• Arthura Hector

Lichtkracht in de 13de punt en de Nieuwe tijdlijn


Ra via Arthura

Lieve mensen van de aarde, de energie van de dertiende punt is bereikt op aarde op 25 december 2015. Deze dertiende punt is het middelste krachtpunt van elk bewustzijn. Bewustzijnsvormen dragen allen een middelste punt van balans. Wanneer dit punt in evenwicht is, kan er een prachtige energie van liefde ontstaan. De mens in zijn krachtpunt zorgt voor een goede gezondheid. Dit is hét motto voor de nieuwe tijd. De ontdekking van het zelfgenezend vermogen. De werkelijke kracht in de mens. De nieuwe aarde bezit een prachtig krachtpunt, wanneer de mens met dit punt kan communiceren zijn er zoveel mogelijkheden. Het verbinding met de aarde en met alles wat leeft wordt dan mogelijk.

Jouw hart wordt een STRALENDE ZON.

ZELFGENEZING

Gezondheid gaat gepaard met balans. De energetische balans is zeer belangrijk, wanneer deze goed wordt onderhouden, zal de mens zich goed voelen. Een energetische onbalans gaat vooraf aan een fyZieke onbalans. Wanneer de mens ziek wordt, is dit waar te nemen in het energetische veld. Alles bestaat uit trilling. Een gezonde frequentie van het energetisch veld van de mens zal het fysieke lichaam voeden, zodat alles goed in balans blijft. Het zelfgenezend vermogen staat op en geeft signalen af wanneer er iets niet in orde is. Dit gebeurt al in een vroeg stadium. Het onzichtbare veld wat in en om de mens heen ligt, vibreert en geeft onzichtbare signalen af. Omdat de mens dit niet kan waarnemen worden deze signalen meestal genegeerd. Soms worden deze signalen en tekens via dromen en de psyche in het onbewuste veld geprojecteerd. In een vroeg stadium laat het lichaam weten dat dit deel in balans gebracht mag worden.

Een energetische healer kan het deel wat niet meer goed resoneert, herstellen. Dit deel gaat immers anders vibreren. De golven worden anders. Deze golven of vibraties kunnen op verschillende manieren worden waargenomen. Golven produceren geluid, klankhealing is een goed medicijn. Ook kan vibratie kleuren of vormen produceren. Elk mens kan leren deze signalen te zien. Meestal worden zij wel ontvangen, maar de mens wuift deze weg als onbelangrijke informatie. Leer dus goed met je lichaam communiceren. Sta regelmatig stil bij de signalen die het lichaam afgeeft. Zorg dat je elke dag in meditatie gaat en via deze hogere golflengte een afstemming maakt met het lichaam. Vanuit een meditatieve stand kijk je anders naar jezelf. Je kijkt dan letterlijk naar binnen. Zo kan elk mens leren om weer te gaan communiceren met het eigen lichaam. Het zelfgenezend vermogen kan veel sneller gaan stromen en vele soorten ziekte kunnen werkelijk voorkomen worden. STRESS Stress veroorzaakt bijna alle onbalans in het lichaam van de mens. Er bestaat een “gezonde stress” en een “ongezonde stress”. Spanning kan een tijdelijke onbalans geven en dit hersteld zich weer direct. Het soort stress wat lang voortduurt, veroorzaakt een chronische onbalans, zodanig dat het lichaam dit niet meer kan omzetten. Het lichaam krijgt een overdosis onbalans en dit slaat zich op. Er bestaat ook een energetische stress en deze onbalans trekt energieën aan die zich voeden met een energetisch vergiftiging.

HET JUISTE MEDICIJN

Wanneer het lichaam van de mens fysiek ziek wordt, kan er op zoek gegaan worden naar een medicijn. Weet dat elk mens een eigen medicijn bij zich draagt. Het lichaam kan dit zelf creëren, maar dit heeft tijd nodig en inzicht. Wanneer er geen tijd is en er ontstaat een crisis situatie, dan moet er direct ingegrepen worden. Het is raadzaam om via het reguliere circuit deze noodtoestand tot rust te brengen. Pas wanneer alles tot rust is gekomen, kan gekeken gaan worden naar het natuurlijke medicijn. Wat is de juiste levensinstelling om preventief aan genezing te werken? Blijft het regulier of stapt men over op een alternatieve vorm (of beide)? Wat is goed voor jou op dat moment? Het advies blijft om via meditatie afgestemd te blijven om de (energetische) zieke delen, op tijd te kunnen waarnemen.

Onwetendheid is de grootste ziekteverwekker. Zorg, lief mens dat de kennis van het eigen lichaam open gaat. Ontwikkel dit op een eigen manier. Elk mens is immers uniek, wanneer de mens vanaf kinds af aan leert om met het lichaam te communiceren, kan er veel ongemak voorkomen worden. Het zelfgenezend vermogen in zetten op momenten dat de ziekte nog niet fysiek is geworden, is de beste manier. Er is dan ruimte en tijd om het probleem aan te pakken. Het lichaam kan via het eigen bewustzijn een juist medicijn aan gaan maken. Het lichaam kan de mens ook het pad tonen van herstel. GODDELIJKE HULP Wanneer er naast het communiceren met het eigen lichaam de Goddelijke hulp ingezet gaat worden, kan er een prachtige verbinding met het AL worden gemaakt en zo kan de afstemming nog dieper en sneller plaats gaan vinden. Het Goddelijke levende Licht kan nu meehelpen de mens te ondersteunen en te waarschuwen. Het bewustzijn opent zich nu veel verder. Er kan dan een verbinding gemaakt worden met het kosmisch bewustzijn. Een veel groter informatie veld opent zich dan aan jou.

DE NIEUWE TIJDLIJN

De nieuwe tijdlijn opent de vibratie van het nieuwe Licht op aarde. Het Aquarius Tijdperk is nu open gegaan en deze vibratie bevat zoveel kennis. Dit is de kennis van het Heilige Hart. Nu kan de mens werkelijk weer het Goddelijk bewustzijn ontwikkelen. De Goddelijke kennis komt weer boven water om via het hart te worden geactiveerd. Deze nieuwe tijdlijn garandeert een gezonde leefstijl. De leefstijl van een gezond leven heeft als basis: BALANS IN HET HART.

DE BALANS IN HET HART

De balans in het hart geeft tevens een balans in de hersenen, het denkpatroon wordt anders. De linker en rechterhersenhelften gaan werkelijk samenwerken met elkaar. Deze balans zorgt voor een razendsnelle informatieverwerking. Tijd wordt een heel ander gegeven dan tot nu toe op aarde werd beleefd. Het bewustzijn zal een razendsnel vermogen gaan ontwikkelen in een zeer korte tijd. De trage, zware en oude aarde zal dan niet meer van invloed zijn. De vibratie resoneert geheel anders. De oude leefstijl op aarde werd steeds vanuit onbalans geprikkeld. De negatieve beïnvloeding van het bewustzijn op aarde kan dus losgelaten gaan worden. Deze nieuwe tijdlijn van het natuurlijke 13 manen bewustzijn staat op en reguleert haar ontwikkeling. Let wel op! De mens mag zelf de stap zetten naar deze NIEUWE AARDE RESONANTIE.

Vanuit de vrije wil van de mens, mag de keuze gemaakt worden. Zonder vrije instemming van de mens kan de nieuwe tijdlijn niet gevolgd worden. Deze kan niet bereikt worden door middel van onderdrukking of door een gedwongen beweging. Wanneer er een start wordt gemaakt op deze nieuwe tijdlijn, staat er een immens grote kracht op om jou te op te vangen. Zij werken via het hart, dus een open hart wat goed kan communiceren is van belang. Zonder de zuivere liefde in het hart kan de mens terugvallen en terugdeinzen, omdat deze grote Goddelijke kracht van liefde jou zal gaan overstromen met liefde. Het is werkelijk heel mooi. De vraag is of dit ontvangen kan worden? Eigenlijk is het meer het begrijpen van deze energie en het toelaten van deze kennis. Deze vibreert zeer hoog, wanneer de mens mentaal gericht bezig is kan deze hoge trilling niet aansluiten op de mentale hersengolven. De informatie botst dan en de mens schrikt en stapt terug. Dit is niet erg, want vele kansen mag de mens benutten om dit nieuwe veld te kunnen betreden. In 2016 zal deze golf van vernieuwing zich weer verder uitbreiden op aarde. Deze zal direct inwerken op het hart en vele zaken verder uitzuiveren. Het in balans brengen van het hart is tevens ook het loskoppelen van het oude. Daardoor wordt alles zichtbaar. Dat kan zeer confronterend zijn, waardoor een angstig gevoel kan opstaan. Dit is niet nodig, want de waarheid ligt er al geruime tijd. Deze ligt te wachten om gezien te worden. Het verhullen van de waarheid kost veel meer energie dan het ophelderen van de waarheid. Het ophelderen van het probleem zal plaats vinden via het zuiver waarnemen.

DE DERTIENDE PUNT IS DE KERN VAN WAARHEID

Deze binnenste kern gaat zichtbaar worden op vele vlakken. DIT IS DE KERN VAN WAARHEID DIE IN 2016 BEREIKT GAAT WORDEN. Vele openbaringen zullen op gaan staan, maar ook nog vele ontsluieringen. Het blootleggen van de diepere kern. De leugen kan niet langer meer gemaskeerd worden. De kern wordt zichtbaar, de kern van de werkelijke problematiek. Naast een pittige confrontatie levert dit ook opluchting op. Hoe zwaar is het niet om met leugen rond te lopen op aarde? Het opengaan, geeft zeker consequenties, veel beweging ontstaat daardoor. Veel veranderingen gaan opstaan. Het zichtbaar maken van Lichtkracht en duisternis op aarde. Zodat de mens zelf kan kiezen waarmee zij zich willen verbinden. De vrije wil van de mens wordt stevig op de proef gesteld. DE ZONNEN Zowel het Lichtpunt van kracht wordt bereikt in de ZON van het hart. De cirkels van Licht, bevatten levend ZONLICHT als kern. Dit brengt liefde op aarde en deze stroomt over naar het hart van de mens. Dit is een prachtige energie en ieder kan zich daarop afstemmen.

Cirkels van Goddelijke Engelen werken hieraan mee, roep Ze maar aan en ze komen naar je toe. Zij leiden je naar de nieuwe tijdlijn van liefde. Wonderen lijken zo te ontstaan Tevens zullen de duistere cirkels ook hun duistere zon als kern gaan bereiken. Wat houdt dat in? Dat zij zichtbaar zullen worden, zij zullen op staan om de angst te verspreiden. De zuigende parasiet energie zal proberen te overleven. De mensheid willen zij uiteendrijven en losmaken van elkaar. De liefde willen zij uit het hart jagen om zo tweestrijd te zaaien. De invloed van het duister wordt sterk uitvergroot, zodat de mens duidelijk kan gaan waarnemen hoe zij werken. Dat is goed, dat is de juiste manier om de keuze van de mens hierin te bepalen.

Vele mensen die een directe keuze maken kunnen deze ook verwezenlijken. Hun pad wordt geleid door de keuze die werkelijkheid wordt. Maak jouw passie en wens duidelijk, een perfect jaar om dit neer te zetten. Een roerige tijd, maar wel een van duidelijkheid.

Dit was RA met een boodschap vanuit het levende zonlicht. Levend zonlicht draagt de kracht van creëren in zich. Creëer mee en je zult versteld staan.

Namasté

Mag gedeeld worden in zijn geheel en in deze vorm, onder vermelding van de bron: Arthura Hector en de website: www.ashtarcommandnederland.com ©ART-hura

#RA #13depunt

10 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda