• Arthura Hector

POWER OF LOVE


Liefde is de eeuwige oerkracht en deze wordt via de Goddelijke energie altijd uitgezonden. Vanuit de Goddelijke Bron wordt er een hoge vibratie Licht de kosmos in gestuurd om uiteindelijk op aarde in te dalen. In jouw hart, stel het open en ontvang..

THE POWER OF LOVE

Via de kracht van de liefde kan de mens alles omzetten en herstellen. Liefde is de eeuwige oerkracht

die via de Goddelijke energie altijd wordt uitgezonden. Vanuit de Goddelijke Bron wordt er een hoge vibratie

Licht de kosmos in gestuurd om uiteindelijk op aarde in te dalen. In jouw hart wordt dit Licht op-

genomen en dit versterkt jouw energetisch en fysieke lichaam. Het maak je blij en vrolijk. De frequentie schiet omhoog, zodat je beter in je vel komt te zitten. Tevens resoneert het beter met Moeder Aarde, op die manier gaat de energie die geblokkeerd is in het hoofd naar beneden. Het ontspant het brein. Het zorgt

voor minder gepieker en een bevrijding van je angsten.

Het raakt alles aan, het verruimt de aura en energievelden. Het verruimt je blik en visie. De chakra’s

beginnen weer goed te draaien, zodat er weer meer energie door je lichaam stroomt. Deze upload heb je nodig om goed te kunnen leven op aarde. Daarnaast wordt de Chi-stroom van het zelfhelend vermogen versterkt. Het is van groot belang voor alle levende wezens op aarde, om steeds in contact te blijven met

deze levende energie.

Wanneer het hart zich verder opent, kan er steeds meer liefde doorstromen. Elke keer weer meer.

Op die manier kan elk mens een zelfheling op gang brengen, zelfs als je erg ziek bent of blokkades

met je meedraagt. Liefde is een levende energie, die “dode” onderdelen weer op laat bloeien. Jouw

overtuiging helpt mee om dit goed neer te zetten. Hoe groter je overtuiging hoe krachtig deze

doorwerkt. De kracht van de liefde huist in God maar ook in jou, het is een samenspel van verschillende losse elementen, die dan weer samen komen. Door steeds in communicatie te blijven met deze energiestroom, kan de mens alles helen op aarde.

CREATIEVE ENERGIE

De Goddelijke liefdesstroom is een creatieve energie en daarmee kan de levende matrix gevoed worden. Deze levende matrix bevindt zich om je heen en wanneer je dit bewust wordt, kan er heel veel gecreëerd worden. Met andere woorden, op die manier kan jij je eigen leven opnieuw gaan creëren. Je mag je verlangens bij je dragen, maar wanneer je niet communiceert met de levende energie, kan deze zich niet gaan manifesteren in de stof. Dan zal jouw lichaam langzaam stil gaan staan. Verstarren en blokkeren. Net als een klok raakt de batterij leeg en gaat deze steeds langzamer lopen. Uiteindelijk staat de klok stil, bevroren in de tijd.

Drawing: “KEEPING THE BALANCE” by Arthura Hector

Er zijn verschillende soorten klokken en zij tikken een ander ritme. Er is er één die vanuit het natuurlijk bewustzijn tikt en de andere meer vanuit het kunstmatig bewustzijn. De kunstmatige tijd is meer gericht op bewijzen leveren en vaste patronen neerzetten en die zich steeds weer op dezelfde manier herhalen. Deze werkt veelal solo en via de ratio. Je kan op die manier voorzien wat er staat te gebeuren. De uitkomst blijft gelijk. Door je steeds af te stemmen op de rationele klok, verandert de matrix waarin je leeft in een rationele matrix. Daarin worden zaken als vaste structuur stevig verankerd. Een vaste structuur kan veiligheid bieden, maar deze structuur is wel eentonig. Een mens heeft meer nodig.

Het natuurlijk bewustzijn vormt een klok die tikt op het ritme van de passie, het gevoel en het hart.

Wanneer je beide ritmes kan naleven en afwisselt kan er op aarde goed geleefd worden, maar wanneer je vast wordt gezet in de ratioklok, dan is er weinig creativiteit in je leven. Alles staat van tevoren vast. Niks zal onverwacht plaats vinden. Je geeft niet toe aan impulsen en ook niet aan onverwachte gevoelens die ontstaan. Misschien wordt je uiteindelijk bang voor een onverwachte impuls. Want hoe ga je daarmee om? Je bent het verleerd om met het onverwachte om te gaan. Een situatie kan plotseling veranderen. Paniek kan ontstaan en daardoor klamp je je vaster en vaster aan een strenge regelmaat. Het kan zelfs je persoonlijkheid aantasten en je verandert in een star persoon.

NATUURLIJK BEWUSTZIJN

Het natuurlijk bewustzijn is speels en draagt enorm veel onverwachte cadeautjes in zich. Wanneer je de geest weer kan openstellen en een overgave ontstaat, plopt er een heel ander soort leven op. Je karakter wordt daardoor met creativiteit omhuld en uiteindelijk gevormd. Het vasthouden aan een vaste uitkomst verandert. Jouw verwachtingspatroon laat je gaan. Het toeval speelt nu een belangrijke rol in je leven. In plaats van alles precies te plannen, laat je dit alles los. Je ziet dan dat vele zaken waar je al zo lang op gewacht hebt, je pad gaan kruisen. Liefde komt in je hart en in je leven terug. Je gevoel is belangrijker dan de materie en je ervaart ook, dat via dit gevoel het stoffelijke beïnvloed kan worden. Je hoeft dus niet in een geestelijke of materiële armoede te blijven leven. Het fysieke is net zo belangrijk, het is je voertuig voor de geest en dit mag zeker mee gecreëerd worden. De manier waarop alles verloopt gaat anders, geld en andere stoffelijke materie bevat ook energie. Je maakt dus contact met de materie via de energie. Wanneer je vanuit het hart leeft, wordt de energie van geld en de stof met liefde gevuld. Soms duurt creëren via het hart wat langer. Als je niet opgeeft, komt het op het juiste moment naar je toe. Meestal op een onverwacht moment.

In het begin moet je wennen aan dit ritme wat zo speels en grillig kan zijn. Kijk maar naar de natuur, daar zie je dit ook. Het lijkt of je het niet in de hand hebt en daar zit het hem in! Dit vrouwelijk water stroomt daar waar het naar toe moet stromen helemaal geleid door de natuur. Stem je vaak af op de natuur en voel dan de communicatie. Het lijkt chaos, maar dit is het niet. Dit is creatie en groei.

COMMUNICERENDE ENERGIËN

Dieren dragen dit ook in hun systeem, vaak kunnen mensen wel ontspannen wanneer zij dieren strelen of bij zich nemen. Elk dier staat voor een andere energie. Een afkeer voor natuur of dier, wijst precies aan wat er in jou blokkeert. Blijven je planten niet goed groeien of is er een dier ziek, daar ligt voor jou ook een signaal en vaak draagt de omgeving mee wat je nodig hebt aan ondersteuning, dus het is niet altijd negatief. Het zijn zichtbare signalen waar je mee kan gaan communiceren. Op die manier werkt ikzelf ook via communicatie met alles. Ook met je lichaam. Zo kom je achter de meest frappante dingen. Vaak simpele dingen die wanneer je deze op tijd door hebt, goed zijn op te lossen. Kinderen bevinden zich vaak in de energie van verwondering, dat mogen wij, de volwassen mens, weer opnieuw ontwikkelen. Steeds als er zich iets spontaans ontstaat, reageer met verwondering. In plaats van irritatie, angst of boosheid. Blijf rustig en kijk ernaar, laat het bezinken en zie wat het met jou wilt delen.

Het mooie van deze tijd is dat alles gaat veranderen. Er is een zeer lange tijd een nadruk gelegd op het rationele. Dat gaat veranderen en je ziet het om je heen, iedereen wordt wakker op zijn manier. De verschuiving is bezig en alles reageert hierop. Door deze vele verschuivingen, ontstaat er wat chaos, maar wanneer je diep met je eigen ziel verbonden blijft raak je niet uit koers. Liefde heelt alles en dat ga je merken. Namasté….

Ik groet het Licht en de liefde in je hart

Arthura Hector

6 april 2017

Dit bericht mag gedeeld worden in zijn geheel en onder vermelding van de bron en website: Arthura Hector,

www.ashtarcommandnederland.com

All rights reserved ©ART-hura /Ashtar Command Nederland /United A Children

LEZEN VIA DOCUMENT PDF385 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda