• Arthura Hector

Aquarius staat op, de kracht van creatie


Ashtar via Arthura

De volle maan van 6 september 2017 is een bijzonder volle maan en draagt bij aan de grote kracht van de geboorte van Aquarius. Deze geboorte gaat in stappen en elke keer gaat er een diepere laag open. Je kunt dit al voelen. Sluit je aan op deze kracht van liefde.

Wat is een wonder? Een wonder is een ervaring en situatie die vanuit het natuurlijk bewustzijn zijn ontstaan.

NIEUWE FORMULES

De formules in de huidige wiskunde, scheikunde en natuurkunde stoppen op een bepaald moment. Er kan niets nieuws meer uit ontstaan, tenzij er een totaal nieuw manier van kwantumformules ontstaan.

Uiteindelijk zullen er nog nieuwere opstaan en deze zijn die nog verder reiken, dan het bekende kwantumveld.

6 september de volle maan van de nieuwe kracht.

NIEUW TIJDPERK Het nieuwe tijdperk staat langzaam op en beweegt zich steeds sterker naar een bepaald punt toe. Elk mens voelt de aanraking en het nieuwe brein wordt wakker, het brein van het hart wordt geopend en via deze nieuwe intelligentie worden de illusies zichtbaar.

Via deze waarneming en nieuwe impulsen gaat de mens verder kijken voorbij de illusie. Er staat er iets geheel anders klaar. De nieuwe wereld omvat een ander concept. De verbazing zal groot zijn. De golven die het Aquarius Tijdperk opent vullen steeds sterker jouw bewustzijn en vele raken in een soort van shock. Want tussen de twee werelden in staan is niet makkelijk en het wordt zelfs onmogelijk. Vele kunnen niet geloven wat zij zien, de wondertjes om hen heen proberen hen te bereiken, dit is het Aquariusveld. Zij die nog via het oude denken leven kunnen dit niet bevatten.

WONDEREN

Het wordt een tijd van wonderen. Onverwachts en totaal niet gepland. Het oude denkpatroon kan de wonderen niet ontcijferen en vertrouwt deze niet. Het zoeken naar een verklaring vanuit de pure ratio kan immers niet. De ratio is te beperkt en kan deze nieuwe spirituele wetenschap niet oplossen. Zijn wonderen dan een bepaalde wetenschap? Jawel, het is de nieuwe wetenschap van de toekomst. Vanuit een heel ander standpunt het levend bewustzijn begrijpen en ermee gaan creëren.

Vele andere die al zo lang wachten op deze nieuwe benadering, verwelkomen deze wonderen en zijn blij. “Eindelijk”, zuchten zij opgelucht: “Het is zover”.

MAGIE

Magie is een natuurverschijnsel wat vanuit de onzichtbare velden kan ontstaan. Er wordt gewerkt via een onzichtbaar pad en dit nieuwe bewustzijn staat nu op. Niet alleen de materie draagt eigen formules en oplossingen, ook de onzichtbare velden van beweging dragen een aparte formule die het verstand van de mens te boven gaan. Heel snel gaat dit veranderen en de mens kan op een bepaald moment dit veld binnen gaan kijken. Dan wordt er een wereld waargenomen die tot nu toe onbekend was. De bewustwording hiervan zal grote gevolgen hebben voor de toekomst van de mens. Ooit was deze kennis bewust aanwezig. Deze is nu geheim, omdat de mens dit afschermt via het ongeloof. De illusie werkt nog steeds door.

CREATIEVELDEN

Het creatieveld lijkt afgesloten te zijn. Ieder die denkt dat dit een veld vol fantasie en luchtkastelen is, kunnen niet het nieuwe Aquarius veld binnen gaan. Deze gedachten alleen al, zorgen voor een gesloten circuit. Zo worden de vrije creatieve gedachten door de illusie vastgezet. Wanneer de mens dit gaat ontdekken, komt er een kracht naar boven. Deze bevrijd alles, maar vele leven nog volgens een groot ongeloof. In het opstaan van deze krachten zullen heel veel mensen weer gaan geloven in de eigen scheppingskracht. Op dit moment is er nog veel onzekerheid, er wordt veel gesproken over de scheppende kracht van de mens. Maar niemand lijkt nog te weten hoe deze creatievelden werken. Wees als een kind, wees verwondert.

MULTIDIMENSIONAAL

De WET VAN ÉÉN zal nageleefd mogen worden. Zonder deze nieuwe magische formules, kan er geen scheppingskracht in werking gaan. Niet omdat het niet mag, maar omdat zij anders niet werken. Het begrip dualiteit mag beter begrepen worden en uitgetekend worden. Daarnaast zal er op vele vlakken, tegelijkertijd, een scheppende kracht plaats vinden. In elke dimensie zal er een beweging plaats vinden en deze omvat alles. Vanuit deze eenheidsenergie wordt er groot bewustzijn gevormd waarmee gewerkt kan worden, maar niet alleen vanuit één enkel persoon. Nee, vanuit vele tegelijkertijd. Omdat deze manier van leven, zo anders werkt dan de wereld waaruit jullie nu komen. Een aarzeling staat op.

VERTROUWEN

Het vertrouwen in de eenheid en in de scheppende kracht mag eerst groter worden, zodat er een basis wordt gelegd voor de vele vragen en nieuwe concepten. Deze basis van vertrouwen is een bundelende energie van liefde. Alleen via deze kan er verder worden gebouwd met andere middelen en vormen. Geluid en kleur zijn er ook onderdeel van. Wie dit alles niet vertrouwd, kan helaas niet deelnemen aan deze vernieuwing. Het concept bestaat uit een totale eenheidsenergie van vertrouwen. Gedachten die niet in vertrouwen resoneren, ondermijnen de opbouw van deze energie. De nieuwe magische formules werken dan tegen elkaar in. Door in angst te blijven, kan er geen vertrouwen opstaan. Door in een negatieve vibratie te verblijven, kan er geen goede basis worden aangelegd. Achterdocht is een wankelende basis en deze zal uiteindelijk omvallen. Het zal met vallen en opstaan gaan en uiteindelijk begrepen worden. Conspiracy mag niet te ver doorgevoerd worden, anders werkt het je tegen.

GROTE EN KLEINE MACHTEN

In deze kosmos zijn er vele krachten, de een is groot en de ander is klein. Het maakt niet uit in welke je geloofd. Het feit dat er verschillende krachten aanwezig zijn is veel belangrijker. De overtuiging dat jij niet de enigste bent met een groeiend bewustzijn opent nieuwe mogelijkheden. De mens lijkt ten opzichte van de zon een klein en nietig wezen, maar de zon communiceert graag met jou als bewustzijn. Vriendschap en liefde gaan veel verder dan alleen de uiterlijke vorm en waarom zou je als nietig mens niet de zon in je op kunnen nemen? De zon is een groot medium van licht en verwarmt de aarde, maar buiten de aarde doet de zon nog veel meer. Via een juiste communicatie en afstemming kan dit bereikt worden, zonder goede begeleiding kunnen er ongeleide projectielen ontstaan. Verblind raken door de zon, is niet de bedoeling. Bewandel de juiste weg.

Op die manier weet je gewoon dat er meer mogelijkheden zijn en dat er meer levensvormen aanwezig zijn met een grotere creatiekracht. Waarom zou je deze afwijzen, omdat zij groter zijn dan jou? De omvang maakt niet uit, wel de zuiverheid

van gedachten.

De mens mag nu echt gaan opstaan en de creatiekracht gaan omarmen, maar niet om het egoïstisch voor zichzelf te houden. Vele willen wel, maar vallen terug in een individualisatie vanuit angst.

De mens staat op een groot punt van ommekeer en de liefde mag nu echt gaan resoneren op aarde. Indien dit niet gebeurt, kan de chaos die ook opstaat het overnemen. Stap niet terug in angst, maar stap naar voren! Juist nu.

De mens bevat een grote kracht en die mag nu gaan opstaan. Het Aquarius veld stimuleert deze kracht, maar de mens ontkent deze nog steeds. Herken de kracht.

Op 6 september tijdens de volle maan kun je hierop af stemmen. Deze zal tevens op 22 september weer een extra verrijking geven. Dit zijn extra grote energievelden.

Aquarius stroomt binnen op aarde en vergroot zich elke dag.

Dit was Ashtar en vanuit de liefde groet ik je hart.

1 september 2017

Dit bericht mag gedeeld worden in zijn geheel en vanuit respect en liefde, onder vermelding van de bron: Arthura Hector, www.ashtarcommandnederland.com

All rights reserved ART-hura/ashtarcommandnederland/united-A-children

NAR op 6 september en Equinox op 22 september 2017, zie nieuwsbrief.

PDF lezen

#Kosmischbericht #Aquarius

525 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda