• Arthura Hector

De Regenboogslang omringt alles met liefde


NIEUWE WERELD ORDE EN DE ZWARTE DRIEHOEK

Het komend jaar 2017 staat in het teken van een zeer bijzondere energie. Het kan hoog oplopen, maar uiteindelijk samenkomen in een mooie harmonie. Zal de Regenboogslang het zwarte serpent kunnen bedwingen? (LEES VERDER PDF)

DE PUZZELSSTUKJES VALLEN SAMEN

Wanneer liefde de aarde binnenwaait zal de regenboogslang zich oprichten in een prachtig gewaad van harmoniserende kleuren. Strijd en waarheid gaan dit jaar samenkomen en vormen een open boek. De mens heeft jarenlang naar dit punt toegeleefd. De keuzes zijn gemaakt en de waarheid kan nu zichtbaar op gaan staan.

Het grote gordijn gaat open en de mensheid zal nu als toeschouwer mogen gaan waarnemen, welke energie er zich achter de coulisse schuilhield. Zij komen nu het podium op, om hun act in het volle kunstlicht te tonen. Zij willen dit podium voor zichzelf om aan iedereen te tonen met welke doelen zij naar de aarde zijn gekomen. Het wordt zo duidelijk, dat de waarheid even schrikken is. Of zelfs een shock teweeg kan brengen, maar zien we het wel echt?

ZWARTE DRIEHOEK VAN DE ZWARTE SLANG

In de politiek is er een zwarte driehoek ontstaan. Deze zwarte driehoek zal alles om gaan gooien en de Nieuwe Wereld Orde zal geboren worden onder de ogen van alle nieuwsgierige mensen. Vele hoopvolle blikken zullen verbaasd gaan opkijken, want de kleding van de zwarte driehoek verhulde hun ware zijn. Het zijn de wolven in schaapskleding. Meegaand en met een vriendelijke glimlach kijken zij je aan. Zij bedoelen het goed, er komt een verandering op aarde. Het publiek juicht en zucht van verlichting want de verandering is een feit. De menselijke adem snakte naar schone lucht, een zuivering van mentaliteit in de politiek. Zijn zij werkelijk de schone lucht die we zonder zorgen kunnen inademen? Zijn zij de politici die een ander geluid voortbrengen? Inderdaad: “Sluiers zullen weg gaan vallen en wat ziet men dan?”

De spanning loopt op, ademloos kijkt men toe. Een grote kaart van onze aarde wordt neergezet op het podium en wat halen zij daar tevoorschijn? Een grote zwarte driehoek en deze wordt aangegeven en daaruit vloeit een zwarte lange slang die de aarde doordringt. In het felle kunstlicht verschijnt het woord van verandering en vernieuwing: OLIE. Het is nu muisstil in de zaal. Vooruitgang? Waar blijft de vooruitgang? Verandering? Waar blijft de verandering? OLIE? Dit is geen voortuitgang maar stilstand. Dit is geen verandering maar terugval!

Langzaam komt het besef dat vele bij de neus zijn genomen en ook langzaam verdwijnen de wollige schapenkrullen. De duistere wolf komt tot leven via de zwarte slang, het zwarte serpent!

FUNEST VOOR MOEDE AARDE

ONZE LIEVE GAIA. Een ander nieuw spel van onderdrukking komt tot stand. Mijn hart huilt, hoe kunnen zij. De nieuwe aardebloem is net geopend, een nieuw geluid trilt door onze Moeder Aarde. Nog zo pril…Zij wil ook graag een nieuw geluid voortbrengen, zij wil verandering en vernieuwing. Haar evolutie gaat door, maar deze zwarte driehoek is iets anders. Haar velden zullen verstoord worden en zij zal dan werkelijk gaan protesteren! Misschien gaat zij wel beven en rommelen…

Olie zal weer een belangrijke plaats innemen en deze gaat rijkelijk vloeien. Eerst wordt deze uit de aarde weggepompt en de zwarte slang zal zich gaan bewegen. Langzaam door de kunstmatige buizen wordt het bloed van de aarde vervoert. Niet alleen de olie zal rijkelijk vloeien, maar ook het geld zal rijkelijk gaan stromen. Daar waar men al heel rijk is, wordt men nog rijker. Het nieuwe geld staat verder op.

Zonder etiketten of regels zullen zij ziekmakend gek worden van hun overvloedige rijkdom. De plastic wereld met de Barbies en hun mannelijke Ken’s regeren de wereld. Hoe blij mag je nu zijn?

WAT IS DE VERNIEUWING DAN?

De vernieuwing zal zijn, dat de waarheid niet meer verhuld zal worden. Openlijk wordt dit alles gepresenteerd, zonder schaamte. Eerder met trots, want ze zijn binnen. Het is gelukt, zij zijn opgestaan. Nog even wachten op de bevestiging en dan zal de man van het allergrootste oliebedrijf van de wereld gaan samenwerken met de President van Amerika, in de functie van minister van buitenlandse zaken.

REX TILLERSON

Rex was voor kort CEO van het allergrootste oliebedrijf EXXON MOBIL. Zij verdienen per jaar 250 miljoen euro via de olie, het zwarte goud. Tevens is Tillerson een zeer goede relatie van Putin. Hij heeft zelfs een onderscheiding gekregen, want in 2013 reikte Poetin nog de 'Orde van de Vriendschap', een Russische ridderorde, aan Tillerson uit, voor zijn "prestaties in de energiesector". Beste vriendjes van Rusland, gaat nu samenwerken met de nieuwe Amerikaanse President Trump en hun verbinding is OLIE.

Een zwarte driehoek zal ontstaan, als Rex Tillerson gekozen wordt, tussen Rusland en Amerika. Tillerson als verbindingspunt? Nederland lijkt daar ook wel bij te varen, want de Rotterdamse raffinaderij wordt komend jaar niet vergeten door EXXON MOBIL.

Boren in de Noordpool en Zwarte zee

Het werd al meteen aangegeven dat de boringen door EXXON MOBIL vooral zullen plaatsvinden in het Noordpoolgebied en de Zwarte Zee. Een gevoelig punt voor de aarde. Zeker nu zij zich in een nieuwe energie gaat steken. Dit kan geen toeval zijn.

KUNDALINI van de aarde

De nieuwe stand van de kundalini van de aarde is nu helemaal uitgewerkt en in balans gebracht. In deze laatste volle manen van 2016 zijn de laatste bewerkingen verankerd en haar energie is nu vernieuwd neergezet. Zuid-Amerika wordt een belangrijk energetisch punt. Nu pas kan de werkelijke Aquarius energie gaan stromen. Vanaf 2017 zal deze steeds krachtiger en krachtiger gaan worden. Dag na dag, week na week, jaar na jaar. Een prachtige energie van wit en blauw Licht dat zich opdeelt in een spectrum van regenboogkleuren. De regenboogslang zal de winden van herstel en liefde rondwaaien over de aarde, maar ook daar waar onbalans is, zal deze gaan waaien en stromen. Nog steeds is er veel om te zetten. De vernieuwingen worden zichtbaar als de aarde zich gaat ontplooien en de mens geniet daar in volle teugen van. Bevrijding en vreugde zullen deel uit maken van deze nieuwe energie. Deze Aquarius energie zal zich gaan manifesteren en daar ligt het punt.

De gevestigde orde willen geen mensen die zich gaan bevrijden en zich vreugdevol voelen. De oude kettingen zullen wegvallen, dus worden er nu nieuwe gesmeed. Door de nieuwe energie te blokkeren en haar nieuwe route te verstoren. Nu mag het toch duidelijk worden hoe alles in elkaar steekt. De waarschuwing wordt afgegeven! Verbindt je zoveel mogelijk met het gevoel en vertrouw op het hart. Daar liggen de ware verbindingen met de nieuwe aarde energie. Wij, met elkaar kunnen een nieuw veld neerzetten, door gewoon door te gaan met onze eigen energie in balans te brengen. Tevens de verbinding met Moeder Aarde aan te gaan. Steeds opnieuw, want zij zal ook tegengewerkt worden.

GROOT KOSMISCH CADEAU

Daarnaast zal er een groot kosmisch cadeau gepresenteerd gaan worden. De kosmos zal moeder aarde openlijk gaan steunen. De verbindingen zullen alleen maar intenser worden en als jij dit veld aantrekt, kan ieder mens in dit prachtige veld de kosmische energieën gaan ervaren. Nieuwe contacten en nieuwe energielichamen ontstaan vanuit de mens en de kosmos. Eenmaal dit ervaren, is de kans groot dat je nooit anders meer wilt leven. In deze harmonie zijn prachtige tonen waar te nemen en het opent vele talenten. Het etherisch lichaam kan zich gaan manifesteren in en om de aarde. In het veld wat opengaat zullen magie en wonderen plaats gaan vinden.

Het lijkt alsof er een soort opdeling zal ontstaan, maar het is slechts een verschuiving van trilling. De aarde zal goed aangeven wat zij nodig heeft, luister goed naar haar en stem je af. *(NAR).

Er is een groei nodig, een diepe groei van liefde in het hart van de mens. Alleen dan kan er een mooie krachtige nieuwe energie ontstaan. De mens zal veel hulp krijgen en wanneer dit zichtbaar wordt, zie je werkelijk de mooiste kosmische bloemen en aarde-bloemen opengaan en ze geuren in zoveel nuances. Vooral in je dromen zal de nieuwe aarde verschijnen, daar kan zij goed communiceren met de mens. Daar waar de mens al energetisch aanwezig is.

VALSE VLAG

Daarnaast zullen degene die de macht zo hard nodig hebben ook een valse vlag gaan neerzetten. De zwarte driehoek is een tijdelijke oplossing, om aan veel geld te komen. De aarde raakt uitgeput en olieboringen houden een keer op. Het is vooral tijd winnen en het kunstmatige plan neerzetten. Het kunstmatig plan opbouwen kost tijd en daar zit hun zwakte. TIJD! Valse informatie verstrekken over ufo’s en andere kosmische veranderingen. Zij kunnen hierin erg ver gaan, gewoon omdat het toneelspel nu open en bloot komt te liggen. Hun podium is nu zo vals verlicht dat het wel de aandacht moet trekken. Jouw focus hebben zij nodig, jouw energie. Zodra je afgeleid raakt van hen, raken zij in paniek. Met veel bravoure en geld, willen zij nu de mens verleiden naar een andere dimensie. Heel hard roepen zij om jouw aandacht te trekken en vele tricks en trucs laten zien. Hun kunstmatige dimensie start nu ook! Zij willen nu meer aandacht van de mens dan ooit. Er staat veel op het spel en zij willen vele kunstmatige zaden planten in en om je heen, de tijd is rijp en de mens mag weer opnieuw gaan kiezen. Een nieuwe illusie is hun plan. Een kunstmatig paradijs.

FOCUS

Verlies dus niet je focus op de werkelijke waarheid in je hart, ook al leven we als vele losse puzzelstukjes naast elkaar en mogen we elkaar aanvullen in de waarheid. Door veel spanning kan er miscommunicatie ontstaan. De puzzelstukjes dienen vanuit het hart neergelegd te worden en niet vanuit strijd. Strijd zorgt voor verwarring. Zorg dus dat jouw puzzelstukje op de juiste plaats wordt neergezet en kijk wie je dan aantrekt. Maak op die manier steeds grotere krachtplaatsen van liefde.

Verstoring en opdeling staat ook op. Blijf in elkaar het positieve zien en probeer de emoties te bedaren door jezelf weer in balans te brengen. De aarde en haar werkelijke kosmische broeders en zusters zullen jou gaan benaderen, want liefde is wat zij willen doorgeven. Het vergroten van deze kracht is het doel.

De waarheid gaat zodanig omhoogkomen dat alles zichtbaar wordt, steek nu niet je kop in het zand. Blijf kijken en opletten want deze waarheid kan een groot voordeel zijn voor jou als mens. Nu ziet de mensheid echt hoe alles in elkaar steekt. Zij kunnen dan ook andere keuzes gaan maken. Echte keuzes, zonder gemanipuleerd te worden. Dat is de kracht van deze nieuwe tijd.

Schep de mooiste gedachten ooit en je zult zien dat het werkt.

Ik groet het Licht in je hart

Arthura Hector (In de energie van Sanat Kumara)

18-12-2016

Dit bericht mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de bron en website: Arthura Hector www.ashtarspage.com

©ART-hura/Ashtar Command Nederland

#Kosmischbericht

5 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda