan dragen. De heelheid van kracht en energie in het hart, maar ook in de beide hersendelen mogen nu gaan opstaan. Het zal nieuw zijn en vele die het oude aanhangen zullen eerst wat bevreesd zijn. Bevreesd omdat zij deze nieuwe methode niet snappen en met argusogen bekijken. Zodra hier meer uitleg over komt en zij hiermee gaan werken als een methode die werkt voor de Hooggevoelige kinderen en volwassenen (HSP).

Dan gaan zij overstag. Het is de onwetendheid die hen tegen houdt, dus heb geduld met hen en probeer zoveel mogelijk in alle rust dit uit te leggen. Zij zullen dit dan ook kunnen gaan ontwikkelen, zij zullen zich bevrijdt voelen. Omdat dit onderdeel zo ver weg is geplaatst in hun ziel. Degene die dit niet van nature hebben, zullen dit mogen gaan vinden in zichzelf. Er zullen methoden komen op aarde die iedereen kan toepassen. Verschillende methoden, zodat er voor ieder wezen en ziel een antwoord kan worden gegeven op de vele vragen. Vele vragen roept de nieuwe tijd op. Tegelijkertijd komt er ook een soort opluchting. Eindelijk komt er een oplossing op de vele problemen waar de mens zo vaak tegen aan liep de afgelopen decennia.

HEILIGE OP AARDE BEZATEN DEZE HEELHEID VAN KRACHT, ZIJ WERDEN INGEWIJD IN DEZE MATERIE

Zij waren de pilaren van energie, die de Hoge Lichttrilling uitstraalde. De mens op aarde was nog niet zover en dit kon nog niet tot iedereen doordringen. De tijden zijn verandert, de tijd is rijp voor degene die dit willen gaan bereiken, gewoon op aarde. Jawel! Heilig betekend HEEL en nu de Nieuwe Aarde Energie de aarde is binnen gekomen, kan elk wezen en mens op deze energie afgestemd worden. Deze maakt alles heel, dus ook jouw lief mens. Eerst zal het hart open mogen gaan om vervolgens de afkoppelingen met de oude aarde te gaan maken, zo kan dan de nieuwe energie binnenstromen (zie de vorige twee boodschappen van november 2015).

HET HART ZAL ALS EERSTE HEILIG WORDEN

Er zijn vele manieren om het hart HEEL te maken, het is mogelijk om deze afstemming te maken met ONS, De Sterrenwezens die ook in HEELHEID leven. Zij hebben de heelheid al veel eerder en veel langer bereikt. Zij weten dus hoe dit te doen. Daarom komen de Sterrenwezens van de heelheid zichtbaar naar de aarde, om jouw lief mens aan te raken en te begeleiden. Wanneer deze begeleiding nog niet mogelijk is kan er altijd gewoon met de aarde gecommuniceerd worden. Zij draagt inmiddels deze NIEUWE HELE ENERGIE bij zich. Voel wat bij je past, Wij hebben geen oordeel hoe je dit tot je neemt. Wij zijn alleen al verheugd dat het zover is en de mogelijkheden zich aan gaan bieden. Sterrenmensen en kinderen sta op en vind deze Heilige Kracht van eenheid. Eerst in jezelf, maar ook via de aarde en de kosmos. Het zal altijd een samenwerking zijn. Vele hebben Wij als centraal punt op aarde neergezet, een sterrenmens die dit deel al heeft geopend. Een Heilige kanaal waar Wij doorheen werken en spreken. Weet wel dat alleen via de liefde en een open hart dit mogelijk is. Genees dus eerst het hart, om vervolgens de hersenen ook één te maken. Degene waardoor Wij heen werken, zijn daar waar zij nodig zijn. Deze plekken op aarde zijn belangrijk. De aarde draagt KRACHTPLAATSEN in Haar en OP Haar.

KRACHTPLAATSEN ZIJN HEEL

De mens kan ook naar krachtplaatsen gaan om in contact te komen met deze HEELHEID. DE NIEUWE ENERGIE VAN LIEFDE komt binnenkort daar aan. De oude krachtplaatsen zullen het komend jaar vernieuwd worden, maar daar waar de energie heel is, is alles mogelijk. Ook al zijn deze oud, zij zijn heel. Dus een start maken op deze plaatsten is een goede stap. De verspreiding van de Nieuwe Energie op aarde gaat de komende maanden zeer krachtig opstaan. Het oude werd dit jaar vanuit de oude aarde aangeraakt om de loskoppeling te maken, dit gaat de komende tijd nog door. Vandaar dat oud en nieuw beide aanwezig zullen zijn op aarde, dat kan een beetje vreemd aanvoelen. De mens zal zich afvragen, hoe kan dit? Wat is dit? Mooie nieuwe energie en oplossingen staan op en daarnaast gaat de duale aardse strijd gewoon door. Probeer je af te stemmen op het nieuwe aarde pad! Focus daarop. Het oude is een aflopende zaak, maar is nog wel aanwezig. Heling en heelheid kunnen ontvangen worden op verschillende manieren, kies de manier die bij je past. Nieuwe dingen kunnen even ontwenning aanvoelen, maar uiteindelijk een mooie oplossing bieden. Durf die stap te zetten.

VOORLOPERS

De voorlopers maken die stappen al, om al voorbeeld te dienen voor degene die nog twijfelen en het niet goed weten. Deze STERRENMENSEN STAAN DIRECT IN CONTACT MET DE GODDELIJKE HEELHEID VAN DE KOSMOS. Sommige van hen zijn nog onbewust en zij zullen opengaan. Degene die dit bewust neerzetten, daar kun je terecht om jezelf te helen, heel te maken. Breng het hart in balans, laat het opengaan en laat de nieuwe aarde binnenstromen. Van daaruit kun je deze heelheid van energie voelen en ondergaan. Vanuit deze plek of persoon kan er een HEALING ontstaan. De balans in jou. Het heft de dualiteit in de mens op.

ZELFONTWIKKELING

Het is de bedoeling dat elk mens dit in zichzelf gaat ontwikkelen, zo ver mogelijk. Helaas zijn er nog vele die de dualiteit verkiezen boven de heelheid. Zij vallen terug in hun oude patroon (valkuilen zie vorige boodschap deel 1). Het is een keuze, een keuze van de vrije wil op aarde. PAD VAN BALANS Dit pad kan erg confronterend zijn, dus eerlijk durven kijken naar jezelf is een onderdeel van de nieuwe aarde. Op dat punt zullen vele nog gaan struikelen, excuses komen naar boven om maar niet naar de kern in zichzelf te gaan. De werkelijke kern waar de omzetting kan worden gemaakt. Blijkbaar is dit voor sommige erg eng, veel angst ligt hier omheen. Dit zijn de lagen van angst en manipulatie. Sommige mensen hebben wat meer tijd nodig en de confronterende woorden komen pas later bij hen binnen als een waar feit. Nadat er vele excuses en redenen zijn neergezet. De ongeloofwaardigheid van de werkelijke waarheid.

Ongeloof is de grootste storing in de mens, zij die bij zich dragen willen liever dat alles gewoon leuk blijft. Het spirituele pad opgaan willen zij wel, om dit te volgen vanuit een soort vermaak en tijdverdrijf. Om de eenzaamheid te stelpen. De waarheid doet te pijn en maakt veel los. Dat komt omdat de waarheid van heelheid de illusie doorbreekt en vele leven in die illusie. Heel hun leven is opgebouwd volgens die illusie en dat kan erg heftig worden om deze neer te halen. Daarom gebeurt dit in stappen, daarom lieve mensen gaat de aarde langzaam door een verandering en niet ineens totaal. Dit is de liefde van de aarde voor de mens. Zij wil de mensheid dragen in liefde. Zij wil de omzettingen zodanig laten gebeuren dat er vele doorgaan, maar het is wel de keuze van de mens.

DE JAS VAN ILLUSIE HEEFT VELE DRADEN EN AANKNOPINGSPUNTEN

Als er een afkoppeling wordt gemaakt van de oude aarde, gaat dit veel verder dan alleen een regressie therapie. Regressie therapie is goed en heilzaam, maar om werkelijk de overstap te gaan maken naar die nieuwe aarde mogen er draden losgekoppeld worden die werkelijk het oude loslaten. De jas van illusie gaat open en daarna wordt deze afgelegd, dit zijn mooie initiaties. Deze kunnen heftig verlopen, maar het hoeft niet. Als de mens eenmaal door heeft waarom dit zo gaat, zal alles veel soepeler verlopen en dan kan het zelfs heel snel gaan. De belemmering zit in de mens. Deze illusie jas gaat open beschermd de pijn en deze wordt zichtbaar, de verwondingen voelbaar, weet dat dit nu juist het herstel is. Alles in de mens kan herstellen, alles. Via de balans en het krachtpunt in de mens, kunnen er wonderen verricht worden. Het heeft met tijdlijnen te maken. Oude tijdslijnen mogen losgekoppeld worden. Zodat de nieuwe tijdslijnen aangelegd kunnen worden en dan begint er een waar nieuw pad op aarde voor de mens.

Dit was de HEILIGE ENGEL MICHAËL, door deze boodschap te lezen zal er een balans hersteld worden in het weten. Een nieuwe start kan er dan gemaakt worden. Dit is het zaadje. Geef dit zaadje veel liefde en water, zodat het gaat groeien in de nieuwe aarde energie.

Wij van de Eenheid groeten het Licht in het hart van de mens, het Ashtar Command groet de mens in deze energie. Wij zijn er voor jullie, om te begeleiden en te ondersteunen. De nieuwe aarde ligt al klaar in de toekomst, maar wat is verleden en toekomst? Juist alles is mogelijk op dit moment. IN HET NU! De kennis van de tijdslijnen staat ook op, deze zijn zeer belangrijk op de nieuwe aarde, later hier meer over. Het krachtpunt in de mens zal opengaan en daardoor kan de mens zeer veel neerzetten.

Lichtgroet vanuit de HEILIGE ENGEL MICHAËL

Namasté

1 december 2015

Mag gedeeld worden in zijn geheel en in deze vorm, onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com ©ART-hura

#EngelMichaël

4 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda