• Arthura Hector

Lichtzuilen van de Aarde


LADY GAIA SPREEKT OVER DE VERANDERING VAN DE AARDE

De keuze ligt geheel bij de mens en wie mee wil wordt uitgenodigd in dit spectaculaire fenomeen. De bevreemding zal toenemen, omdat de oude aarde langzaam verdwijnt. Blijft niet in de twijfel, want dan zal er een ondergang zijn met alles wat vernietiging in zich draagt. Het duidelijk kiezen van je pad zal opheldering geven en zich gaan ontwikkelingen in wat jij kiest. De keuze zal in je mentale brein geformeerd worden, om uiteindelijk via het hart te worden uitgedragen.

MENTALITEIT

De mentale beleving zal zich als eerste geroepen voelen om verder open te gaan in een nieuw concept op aarde, omdat de mens vooral in dit deel is gestimuleerd. Een leven lang, nee, generaties lang is dit doorgegroeid in het huidige systeem van economie, politiek en geloofsovertuigingen. De gehele maatschappij is karmisch overspoeld geraakt door rationele daden, die vele natuurlijke beschavingen al hebben verwijderen. Te ver is het al gegaan! Vele beseffen niet eens hoezeer zij in het mentale deel zijn verankerd. Kunnen niet anders meer dan vanuit deze pose iets nieuws neerzetten.

Door opvoeding en door vele beïnvloedingen van buitenaf speelt de ratio nog steeds de hoofdrol. Het is zeer moeilijk voor degene die het natuurlijk bewustzijn volgen dit duidelijk te maken. Dit natuurlijke pad is vele malen moeilijker. Dus kiest men eerder voor het pad van de ratio, uiteindelijk het nieuwe mentale pad. In de spiritualiteit zal dit stevig gaan opstaan, de mentale overwinning van de aarde zal vele male sterker worden neergezet, dan ooit is gebeurd. Het rationele pad wat we tot nu toe hebben waargenomen op aarde, is daarnaast slechts een peulenschil.

VERVREEMDING VAN DE MENS EN HET HART

De vervreemding die opstaat, zal vele dus eerst leiden naar een mentaal pad. Dit voelt voor vele vooral mannelijke zielen, die vanuit de ratio alles benaderen, veel veiliger. Het lijkt of het hart opengaat, maar dit slechts een veronderstelling. Tot een bepaald deel zullen zij hun hart gebruiken, maar in het diepste van hun ziel zal het mannelijke ratio hun hart overheersen. Het diep doorpakken van het leven vanuit het hart, kan niet werkelijk ervaren worden. Dit komt door de kwetsbaarheid die daarbij hoort open te gaan. Dat voelt voor vele niet veilig en zij vluchten in een oppervlakkige laag van het wakker worden. Zij blijven steken in deze nieuwe mentale illusie die heel verfrissend aanvoelt.

VENUS EN LIEFDE

De diepte wordt niet werkelijk bereikt en deze is nodig om met mij, de aarde, en vele andere sferen in aanraking te komen. Het kunstmatig pad wordt dus via deze laag aangewakkerd en neergezet. Vele Native (Inheemsen ouden) zeggen nu ook: ”De mannen hebben hun kans gehad en dit is niet gelukt, nu mogen de vrouwen het overnemen”. De vrouwen gaan opstaan en ik zal hen ondersteunen. Samen met de liefdeskracht van mijn planetaire zuster Venus, de morgenster zullen: ”DE BRENGERS VAN DE DAGERAAD” opstaan om de juiste boodschap te verkondigen. Dit is de werkelijke boodschap van het hart en de kennis die daarbij hoort gaat open. Vanuit mijn kern zal dit naar buiten worden gebracht in de vorm van vele Lichtzuilen. Vele zitten nog teveel in het mannelijk ego! Daar ligt ook verdriet en angst voor het binnengaan van deze vrouwelijke diepte.

Elk mens op aarde is tweeledig en jullie bezitten allen een zon en maandeel. Het kiezen voor het ene deel en deze te veel stimuleren is ontstaan in het verleden van de aarde. Dit mag niet weer gebeuren en dit is niet weer de bedoeling. Androgyne vormen en woorden zullen uiteindelijk alles gaan herstellen. In de komende 100 jaar zal dit gaan plaatsvinden, het is aan de mens welke vorm jullie hieraan gaan geven. Als jullie luisteren naar mij, Moeder Aarde, dan zijn de keuzes juist en in balans. Maar als er niet gekozen wordt voor een echte werkelijke verdieping, dan zullen de gevolgen voor de aarde en vooral voor de mens niet goed zijn.

Ik, Lady Gaia, maakt zich dan los van hen die alleen vanuit het mentale willen leven, hun waarneming van de nieuwe kracht van Aquarius zal duidelijk getoond worden aan hen, maar de eigengevormde doorschijnende illusie laag zal hen tegenhouden om werkelijk via het hart te leven. Zij zullen alles kunnen waarnemen, maar niet werkelijk kunnen voelen. Het kunstmatig plasmascherm tussen hen en de nieuwe aarde zal hun hart afschermen. Hun beleving van de nieuwe aarde is niet volgens de werkelijkheid. Zij zullen deze zelfs gaan bevechten met hun eigen bekrompen waarheid. Vele dure woorden en hypnose manieren die andere manipuleren gaan dan open. Zij gebruiken hun de mentale krachten en niet hun volledige hartenintelligentie.

Het nog in verwarring zijn en niet kunnen zien wat nu juist is, kan alleen verdwijnen als je jezelf met mij verbindt. Ik zal gaan spreken tot velen. Velen zullen mij waarnemen, voelen en horen. De kracht van de aarde wordt zo immens groot, hier kan je niet aan ontsnappen, want mijn evolutie is een feit. Niet alleen door mijn roep naar ascentie, maar juist in samenspraak met de roep van de kosmos.

Degen die overheersing en macht niet kunnen loslaten, zullen direct of indirect benaderd worden. Het aarde bewustzijn zal gaan spreken door hen die nu gestuurd worden. Veroordeel he niet direct, maar probeer te luisteren. Het hart zal opengaan. Maskers zullen gaan vallen, de waarheid gaat naar boven komen, op welke manier dat is aan de mens. Hoelang lief mens hou je dit nog tegen in jezelf?

LICHTZUILEN

De Lichtzuilen die ik, de aarde, zal uitstralen zijn een onderdeel van mijn ster in wording. Daar kan geen negatieve macht tegenop. Deze Lichtzuilen gaan als vanzelf ontstaan tussen mij en de zon. En worden daar neergezet waar dit nodig is. Vanuit een natuurlijke samenkomt van heelheid.

De zon zal mij hierin voeden en ondersteunen, dit alles is in de laatste decennia als voorbereiding in werking gezet. Alles wordt anders op aarde en de aarde zal in de kern steeds heter gaan worden, steeds hoger gaan resoneren. Het is de evolutie in en om mij die gaande is.

Dat wil niet zeggen dat de opwarming van de aarde tegengewerkt mag worden. In het klein: bij degene die macht belangrijker vinden, dan het vrouwelijke bewustzijn. In het groot: De grote bedrijven die door zware industrie de Moeder vervuilen tijdens de geboorte van een nieuw aarde. Dat mag direct stoppen, anders komt er veel onbalans in het aardebewustzijn. Dit is een duidelijke taak voor de mens, omdat zij deze hebben toegelaten. Wanneer ik deze uiteindelijk zal moeten opruimen, zal er een grote ommezwaai komen en vele op aarde kunnen dit niet aan. Maar wanneer dit alles vanuit rust en harmonie zal verlopen, kan iedereen hier in meegaan zonder teveel heftigheid. Zodat ieder een kans krijgt om in de nieuwe energie zich te gaan ontwikkelen. Het doet mij heel veel pijn, als ik mijn kinderen ten onder zie gaan. Dit zal nooit de keuze van de Moeder zijn, maar van haar kinderen zelf.

Zoals bij een bevalling, kunnen de weeën soms zeer diep en heftig zijn. Hoe natuurlijker deze geboorte verloopt, hoe zachter en liefdevoller deze nieuwe energie bij de mens zal binnen komen. Het is een verrijking, geen verarming. Wees dus niet bang, maar dapper.

DENKKRACHT DOOR GEVOEL LATEN LEIDEN

Laat vanaf nu het gevoel voor gaan op het denken. Laten de mannelijke elementen, nu eens de vrouwelijke keuzes gaan volgen. Al zo lang hebben de mannelijke oplossingen de aarde vastgezet, de aarde is een vrouwelijke energie en je mag haar gaan liefhebben. Dat beteken: Haar energie gaan begrijpen en bevrijden in elke vrouw(elijke energie) die je tegenkomt. Volg deze stroom en je zult zien waar deze naartoe leidt. Een geheel nieuwe wereld en deze is gericht op het natuurlijke bewustzijn en bevrijd van MANipulatie. Het androgyne kan pas opstaan, als de mens dit alles gaat begrijpen. De aarde leeft. Ik ben een ware werkelijkheid en draag de kennis van het vrouwelijke element en de heelwording ervan in mijn bewustzijn. De maan en zon komen samen in de aarde.

De “BRENGERS VAN DE DAGERAAD” gaan nu zichtbaar opstaan en zij zullen aangevallen worden. Help hen.

MOEDER AARDE SPREEKT DOOR JOUW HART

· · ·

Moeder Aarde spreekt en doet een oproep aan allen die willen luisteren naar hun hart.

Het pad van het hart wordt nog steeds verhindert om open te gaan, laat degene vrij spreken die deze vrouwelijke kennis doen opengaan.

Het zijn de vrouwelijke manen die dit gaan neerzetten.

De Maria of Maancirkels gaan nu open en zullen stevig maar liefdevol, door gaan werken via de aardebloem en haar Lichtzuilen.

Maak ruimte in je hart voor deze kennis, want deze leiden de mens naar een groot wonder in hen zelf.

Dit was lady Gaia, Moeder van alle aardekinderen.

Ik groet de vrouwelijke energie in je hart, vanuit liefde en respect. Laat deze opstaan en voorgaan in de beslissingen, zodat de balans neergezet kan worden, voor het ontstaan van een androgyne energie.

24-12-2017

Dit bericht mag gedeeld worden vanuit respect en liefde voor het vrouwelijk in de aarde en in de mens om deze te stimuleren en vrij te geven.

Onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com

Document PDF

Arthura: Mijn nieuwe naam is mij gegeven door een visioen met Moeder Aarde en de Hemelzon:

KOSMISCHE AARDEVROUW VAN DE DERTIEN RITMES:

“a Lady of the Dawn”.481 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda