• Arthura Hector

17 juni 2017: DE POORT VAN DE DRIE LEMNISCATEN


ASHTAR VIA ARTHURA

Lieve mensen van de aarde, hier is Ashtar met een nieuw bericht.

Een nieuwe poort is geboren! Dit is het nieuwe holografische portaal en NU zal de nieuwe kennis voor de nieuwe aarde ZICH SNEL gaan ontwikkelen.

VANUIT EEN NIEUW BEWUSTZIJN zullen er vele nieuwe projecten gelanceerd worden met heel veel nieuwe kennis over het kunstmatig bewustzijn. Het huidige menselijke brein kan dit alleen via de ratio bevatten, althans in het begin. Het hersendeel wat de simpele wiskundige formules kan begrijpen zal verder geactiveerd worden. Dit alles zal gaan ontstaan om de hersenen te stimuleren. In simpele stappen zal er een grote kennis naar voren gebracht gaan worden.


De ware kennis kan via het hart nog niet helemaal begrepen worden. Deze stappen zijn nog te ingewikkeld, dus vanuit een simpele vorm kan de mens instappen in de lift van de vele nieuwe explosies van wetenschappelijke experimenten. Via het rationele deel kunnen de ogen geopend worden en de mens kan aan gaan sluiten op het nieuwe pad van de technologie.


De eerste stappen gaan vanuit de ratio opstaan, maar direct daarna volgen de patronen vanuit het hart. Deze pulseren in een onzichtbaar veld daar doorheen. Nog onzichtbaar..


Het is vooraf moeilijk uit te leggen wat er precies bedoeld wordt. Want tegelijkertijd wordt er via deze poort het nieuwe bewustzijn aangeraakt. De mens zal opnieuw geboren worden in een totaal andere wereld. Dit gaat nu razendsnel.


In het jaar 2017 worden er weer zoveel openingen gemaakt om het Aquarius veld neer te zetten. Het bewustzijn van de mens gaat weer verder open. De doorstroming gaat nu heel sterk worden, de basis is gelegd en nu kan er werkelijk kennis gemaakt worden met dit Heilige water van Aquarius.


De drie lemniscaten vormen met elkaar een Heilige Geometrie van het gebogen Merkaba. De zes punten zijn nu in een gebogen vorm doorgegeven en geven de verandering aan van het vrouwelijke bewustzijn op aarde. In de mens gaat er nu iets opstaan wat onbekend is en nieuw. Vele emoties kunnen omhoogkomen om dit alles te zuiveren, een zuivering om los te komen van de oude aarde. De opsplitsing wordt een feit.

De keuze die jij maakt is vrij, welk pad wil je volgen? Wordt je een aanhanger van de mentalisten of volg jij het hartenpad? Dus de opdeling zal gaan ontstaan: "leven vanuit het hoofd of vanuit het gevoel". De nieuwe aarde zal vanuit Aquarius gaan opstaan en zich losmaken van de mentalisten.


MENTALISME:

Deze mensen zullen onderdeel uitmaken in de toekomst van een groot kunstmatig brein en vele zullen de rationele beweegredenen aangenaam vinden. Het sluit direct aan bij het bewustzijn van de 3d mens die nu op aarde leven en zij willen op die manier verder groeien. Dit brein is gewend om alles via het hoofd op te lossen. Door het grote Licht wat de aarde binnenkomt, kan dit alles omgezet worden naar een hogere vorm van rationaliteit. SPIRITUEEL MENTALISME. Zij denken ook dat hun beweegredenen heel juist zijn en goed. Hun grote overtuigingskracht raakt vele en maakt verward, zij dragen nog steeds een groot ego met zich mee. Het kosmisch bewustzijn wordt geopend via het rationele brein. Zij zullen de kosmos innemen via hun techniek en manipulatie. Ook zij kunnen zeer spiritueel bezig zijn, maar dan als mentalist. De scheppende vrouwelijke kracht zal onderdrukt blijven. Vele multidimensionale illusies gaan opstaan en zij zullen blijven rebelleren. Strijd hoort bij hen. Oog om oog, tand om tand is hun lijfspreuk.


In de fysieke grofstoffelijke wereld komt dit misschien van pas, oorlogen worden zo neergezet. Wij wijzen erop dat dit een oude manier van denken en oplossen omvat. Maak je los van deze oude manier en richt je op een nieuwe manier van leven. Leg de focus op de liefde. De nieuwe aarde zal vanuit liefde opgebouwd worden. Uiteindelijk zal de liefde alles overwinnen. Deze kracht is de grootste kracht.


HARTENBREIN: POWER OF LOVE

Via het harten-pad zal het natuurlijk bewustzijn scheppend aanwezig zijn. Hier stroomt het Aquariuswater vrijelijk rond om jouw passie aan te raken en te ontwikkelen. Je opent nu het kosmisch bewustzijn via het hart. Het scheppend vermogen gaat via het Aquariuswater, de vrouwelijke scheppende kracht wordt omringt met liefde en zachtheid vanuit het mannelijke rationele brein wordt er een beschermende rol vervuld vanuit wederzijds respect. De kracht van het vrouwelijk zal gerespecteerd worden en niet meer onderdrukt worden. Integendeel, zij zal gezien worden in haar vele mogelijkheden en de samensmelting zal voorop staan in de vele lagen van bewustzijn. Zodat nieuwe creaties van nakomelingen en werelden gecreëerd zullen worden. Zo ook de nieuwe aarde.


Er zal zich ook grote kennis ontwikkelen vanuit een natuurlijke technologie, waarin liefde en verdraagzaamheid doorheen gaan stromen. Zodat er comfort en rust kan ontstaan in dit nieuwe leven. Alles zal liefde in zich dragen en via het hartenbrein kan er een grote intelligentie ontstaan met een zeer groot bewustzijn en samengaan met de natuurlijke elementen, deze gaan veel verder dan de ratio.


Dit alles zal de aarde gaan beïnvloeden, dit is de overgang van de splitsing.


EIND 2017

Aan het einde van 2017 zal er een grote opening in het bewustzijn komen. Een bewustzijns-knal die zich opent. Deze wordt gigantisch heftig. De mens wordt hier nu al naar toe geleid, dit alles verloopt vanuit een natuurlijk proces. Via de aarde zal alles mooi binnen komen bij jou, dus maak contact met Haar. Volg het hart en blijf verbonden hiermee.


Degene die echter alleen het kunstmatige aanhangen zullen dit natuurlijk proces onder controle willen houden. Er komt dan een opdeling van twee groepen. De nog rebellerende wakkere mens die zich vooral naar buiten toe richt en degene die zichzelf overwonnen hebben en vanuit vrede willen leven. De keuze zal gemaakt mogen worden: 1) voor een doorgroei naar een aarde die in een kunstmatige illusie (KI: Kunstmatige intelligentie) leeft of 2) voor een natuurlijke aarde in haar natuurlijke omgeving, waarin de mens zal leven vanuit liefde en in samenwerking met de natuur.


DE GROTE SPRONG

Een grote bewustzijnssprong zal eind van dit jaar opengaan

Het is goed om te weten dat allen van jullie goed ondersteund zullen worden door de kosmische liefdeskrachten, maar het is de keuze van de mens die een grote rol speelt.


Open jij jezelf en mag er in je hart een ontwikkeling plaats vinden, dan zijn de mogelijkheden zeer groot en kan er een mooie kosmische verbinding gaan ontstaan. Ik, Ashtar wil je graag ontmoeten, wanneer je jezelf overwint in de strijd van het hart. Deze strijd van de mens mag eindelijk tot rust komen, om de vrijheid in het leven te omarmen.

Dit was Ashtar en ik groet jouw hart vanuit het liefdeslicht.

LEES PDF

Dit bericht mag gedeeld worden zoals het hier is weergegeven en onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com

©ART-hura All rights reserved/Ashtar Command Nederland United-A-Children

POWER OF LOVE


475 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda