• Arthura Hector

LOVE IS A DRUG? Hogere liefde en lagere liefde


Goede dag, hier is Ashtar met een kosmisch bericht over hogere en lagere liefde. Er blijkt veel verwarring te zijn in jullie fysieke wereld over wat liefde is.

Daardoor ontstaan er vele miscommunicaties. Eerlijke pogingen vanuit het gevoel om de liefde te omschrijven, te bezingen of te verbeelden zijn gezond en helend. Vanuit de intellectuele kant gezien blijkt echte liefde onmogelijk te zijn, laat staan jezelf verbinden met een Hogere Liefde. Daar liggen nu de vele addertjes onder het gras verborgen die uiteindelijk jouw hart op slot zetten. Liefde wordt een strijd van wat wel en niet mag.

LAGERE DIMENSIES

In de derde dimensie waar dualiteit hoogtij viert, kan echte liefde nauwelijks overleven. Het getouwtrek tussen goed en kwaad liggen voor de hand en vele mislukken daardoor in de liefde. Vele harten worden gebroken, zelfs keer op keer. Je mag van goede huizen komen, wil je volharden in de liefde als liefdespaar. De liefdesband binnen de gezinnen en families zijn kwetsbaar, liefde is kwetsbaar en daar ligt het kernpunt. Kwetsbaarheid is iets wat niet getoond mag worden in jullie leven, het is een verborgen onderwerp. Wat gebeurt er?

De vlucht in een andere partner en de zoektocht naar de volmaaktheid in je bestaan (ook binnen groepen), kan tot een doolhof leiden van pijn en verdriet. Vele lopen vast in het zoeken naar de ware liefde en vele worden op die manier bang om nog lief te hebben. De angst die zo ontstaat, vult andere angsten aan en op die manier kan jou leven op aarde erg frisjes worden. Het ontbreken van warmte in het hart doet vele besluiten de liefde de rug toe te keren en alleen verder te gaan. Waar kan je dan nog de warmte en liefde vinden?

Het denken staat veelal voorop in jullie wereld, waardoor het gevoel aan de zijlijn komt te staan. Het mag meedoen, maar het mag zich niet kwetsbaar opstellen. Emoties zijn erg moeilijk te bevatten door het denkende brein, want deze zijn niet controleerbaar. Vanuit de denkmodus wordt er een vaste structuur gevormd en dit geeft een gevoel van veiligheid. Het geloof dat je daardoor veiliger bent, dan wanneer je het gevoel volgt is een grote misvatting. Want deze vorm van in ‘vakjes denken’ veroorzaakt een schijnveiligheid.

HET LIJKT ALSOF JE VEILIG BENT

Een gevoel van liefde kan vanuit een andere beleving mogen gaan ontstaan, er is in jullie bewustzijn wel een herinnering aan de liefde zoals die was in het Aardse Paradijs. Deze hogere vorm van liefde is niet te vergelijken met de aardse liefde in de derde dimensie. Wanneer iemand deze hogere liefde nog nooit heeft ervaren, kan er geen oordeel worden gegeven over iemand dit wel beleefd. Op dat moment wordt het oordeel uit de lagere emoties en herinneringen geput. Er ligt dus een zeer groot verschil in de liefde die op aarde vanuit de 3d wordt beleefd en de liefde die vanuit de hogere sferen wordt beleefd. Elke dimensie kan liefde op een totaal andere manier uitdrukken, het is een creatief spel om tot eenheid te komen. Op aarde zijn er vele vormen in het beleven van de duale liefde. Van heel duister tot heel Licht. Helaas komt de nadruk veelal te liggen op een lagere vorm van liefde en lust. Degene die dit alles wel kunnen overstijgen worden niet serieus genomen en hun Hogere Liefde wordt als leugen gezien. Waarom? Het is te bedreigend. In de denkmodus kan deze hogere liefde niet voorgesteld worden. Het past niet in een van de vakjes.

ONDERDRUKKING EN LIEFDE

Wanneer er een zeer lagere vorm van liefde wordt bedreven, gaat dit gepaard met dominantie, slaafsheid en manipulatie. Dit zijn de duistere zijtakken van de aardse "liefde" waarbij je andere of jezelf wilt kwellen. Vaak ontstaan deze schaduwvormen vanuit een trauma. Men gaat dan pijn met pijn bestrijden. Eigenlijk noem je dit geen liefde, daar ligt de verwarring en miscommunicatie. Dit zijn manieren die via de fysieke vorm tot uiting komen vanuit pijn, frustratie en machteloosheid. Een afwijzing in de liefde om de ander toch bezitten, wordt in deze geestelijke verwardheid ondersteund door lagere energieën. Nu bereiken deze mensen het domein van de vervorming van de (eigen) waarheid. Natuurlijke belevingen gaan ten onder en nieuwe zieke vormen staan op, onder de noemer van LIEFDE?

​​

Alle vormen van liefde in de lagere dimensies vereisen een grote inzet en energie, om alles goed in balans te houden. Want de dualiteit kan steeds uit balans geraken.

Is liefde een vorm van leunen op de ander, wegvluchten in een ander persoon of vooral wegvluchten bij jezelf? Een religie of spirituele vorm kan ook een vluchtroute vormen naar een gemis aan aandacht. De leegte in jezelf los je niet op door een vluchtroute te nemen in de spiritualiteit of naar buitenaardse realiteiten. Het mag een aanvulling zijn in je zoektocht. Spiritualiteit kan je bewustzijn verbreden, maar dat is hard werken. Vele willen graag een snelle route nemen en verlangen van de hogere Lichtwereld dat er direct iets verandert. Zoals dat de aarde gered wordt en dat jij direct op een wolkje of met een ufo weg kunnen vliegen. Ver weg van de grote leerschool aarde. En dit is niet wat er bedoeld wordt, Hogere Liefde is wat anders en kan door sommige op aarde ervaren worden. Jawel. Deze liefde maakt je vreugdevol.

ILLUSIE OF WAARHEID

De illusie komt tot stand via een verkeerde voorstelling van de hogere liefde. In plaats van bewustzijnsverruiming ontstaat er op een bepaald moment bewustzijn-versmalling. De kokervisie wordt vanuit een zeer fanatiek punt vastgehouden en beschermd. Niemand mag deze vorm van waarheid of realiteit aantasten. Hier liggen grote angsten opgeslagen voor het huidige aardse leven. Het niet accepteren van de dualiteit met al haar mooie dingen, maar ook al haar nare onderdelen. Sluit de ogen niet voor je schaduwdelen, want deze zijn in een 3D dualiteit een echte realiteit. Het is de kunst om je schaduw te overspoelen met jouw innerlijke Licht. De Hogere Liefde kan hierbij een grote uitkomst zijn.

STRIJDEN

De verslaving aan angst lijkt ver gezocht, maar bestaat echt. Het is het afbouwen van die angst wat wij, vanuit het kosmisch bewustzijn willen tonen aan jou. In jullie wereld kan men blijkbaar nog niet zonder angst leven, je beschermt jouw waarheid met man en macht. Het is veel te eng dat andere misschien gelijk kunnen hebben of ongelijk hebben? Wat dan? Wat gebeurt er dan met jouw visie.. Gaat deze ten onder?

Welnee, deze gaat niet ten onder.

Wanneer er een andere visie langs komt die niet strookt met jouw waarheid, zal er gestreden worden om deze overeind te houden want: “WELKE WAARHEID IS WAAR”?

Probeer op dat moment een stapje terug te doen naar binnen. Voel heel goed wat er nu echt speelt. Wordt jouw waarheid of realiteit aangetast of mag de ander ook een mening bij zich dragen? Wanneer je een grote frustratie voelt op komen (om de ander te bestrijden), kijk dan juist op dat moment verder. Waarom word je zo geraakt? Wat ligt daaronder, want waarom is het zo heftig? Wat kan het jou schelen wat de ander verteld of beweerd? Gelijk krijgen kost een hoop energie en waar leidt dit toe?

LIEFDE IS HET ANTWOORD OP ALLES

Steeds weer ontstaan er in de 3d realiteit een nieuw gevecht. Nieuwe groepen vormen zich met goedbedoelde intenties. De zorg om een nieuwe of oude aarde speelt en je wilt er iets aan doen om dit te kunnen ondersteunen, maar zolang niemand de waarheid van een ander kan verdragen. Ligt de nieuwe aarde nog heel ver weg. Het maakt kwetsbare zielen bang en zij verdwijnen met hun innerlijke kennis op de achtergrond.

In alles ligt een kern van waarheid, ook al is deze verdraaid.

De verdraaiing is wat jou angstig maakt. Niet de kern.

HOGERE LIEFDE

Hogere liefde bestaat wel degelijk. Je weet direct wanneer jouw bewustzijn de echte Hogere Liefde ervaart. Er is vooral een vrouwelijke zachtheid aanwezig. Een kwetsbare subtiele stroming die het hart verwarmt en openmaakt. Het heeft veel ruimte nodig om zich te kunnen manifesteren, daarom is in de stilte zijn zo goed. Concurrentie bestaat hier niet en andere visies worden als een puzzelstuk van kennis ontvangen en als aanvulling tot zich genomen.

Soms mag er wat gezocht worden naar een passende oplossing, in de hogere liefde ontstaat dit vanzelf. De liefde zorgt ervoor dat deze zich gaat vermengen en zo wordt er weer een nieuwe visie geboren. Dat is winst voor iedereen. Het samensmelten van de verschillende delen zoals een man en een vrouw is een natuurlijk iets in de dualiteit. Zoals een labyrint je kan leiden, zo zal creativiteit het pad zijn.

RESPECT

Het respect wat wij in de hogere dimensies uitdragen naar elkaar, is vooral gericht op onze verschillen. In de verschillen liggen namelijk de nieuwe mogelijkheden van groei. De mens zoekt alleen naar overeenkomsten, deze dienen als bevestiging van het magere ego. Het zelfbeeld moet aangevuld worden door een andere visie die overeenkomsten vertoond. Zo kan men zichzelf en andere in de groep steeds blijven bevestigen, maar groeit men dan ook nog? Wat is er zo eng aan verschillend zijn? Wat is er zo bedreigend om een tegengestelde visie te hebben?

De ware diepte van de groei vormt zich juist daar waar de meningen uit elkaar lopen en de waarheden anders zijn. Dit is het punt waar de mens al zo lang mee worstelt. Het wordt een hele toer om dit te gaan inzien. Probeer je in te leven in de ander en luister vooral naar elkaar, want het bestrijden van de verschillen is: “oorlog voeren”. Dit mag nu echt omgezet worden.

Mag er dan niet meer gestreden worden voor het juiste doel? Natuurlijk wel. Jij mag jouw waarheid uitdragen en deze beschermen. Het gaat om de manier waarop. Elkaar het zwijgen toebrengen door onderdrukking is vals spelen. Het bewustzijn vergroten door de tegengestelde delen te verenigen is iets heel anders en totaal iets nieuws, dit zorgt voor een bredere visie. Het wordt hard werken, want het afwijzen van de ander is een automatisme geworden op aarde. Keuzes maken is wel belangrijk, zodat jij je innerlijke gevoel volgt. Begrenzen betekend: “Jezelf mogen zijn” en niet: “De ander veroordelen”.

Er zijn zoveel verschillende levensvormen en zij dragen allen hun eigen waarheid met zich mee. Ga op zoek naar die kern, deel de kernen met elkaar.

Wat Hogere Liefde zal brengen:

“HET VERENIGEN VAN VERSCHILLENDE DELEN”

Hoe kan dit tot uiting komen? Begin met jezelf, want jij hebt ook vele tegengestelde visies in je systeem, laat je hart weer communiceren met alle delen ook met de minder leuke delen. De wereld om je heen gaan begrijpen begint immers bij jezelf. Om je heen speelt er zich enorm veel af, wat je kan afleiden. Gebruik dit als spiegel naar jezelf toe, op die manier gaat er een hele andere vibratie stromen.

De poort van Hogere Liefde is geopend, zodat deze kennis tot je kan komen. Misschien ben je bang om in die illusie te blijven steken, laat deze angst los en vertrouw op je gevoel. Voel met je hart of iets waar is. Liever gezegd: “Voel wat het met je doet en maak daarin keuzes”. Een waarheid kan een betrekkelijk ding zijn, elk levend wezen heeft immers een eigen innerlijke waarheid en daar kan je niet omheen. Waarom zouden verschillende waarheden niet gekoppeld kunnen worden? Wanneer je je inleeft in de ander en begrip toont kom je veel verder in je zoektocht naar de waarheid. De uitkomst wordt anders. Vele streven een waarheid van de ander na, omdat deze personen niet bang zijn om op te staan. Zij tonen hun waarheid en wat is het een fijn gevoel, om je achter iemand te kunnen verschuilen. Wij vanuit het kosmisch bewustzijn tonen jullie onze manier van leven, betekend dat dat wij van jullie verwachten het na te doen? Nee, wij willen iets losmaken in jullie. Wees creatief en bouw je eigen nieuwe aarde en je eigen nieuwe kristallijne zelf op. Zodat jouw Hogere deel kan indalen.

Dit was Ashtar en ik groet de liefde in je hart en de wijsheid om te kunnen voelen wat jouw realiteit is.

Namasté

18 november 2018

Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com

KLIK HIER VOOR Laatste Nieuwsbrief: Vrijdag 23 november 2018 Kosmische reis en healing: "Poort Hogere Liefde"

#Ashtar #HogereLiefde

340 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda