• Arthura Hector

33ste CODE VAN ASCENTIE


LADY GAIA DEELT HAAR VISIE OVER DE 33ste CODE:

Welkom lieve kinderen van de aarde, ik wil een belangrijke informatie doorgeven over de toestand van de aarde. Ik ben Gaia en ik ben jullie moeder Aarde. De 33ste code van het Geacsendeerde Meesterschap is vrijgegeven en kan worden geopend in het veld van de vernieuwing.

HET VELD VAN VERNIEUWING
Dit veld vormt de vernieuwing van de aarde en vervangt het oude grid. Het oude grid is zich aan het vernieuwen en zal de komende tijd veel omzetting brengen. Zowel in het stoffelijke, als in het energetische veld. De vele lagen waaruit de aarde bestaat zullen allen gaan vibreren volgens een nieuwe code.
Drie en Dertig is de code van bevrijding, deze bevrijd zowel het fysieke veld van manipulatie als het vernieuwen van alle liefdesvelden.
Ik kom nu met een realistische boodschap, om jullie allen voor te bereiden op een bijzondere periode.

Begrijp goed dat dit veld van vernieuwing vele kan aanraken en sommige kunnen deze energie niet goed verwerken. Het is van groot belang om de verbinding met mij, jullie Moeder in het fysieke veld, te herstellen en goed te onderhouden. Via mij kunnen jullie in de ascentie meegaan en hoger gaan vibreren. Ik leid jullie met een zachte hand naar het pad van bevrijding.

KRISTALLIJNE CELLEN

Het kristallijne lichaam gaat opstaan en vele zullen dit als zeer aangenaam ervaren. Het is een liefdevolle bevrijding van het schuldgevoel in het materiële, wat vele nog gevangenhoudt. Een geheel nieuwe visie gaat nu open.

PIJNLIJNEN

De pijnlijnen mogen opgelost worden en de voorbereiding is inmiddels begonnen, toch kunnen sommige hieronder gaan bezwijken. (Arthura: zie bericht over de pijnlijnen). Vele die wel doorgaan in het nieuwe veld, zullen de liefdesstroom ontvangen via het hart. Wanneer je als kind van de aarde, teveel vanuit het hoofd leeft, dan kan er een vertraging komen. Alles gaat omgezet worden, laat dit toe en geef je over aan dit nieuwe veld van liefde. Hoe meer je in deze overgave gaat leven, hoe gemakkelijker het zal gaan.

Een vernieuwing binnengaan kan ook wat verwarring geven, omdat het nieuwe veld niet begrepen wordt. Sommige ervaringen zullen zo anders zijn. Diep in je hart kan je voelen welke de juiste zijn.

Er komt een grote golf van bevrijding op jullie pad, het slaat niemand over. Laat je illusie los en je zal de aarde anders beleven. Mooier en krachtiger. Tenzij de illusie te massief is, dan wordt deze beleving niet vanuit zuiverheid ervaren. Deels zullen er dan flarden van miskenning opstaan, oude pijnen lopen dan door deze nieuwe beleving heen en sommige kunnen dan in een nieuwe angst terecht komen.

HET OPGEVEN VAN JE PERSOONLIJKE ILLUSIE CODE

Het is van groot belang om je persoonlijke illusie code op te geven, dit is de illusie waarin een hang naar de oude wereld steeds herbeleefd wordt en waarin de aardse fysieke realiteit niet herkend wordt. Het accepteren van de aardse realiteit, met al haar natuurlijke omzettingen zal nodig zijn om het fysieke verder uit te laten groeien tot een ware planeet van Licht. De 33ste code zal dit veld verder openen.

ARTHURA: Vanuit de modder is de lotus geboren. Vele willen de modder niet accepteren en willen direct in de Lotus-energie stappen. Dit kan niet. Want de modder is nodig om de ware realiteit niet uit het oog te verliezen. Het fysieke veld is nog aanwezig en mag ook als realiteit gezien worden. In de spiritualiteit zijn er vele met een persoonlijke illusie code.

De 33ste code zal vele illusies afbreken

De tijd van de grote verandering is aangebroken voor de aarde: Ik zal vanuit het fysieke ascenderen naar een prachtige planeet van liefde. De generatie mensen die nu aanwezig zijn op aarde, zal vooral de overgang waarnemen. Dit is een grote verschuiving van velden, waarin alles wordt meegenomen, zowel fysiek als energetisch. Deze evolutie zal plaatsvinden en zoals een ster implodeert in een andere vorm van licht, zo zal ik, Gaia in een nieuwe geboorte de vorm krijgen van een stralende ster. Ik verlang naar deze vernieuwing en ik vraag dan ook om mij niet tegen te werken. Ga mee in deze vernieuwing en vernieuw jezelf. Jouw ziel roept ook en kan nu ook een stralende ster worden om samen met mij over te gaan in een ander veld van liefde.

KRISTALLIJNE STER

De modder waaruit de lotus wordt geboren, is de kristallijne ster. De grote sprong in de evolutie zal de gehele kosmos aanraken en deze Melkweg nog meer verlichten. Het fysieke lichaam gaat over in een nieuw kristallijn lichaam. Een kristallijn lichaam kan het grote Licht reflecteren, opnemen, omzetten en zal deze Lichtkracht kunnen verdragen. Het is dus goed te weten mijn lieve kinderen dat jij, jouw fysieke hart mag gaan voorbereiden op heel veel Licht, de kristallijne ster.

De aarde wordt warmer en warmer en daardoor gaat Haar Licht sneller resoneren. Zorg goed voor de aarde en respecteer Mijn ware zijn. In het 3d bewustzijn zal er veel verwoesting te zien zijn, de strijd van dit bewustzijn zal zichzelf vernietigen. Dit is de modder die het fysieke veld zal tonen. Weet dat, nu nog onzichtbaar, de kristallijne ster al aanwezig is en zich binnenkort zal tonen in vele vormen op aarde en aan de hemel. Diep in je hart kan je dit al voelen, want daar wordt joúw kristallijne ster geboren.

ZUIVERING VAN DONKERE ILLUSIEVELDEN

Kristallijne sterren resoneren met elkaar, dit heet communiceren vanuit het hart. Totaal anders en nieuw dan wat jij gewend bent. Let wel op, want er zijn velden die nog gezuiverd mogen worden. Ervaar je plots een donker (nieuw) veld, dan resoneert dit veld vanuit je illusie en in het oude verlangen. Dit illusieveld wordt blootgelegd en komt boven de modder uit. Het laat zich zien om duidelijkheid te verschaffen in je leven. Een groot krachtig Licht kan alles oplossen en zuiveren. Er is een grote energie aanwezig in mij, om dit alles om te zetten, met al mijn kracht zal ik je helpen en ondersteunen.

Planetair ben ik als bewustzijn aanwezig en communiceer met het planetaire veld. De andere planeten en de kosmos hebben mijn roep gehoord en ondersteunen mij en alles wat op mij leeft. Zij zijn gekomen, omdat zij mijn universele familie zijn. Het imploderen van de duistere illusievelden staat binnenkort te gebeuren.

Mijn liefdevolle raad is: Wees alert, maar niet bevreesd. Observeer de chaos, maar ga er niet in mee.
Steek je hoofd niet in het zand, maar wees bewust van alle veranderingen. Bescherm jezelf goed, zodat je dit alles overleefd in liefde.

Dit was Lady Gaia, Moeder van de Aarde. Ik ben ooit samengegaan met de grote Moeder Maria, om onze moederschap te versterken voor alle kinderen van de aarde. Deze cirkels gaan weer opstaan.

Ik groet het Kristallijne Licht in jullie harten,

Lady Gaia, Moeder Aarde

Dit bericht mag gedeeld worden vanuit respect en liefde, onder de vermelding va de bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnderland.com

All rights reserved ©ART-hura/ Ashtar Command Nederland/United Aquarius Children

PDF LEZEN


#Moederaarde #Gaia #aarde #kristallijn #Kosmischbericht

956 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda