• Arthura Hector

De Heilige Anna: “Een bericht over de nieuwe tijd”


HEILIGE MOEDER ANNA

De Heilige Anna, drievoudige moedergodin: “Een bericht over de nieuwe tijd”

NIEUWE AARDE

Hier spreekt de Heilige Anna en vele kennen mij niet meer. Ik ben de moeder van de maagd Maria en de grootmoeder van Jezus, die ooit op aarde leefde in het Vissen Tijdperk. Aan dit Tijdperk is nu een eind gekomen en er zal een nieuwe aarde opengaan in het teken van de waterman.

Beide tekens hebben een grote verbinding met het water, toch zijn beide totaal anders van karakter. In het vissen Tijdperk werd het lijden een toonaangevend element. Via het lijden kon er geboet worden en opnieuw een start worden gemaakt om in de Hemel te komen. Dit alles is zodanig omgedraaid en vertekend neergezet dat het lijden inderdaad belangrijker werd dan de liefde, die mijn kleinzoon Jezus heeft uitgedragen. Daar ligt het neerwaartse punt van het oude vissentijdperk. De aarde kreunt nog steeds onder deze leugen.

De nieuwe tijd van Aquarius staat nu op, om de oude misvattingen uit te bannen. Liefde is het antwoord en het lijden mag opgelost worden. Elk mens krijgt nu de kans om zich te transformeren tot een werkelijke Engel van Waarheid. De nieuwe mogelijkheden staan op om opnieuw de liefde te omarmen. Het werkelijke pad van Goddelijke eenheid kan nu weer gevolgd worden.Zoals de weeën van een barende vrouw, zullen de golven van chaos zich gaan vormen en uit deze chaos zal er een prachtige Licht geboren worden. Allen mogen dit Licht binnengaan.

Het is het Licht van de stilte, dit stilte pad kan in het hart geopend worden en zo zal er een nieuwe wereld van rust vanuit de chaos ontstaan.Het nieuwe pad zal door de Engelen van God begeleid worden, vanuit eerlijkheid en transparantie. Vooral de eerlijkheid naar jezelf toe kan het omzetten versnellen en zo kan de chaos oplossen. Door de chaos heen kan iedereen het stilte pad gaan zien. Daar worden zij allen naar toe geleid, om weer te gaan voelen en leven vanuit het hart.

God bevindt zich in de liefde en niet in de angst! De angst is de chaos en de liefde is de stilte. De rust bevindt zich in alles, zoals in de natuur voelbaar is. De bomen en de planten die in de stilte met elkaar communiceren zijn een levende verbinding. Moeder aarde kan gehoord worden, haar hartslag is zo mooi en helend. Elk dier luistert naar haar kloppend hart. In deze stilte bevindt zich geen angst, enkel maar liefde en compassie voor elkaar.

INNERLIJKE STEM

Om de balans te vinden in de chaos die alles zuivert, wordt veel van je verwacht, lief mens. Althans als het denken niet wordt losgekoppeld. In de chaos zal alleen drukte en ziekte heersen als jij vanuit angst dwingend in het hoofd blijft hangen. De zieke geest van de mens op dit moment: “teveel en te snel van alles willen verkrijgen”. Zo willen zij de Goddelijke liefde benaderen en bezitten. Met veel drukte en een groot imago van wie zij zijn. Door heel veel regels op te stellen, die niet passend zijn voor het gevoel, kan er niet werkelijk geluisterd worden.

Het innerlijk hart kan niet meer spreken als deze wordt overrompeld door geblaat, drukte en chaos. Daarom zal dit alles met veel chaos gepaard gaan. Zodat vele hun innerlijk hart niet meer kunnen volgen en gek worden van angst en daardoor weer de strijd aangaan in de achterdocht van de leugen. Het loskomen van de chaos, is het loskomen van de leugens!De psyche raakt oververhit en in de war. Is deze verwarring nu tot je gekomen en doorgedrongen in je leven? Probeer dan weer tot rust te komen en te helen in de stilte. Trek je maar terug uit de gonzende menigte die te luidruchtig zijn voor je gevoelige hart. De spanning in je hoofd en in je hele lichaam moet eerst totaal tot ONT-SPANNEN komen, voordat je weer verder kan gaan.

KINDEREN

De vele Lichtkinderen weten hoe zij zich moeten herstellen, maar worden keer op keer verstoord. Help hen en breng hen tot rust. Zorg als opvoeder voor heel veel rust, ook in jezelf. Belemmer hen niet in de stilte en geef hen ondersteuning naar de buitenwereld toe. Soms zijn ze een “rustgevende” spiegel voor de ouders, die daardoor in paniek raken. Laat die paniek nu achterwegen en ga voor rust. In de rust kan men veel beter kijken wat er nodig is.

De druk die de maatschappij nu uitoefent komt tot een soort explosie. Wordt geen onderdeel van deze explosie van gekte.Laten we ervan uitgaan dat deze explosie zich niet uit in de vernietigende wapens waarmee vele machthebbers spelen alsof zij God zijn. Machthebbers moeten toonaangevend zijn in deze chaos, maar vaak zijn zij de kinderen waarvan de ogen vol met misleiding zijn. Dus lieve mensen, sta op voor je eigen veiligheid en probeer de chaos het hart te bieden. Zodat jij in de stilte het rustpunt bent, in samenwerking met Moeder Aarde en Heilige werkers vanuit het Licht. Maak Lichtcirkels, het is hard nodig. De Maria Cirkels mogen nu op gaan staan en neergezet worden, om de balans te brengen. Daar later meer over.

Dit was de Heilige Anna en vanuit de stilte van het hart heb ik gesproken.

19 september 2017

Dit bericht mag gedeeld worden vanuit respect en liefde, onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com All rights reserved: ART-hura/Ashtar Command Nederland/ United-A-Children

HEILIGE MOEDER ANNA

· · ·

Informatie over de Heilige Anna. De Heilige Anna komt overeen met de oorspronkelijke moeder van de Kelten, de Keltische Beth-Triniteit.. (Heilige Brighid).

Als 'Anna Selbdritt' is deze goddelijke drie-eenheid gevestigd in de zuidelijke Duitse regio en in Oostenrijk sinds de 14e eeuw. Vereerd.

Op deze manier werden de oude overtuigingen van een oeroude moeder en moeder geïntegreerd in het katholieke geloof.

Ook als de Heilige Brigid cross (kruis) zie foto beneden.

Workshops Solar en naar het hart: communiceren met de aarde/Equinox/ start op 22 sept 2017

#Kosmischbericht

371 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda