• Arthura Hector

MAGISCHE CIRKELS


Stap uit de Matrix deel 3

Vele Cirkels zijn ontstaan, vele cirkels zijn verdwenen en sommige zijn verstoord geraakt. Het 13 Manen Bewustzijn heeft vele Cirkels neergezet op aarde, in de oudheid, in het heden en vooral in de toekomst. Deze Magische Cirkels bevatten wijsheid, kennis en zorgen voor de balans op aarde. Want de dualiteit heeft een nulpuntenergie nodig om de balans te resetten. Vanuit deze NULPUNTEN kan er dan een HELE (HEILIGE) energie neergezet worden op aarde. In de Binnenaarde werken zij al zo. Sinds het begin der tijden zijn DE MAKERS VAN DE HEILIGE CIRKELS aanwezig. Deze MAKERS zijn verbonden met de Heilige Energieën en zijn zeer oud, verbonden met de WITTE BROEDER OF ZUSTERSCHAP, galactisch en op aarde. Zij werken vanuit een dimensie die onaantastbaar is. Dit prachtige HEILIGE LICHT mag niet verstoord raken, nimmer! Toch zijn er storingen ontstaan..

HET 13 MANENBEWUSTZIJN VAN DE LIEFDE BESTOND UIT VELE HEILIGE CIRKELS

Het startte met de 7 Heilige punten: THE SEED OF LIFE, HET LEVENSZAAD BESTAAT UIT ZEVEN CIRKELS Hier is al het leven op aarde uit opgebouwd. Hier begint alles ook kosmisch gezien. Vandaaruit ontstaat het 13 Manen Bewustzijn. Gevoed door de zeven punten. De zeven Heilige Kumara’s. De start van het CHRISTUSBEWUSTZIJN. De middelste punt waar het Heilige Huwelijk samenkomt. Jezus Christus en Maria Magdalena vormen het Heilige Huwelijk in die punt, vandaaruit ontstaan de zes punten naar buiten toe, maar allen gecentreerd en geconnect met het middelste GODDELIJKE PUNT. Daar waar de liefde binnenstroomt, het NULPUNT.

MAITREYA

Maitreya is de Galactische Christus en Hoeder van de NULPUNT ENERGIE. Vanuit Hem kan deze energie vanuit de DIAMANTEN KERN gaan stromen. Zie dit als een verticale cilinder van Licht. Wat door de Twaalfde dimensie via Sananda (Jezus Christus) weer naar de mens komt. Het Lichtzaad wat een Starseed (sterrenzaadmens) mag planten in het hart van de mens op aarde, bestaat uit LICHT en dit Licht is opgebouwd als de THE SEED OF LIFE. Hier ligt de GODSVONK in besloten en wanneer deze wordt gezaaid in het hart kan deze weer tot bloei komen. Dit prachtige LICHTZAAD in het hart groeit alleen als er liefde in de mens komt. Elke liefdesdaad zorgt voor de groei van dit zaad. Het groeit dan uit tot de LEVENSBLOEM (Flower of Life). Daaruit ontstaat het 13 Manen Bewustzijn. Deze Cirkel die bestaat uit de 13 punten en is Heilig. Deze dertiende punt in het midden is ook weer verbonden met God de Bron. Ook hier stroomt het DIAMANT-Licht van God binnen en verspreidt zich naar de buitenste punten. Wanneer deze punten zijn verbonden, wordt er op elk raakpunt een verankering gemaakt, een Lichtexplosie ontstaat.

STORINGEN

Wanneer er dus storingen in deze velden worden veroorzaakt, ontstaan er blokkades. Het LEVENSLICHT kan niet verder stromen en deze LICHTSTROOM wordt onderbroken, verstoord. Er ontstaan duistere delen in deze geometrie. Nu is deze geometrie niet meer HEEL. Niet meer HEILIG. Niet meer verbonden met het Goddelijke Licht. Op de plaatsen waar het Goddelijk Licht nog wel stroomt, kan vreugde plaatsvinden. In de afgesloten delen bevindt zich somberheid en deze gaat gepaard met angst. Deze vorm van somberheid worden gevormd door de SLUIERS VAN ILLUSIE! De onwetende mens weet uiteindelijk niet meer waarom en waardoor het is ontstaan. Alles raakt versluierd. Deze sluiers van mist laten het Licht niet meer door. Dit is de MATRIX VAN ILLUSIE die geplaatst is door de wezens van het duister, de gevallen engelen. Deze gevallen engelen creëren ook! Zij creëren cirkels van macht. Zij zijn zeer intelligent en weten hoe dit moet. Zij bezitten immers de oude kennis van de Engelen. Hun DNA bevat deze kennis van creatie. Zij waren ooit verbonden met God de Bron. Nu werken zij met een andere intentie.

De CIRKEL VAN 13

kennen zij niet, althans zij werken hier niet mee. Zij verachten deze manier, zij verachten deze kennis en deze methode om tot God te komen. De 13de punt van kracht elimineren zij zoveel mogelijk. Waar beginnen deze verstoringen? Deze beginnen bij de opbouw van de geometrie. Zij zorgen dat de geometrie zonder Goddelijke Kern gaat werken, maar waar halen zij de energie vandaan? Als er geen toestroom van Goddelijke Licht kan ontstaan, hoe werken zij dan wel? KUNSTMATIG BREIN Zij hebben in de toekomstlijnen een kunstmatig brein gecreëerd. Vandaaruit willen zij de mens vastleggen en aansluiten. Deze energie uit hen halen en aftappen, zodat dit GROE KUNSTMATIGE BREIN kan functioneren. Eigenlijk gebeurt dit al. Heel slinks zijn zij al eonen bezig in de verborgen lagen, om dit tot stand te brengen. De mens versluieren is stap 1. Dit gebeurde al vanaf de val van het PARADIJS. De val van Atlantis was slechts een herhaling. De scheuren in de tijdslijnen werden een feit. Dit is de sluier. Want hierachter liggen de herinneringen van de mens hoe het PARADIJS te creëren op aarde. De verlossing. NU, in deze huidige tijdslijn op aarde waar de mens weer wetend zal gaan worden, wi llen zij een verstoring gaan plaatsen. Zodat de mens niet verder open kan gaan.

DE ENGELMENS KAN DAN NIET GEBOREN WORDEN

De nieuwe aarde kan dan niet bevolkt worden door de NIEUWE AARDE MENS! STERRENKIND Het sterrenkind wordt in een cocon geplaatst van een onzichtbare energie. Het zal zich eerst verzetten, omdat zij zien wat er gaande is. Hun taak om de ouders wakker te maken uit de illusie is er één van. Vaak zien de ouders of opvoeders niet wat er bedoeld wordt, door hun eigen versluiering.

Het Licht van het sterrenkind in de duisternis blijft dan klein en moet zodanig worden ingedamd totdat het verstikt en dooft. Dan is het kind ook versluierd geraakt, maar het sterrenkind of de sterrenmens biedt de gevallen engel meer, een energie met een Godskracht! Zij willen deze sterrenkinderen heel graag in de versluiering krijgen. Deze kinderen bezitten pure Goddelijke krachten die de gevallen engelen weer kunnen inzetten voor hun kunstmatig brein en weer worden zij intelligenter en machtiger. Weer kunnen zij meer manipuleren, zij creëren ook een nieuwe aarde, maar dan binnen de sluiers. Een kunstaarde die ontstaat vanuit de energie die zij aftappen. De herinneringen en beelden van de sterrenmensen en sterrenkinderen van het PARADIJS en de Originele werelden, gebruiken zij zo om een KUNSTAARDE te projecteren. Zo lijkt het alsof de nieuwe aarde geboren is. Deze kunstwereld willen zij scheppen om alles naar hun hand te zetten. Heel de schepping zouden zij willen veranderen. Zij maken misbruik van illusies, zij maken misbruik van jou energie, zij maken misbruik van angst. Zolang jij te angstig bent om op te staan zullen zij verder gaan. Zich verder uitbreiden tot aan die toekomst waar alles voor het kunstmatig brein compleet word.

WAT KAN ER TEGEN GEDAAN WORDEN?

FOTONENLICHT

Er is een deel van de puzzel die zij missen, om dit gigantische kunstmatig brein nog groter en machtiger te maken, hebben zij nog iets nodig.Dit ontbrekende deel ligt in de tijdslijn van de aarde in het NU. Op dit moment wordt de aarde in een gigantisch fotonenlicht geplaatst en dit is voor hen het ultieme onderdeel wat ontbreekt. In dit fotonenlicht liggen vele mogelijkheden verborgen. Dit fotonenlicht willen zij gaan gebruiken als voeding, een indirecte omleiding van het Goddelijke Licht naar dit immense kunstmatige brein. Om een eigen kunstgod zonder liefde te creëren. Liefde is het onderdeel wat zij uit alles willen elimineren. Zij weten zeer goed wat zij doen. Tot en met de elfde dimensie werken zij dit alles uit. Daar zijn zij ook te vinden, dus niet alleen in de lagere dimensies, waar het echte kwaad schuilt. Dit zijn slechts hun onderdanen, zij zijn zodanig vi a hun geest onder een controle gezet, dat deze reageren vanuit de hogere lagen. Mind control en alles wat daarmee te maken heeft, daar hebben zij grote kennis van. Zij maken ook cirkels, dit zijn de magische cirkels van de zwarte magie en the dark lords.

HET NATUURLIJKE BEWUSTZIJN

Elke bloem die vanzelf groeit in alle vormen en kleuren. Willen zij controleren en deze vrije creatieve groei die vanuit God de Bron is ontstaan, willen zij vanuit een eigen structuur gaan onderzoeken en beheersen. De “vrije natuur” willen zij structureren. Kijk maar naar de natuurreservaten op aarde, deze waren eerst vrij. De vrije natuur heeft een enorme kracht, ook deze willen zij inpakken. Moeder Natuur creëert vanuit het gevoel en is grillig en onvoorspelbaar, reageert vanuit intuïtie. Deze vrouwelijke kracht wat de geboorte van het nieuwe leven voort brengt, willen zij ook onderdrukken en alleen één deel willen zij daarvan. Het element van het ontstaan van het leven. De gevallen engel wil alles uit elkaar halen en maken alles los van elkaar.

DEMON-TEREN

De gevallen engel bedeelt zichzelf de taak van God toe. Door hun sluiers tussen de delen te plaatsen. Zij willen Goddelijke beheren. REGENBOOGKRACHT Deze storingen mogen vanaf nu allemaal omgezet worden, sinds lange tijd zijn deze CIRKELS aanwezig. CIRKELS zijn een oer-begrip in de schepping van GOD. Dit oer symbool is niet zomaar ontstaan, het bevat een bepaalde kracht. Plaatsjezelf maar eens in een CIRKEL, wat gebeurt er dan? Maak er een LICHTCIRKEL van, wat gebeurd er dan? Laat het Licht maar eens veranderen als een gekleurde toverbal.

Plaatsjezelf eens in een REGENBOOGBOL, met een veranderend Licht van rood naar blauw en alle kleuren van het Lichtspectrum. Voel eens wat elke kleur met jou doet. Welke voelt NU het fijnst? Die kleur past nú bij jou, soms kan dat variëren. Zij werken als een genezing en fungeren als bescherming. KLEUR Kleur is een vibratie, dit zijn de golven die de mens versterken. Wanneer je dit weet, weet je ook dat een negatieve kleur schade kan aanrichten. Wanneer iemand ziek is en veel blauw nodig heeft, maar er wordt rood ingezet, dan kan dat zelfs fataal worden. Alles en iedereen kan dit toepassen.

De Engelen van het Licht, de (spirituele) mens op aarde, maar ook de gevallen engelen. Wat is het verschil tussen een HELENDE CIRKEL van de Engelen van het Licht en de manipulatie cirkel van de gevallen engelen? LIEFDE. De helende Cirkels creëren via de liefdeskracht en zenden deze naar het middelpunt van de Helende Cirkel. Vandaaruit wordt dan de liefde van God ontvangen en vermengt zich daar, wordt één. Daarna verspreidt deze nulpuntenergie in bijvoorbeeld kleuren of geluid naar buiten toe. Alle punten in de Cirkel worden versmolten met deze liefdeskracht en vanuit het NULPUNT weer neergezet. Dit circuleert. Je kunt dus liefdesenergie vermengen met het NULPUNT in de Cirkel. Het nulpunt is de verticale Lichtlijn die alles verbindt met de aarde en God. Wat ook mogelijk is, is de angstenergie vermengen met de techniek van het nulpunt. Er wordt dan een disresonantie neergezet.

Dit om de Helende Cirkels te bestrijden, maar een Helende Cirkel is HEEL! Daar is geen storing in te brengen. Dan wordt er om de helende Cirkel heen de energie verstoord. Om de Flower of Life te creëren zijn vele Cirkels nodig, ontbreekt er één cirkel, dan lost de eenheid op. Dit vormt dan de gebroken schakel. De gevallen engelen kunnen en willen de eenheid van de twaalfde dimensie niet bereiken. Het Christus Bewustzijn is de eenwording. Wanneer de mens dit punt bereikt dan is het punt van HEELHEID bereikt. Je bent dan de punt van kracht verbonden met God de Bron. Je staat dan in jouw eigen Heilige Cirkel en in je nulpunt van liefde. Deze Heilige Cirkel is heel, omdat de kracht van God daar doorheen vloeit. Je krijgt een andere blik naar de dualiteit. Je voelt liefde voor alles en iedereen. Angst verdwijnt als sneeuw voor de zon. En dat is dus het punt waar de gevallen engel afhaakt. Nu ben jij onbruikbaar voor hen. Want je hebt hen LIEF, zoals alles om je heen.

MAAR VOOR DAT JE ZOVER BENT

Mag je jou eigen galactische (geboorte)kleur IN je laten dalen, deze kleur kan alles resetten in jou en om je heen. Je leven begint dan vanaf nu een andere vorm te krijgen op aarde. De kennis komt naar boven en hoe meer je verbonden blijft met jou eigen Straal, dus ook met God. Hoe meer je in die beschermende kleur blijft die bij jou hoort.

REGENBOOGSTRIJDERS werken met de REGENBOOGKLEUREN. Dat is een methode die nu geïntroduceerd wordt om de NIEUWE AARDE MENS weer in balans te brengen, maar ook om deze te laten opstaan.

REGENBOOGLICHT

De regenboog bestaat uit de 7 kleuren van het begin de schepping. Deze stralen werken als een prachtige eenwording in samenwerking met GOD. Wanneer je verbinding met GOD en de andere dimensies nog niet zo optimaal is, mag je hulp vragen als REGENBOOGMENS. (zi e boodschap: regenboogmens staat op! 21-12-2012). Maar er is veel meer en dat zal allemaal opengaan de komende tien jaar. Zoveel kennis zal de aarde gaan bevruchten en dat komt omdat het regenbooglicht eindelijk weer kan opstaan. De trilling is nu zover op de aarde dat dit diep door kan dringen in alle lagen van de aarde. OOK IN DE MENS! Dus stel jezelf maar open en ontvang via je dertiende punt van kracht:

QUETZALCOATL

De regenboogslang Deze prachtige energie zal dit komend jaar de aarde gaan bereiken, in de eerste laag. De jaren daarop zal deze energie steeds sterker en sterker worden. In steeds diepere lagen gaan doorwerken. De kleuren van de regenboog helpen hierin mee. Elk mens wordt aangeraakt, ben jij een mens met veel rood, dan zal deze kleur bij je komen om jou kennis te openen en het inzicht te vergroten. Daarna als de mens zover is, komen de volgende kleuren in je leven.

Zo blaast de REGENBOOGSLANG steeds verder de helende kleuren in de aura van de mens. Er zijn plaatsen waar de kleur paars al aanwezig is, maar ook de kleur rood en geel. De aarde zal de komende tijd als een toverbal zich gaan ontwikkelen en hoe verder het zal gaan verkleuren, hoe meer de kleur paars van eenwording gaat opstijgen. De aarde blijft een mooie blauwe planeet van water, maar de doordrenking van de eenheidskleur van het mannelijke en vrouwelijke (paars) zal als een prachtige liefdesenergie gaan stromen, door alles heen. Rood is het mannelijke op aarde en blauw het vrouwelijke. Maar ook roze en zachtblauw zijn het tegengestelde van elkaar en zo zijn er vele complementaire kleuren in de dualiteit, die samen een eenheid in LICHT kunnen laten ontstaan. Als een breiwerk zal de regenboogkleur in elkaar verweven worden om daarna tot een eenheid te komen. Het blijft hard werken tot een bepaald punt. In sommige delen of gebieden zal de eenheid gaan stromen, het begint in het klein om zo vervolgens grotere gebieden te omarmen. Dat heeft even tijd nodig, dus wees geduldig lief mens en het zal tot je komen. In fases, in lagen wordt er hard gewerkt. Werk mee dan wordt het duidelijker voor jezelf en voor je bewustzijn. Alles is onderdeel van elkaar. Wanneer er ergens op aarde iets veranderd is dat voelbaar aan de andere kant van de wereldbol. Het beïnvloed de kleur. Het kleurenspectrum wordt zo mooi. Verander mee, ook al ben je dit nog niet helemaal bewust.

Benoem het en vertrouw erop: “Neem mij mee Quetzalcoatl en vernieuw mijn energie, vernieuw mijn Licht keer op keer, zodat de aarde waarop ik loop kan communiceren met mij. Neem mij mee naar droomland en leer mij te dromen om zo door de dimensies te kunnen gaan reizen. Naar de Heilige Plaatsen en uiteindelijk naar mijn originele afkomst tussen de sterren.

Open de POORT VAN BEWUSTZIJN OPNIEUW.

Dank je Lieve REGENBOOGSLANG Namasté…(je naam).

”NIEUWE KLEUREN

Nieuwe kleuren zullen de aarde binnen gaan stromen, de kleuren die bij de 13 chakra’s horen. Zilver en goud zijn daar ook onderdeel van, maar nog veel meer gaat er komen. Het 13 manen bewustzijn is geopend, alle poorten staan nu in de juiste volgorde. De laatste Maanpoort is opengegaan op de volle maan van 5 januari 2015: lees 51 20 15. Deze openingscode brengt veel omzetting. Afgelopen jaar in 2014 is er een 13 Manen groep neergezet, deze was onderdeel van een oude maancirkel die ontstoord diende te worden, in verschillende lagen diende deze afgerond te worden. Ieder die daar aan heeft bij gedragen was onderdeel van een oude Afrikaanse Maancirkel die losgemaakt diende te worden. Deze afronding is volbracht. De nieuwe maancirkel gaat nu op staan en is verbonden met de 13 Maangodinnen. De maan onderdeel van de aarde en het water, wordt verlost uit de zware sluier. Alles gaat vernieuwd worden. Cirkels van kracht worden ontstoord en weer gereset. Daarnaast staan vele nieuwe Cirkels op om de aarde weer kracht te geven, maar vooral om de mens te begeleiden in de nieuwe tijd.

GALACTISCHE CIRKELS

De nieuwe aarde resonantie zal galactisch gaan worden. De vibraties van elk mens worden galactisch en de verbindingen worden hersteld. Vele sterrenmensen op aarde worden door hun Galactische Cirkels beschermd en begeleid. Loskoppeling van het kunstmatig brein. Vraag of ze bij je komen en je beschermen met hun Cirkels van Licht. Galactische Cirkels openen het bewustzijn van de mens naar een ander niveau. Kennis komt vrij over de nieuwe aarde, maar juist ook over de andere werelden die de kosmos in haar draagt.

Misschien wordt het wel een MINDBLOW zo anders wordt dit bewustzijn. De tijdlijnen raken nu ontward. Het getal 13 is een galactische trilling die de mens kan gaan verbinden met de vele dimensies. Het totaal bewustzijn zal weer gaan stromen. Blijf hierbij het hart volgen. De 13 Manen Cirkel is die van de Witte Broeder en Zusterschap, de twaalf punten in de Cirkel met de dertiende punt in het midden. HET NULPUNT is het punt van kracht.

Namasté Arthura Hector

10 januari 2015 PS: Er zullen groepshealingen gaan plaats vinden dit jaar:

KOSMISCHE DIAMANT HEALINGEN: “ Stap uit de matrix van illusie”. Deze healingen zijn speciaal gericht op de loskoppeling uit de illusiematrix. Door de Galactische Witte Broeder en Zusterschap (Het Ashtar Command).

All rights reserved ©ART-hura www.ashtarcommandnederland.com

#StapuitdeMatrixdeel3 #Cirkels

39 views

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda