• Arthura Hector

Bloemenkinderen van Saturnus


ASHTARA-ARTHURA

LICHTPORTAAL AQUARIUS DEFINITIEF GEOPEND

· · ·

De Lichtpoort van Aquarius is definitief geopend en zal vanaf nu het licht gaan verspreiden. Vooral daar waar nog veel negativiteit heerst.

Bij vele die dit niet meer kunnen waarnemen zal er nu een licht gaan schijnen, want de aarde wordt vernieuwd. De Bloemenkinderen zullen bevrijd worden. Er komt een groot ontwaken.

Saturnus is deels ingenomen door duistere invloeden

BLOEMENKINDEREN

Bloemenkinderen zijn afkomstig vanuit de vele lichtdimensies. Vele sterrennaties, kosmische en galactische beschavingen sturen nu hun licht opnieuw naar hen. Door het nieuwe Lichtportaal kunnen zij hen nu bereiken. Deze lichtkinderen hebben heel veel liefde nodig en doordat zij in het donker zijn geplaatst kunnen zij hun lichtdelen niet meer openen. Daar komt nu verandering in, want de grote Lichtpoort van Aquarius is nu geopend: Stap met veel liefde door deze Lichtpoort.

Deze bloemenkinderen hebben speciale gave en zij zijn vastgezet op Saturnus. Dit alles mag weer gezuiverd worden. De Lichtpoort zal alles opnieuw verlichten. Saturnus is deels ingenomen door duistere invloeden.

STAP DOOR DE LICHTPOORT VAN AQUARIUS

Het nieuwe Lichtportaal van Aquarius is nu definitief geopend en zal allen aanraken die met dit Licht willen werken. Vele van hen hebben erg geleden en de Bloemenkinderen van Saturnus zullen bevrijd worden. Lang hebben zij in het donker moeten overleven en wanneer zij op de aarde aankomen worden zij vaak geboren in negatieve lagen. Op verschillende gebieden zijn zij misbruikt en misleid. In vele donkere dimensies gevangengezet, om het duister te voeden of om van hun licht weggeleid te worden. Uiteindelijk zullen zij Saturnus bevrijden van deze duisternis.

Wanneer een Bloemenkind incarneert op de Aarde en is vastgezet, kan de Bloemencode niet meer geopend worden. Dit komt, omdat vele van hen op Saturnus zijn vastgezet en zijn uitgezogen. Hun licht is gebruikt voor andere doeleinde. Zij voeden het kunstmatig bewustzijn van o.a. Saturnus, maar tevens is dit deel zodanig verdoofd, dat zij niet langer meer weten wie zij zijn. Zij mogen dan incarneren op een fysieke planeet, zoals de aarde, maar omdat hun licht is gedoofd zijn zij onwetend geworden. Hun heilige kennis is verdwenen. Zij leven het liefst in de natuur, met de dieren, de bloemen en de planten.

BLOEMEN-ENGELEN-KINDEREN

Dit Licht kan nu weer aangestoken worden, want in hen brandt een eeuwigdurende vlam van liefde. Deze vlam is de Goddelijke vonk, die hen nooit afgenomen kan worden. Sommige van hen zijn zwaar getraumatiseerd, omdat op hen vele experimenten zijn gepleegd. Het ontnemen van de Goddelijke vonk is er één van. Dit is niet gelukt, een Goddelijke vonk kan niet verwijderd worden zonder dat de ziel oplost en overgaat terug naar God. Dit experiment was zeer pijnlijk en vele dragen niet alleen een trauma bij zich, maar reageren nog steeds vanuit dit trauma. Het bewust wakker worden uit dit heftige trauma, is niet gemakkelijk. Vele hebben schrik van occulte zaken of zelfs voor het Licht. Zij zijn in een tussenlaag terecht gekomen en schuwen zowel het duister als het licht. Om uit deze illusie te stappen is veel lef nodig.

Misschien hebben zij een boosheid en afkeer ontwikkeld naar beide zijden. Naar het duister voor de pijn en het trauma en naar het Licht omdat zij hen niet gered hebben? Wat is hen nog meer wijs gemaakt in die duistere werelden over het Goddelijke levende Licht? Zij geloven wel dat er een duister is op aarde, maar ontkennen de Goddelijke liefde. Hun angst is groot. Daardoor blijven zij in een dimensie hangen die niet duidelijk is, in een illusie die hen overeind houdt, maar hen laat lijden. Dit is hun overlevingsmechanisme. Zij missen de liefde, want daardoor wordt hun geest weer helder.

Hun Licht is aanwezig, ook al ontkennen zij dit. Wanneer zij willen genezen, zullen zij deze ontkenning stop mogen zetten. Goddelijk liefdeslicht kan alleen maar gedoofd worden, niet verbannen. Elk Licht kan weer gaan stralen en de liefdeskracht die zij in zich dragen is enorm groot en krachtig. Daarom worden zij op slot gezet en gevuld met haat en afkeer naar alles wat natuurlijk Licht bevat. Hun afgedwaalde kennis wordt deels ingezet voor een strijd, waarvan zij zelf het werkelijke doel zijn vergeten. Zij vechten, maar tegen wie?

LOSKOMEN VAN DE ILLUSIEVAN SATURNUS

Het grote galactische Portaal van Aquarius welke in september 2017 is afgerond kan nu het Licht laten doorstromen direct in het fysieke vlak. Veel zal gezuiverd mogen worden, maar nog meer mag er in liefde worden omarmd.

Zet de vele Bloemenkinderen in het Goddelijke Aquarius Licht. Laat hen zachtjes helen en openbloeien. Moeder Aarde verwelkomt deze kinderen met Haar hele hart. Haar liefde is zo groot en schitterend, daar kan niemand weestand aan bieden. Hun harten zullen massaal geopend worden.

Hun bloemen gaan open en hoe, de nectar van de liefde zal de hele aarde overwaaien en andere aanraken, want zij dragen de kennis van de verbinding in hun hart. Zij openen de codes bij elkaar.

Hele bloemenvelden gaan open en stralen als zij verwarmd worden door de zon. Er zijn vele soorten Bloemenkinderen. Deze bloemenkinderen zijn ook de zonnekinderen van weleer. Zij kunnen niet zonder de zon. De zon verwarmt de aarde met zijn hoge temperatuur en de aarde wordt warmer, veel warmer.

BLOEMEN-ELVEN of BLOEMEN-VLINDER KINDEREN

Het nieuwe Lichtportaal zal nog meer licht toelaten en de aarde zal warmer worden. Hoe gaan we daarmee om? Dit alles is alleen mogelijk als men gaat leven vanuit het natuurlijk bewustzijn. Daar ligt de kennis om mee te groeien in dit Hogere licht. De aarde vernieuwd zich en de mens wordt uitgenodigd om mee te gaan, alleen op welke manier? Het kunstmatig bewustzijn staat nu ook verder op en willen dit alles graag via andere wegen gaan beheersen. De Bloemenkinderen willen zij inzetten om de aarde te gaan bevolken als menselijke “robots”. Bloemenkinderen van Saturnus zijn immers bestand tegen dit licht. Zij zijn de dragers van de lichtcodes. Maar zover gaat het niet komen, het liefdeslicht is waarmee zij willen werken. Dat zal hun toekomst zijn op de nieuwe aarde.

LIEFDESLICHT VANUIT DE STERREN EN PLANETEN

Lichtkinderen vanuit de sterren en andere planten, incarneren op aarde als Bloemenkinderen in verschillende soorten energie. Het ligt aan de taak die zij gaan neerzetten op aarde. Er worden ook Bloemenkinderen geboren die wel met hun licht vibreren, zij kunnen andere weer aanraken in hun lichtcodes. Het Goddelijk bewustzijn en het Aarde bewustzijn ontwikkelen zich razendsnel om dit alles op te vangen. Vanuit liefde zal er een nieuwe aarde geboren worden en alles zal bevrucht worden vanuit liefde. Leven vanuit het hart gaat nu pas echt opstaan. Zij vanuit het liefdeslicht staan achter je.

Dit was Ashtara-Arthura en de Lichtpoort zit ook in jou! Open deze en voel hoe mooi dit alles zich kan ontwikkelen. Wees niet bang voor de liefde, maar sta er voor open. Dan wordt je omarmt door een krachtige vibratie die je beschermt.

Aquarius kinderen zijn de Bloemenkinderen van de toekomst.

Wordt weer het Bloemenkind van de liefde!

PDF

23 september 2017

Deze boodschap mag gedeeld worden in liefde en vanuit respect, onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com

©ART-hura/Ashtar Command Nederland/United-Aquarius-Children

(Healingen en workshops vanuit het natuurlijk bewustzijn, zie de nieuwsbrief).#Kosmischbericht

305 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda