• Arthura Hector

Angel without Wings


Jezus via Arthura

Ode aan Jezus

De Engel zonder vleugels

Er zijn vele Engelen zonder vleugels die hier op aarde leven, onder de mensen en in de nabijheid van vele schaduwen. Om te kunnen bewegen zonder deze vleugels van Licht, moet je goed afstemmen op degene die jouw Licht draagt in de Hemel. Vanuit die eeuwige Bron van Liefde is er een wezen zonder vleugels opgestaan op aarde en als mens kon Hij ons tonen, wat menszijn is. Vele namen heeft Hij gedragen en vele namen gaan nog komen. Jezus, Emanuel, Joshua, Sananda, de zoon van God. Hij is de vleesgeworden Christus op aarde.

Hij liet ons ooit zien, in een ver verleden, dat er in deze wereld van schaduw veel Licht kan stralen. Een Licht zo puur en zuiver en Hij liet dit Licht neerdalen op aarde. Hij bracht het zuivere Hart in een stralend Licht terug bij jou en mij. Nog steeds kan Hij het zuivere Licht naar je toesturen en vergroten door je hart te openen.

Een stralend Licht van liefde komt bij je binnen, wanneer de WITTE DUIF neerdaalt in je hart. Hij is degene die niemand veroordeelt, Zijn wijsheid gaat verder dan de vele zonnen in de kosmos. Zijn liefdeskracht is zo immens groot, dat wij het gewoon niet kunnen bevatten.

Om Hem heen staan de Engelen van God, steeds alert om te helpen. Hij stuurt de Engelen naar je toe, zodat je zachtjes wordt gewekt in een ander bewustzijn.

Jezus is de Engel zonder Vleugels die vele gebroken vleugels kan genezen

Ben jij een Engel-mens op aarde? Dan straalt Hij door je heen en jouw Licht straalt intenser: Je kunt mensen gaan verbinden met dit pure Licht. Zodat zij zich weer gaan herinneren, dat zij Licht zijn.

Sommige wijzen hem af, vanuit ongeloof en pijn:

Zij zeggen: “Zoiets kan gewoon niet bestaan op aarde en waarom is er dan nog zoveel leed en waarom brengt Hij niet al het Licht terug op aarde?

Deze vragen kan Hij simpel beantwoorden:

JEZUS, EMANUEL, JESHUA, SANANDA: “De mens is het vergeten om zichzelf in het Licht van God te plaatsen. Wanneer de mens dit weer gaat begrijpen, wordt er een nieuwe wereld geboren. Zomaar vanuit het niets kan dit nieuwe Paradijs ontstaan. Het is eigenlijk zeer eenvoudig, om dit Licht in je eigen hart te openen. De angst belet het je te doen.

Hier een eenvoudig gebed:

Leg je beide handen op je hart(chakra),

Als een kruis, zoals vleugels

Vraag om vergeving,

(Waarom vragen om vergeving? Dit verkleind het ego en opent het hart)

Dan straalt er een licht vanuit het allergrootste liefdeslicht

Op jou neer,

En hoe dieper je woorden klinken

Hoe sterker je dit licht voelt.

Dit eenvoudig gebed,

Is meer dan voldoende.

Het gaat niet om het aantal woorden,

Maar om de intentie die erachter ligt:

De kracht van jouw overtuiging

Maakt alles anders.

Een gebed is slechts een training

Om jezelf weer terug te vinden

In het nu!

Niet om je te binden aan een religie

Of een macht zonder groei,

Maar aan de liefde die één is

En aanvoelt als een omhelzing van Licht.

Het Christusbewustzijn is een manier van leven in het nu

Door de eenheid te zien in alles, kan Ik samen met jou, en alle creaties van God samenleven in harmonie. Er zijn zeven Goddelijke hoofdbronnen die zuiver zijn en ooit naar de mensheid zijn gezonden. Om op aarde het begrip weer terug te brengen van dit zuivere eenheidsbewustzijn. Deze 7 hoofdbronnen zijn verbonden met de allergrootste kracht in het universum. De Goddelijke Bron of Het AL.

Deze 7 Lichtbronnen zijn zuiver van liefde en gedachte. Vanuit deze oorsprong zijn er weer andere reflecties ontstaan en deze opdelingen vertroebelde de werkelijke zuivere Lichtkracht. Zij werden verleid en het ego van de mens wilde liever een aanbidding van macht. Uit deze vorm van machten werden weer andere machten gevromd en deze maakte onzuivere wetten en regels. Er kwam veel verwarring in de onzuivere en zuivere oorsprong. Wanneer er te veel onzuiverheid ontstaat, trekt het zuivere Licht zich terug tot in de kern van het bestaan: Daar waar het veilig is en het niet kan worden misbruikt.

Deze verwarring is opzettelijk geplaatst en vormgegeven door een achterban van het schaduwlicht

Zolang iedereen verward is, kan dit schaduwlicht doorgaan. Wanneer de verwarring ophoudt kan de verbinding met de zuivere zeven oorspronkelijke bronnen weer hersteld worden: Zij kunnen zich weer laten zien op aarde. De connectie met het werkelijke zuivere Licht gaat direct in werking, wanneer jij als mens de overtuiging hebt teruggevonden in het hart. (Waarom zo snel? Omdat deze natuurlijk van energie is, deze hoort bij jou).

Het is de angst om verkeerd te geloven en om je eigen overtuigingen te wantrouwen. Daardoor gaat iedereen elkaar met ogen van onzekerheid betasten. Zodra iedereen op aarde dit los kan laten en niet langer meer degene volgt die de macht willen hanteren, dan pas kan er een waar Paradijs opstaan. Dit Paradijs staat het eerst op in je hart, zodat dit gevoel van eenheid uitgedragen kan worden. Het creëren van dit Paradijs of de nieuwe aarde, komt rechtstreeks vanuit het hart tot stand. Zelfvertrouwen in wie je bent, vormt een grote schakel voor de vernieuwing.

OVERTUIG JEZELF DAT JE UIT LICHT GEBOREN BENT

Voed deze gedachte van vertrouwen en verbind deze met je omgeving. Zo vergroot je het zelfvertrouwen en overwin je de innerlijke angst. Angst houd je klein en gevangen, het is nu echt tijd om dit alles te los te laten.

Want: Ik ben onderweg, mijn komst is een feit. Ik ben één van de zeven zuivere bronnen die het Oorspronkelijke Licht op aarde terug hebben gebracht bij de mens. De Lichtkrachten die nu al op aarde neergedaald zijn, zijn de Engelen die vanuit Mij gezonden zijn. Zij komen als eerst aan om alles voor te bereiden en te zuiveren, zodat de zuivere straal van het Christusbewustzijn op een juiste manier gehoord kan worden. Alles zal vanuit eenheid worden bepaald. Ik werk door hen heen, om ook door jouw hart te gaan werken. Zo kunnen alle harten verbonden worden tot een mooie straal van zuiver Licht.

Dit was Jezus, ook wel Emanuel, Jeshua, Sananda

Ik groet het vertrouwen in je hart, zodat de warmte die ontstaat doorgegeven kan worden.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dit bericht mag gedeeld worden vanuit respect en vertrouwen, onder vermelding van de bon: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com

All rights reserved: ART-hura/ Ashtar Command Nederland/United Aquarius Children

#Jezus #Sananda #Emanuel #Jeshua

663 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda