• Arthura Hector

Hoger en lager bewustzijn: “Het kind-bewustzijn vormt de schakel”


Lady Venus

Elke dimensie heeft zijn schoonheid en daar waar liefde is, is Licht.
Geliefde mensen, hier is Lady Venus met een bericht over de verschillende soorten zelven en bewustzijn. Hoog en laag zijn de twee tegengestelde die met elkaar kunnen communiceren of kunnen gaan strijden. In een wereld waar de schaduwen groot zijn is er veel pijn. Het monster in de schaduw ontstaat daar, waar geen Licht meer kan schijnen.

Het Venus-bewustzijn maakt alles tot een eenheid. Vanuit die visie gesproken, kan ik jullie zeggen dat een Hoger bewustzijn altijd gekoppeld is aan een Hoger zelf. Om dit hogere zelf te laten opstaan, mogen de andere zelven één worden.

De vele zelven mogen gaan opstaan, ook de in de lagere sferen. De schaduwen daar, zijn slechts de monsters die je angsten weerspiegelen en dit zijn de zelven die vanuit pijn leven in het donker. Weggestopt en afgewezen. Delen van jezelf die er niet (meer) mogen zijn worden opgeslokt door de vele grijze misten. Ook jij wilt deze zelven niet meer omarmen, maar ze zijn een deel van jouw bewustzijn en in dit lagere veld worden zij vervormt. Zij zijn de spiegels van het traumaveld.

KIND-BEWUSTZIJN

Het kinderhart mag niet langer meer genieten van de droomwereld en komt in de knel. Moeder Aarde weent en mist de speelsheid van de mens. De wereld van het kind-bewustzijn behoord tot de aarde, want de aarde bezit de jeugd van de fantasie en magie. Lady Gaia is mijn jeugdige zusterplaneet, die als laatste planeet van dit zonnestelsel gaat ontwaken. Haar speelsheid wordt ontnomen door het misbruik van haar droomwerelden, vergeet niet: sprookjes komen uit haar voort en Onder-wijs mag fantasie-wijs worden.

Sommige hogere zielen dalen af om ervaring op te doen in een jongere wereld. Zij leren hier hun lagere zelven te ontdekken. Dit lagere zelf is niet langer aanwezig in de hogere sferen, want daar zijn de misten opgetrokken en de schaduwen overwonnen. Hier speelt de eenheid van het Licht.

Via het kind-bewustzijn mogen wij allen creëren wat we willen. Er is geen limiet aan de fantasie en het dromen, integendeel het wordt juist gevoed door het Licht.

Het kind-bewustzijn is de schakel tussen Licht en donker, lager en hoger bewustzijn. Het spelende kind lost veel trauma’s op en via de natuur van Moeder Aarde kan het zich verder ontwikkelen. Al doende leert het kind hoe het om mag gaan met de levende natuur en via het zelfrespect zal het beseffen dat alles wat leeft, liefde nodig heeft.

Het ontnemen van het kind-bewustzijn, is het ontnemen van de oplossing van de vele schaduwen. “De monsters in het donker” vormen in het volwassen worden een veld van onbehagen en worden onderdeel van jouw persoonlijkheid, deze mogen nu een transformatie ondergaan. Angst mag nu vervangen worden door het sprookjes met een moraal. Want anders omringen de misten deze emotie en vertroebelen zij de andere zelven en zetten deze vast.

Probeer spelenderwijs te ontdekken wat deze donkere schaduwen van jou zijn? Je fantasie kan hier een groot deel van oplossen, maar wat is fantasie? Wat laat het zien..

HOOG EN LAAG

Het gaat vooral om het begrip tussen deze twee uiterste, wanneer het begrip ontbreekt wordt de communicatie moeilijk. Het inleven en begrijpen van elkaars taal en deze afstemmen op elkaars niveau wordt een overwinning van de pijn die in het duale ontstaat..

Elk Goddelijk deel Licht bevat de zaden, het beginsel van een hogere vibratie fantasie. De uitdagingen blijven groot om deze zaden te laten ontkiemen in een lager veld van bewustzijn. Toch ligt dit beginsel in het bewustzijn van de mens, het is de vraag hoe open je deze droomzaden van Licht?

In de lagere werelden doven deze snel en er is een grote wilskracht nodig om te blijven vertrouwen in het Goddelijk Licht. Niet alleen wilskracht, maar ook een dappere moed om verder te gaan in de wereld van de schaduwen die steeds maar blijven opduiken.

Durf je dit licht te laten schijnen in deze wereld van grijze misten, want wat beschijnt het dan en wat legt het bloot?

Wat heb jij verloren in het volwassen worden?

Vele blijven een diep verlangen koesteren en vele zijn hun Licht vergeten: “Wie ben ik en waarom voel ik mij zo leeg?" Het Hogere Zelf is verdwenen en vele denken dat dit zo hoort. De dichtheid van de 3de dimensie slokt hen op en er is geen ruimte meer voor een straaltje Licht. De droom slipt dicht en de fantasie droogt op.

Het advies van mij, Lady Venus is:

MAAK RUIMTE!

Maak ruimte in de chaos van het lawaai, om de openingen te creëren via het kind-bewustzijn. Zodat er weer een straaltje Licht subtiel kan doorschijnen in je leven. Je spelend bewustzijn kan de schaduwen weer waarnemen en dit schrikt vele af. Angst overwinnen is angst wegnemen.

Maak ruimte in de grote dichtheid van jouw bestaan en dans weer een keertje.

Laat de muziek weer galmen en zing mee, wat is je geluid ook weer? Veel onzekerheid kan nu opstaan. Deze onzekerheid kan je weer doen stoppen, want je vindt het dom en het is niet goed genoeg.

Je durft niet meer te spelen?

In een kinderfantasie kan alles!

Probeer hierin mee te gaan… want de werelden buiten jullie bereik dragen een grote fantasie in zich mee, de creaties van God zijn onuitputtelijk. De voorbereiding op het contact buiten jullie denkbewustzijn van de aarde gaat immers via de creatie en het droomveld. Zolang je vast zit in een bepaald programma waar dromen niet in voor komen, zal de overgang naar de nieuwe aarde voor jou een pittige omzetting zijn.

KUNSTMATIGHEID

Er wordt een kunstmatig programma op Aarde uitgevoerd, waarin het kind-bewustzijn steeds verder terrein verliest en deze uiteindelijk zal vernietigen. Het grote droombewustzijn van de aarde zal tot een einde komen en niet kunnen worden overgedragen aan de nieuwe aarde. De mens zet op die manier een versnelde vernietiging neer, door niet meer te dromen. Daardoor komen andere droomwerelden in de knel, dit kunnen wij niet toelaten. Pure ratio en intellectuele beredenering maken de droomwerelden kapot, zodat er een ander veld van kunstmatigheid kan opstaan.

De kilte van jullie wereld is een feit, maar de warmte van onze liefde ook. Zelfs wanneer wij een glimp van onze warmte naar je toezenden worden jullie levens al aangenaam. De koude in het lagere bewustzijn is een gewenning en deze doorbreken blijkt moeilijk te zijn. Omdat de wereld waarin jullie leven weinig kleur bevat en wanneer er weer meer Licht gaat schijnen ontstaan er vele kleuren. Deze etherische kleuren spelen als kinderen heel vrolijk door elkaar heen. De meeste kunnen dit Licht niet verdragen en vluchten ervan weg. Dit Licht van kleur en vreugde is te krachtig en jullie denken dat je aangevallen wordt, omdat er zoveel meer zichtbaar wordt.

De verloren dromen komen nu tevoorschijn en de pijn wordt ondragelijk. De pijnen van de waarheid zijn lang weg geblokt en komen weer leven. Kan je dit aan? De monsters in de schaduw mogen overwonnen worden. Het monster is het vergeten kind-bewustzijn, ooit de schaduwen op je muur.

De monsters vragen alleen wat aandacht en wachten tot zij in jouw dromen getransformeerd mogen worden. Zij willen liefde en warmte, zodat hun schil weer de kleuren kunnen weerspiegelen vanuit de werelden van het Licht.

Jouw Hogere kinderziel brengt je naar de wereld van eenheid, het lagere mensenkind is bang voor de schaduw op de muur. En wanneer je s'morgens liefdevol wakker wordt, weet dan dat wij bij je zijn geweest. Herinner ons en herinner dit mooie gevoel steeds weer opnieuw. Laat het niet vervagen. Breek door de mist heen en ontdek de regenboogkleuren om je heen.

Stap vandaag nog over naar een andere werkelijkheid en droom je leven. Help de droomwerelden te herstellen, de nieuwe aarde wordt dan een feit.

Het feest van het Licht is een mooi begin, om weer kennis te maken met de droomwereld op Aarde. Volg je hart en probeer dit neer te zetten met elkaar of alleen. Want in deze dromen ben je nooit eenzaam, via deze vorm van bewustzijn kunnen wij heel dichterbij je komen.

Dit was Lady Venus

Ik droom jouw Licht

Namasté

Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: Arthura Hector

www.ashtarcommandnederland.com

All Rights Reserved ART-hura

#FANTASIE #DROOMBEWUSTZIJN #KINDBEWUSTZIJN #LAGER #HOGER #LadyVenus

253 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda