• Arthura Hector

REGENBOOGLICHT en de gouden spiralen


NIEUWE ENERGIE TIJDENS DEZE VOLLE MAAN

Hier zijn Lady Venus en Sanat Kumara om een nieuw bericht door te geven, zodat deze energie naar je toe kan komen en de poort in je hart geopend wordt.

Lady Venus

Wanneer de gouden spiralen de aarde binnenkomen, zal ook de regenboogkracht zich gaan verspreiden.

Regenboogkracht

De Regenboogkracht heeft zich de afgelopen decennia weer mooi ontwikkeld, zodat iedereen kan genieten van deze energie. Het is de oerkracht die de mens mag gaan gebruiken om tot eenheid te komen.

Deze kracht is zeer oud en bevat een mooi medicijn van genezing, het medicijn van vernieuwing vanuit een oeroud concept. Het is het concept van de Kumara’s. Zij brachten dit mee om alles in balans te brengen.

Sanat Kumara

Deze kracht is vanuit de Kumara’s ontwikkeld en naar Venus gebracht en via de Tempel van het geluid en het Licht kwamen deze tot stand. De zeven Heilige Tempels brachten dit Licht dichterbij de mens op aarde. De aarde gaat nu opstijgen en Venus wordt een belangrijke planeet.

Planetair gezien gaat dit in werking zodra iedereen (via het verhoogde bewustzijn) dit accepteert. Ook al bieden Wij vanuit de Hogere dimensies deze krachten aan, de mens en de planeet aarde mogen dat gaan toelaten en Wij vragen om toestemming.

De aarde heeft haar toestemming gegeven, zij verkeerd in nood. Haar roep is nu definitief en de keuze is gevallen op deze kracht van eenheid. De moeder van de mensheid wil dit nu gaan introduceren, omdat de aarde dit nodig heeft. Maar wat nog belangrijker is, de mens heeft dit nodig.

De aarde heeft samen met de noodkreet van de mens besloten om deze kracht opnieuw uit te nodigen en neer te zetten. Zodat iedereen er gebruik van kan maken.

De kracht van de regenboogslang was eerst in een diepe slaap, omdat de fysieke wereld deze oerkracht ontkende. Toen de maan wakker werd en de oude beelden weer tot leven bracht, kon ieder weer gaan dromen over de oude tijd van liefde en eenheid.

Op die manier werd de regenboogslang gewekt en deze begon zich te manifesteren.

Quetzalcoatl wordt fysiek wakker

Tijdens de volle maan van 26 augustus 2018 zal deze energie de fysieke vorm gaan betreden.

De Regenboogslang of ook Quetzalcoatl genoemd, wordt nu wakker in de fysieke lagen, om de balans en de eenheid te verspreiden. Vele rimpelingen gaan dan komen in je dagelijks leven, want er zullen grote veranderingen opstaan. Dit alles hoort bij een vernieuwing, de oerkracht en het klimaat zijn onderdeel van deze grote verandering. De wetenschap en hun techniek zijn nog steeds op zoek naar vele nieuwe manieren om de natuur te beheersen. Ook daar zal de regenboogslang langskomen om nieuwe kennis in te blazen, zodat er meer respect komt voor de aarde.

DE AARDE VRAAGT OM BEGRIP, MAAR VOORAL OM SAMENWERKING

Lady Venus

Er ontstaat een energie van verlangen. Dit verlangen kan via de droom weer tot leven komen en daar ontmoet je voor het eerst de regenboogslang. De eerste aanraking vindt plaats via de herinnering, eerst vanuit je oude gevoel en later veranderd dit alles in nieuwe energie. Dan kan het gevoel en de geest, een nieuw beeld oproepen en dit alles beter begrijpen.

Verlangen naar rust en harmonie

Chaos zal als eerste op gaan staan, om jouw geest wakker te schudden. Je kan dan tijdelijk even verward zijn en het niet meer weten. Overspoeld raken door alle informatie en kennis vormt uiteindelijke en warrige toestand voor jou. Toch kan de uitgang naar de innerlijk stilte gekozen worden. Pas dan kan er een groot ontwaken plaats vinden.

De eenheid met de natuur

Er komt een kering in de lagen van je emotie, het geestelijke vermogen en in het droombewustzijn. In deze dromen zullen de beelden ontstaan die de wensen van je hart zichtbaar gaan maken. In jullie hoofden zal er een omkering komen. De chaos in je hoofd kan de Regenboogslang schoon geblazen, maar elk individu kiest hier zelf het juiste moment voor uit. Niet iedereen zal tegelijkertijd ontwaken in het nieuwe bewustzijn. Sommige hebben hulp nodig.

Sommige hebben heel veel hulp nodig. Sommige gaan ten onder in de chaos.

Wees niet bang, want degene die overgaan naar Gene Zijde worden geholpen en vele worden door een groot Licht omringd als zij overgaan. Bij bepaalde mensen kan er vlak voor het overgaan een zuiver Licht gaan schijnen. Dit Licht geeft rust en de chaos zal verdwijnen.

KRACHTEN OP AARDE

Toch worden de krachten op aarde zo groot dat er een verschuiving gaat plaats vinden, een grote verschuiving van zuiverende energie. De zuivering van alle chaos gaat opstaan. De vernieuwende energie zal plaats maken, in de chaos, voor de innerlijke stilte.

In elk hoofd zal er een kering komen

Het is jouw keuze, om deze kering toe te laten. Maar de keuze van moeder aarde is nu in beweging gekomen en deze oerkracht is zo immens groot. De krachten in de natuur kunnen sterk zijn en nemen jou mee in hun beweging. Wees niet bang, maar luister naar je innerlijke stem van vrede.

GOUDEN SPIRALEN

De gouden spiralen staan samen op met de regenboogkrachten tijdens deze volle maan van 26 augustus 2018. Dit wordt een genezende oerkracht op aarde, in elk hart is er een poort. Deze Regenboogpoort kan jijzelf openen via de innerlijke stilte.

Alle Lichtwerkers worden aangeraakt door een groot Licht van liefde, om hen weer in de juiste positie neer te zetten. Zodat jij en alle andere samen kunnen gaan werken met het Licht op aarde. Er is veel werk te verzetten, ook in het fysieke.

Vergeet je fysieke lichaam niet en zorg goed voor jezelf. De stoffelijke wereld mag ook aandacht krijgen, het is nog steeds en belangrijk veld waaruit je geboren bent. De veranderingen vinden dus ook plaats in het fysieke en dat is nu juist waar het om gaat.

Het stoffelijke deel wordt opgeschoond en daar komt nu de vernieuwing in. De etherische Lichtkrachten en de stoffelijke aardekrachten mogen nu samen gaan komen. Daaruit ontstaat de nieuwe vijfde dimensie. Dit nieuwe bewustzijn is in de energetische aarde al geboren, nu gaat dit zich verder doorzetten naar de stoffelijke lagen. Het wordt een bijzondere tijd.

Dit waren Lady Venus en Sanat Kumara

Wij groeten de stilte in je hart

Namasté

26 augustus 2018

Dit bericht mag gedeeld worden vanuit respect en liefde, onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com

©ART-hura All rights reserved Ashtar Command Nederland

#Quetzalcoatl #Regenboogslang #LadyVenus #SanatKumara #Goudenspiralen

301 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda