• Arthura Hector

OPWARMING VAN DE AARDE: realiteit of fictie?


ASHTAR VIA ARTHURA

Opwarming van de Aarde

is een feit

Lieve mensen van de Aarde, hier is Ashtar met een nieuw bericht over de Aarde.

De verandering van het klimaat op aarde wordt een tastbaar feit en de discussie over wat de oorzaak is leeft enorm op Aarde. Ik zal dit verder uiteenzetten in dit bericht.

Door de opwarming van de Aarde verandert het klimaat in veel gebieden. Ook de vegetatie gaat veranderen en vele metamorfoses ontstaan. Gedeelten van de Aarde komen letterlijk weer boven water, zoals in de zeer koude gebieden. Wanneer het ijs opwarmt, wat is dan het resultaat? Een groot gebied wordt ontbloot en wat komt er onder het ijs vandaan? Aan de ene kant van de Aarde gaat de temperatuur omhoog en alles wordt oververhit terwijl andere delen juist afkoelen. Sommige gaan deze warmte juist omarmen, andere worden angstig. Dit alles wordt veroorzaakt door een schommeling in de Aarde, maar ook in het hoofd van de mens gaat een bewustzijnsverandering plaats vinden. Elk levend wezen wordt aangeraakt en het nieuwe bewustzijn wordt wakker. Gebieden met grote schatten in de aarde zullen bloot komen te liggen en wat betekent dit voor de machthebbers van een land of werelddeel?

Is dit positief of negatief?

In deze omwenteling van evolutie zullen er zowel positieve resultaten worden bereikt, als negatieve. De natuur heeft zijn eigen balans in de dualiteit en daar mag respect voor opgebracht worden. De economie zoals deze er nu uit ziet, zal drastisch gaan veranderen. Elk wezen voelt dit onbewust aan, iedereen reageert vanuit zijn of haar visie. De negatieve beïnvloeding vanuit de media is nu zeer groot en zorgt voor veel paniekgedachten, dat is jammer. Want op die manier kan er alleen maar gekeken worden vanuit angst.

Daarnaast mag de mens zichzelf gaan voorbereiden op deze grote verandering en besef goed dat dit de komende decennia voor al onze ogen gaat ontstaan. De Aarde komt zichtbaar in beweging en ook vanuit de kosmos wordt dit opgemerkt. Paniek kan een onbewuste reactie zijn op deze verandering, want de mens is direct betrokken in dit alles. Niet alleen fysiek, maar juist ook gevoelsmatig. Ook psychisch doet dit wat met je systeem. Je voelt de onrust van de planeet en deze rommelt. Andere raken je aan door hun extreme visie. Wanneer je jezelf flexibel opstelt en niet vasthoudt aan een bepaalde uitkomst, kunnen oplossingen juist gaan opstaan. Blijf vanuit het hart reageren: “het kan je redding zijn, wanneer er plots paniek uitbreekt”. Blijf in je centrum en in je kracht, ondanks alles. Het is niet goed voor je om mee te gaan in de paniekgolven.

De vele angsten die boven gaan komen, spelen een rol in hoe jij dit alles gaat ervaren. Er zijn vele manieren om hier doorheen te komen en het hangt van je instelling af, wat jouw ervaring zal zijn. Wat kan je loslaten en wat niet? Alles wat om je heen gebeurt vormt een afspiegeling. Welk deel kan je oplossen en welk deel niet? Het gaat er vooral om, hoe ga je ermee om. Word je beïnvloed door grote angsten of voel je een vredig hart kloppen?

Gaat de Aarde ten onder?

De aarde gaat niet zomaar ten onder. De media speelt te veel in op de angst en sensatie die men via het onderbewuste, de onderbuik, aanvoelt. Er gaat iets gebeuren maar wat? Het is onbekend en dat kan paniek oproepen. De aarde is heel sterk en wordt niet zomaar vernietigt. Of de aarde ten onder gaat of niet, er zullen delen land verdwijnen en oprijzen. Sommige door de hitte en het vuur, andere delen door extreme kou en ijs. Overstromingen zullen heftiger worden, omdat de zeespiegel reageert op de smeltende ijsdelen. Een enorme beweging komt op gang, dat is een feit. Betekend dit het einde van de wereld? Ja, de oude Aarde verdwijnt en nee, want er zal een nieuwe wereld en beschaving opstaan. Het is maar net vanuit welke hoek je dit alles bekijkt.

In hoeverre kan de mens dit alles verzachten?

Meegaan met deze kering is de beste optie, voel wat er nodig is om je leven te veraangenamen. Volg je hart en kijk wat dit oplevert aan positiviteit. Neem alles per dag weer. Bescherm jezelf en je geliefde onder elke omstandigheid. Negativiteit staat op als de aarde belast wordt in haar evolutieproces. Dit is een zeer egoïstische houding vanuit de mensheid, waardoor de kentering alleen maar veel heftiger verloopt. Het uitputten van de aarde moet ophouden. De schatten van de aarde zijn al teveel uitgeput. Waardoor deze kentering alleen maar sterker zal worden. De zuivering is de balans. Door de zuivering van de aarde, komt er een nieuwe balans terug. Iedereen krijgt een nieuwe kans.

De Aarde is uit balans

Omdat de aarde uit balans is geraakt, wordt er nu naar een nieuwe balans gezocht. Dat kan alleen als de mens gaat luisteren naar het eigen hart en naar het hart van de aarde. De kosmos gaat open in het bewustzijn van de mens, zodat zij gaat begrijpen dat er een groter geheel achter deze ommekeer ligt. Dit inzicht is heel belangrijk de komende tijd. Het helpt je ook om te overleven in deze chaos die inmiddels langzaam aan het opstaan is. Niet overal is er chaos, er zijn tal van gebieden die vanuit rust deze grote verandering ondergaan. Daar waar de energie kalm en puur is. Daar waar de oerkracht van de aarde aanwezig is en de mens deze respecteert. Creëer jij ook een plek van kalmte en rust? In je hart?

Solar activity

De zon speelt een grote rol in deze ommekeer van balans. Vanuit de kosmos ontstaan er grote pilaren van energie en natuurlijke scheikundige processen ontstaan, om de roep van de aarde te beantwoorden in haar zuiveringen. Alles reageert op elkaar, zo ook de omliggende planeten. Planetair kan dit ook gevolgen hebben en dit kan een grote positieve of negatieve verandering teweegbrengen in het planetair bewustzijn, planeten communiceren met elkaar. Het zonnestelsel waarin de Aarde gelegen is, wordt ook in deze beweging meegenomen. Het is dus niet alleen aan de mens om dit op te lossen. Vele worden geraakt en als er niet goed wordt gezorgd tijdens deze nieuwe geboorte van Licht, worden er ook vele getroffen buiten de aarde. Het is geen kinderspel.

Daarom laten wij, jullie sterrenbroeders en zusters, ons zien en dit is tevens ook de reden waarom jullie machthebbers ons weren. Het beeld wat zij schetsten over ons bestaan is ofwel zeer eng en negatief, of het wordt belachelijk gemaakt en niet serieus genomen. De machthebbers willen gewoon hun spel van manipulatie doorvoeren, om de aarde nog verder uit te putten. Wat er nu staat te gebeuren is niet langer acceptabel. De industriële revolutie mag ten einde komen en plaats maken voor een totale nieuwe periode. Het Aquarius Tijdperk is inmiddels ook opengegaan en dit Licht van liefde is voor iedereen beschikbaar. Deze kracht willen zij smoezelig maken, doordat zij het oude niet kunnen loslaten. Het winnen van olie en de daarbij behorende zware industrie gaan nog steeds door. Juist nu er gebieden bloot komen te liggen door de opwarming van de Aarde, brengen zij nog meer schade aan de Aarde. Rusland zal als eerste dit gaan toepassen en is daar al mee bezig! De Poort naar de Noordpool gaat verder open. Deze winning wordt niet langer gezien als middel om de mens te ondersteunen in haar voortbestaan, maar als grote verstoring van het natuurlijk bewustzijn. Wij hopen vanuit ons hart dat de machthebbers van alle landen beseffen dat dit op een positieve manier aangepakt dient te worden. En snel ook.

Hulp vanuit de kosmos

Wij vanuit de andere sferen van het Licht, willen de mensheid ondersteunen in het voortbestaan en in het evolueren van de planeet Aarde. Onze kennis kan de mens een uitkomst bieden, daar waar er veel angst is willen wij graag rust en uitleg bieden. Het is de bedoeling om jullie kennis versneld te openen en een goede uitweg te tonen in dit labyrint van vernieuwing. Maar wanneer er zo wordt verder gegaan, zal er een vernietiging opstaan. Een vernietiging van het natuurlijk bewustzijn van de mens. De Aarde zelf kan niet zomaar vernietigd worden door derde. Dit kan alleen door de Aarde zelf en wanneer Zij dat doet, reageert zij vanuit een zelfbescherming. Om het kosmische en planetair bewustzijn veilig te stellen. Haar DNA is uniek en dat weet Zij. De aarde is van iedereen en mag niet tot bezit worden gemaakt van een speciale groepering. De Aarde mag losgelaten worden door degene die haar claimen en denken alleenrecht op haar (grondstoffen) te hebben.

Machthebbers van de Aarde en de vrije keuze

Inmiddels hebben wij de machthebbers van de aarde extra benadert en ingelicht over de toestand waarin we allen verkeren (zie grote vergadering 2018). Als er niet op een juiste en liefdevolle wijze wordt omgegaan met dit deel van de evolutie, kan dit grote schade aanbrengen aan de positie van de planeet Aarde. De disbalans die dan ontstaat kan grote gevolgen hebben voor andere beschavingen ook buiten de Aarde.

De golfbeweging die vanuit een storing ontstaat levert een grote disbalans op die ver door de kosmos heen gaat en ook door ons te voelen is. Dit gaat zo ver dat dit amper voor te stellen is.

Vrije keus

De mens heeft een vrije keuze. Elk individu kan nu een eigen keuze gaan maken om via het hart te leven. Wat betekend dat voor jou, lief mens? Jij bent het kleine zaadje van het natuurlijke bewustzijn en kan een groot effect hebben op deze evolutie en dus ook een belangrijke rol spelen binnen het grote geheel. Zeg dus nooit, dat je er niks aan kan doen! En als je wilt, kunnen wij dat kleine zaadje weer voorzien van Goddelijk energie, waardoor er een superkracht vrijkomt. Dit is jullie oorspronkelijke staat van zijn. Lieve mensen, jullie leven in een prachtig en enerverend tijd, pak die kans. Het fysieke deel van de Aarde is belangrijk, juist in deze laag mag het omgezet worden. Elk mens bezit een bijzondere kracht in deze bijzondere tijd, je kunt deze nu gaan openen via de energie van Aquarius. Dit is nu net de kracht die zij, de machthebbers, jullie willen onthouden. Besef goed, je bent nooit alleen in deze omzetting en zeker niet zwak.

Dit was Ashtar vanuit het Lichtschip Nieuw Jeruzalem,

Ik groet het Licht in je hart.

Namasté

Dit bericht mag gedeeld worden vanuit respect en liefde en onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com

All rights reserved ART-hura/Ashtar Command Nederland

______________________________________________________________________________

Arthura:

Voor meer info, zie deze documentaire op de zender VICE: seizoen 5 aflevering 17: “ Future of Firearm & Russia wins climate change”.

Ik ben niet tegen Rusland. Want vele, zo niet alle, machthebbers zijn gespitst op fossiele grondstoffen. Maar door deze info komt er bij mij een hoop verdriet naar boven. Jaren geleden heeft Ashtar al aangegeven dat Rusland verborgen schatten diep in de Aarde had, hij was toen niet zo positief over Poetin. Nu begrijp ik pas goed, wat hij daarmee wilde zeggen. Ik snap de positieve instelling naar Poetin ook, al zoveel deccenia lang heeft de russische bevolking armoede geleden en nu gaat er een wereld voor hen open van welvaart. Dit is wat Poetin hen geeft en dat is bijzonder. Maar er wordt ook: "Nationale Oliedag" gevierd!

Vooral nu het ijs smelt, wat gaat Poetin doen? Buit hij de Aarde nog verder uit door de olie in deze nieuwe noordpoolgebieden te innen, om Rusland machtiger te maken dan ooit? Het lijkt er wel op. Ashtar ik begrijp je bezorgdheid volkomen en ook je waarschuwing. Laten we dit ter harte nemen om het tij juist te keren.

NORILSK: deze stad was al aardig vervuild, maar nu de zeeroutes vrijkomen door het smelten van het ijs, kan er nog meer vervoerd worden aan fossiele grondstoffen, maar er wordt ook meer verdiend, omdat de route gehalveerd is. Wat gaat er nog meer gebeuren?

.

Skynet over Norilsk

Niet te vinden in reisgidsen: de grauwste steden ter wereld

Deze stad ligt in het Noorden van Rusland en het is allesbehalve een gezellige plaats om te vertoeven. De stad is sowieso niet toegankelijk voor toeristen en wat zouden die er ook gaan zoeken: de uitstoot van zwaveldioxide is in dit idyllische plaatsje bijna even hoog als in heel Duitsland. Daar zit Norilsk Nickel, de grootste platinumfabriek ter wereld, voor iets tussen. De toendra is er bijna volledig verdwenen, de sneeuw kleurt er bruin en er groeien geen bomen. Een groot deel van de bevolking heeft gezondheidsproblemen. Gemiddelde levensverwachting: 49 jaar. Norilsk bestaat geheel uit fabrieken en de typerende versleten gebouwen uit de Sovjettijd.

Tekst uit skynet link: http://www.skynet.be/diensten/reizen/dossier/527963/norilsk-rusland/slideshow

Maak je eigen keuze..

#Aarde #opwarming

387 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda