• Arthura Hector

2019 JE LICHTFREQEUNTY VERHOGEN

Updated: Oct 14, 2020


Elke dimensie heeft zijn schoonheid en daar waar liefde is, is Licht.

2019 zal een jaar worden van grote verandering. Deze verandering wordt zichtbaar in de vele lagen waarin we leven. Fysiek, het stoffelijke zal een grote ommezwaai maken in de gevestigde orde. Al geruime tijd staan zij onder grote druk van het Licht wat de aarde binnenkomt. Afgelopen 11-11-11 is de aarde in een andere toon gezet. Het gaat nu echt beginnen en de scheuren in de politiek gaan zich manifesteren op een manier die we niet kennen op aarde. Het zichtbaar worden van het misbruik van de mens en zijn licht gaan nu opstaan. Door de nieuwe Lichtzaden kunnen we ons licht weer

her-IN-neren.

Dat geeft veel onrust in onze harten, want de schijnbare veiligheid verdwijnt, maar wat komt er voor in de plaats? Ook voor jou en je omgeving zal er veel gaan veranderen, vanuit je hart gaan er nu nieuwe bewegingen ontstaan. Moeder Aarde roept je opnieuw op en raakt je hierbij aan met haar nieuwe toon van liefde. Deze toon kan gehoord worden via het innerlijke gehoor en geeft rust en stabiliteit.

Zij geeft ieder een nieuw talent en brengt je een helende vorm van wijsheid. Op die manier kan elk mens op een goede manier mee gaan op aarde tijdens deze grote chaos. Weet dat er uit de donkere modder een prachtige LOTUS is geboren. Dit Licht komt nu ook naar ons toe, juist vanuit die donkere chaos.

DE CHAOS DRAAGT VEEL DONKER, MAAR OOK LICHTZADEN

Dit is het Licht van het nieuwe zaad van de aarde. De Lichtzaden zijn tijdens het Michaël kristal weekend geboren. Over heel de aarde komen zij tevoorschijn in het komend jaar 2019. Alles kan gaan opstaan, de mens is de tussenschakel en dient mee te helpen om deze Lichtzaden zichtbaar te maken. Ook in het eigen hart!

Dit alles wordt pas echt zichtbaar voor iedereen vanaf 2020. Het is heel belangrijk om je sterren-engelenlicht dit jaar te activeren om de hoge Lichtvibraties te kunnen ontvangen. De hogere tonen zijn helend. Voed jouw gedachten met deze Lichtzaden. Laat de chaos je UIT-zicht niet vertroebelen, blijf helder verbonden met het IN-zicht.

Mijn missie is om het Licht op aarde te beschermen, maar vooral het te (her)openen.

Dit was Arthura

25 december 2018

(eerste kerstdag)

Dit bericht of deze nieuwsbrief mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: Arthura Hector, www.ashtarcommandnederland.com

©ART-hura all rights reserved

NIEUWSBRIEF LEZEN

#2019

159 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda