• Arthura Hector

3D ILLUSIE, ascentie proces


In een mooi gesprek met Ashtar over de 3d illusie werd mij duidelijk hoe wij mensen dit zo anders ervaren en hoe we dit kunnen doorbreken.

Hier een deel van ons gesprek wat ik graag wil delen:

ASHTAR: Door het inzicht van de bevrijding in de 3d te openen, word het duidelijk dat de illusie ingewikkeld is neergezet. Het gevoel van bevrijding is betrekkelijk, want wanneer je uit deze 3d illusie stapt: Ben jij dan “bevrijdt”? Doordat de andere om je heen nog gevangen zijn, voelt deze bevrijding niet aan als een totale opluchting. Dit inzicht van bevrijding zet je nu in een andere positie, die van van observator. Wat ga je doen met deze positie? Deze ervaring kan het bewustzijn verder openen, waardoor je weer extra inzicht krijgt in het oplossen van de 3d illusie. Het ligt niet zo simpel allemaal. Vele voelen zich nu juist machteloos, kunnen zelfs gefrustreerd raken. Wanneer dit gebeurt ondersteund de Lichtwereld jou door middel van veel liefde te zenden.

Alles is opgedeeld in fragmenten van het holografisch concept. Elk fragment houdt weer een volgende fase in van wakker worden. Stap verder en ga door.

ARTHURA: De illusie ligt op plaatsen waar wij ons mensen niet bewust van zijn. Ashtar toonde mij de verschillen tussen een natuurlijke 3d en een kunstmatige 3d. Het is een lastig onderwerp, want wanneer je in deze illusie vast zit, dan kan je amper waarnemen waar je gevangenis begint en ophoudt. Door mij te laten ervaren wat de Lichtsferen zijn, kon ik ook opnieuw ervaren wat de illusie is in onze wereld.

Ashtar gaat verder:

Kunstmatige illusies

In de spirituele wereld werkt de 3d illusie ook door. Spiritualiteit kan een onderdeel zijn van dit kunstmatige veld. Doordat de illusie zo oneerlijk is neergezet kan je dit bijna niet onderscheiden. Het enorme diepe gevoel in je hart geeft een verlangen aan, het verlangen naar bevrijd te zijn uit die illusie.

De makers van de illusies hebben je emotie en ratio zodanig omringd, dat er wel verwarring moet ontstaan. Gooi daarbovenop een snufje trauma en het recept is klaar om de 3d illusie in gang te zetten.

Waar speelt die illusie zich af?

ARTHURA: In mijn boek zal ik deze velden uitgebreid beschrijven voor nu is het belangrijk te weten, dat het gevoel een heel belangrijk instrument zal worden in de nieuwe tijd. De illusie zet ons steeds op het verkeerde been, wat niet klopt met jouw diepe gevoel van eerlijkheid.

ASHTAR: Ja dat klopt, de illusie geeft altijd het onwaarschijnlijke gevoel van dat er iets niet klopt, maar je gaat toch door. Wat is dat dan, dat je toch ermee doorgaat? Dit is de eerste stap om jezelf hierin te trainen, om je innerlijke stem te ontwikkelen. Eerlijkheid is zo belangrijk in dit alles, het kan zijn dat wanneer je naar je eigen innerlijke gevoel gaat luisteren, een onzeker gevoel op gaat staan. Je eerste reactie zal zijn om dat weg te stoppen, de vraag rijst : “is het wel betrouwbaar?” Hier mag je doorheen gaan breken, met vallen en opstaan. Van één kant is de innerlijke stem nog niet getraind als een zuiver instrument van waarheid. Van de andere kant is dit innerlijk gevoel van waarheid, in conflict met de illusie. In de illusie is de waarheid iets wat met macht gepaard gaat. Er wordt een schimmig spel gespeeld tussen wat waarheid is en wat de leugen is.

Wens

Luister naar je innerlijk gevoel alsof het een wens uitspreekt. Daar ligt het antwoord van de waarheid. De wensdroom die in je leeft wil graag naar buiten komen en vraagt om aandacht. Want waar is je passie en je vreugde gebleven? De vertroebeling van je wensdroom vormen op bepaalde momenten je innerlijke stem. Er lijkt een straf op te liggen om vele wensen uit te laten komen. Deze verwarring gaat een eigen leven leiden en daar wordt gretig gebruik van gemaakt. Je innerlijke stem geeft een ander antwoord. Zie je wel: “het klopt weer niet”.

In de trainingen die ik doorgeef, worden deze signalen duidelijk. Je leert deze te onderscheiden. De vraag is welke wereld ga je volgen? De illusie staat loodrecht tegenover de sferen van eerlijkheid. Wanneer je passiestem spreekt vanuit het hart, mag je deze gaan openen. Deze eerlijke stem is moeilijk te uiten in de illusie, toch mag deze getraind worden in zuiverheid. Misschien klopt het antwoord op dat moment niet helemaal op de vraag die je stelde? Maar dat komt omdat de afstemming nog niet goed resoneert en nog niet zuiver is neergezet. Dit vergt oefening.Je zult zien wanneer jij je passie volgt, de innerlijke stem heel helder wordt.

Dit is de reden waarom vele bang zijn voor het spirituele pad. Het onbetrouwbare wat wordt weergegeven is het zichtbaar worden van het pad van de illusie, dat spreekt erdoorheen. Want bewustwording begint niet altijd op het juiste punt waar jij van droomt. Vaker op een moment van diepe bezinning (of inzinking).

Ontmoediging

Misschien is dit punt, wel het punt waar jij door getriggerd wordt. Het trekt je aan en daagt je uit. Misschien heb je dit (schaduw)punt nodig om vooruit te komen en de schaduw in jezelf bloot te leggen. Het zijn geen makkelijke processen en ieder mag zijn unieke startpunt kiezen in het wakker worden. Mijn advies is: “Beschijn dit proces met Licht en Liefde”. De illusie probeert vele af te schrikken zodat ieder weer mooi in het gareel van de illusie gaat lopen. Eigenlijk is dit web van illusie neergezet via de ontmoediging. Zodra je diep ontmoedigd bent geraakt, ontstaat de schaduwzijde. Niemand wilt informatie over de schaduwzijde horen, want dit deel gaat te diep en is niet leuk. De illusie houdt van een oppervlakkig bewustzijn.

Zij, die de bouwers van de llusiematrix zijn, hebben je nu bij de "kladde". Dat is nu net waar zij hun draden van illusie hebben gesponnen. Ik heb het nu over de zeer intelligente wezens die doordacht te werk gaan en de mens heel goed kennen. Zij kennen jou beter dan jij jezelf kent. Zij weten alle “ins and outs” van het menselijk bewustzijn. Het menselijk voertuig is een kwetsbaar en misschien ingewikkeld systeem wat vanuit de illusie moeilijk te overzien is. Maar er zijn tekens die je makkelijk kunt volgen. Het is zo simpel dat het amper is vol te houden, want je mist de uitdagingen die de illusie biedt.

De stress is de verslaving die jullie nodig hebben om te overleven, ingewikkelde processen zetten het brein in werking. De overstap naar een simpel leven is in het begin heel moeilijk, maar de bijzondere ervaringen vanuit het Licht geven je steeds weer de inspiratie om door te gaan. Inspiratie komt altijd vanuit het Licht, en deze bevindt zich niet in de illusie. Inspiratie komt vanuit een Goddelijke Bron, deze verbinding is de eenheid die de mens zoekt in alles.

Eerlijkheid

Wat vele afschrikt, is het openen van de waarheid. De eerlijkheid die achter alle leugens verscholen ligt zijn voor jou triggers. De hooggevoelige onder jullie worden ziek van al die leugens die de waarheid versluieren. Gelukkig werken de Lichtsferen heel hard om elk mens te activeren om uit het illusieveld te stappen. Het Licht en de wonderen trekken jullie wél aan en dat is maar goed ook, want vanuit het Licht de schaduwen ontmantelen is de enige goede oplossing.

Vanuit de schaduw het schaduwdeel omzetten is een onmogelijke taak, je blijft dan rondjes draaien in een schaduwveld en dat lost niks op. Sommige lopen op een spiritueel pad van illusie. Ja, dat bestaat ook. Ooit zijn zij opengegaan in hun Lichtkracht, maar durven daarna niet meer verder te stappen. De illusie veroorzaakt veel schaduwdelen, daar werken zij doorheen. Juist wanneer dit Licht is geopend. Daarnaast is het een natuurlijk proces van de dualiteit, om het positieve en negatieve in balans te brengen.

De basis van de illusiemakers

De 3d dualiteit heeft twee uiterste delen, zet je deze tegen elkaar op dan ontstaat er een storingsveld. In een natuurlijke 3d dualiteit kan er op een natuurlijke manier een storing ontstaan. Zo werkt de aarde en de natuur in alles door. Disbalans moet aangepakt worden en vervolgens weer gezuiverd worden. Daarna breken er weer periodes aan van rust en stabiliteit. Soms kom je zelfs veel dichter bij elkaar, als de dualiteit even ontploft is. In dit duale proces liggen de illusies verweven. De illusiemakers werken hierin mee en manipuleren deze krachten. Zij zetten schaduwpoorten neer om jou te misleden. De verleiding wordt dan zo groot, dat je hongerig mee gaat in dit doolhof.

Het doolhof zonder eindpunt:

Jouw ogen zijn afgestemd op de velden van de illusie. Zodat je netjes in deze velden blijft doorgaan. Wanneer je bijvoorbeeld mooie dromen hebt gehad, doorbreek je de illusie. Zodra je dit doorbreekt gaat er een soort signaal af, een alarm. De draden van illusie reageren… Jij voelt dit ook! Het is een onbewust waarschuwingssignaal van angst, vele stoppen op dat moment met dromen en gaan niet verder door op het natuurlijke pad. Daarom zijn er ook Lichtwerkers geplaatst en zij mogen velden van Licht maken in die illusie.

De Lichtbrengers

Degene die velden van Licht neerzetten, weten dit. Zij maken kernpunten die communiceren buiten de illusie om. Dwars door de illusie heen komt het Licht binnen en maken vele openingen in dit illusie veld. Wanneer je nog niet sterk genoeg bent blijf dan bij jezelf, en open het Licht in de stilte. Gebed of meditatie kunnen op een simpele manier doorwerken in je leven. Het zijn simpele trainingen vanuit het hart. Wanneer je twijfelt of durft je niet goed je innerlijke stem te volgen, doe het dan in rustige stapjes.

Pak eerst de dingen aan die je fysiek sterker maken om vervolgens het geestelijk pad te openen. Vele vergeten het fysieke deel en willen wegvliegen naar het Licht. Dit kan ook vanuit angst ontstaan. Er zijn zoveel simpele mogelijkheden om je doel te bereiken en om uit de illusie te stappen. Het is vaak de droomwens die dit stagneert. Hoe kan dat dan? De illusie werkt ook in de wenssfeer door. De kracht van de mens is je droom waar te maken en je passie te volgen. De illusie heeft alarmbellen wanneer mensen dromen en hun wensen naleven. Stop nooit met dromen.

Is je pad helemaal in de illusie verweven en zijn je dromen slechts een schimp in de duisternis, dan zijn de eerste stappen om los te breken misschien erg moeilijk. Dat komt door de grensbewakers van de illusies. Zij geven signalen van angst af en je mag deze illusielijnen gaan doorbreken. Als je weet dat deze signalen er zijn, kun je misschien deze angsten wat minder eng gaan vinden, zodat je toch door blijft gaan op het pad van de liefde. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee nietwaar? Bereid je voor op dit alles.

Sterrenlicht

Maak dan een verbinding met je eigen sterrenlicht en wees overtuigd dat dit je gaat helpen. Sterrenlicht komt binnen via een laag die de illusie niet kan waarnemen. Jouw illusieogen kunnen dit veld van Licht ook nog niet zien. Het gaat dus om vertrouwen hebben. Steeds weer opnieuw, dat klopt.

De illusiemakers rekenen erop dat je het op gaat geven. Zo werkt hun overtuiging op jouw geest. Zodat zij hun veld weer sterker kunnen maken. Losbreken kan op vele manieren, want het illusieveld hebben zij nodig, anders zijn zij blind. Er zijn vele onzichtbare velden voor de illusiemakers, maar door jou in de angst te plaatsen kunnen ze alles beter waarnemen. Jouw angst vertroebelt het droomveld. Ga dus door met het volgen van je hart.

Er wordt vanuit het Licht niet verwacht dat je de wereld redt, maar er wordt gebeden dat je jezelf gaat redden.

Aquariuslicht

De paniek onder de illusiemakers is inmiddels een feit, want het Aquariuslicht wordt sterker en sterker. Door de kracht van dit Licht zien zij niet wat er gebeurt. Het maakt hen blind voor manipulatie. Daarom houden zij zich heel goed vast aan de oude structuren die voor hen goed hebben uitgepakt. De angst die zij zelf hebben neergezet in de illusie, gaat nu tegen hen werken. Zij ervaren nu veel angst.

Dit mag niet gaan escaleren.

Het Aquariuslicht

Het Aquariuslicht bezit veel mededogen en geeft hen, de illusies makers, de tijd om dit onder ogen te gaan zien. Zodat er vele ogen worden geopend onder hen. De nieuwe stappen mogen snel gezet worden naar een nieuw begin van het Aquarius Tijdperk. De aarde verandert en dat is een feit. De tijd dringt en dit wordt hen steeds doorgeven door de Lichtkrachten uit de andere sferen. Na het ultimatum van de Grote Vergadering, Maart dit jaar, is er al veel in beweging gekomen. Zeker nog niet genoeg, dus het Ashtar Command en de Galactische Federatie van het Licht gaan verder om hen te doordringen met de feiten die op aan het staan zijn. Daarnaast werken de Sterrenlichten door in het krachtveld van Aquarius om ook jou te bereiken. Het grote verlangen om met jullie samen te werken is groot. Deze samenwerking wordt vanuit verschillende posities tot stand gebracht. Er wordt heel hard gewerkt, maar jij mag je eigen stukje openen. Wij kunnen dit deel niet voor jou doen. Dit is het deel in de 3d wereld, daar komen wij niet aan. Het wordt tijd dat het bewustzijn nu massaal gaat ontwaken. De tijd gaat dringen lieve mensen. Wij werken vanuit hoop en liefde.

Dit bericht draagt de energie van de hoop. Zodat jij jezelf herkent in deze woorden.

Laten we elkaar ontmoeten in de velden van de hoop, waar alles mogelijk is.

Ik groet het Licht in je hart

Ashtar

Dit bericht mag gedeeld worden vanuit liefde en respect onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com

All Rights Reserved ©ART-hura/ Ashtar Command Nederland/ United Aquarius Children

#Ashtar #3d #Illusie

382 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda