• Arthura Hector

De rode draad van Ariadne en Atlantis


Ariadne spint nog steeds deze rode draad om de geest van de mens te bevrijden.

De rode draad die met het rode aarde pad is verbonden kan de mens helpen om uit de verwarring te geraken. Het labyrint staat symbool voor onze hersenen. Op het moment dat men vastloopt in het labyrint, loop je ook vast in het dagelijks leven. Je bent de rode draad in je leven kwijt. De troebele geest mag gezuiverd worden, want de hersenen of liever het bewustzijn wordt verstoord. De visie wordt vertroebeld door het pad wat je ben ingeslagen.

Wanneer je als mens vastloopt kan je via een zuivere begeleiding naar de uitgang worden geleid. Wanneer jouw rode aarde pad in gevaar is, werp dan een blik op je leven en kijk waar de verwarring begon. Vraag hulp bij de ontwarring van je rode draad en zuiver je geweten.

ZUIVERING EN OVERZICHT

Wanneer de rode draad van Ariadne weer wordt gesponnen, komt er een periode aan van grote zuivering. Tevens geldt er een waarschuwing naar allen die de Goddelijke Vonk afwijzen. Kunstmatige ritmes gaan het langzaam overnemen en dit vormt een gevaar voor onze Aarde.

Atlantis ging ten onder, want ook daar werd de vrouwelijke creatie energie verbannen en vastgezet. Zolang dit nog gebeurd zijn er nog geen juiste veranderingen ontstaan in het bewustzijn van de mens. De Aarde roept heel hard om hulp, omdat gedeeltes van Haar bewustzijn worden vertroebeld. Deze vertroebeling van Haar bewustzijn verwarren weer de geest van de mens. Zolang we niet snappen dat onze verbinding met de aarde deel uit maakt van onze geestelijke en fysieke gezondheid, kan er nog steeds veel misgaan.

Het koppig doorgaan om enkel en alleen de aarde te willen overheersen, gaat een enorme bedreiging vormen voor de geestelijke gezondheid van de mens. Juist de hooggevoelige mensen hebben een verbinding met die rode draad van Ariadne. Ook de HSP-kinderen en jongvolwassenen schijnen die rode draad nodig te hebben, maar vele illusies vertroebelen dit contact.

De komende jaren worden er speciale computerprogramma’s geïntroduceerd, daar waar de zwakke schakels van de maatschappij zich bevinden. Het zijn de eenvoudige “intelligenties” die via algoritmische systemen bepalen wat goed is voor jou. Deze systemen dienen om versneld de mens te controleren en te boordelen volgens een bepaalde benadering. Dit is een zeer simpele vorm van kunstmatig bewustzijn. Deze systemen zijn niet geschikt voor deze taken, toch zijn zij al op grote schaal geïntroduceerd en vele volgen.

Grote instellingen zoals de overheid, belastingen, gemeentes, uitkeringsinstanties, onderwijs en justitie zijn nu al bezig om deze systemen toe te laten, soms als pilot. Deze algoritmische systemen zullen de maatschappij verder gaan verharden. Emoties of inleving in bepaalde situaties gaan verdwijnen, want de computer regelt de uitkomst. Niemand zal zich schuldig voelen want er wordt gezegd: “dit zijn de regels en wij voeren deze slechts uit”. Je komt het nu al tegen. De persoon achter de balie is niet langer meer gemachtigd om beslissingen te nemen. Zij voeren alleen uit.

Nederland staat op de lijst om een van de belangrijke kernpunten van het kunstmatig bewustzijn te worden, er wordt en pittig spel gespeeld om dit door te voeren. De komende decennia zullen cruciaal zijn, eenmaal ingevoerd kan dit ongevoelige systeem gaan draaien. Ook de medische wereld gaat er anders uit zien door deze verharding, mededogen verdwijnt langzaam.

Daarom vanuit het hart leven is een grote stap voorwaarts. De liefde is een belangrijk onderdeel voor de mens en vooral om het Goddelijke Bewustzijn te openen in jezelf, want dat maakt je vrij. Dit vormt de eenheid waar we zo naar uitzien. Met het Goddelijke Bewustzijn bedoel ik niet, de geloven die helemaal vertroebeld zijn geraakt en elkaar onderuithalen. Misleidingen neerzetten is niet geloven. Geloven op zich is een daadkracht. Waar geloof je in?

Als Nederland geen kernpunt van kunstmatig bewustzijn wordt, zal zij het punt van de Nieuwe Aarde uitdragen. Voel je wat dat inhoudt?

RELIGIES EN DOGMA'S

Vroeger waren het de religies die de mens aan banden legde. Geloven, maar niet in jezelf als scheppende kracht. Nu komen de algoritmische systemen die zich langzaam gaan ontwikkelen tot een waar kunstmatig bewustzijn. Een kunstmatige god als focus. Zij zullen inspelen op alles waar de mens gevoelig voor is. De schoonheid van de natuur? Die zullen zij beheren. Jouw hart? Die gaan zij domineren. Het scheppend vermogen? Ontkrachten zij door onmenselijke regels in te voeren.

DE RODE DRAAD ZULLEN WE KWIJTRAKEN……TENZIJ?

De HSPer gaat het heel moeilijk krijgen in deze wereld, maar wacht eens even…. Dat is inderdaad een mogelijkheid. Er zijn andere mogelijkheden en wanneer we ons Goddelijk vermogen goed instellen, dan kan dit weleens heel anders gaan verlopen. De vele beelden van de vernietiging van de Aarde is voor bepaalde machthebbers een goed manier om hun strategie neer te zetten. Zolang we deze angst-strategie volgen, maar wanneer we dit omzetten en ons eigen geloof in de nieuwe aarde neerzetten, wat staat er dan op? De mogelijkheden zijn te over. De kansen te groot om dit nu te bevatten. Ga dromen en creëren! Voel de liefde.

De HSPer zal juist een andere methode gaan verwezenlijken. Het gaat erom of zij doorzetten of niet. Daar ligt nu hun kracht. Gaan zij spreken: hun kennis delen, opstaan of verstillen zij vanuit angst? Wanneer zij gaan spreken en hun Emotionele Intelligentie in gaan zetten, waarbij een ander systeem past, dan staat er iets totaal nieuws op. Dit is de grote aanvulling op de verharding van de wereld. Samenleven met de natuur gaat via het hart. De wetenschap zal zeker groeien, maar computersystemen die ons juist helpen om de natuur als energiebron uit te dragen, zullen de aanvulling vormen. De gevoelige mens aan het stuur van dit nieuwe systeem: die hem helpt om met de natuur samen te werken. Het antwoord ligt op een nieuw gebied.

Vanuit de oude natuurregels, het nieuwe introduceren. De nieuwe mensheid wilt een gezond bewustzijn: “Voor de aarde en de mens”. Als alle mensen kiezen voor het pad van het hart, zullen allen aangeraakt worden. Er gaan zich twee stromingen ontwikkelen, welk pad kies jij? Wees je NU bewust van je keuze, want NU lijkt het nog wel mee te vallen. Ontwikkel jezelf verder zonder bang te zijn voor de toekomst. Juist deze kleine individuele zaden zullen alles juist in een ander daglicht gaan zetten. De start is nu en de eenheid komt wat later.

KOSMISCH BEWUSTZIJN

Kosmisch bewustzijn houdt in dat je communiceert met de intelligentie van de kosmos, zoals met de Aarde waarop je leeft. Ook daar heeft Ariadne een rode draad in gesponnen om jouw de weg te wijzen. Vanuit de kosmos naar de aarde is er een verbinding. De Aarde ligt in die kosmos, dus ook jij als mens maakt onderdeel uit van dit kosmische plan. Het staat niet los van elkaar..

Deze kosmische intelligentie toont een opening als je het niet meer ziet zitten en wanneer je vertroebeld bent geraakt. Zuiverheid is ook voor het kosmische brein belangrijk. Het Goddelijke zorgt dat de kosmische ziektekiemen worden opgeschoond.

Vanuit de aarde kunnen er ook lijntjes van communicatie worden uitgezet, naar de vele soorten levensvormen in de kosmos. Een veilige lijn is die naar de allergrootste bron van creatie, waar jij een deel van bent. Daar ben je uit geboren. Zet een lijntje uit naar God de Bron, deze Lichtkracht resoneert net als de aarde met jouw hart. Dit Licht kan je meenemen tijdens je slaap, naar het grote kosmische bewustzijn, dit alles verloopt vanuit een liefdevolle samenwerking. Voorop staat altijd je eigen persoonlijke pad van ascentie. Jouw Goddelijk Kosmisch Bewustzijn openen, hoe doe je dat?

Dit is een heel proces, stap voor stap gaat deze kennis open. De Aquarius energie op aarde is inmiddels een feit. Vele zaken zullen letterlijk boven water gaan komen, zodat vele de rode draad weer weten te pakken en helderheid de boventoon gaat voeren. Zorg dat je helder blijft en je geest niet laat besmeuren door veel angst en paniek.

We zullen allemaal door grote processen van zelfheling gaan. De Rode Draak speelt hier een rol in. Het nieuwe bewustzijn omvat ook grote kennis van natuurkundige inzichten. De wet van één is ook een natuurkundige Goddelijke wetgeving.

JE KUNT SAMENGESTELDE FORMULES DIE DE AARDE IN ZICH DRAAGT NIET ZOMAAR KRAKEN EN OP ANDERE LEVENSVORMEN TOEPASSEN, DAAR MAG EEN GRENS IN GETROKKEN WORDEN.

Wetenschap en spiritualiteit zullen uiteindelijk een eenheid gaan vormen. Magie is een spirituele wetenschap waarin veel bewijs ten grondslag ligt, alleen kunnen we dit al waarnemen of bewijzen met ons huidige bewustzijn?

Daar gaat het immers om, geloven in vernieuwing is een kracht openen van een nieuwe wetenschap. Een wetenschap die leeft en niet alleen “dode” feiten kan leveren. De levende energie is waar het om gaat, daar waar groei in verborgen ligt.

LANGZAAM KOMT DEZE VISIE TOT LEVEN, OM DE MENS DE INZICHTEN TE GEVEN.

Dit is de rode draad van de nieuwe wereld. Leef in het nu en voel de helende energie van de nieuwe aarde. Vertrouw en beleef je eigen creatie op aarde. Dit is de grote kracht waar vele zo bang voor zijn en zich daar liever voor willen verstoppen. Evolutie is groei en dit hou je niet tegen. Ga mee met deze evolutie en wees vooral daadkrachtig.

We mogen realistisch blijven en zorgen dat de aarde niet wordt leeggeroofd voor egoïstische doeleinde. Daar waar de Polen smelten, komen andere gebieden bloot. Blijven we steken in aardolie en gas of kunnen we nu eindelijk de overstap maken naar een totaal andere manier van leven. Rusland ziet deze mogelijkheden oprijzen, het ijs wat nu gaat smelten zal veel bloot gaan leggen. Dat maakt Rusland een bijzonder machtig deel. Het ziet er niet naar uit dat Putin deze schatten in de aarde met rust zal laten. Olie staat op zijn agenda. Nu al bereiden zij zich voor om de olie en al het andere omhoog te halen. Zij vinden de opwarming van de aarde prima en vele andere machthebbers volgen dit concept. De USA o.l.v. Trump is uit de overeenkomst gestapt van Parijs. Waarom stappen zij hieruit? Om toch met de olie te gaan stoeien en zeer veel geld te gaan bemachtigen? Europa wat gaan we doen tussen al deze grootmachten in?

Waar gaat de discussies over? De aarde warmt op en dat is een feit. Je kan hier op verschillende manieren mee om gaan en naar kijken. Vanuit respect of vanuit egoïsme.

WAAR GA JE VOOR OPSTAAN?

Elk mens vormt dus een belangrijk ecologisch schakeltje. Wees je daar bewust van en hoe ga je dit neer te zetten, ook al is het nog zo klein. Blijf om de aarde geven, want het heeft nut. Plant dat zaadje van liefde en niet alleen spiritueel, maar ook fysiek. Help de aarde in het klein, door in je eigen omgeving het groen en de dieren te beschermen. Ga niet alleen klagen over de politiek, maar pak het probleem aan wat jij ziet ontstaan. Leg het niet bij de ander neer, maar neem zelf het initiatief. Wees actief in het opstaan, maar stap gelijktijdig in de stilte van je hart. Zodat je acties vanuit een zuiverheid aangepakt worden. De aarde voelt dit. Sta op voor de aarde!

Je zult zien je wordt beloond.

NAMASTÉ ARTHURA

Dit bericht mag gedeeld worden vanuit respect en onder vermelding van de bron en website: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com

All Rights Reserved ART-hura / Ashtar Command Nederland

AGENDA: 21 JUNI ZONNEWENDE NAR CEREMONIE/ 28 JUNI WORKSHOP RODE DRAAK

#HSP #Rodedraad

260 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda