• Arthura Hector

DE GROTE VERGADERING VAN 2019


Deze bijeenkomst omvat vele galactische en intergalactische levensvormen, afgevaardigden en Heilige Raden die met elkaar een energie van vrede neerzetten om deze blijvend te willen waarborgen in de hogere dimensies.

De grote vergadering die ook vanuit het Ashtar Command gevolgd wordt, geven een advies over de visie die zij opdoen in de vele werelden waarin zij werkzaam zijn. Een overzicht van situaties waarin deze werelden verkeren worden zo in kaart gebracht. Ten eerste vanuit liefde en observatie, ten tweede vanuit ondersteuning, waar dit nodig zou zijn. Ten derde vanuit een waarschuwing, deze geven zij af als dit nodig is om de vele galactische en intergalactische Raden te informeren over de staat van veiligheid.

Als hun staat van vrede wordt bedreigt, wordt er een noodplan ingezet. Vele andere Goddelijke beschavingen kijken mee en delen hun visie. Er wordt dan een zeer grondige blik opgeworpen en indien nodig een speciale unit opgericht.

Op het moment dat dit gebeurt, gaan zij regelmatig in beraad en bepalen zo, wat er gedaan mag worden. De werelden die vanuit vrede leven kunnen hun bestaansrecht verliezen, als deze vrede uit balans raakt dan beschermen zij hun velden. Om deze lichtvelden bevindt zich een groot etherisch buffer, deze beschermingslaag is nodig om de begrenzing tussen verschillende dimensies aan te geven. Je kunt ook spreken van portalen of wormholes, waarmee in die lagen gereisd kan worden. Deze kunnen de frequentie-verschuivingen opvangen en balanceren. Dit ontstaat wanneer men “reist ” tussen deze sterrenlagen in. Er zijn zoveel vormen van dimensies, dat dit nu niet allemaal hier benoemt kan worden. Ik geef slechts een summiere uitleg.

VOOR DE GROTE VERGADERING START

Deze keer kwam ik in de ontvangsthal en een bijzondere ceremonie werd hier neergezet. Een ceremonie van galactische kunst. Een multidimensionaal object waarin kleur, licht, vorm en geluid met elkaar communiceren waardoor er explosies van liefdevolle energie vrij kwamen. Deze had als functie om iedereen die binnenkomt te verwelkomen vanuit een zeer vreugdevol gebaar. Elk wezen heeft een unieke persoonlijkheid en daar reageert het op. Of liever daar communiceert het mee. Het tovert een glimlach in je hart. Het zorgt ervoor dat de verschillende energiefrequenties samen komen wanneer men aankomt. Zodat hiermee een mooie afstemming wordt bereikt nog voordat de vergadering begint.

Sommige wezens bezoeken deze grote vergadering alleen maar om aanwezig te zijn en te observeren. Uit een gezonde nieuwsgierigheid zou je kunnen zeggen. Uit interesse voor de andere werelden, zoals wij op aarde naar een lezing gaan om onze kennis en het bewustzijn te verruimen, zo zijn zij hier aanwezig. Uit alle hoeken van het universum wordt deze grote vergadering gevolgd. Dat brengt vele soorten licht bij elkaar en deze vormen zo een supergroot lichtfenomeen, een stralende zon. Waardoor deze vergadering een groot levend bewustzijn manifesteert, alleen al daarom is het boeiend om aanwezig te zijn, om dit soort lichtervaringen in je op te nemen.

Sommige levensvormen bestaan uit vuurwerk. Flitsende en knallende vormen van energie in een bol of een golvende energie die zachtjes jouw aanraken. Zij hebben deze energie als lichaam. Er zijn er ook die binnenkomen als pure energie en even later veranderen zij, voor de communicatie, naar een wat vastere vorm. Zij verschijnen dan plots voor je. Deze bijeenkomsten bestaan alleen uit vredelievende vormen, nooit is er strijd. De liefde overheerst alles en een rust daalt in je hart neer. Deze kracht is zo sterk dat jouw bewustzijn, geen dualiteit meer voelt. Alles is één. Vaak denk ik, als iedereen dit zou voelen op aarde, was er direct geen oorlog meer. Een oorlog zou nutteloos zijn in de ogen van deze kracht.

Toch bevindt zich deze vrede overal. Ook op aarde! Elk mens kan daar zich voor open stellen, het is overal aanwezig en ook voor iedereen die dat zou willen. Het is de afleiding van de dualiteit die ons steeds ergens anders naartoe trekt. Misschien zijn wij als kinderen: zeer onstuimig en nieuwsgierig om alles te willen zien, horen en voelen en het vooral willen bezitten. Het niet meer los kunnen laten van wat we fijn vinden of bij andere zien, zodat die kracht verandert in negativiteit.

DE BOODSCHAP VAN 2019

Er werd heel duidelijk gesproken over de grote verschuiving van de aarde en wat deze met de mens doet. Er wordt ook een grote zorg uitgesproken. De boodschap die ik eerder doorkreeg van Ashtar over 2019 en beïnvloeding komt al aardig op gang. Ik heb daar zelf ook wat ervaring in en snap inmiddels ook wat dit betekend. Het zichtbaar worden van deze energie in de stof, is een heel spannend fenomeen. Nieuw en misschien voor vele ook angstig. Toch wordt er gezegd dat er geen reden is voor angst, maar juist voor groei. Dat mogen wij mensen gaan omarmen. In alles de groei zien i.p.v. angst. Er gaat veel gebeuren, dat is een feit.

Mijn vraag was aan Ashtar: wat kunnen wij (mensen) er tegen doen?

Was blijkbaar een goede vraag, want direct werd er zeer uitgebreid op gereageerd. Ook al was deze vraag niet voor het grote publiek bedoeld. Zo zie je maar dat alles daar gehoord, gezien en gevoeld wordt. Dat is soms even wennen. Niks blijft geheim, alles is transparant. Met deze gedachte kan ik zeggen, werd mijn vraag direct beantwoord:

WEES TRANSPARANT IN ALLES WAT JE DOET

Het werd mij verder uitgelegd. Transparantie in nu juist wat er op aarde ontbreekt, omdat angst alleen kan ontstaan doordat er zaken niet duidelijk zijn. Wanneer er een vaag gevoel ontstaat van: “ Wat wordt er nu bedoeld? Er wordt vaak iets neergezet vanuit een mistige visie, daar waar de grauwe mist overheen getrokken wordt. Doordat het niet transparant is, kan er veel misvatting ontstaan.

"Dus wanneer er een raar gevoel in je buikstreek ontstaat of raakt je hoofd van slag? Wanneer je je niet meer kan focussen en je gevoel raakt de weg kwijt, valt je navigatiesysteem uit. Wanneer je dit ervaart, mag je direct bewust worden, dat er een negatieve beïnvloeding aanwezig is. Direct jezelf terugtrekken en naar een betere plaats gaan. Een plek waar het wel open en helder aanvoelt. Blijf daarmee verbonden en maak er een werkwoord van. Zo garandeer je je veiligheid. Simpele en eenvoudige verklaringen zijn vaak het helderst en waar.

Hoe meer jij jezelf in deze helderheid omhuld: Een heldervoelen en waarnemen kan dan opstaan. Je bent nu “vatbaar” voor het levende licht wat zich op aarde aan het manifesteren is. Op deze manier kun je het mistige gevoel ook beter aanvoelen bij andere, zodat je niet misleid wordt. Vele worden “verkeerd” beïnvloed omdat zij vanuit angst leven. Hun basis wordt sneller troebel dan bij degene die hard werken aan hun helderheid. En het is hard werken, want de misten komen plots tevoorschijn. Daar waar jij het misschien totaal niet verwacht. Deze schrikreacties zorgen voor een soort van aanval op je energie. Hoe minder stress, hoe meer rust, hoe beter je bestand bent tegen dit soort onheil.

Deze misten houden niet van transparantie, daar kunnen zij zich niet in verschuilen, ze worden daar juist zichtbaar.

Hoe meer jij kan waarnemen, hoe meer je ongeschikt bevonden wordt, om als pion in de grijze mist te mogen werken. Wees eerlijk naar je gevoel en uit je zo eerlijk mogelijk, tenzij het gevaar oplevert. Jezelf in gevaar brengen is nooit goed, wacht dan op een goed moment".

Deze wijze woorden kwamen van Melchizedek. Ik vind zijn wijsheid en warmte zo mooi. Hij laat zich zien als een zeer lieve oude man met witte lange baard en witte lange haren. Zijn kleding veranderde voortdurend van licht, kleur en figuren: heilige geometrieën. Terwijl hij sprak, maar meestal is zijn gewaad wit en eenvoudig. Hij keek mij aan en zei “jij ziet dit, omdat je dit zo wilt zien. Het is de vorm van communiceren die jij verspreid.” Ik wilde vragen wat hij bedoelde, maar hij stond alweer verderop en groette mij. Blijkbaar was het zo genoeg. De vraag die weer een vraag opwierp, was dit nu positief bedoeld?

“Kijk” zei Ashtar nu: “dat is wat je steeds doet. Laat het nu eens in het midden, maak het niet moeilijker dan het is”. We stonden op en liepen de grote vergaderruimte uit. Er was een pauze en die had ik echt nodig. Ashtar lachte zacht en zei: “neem even pauze en rust uit, we zien elkaar hier dadelijk weer, het volgende gedeelte gaat het over de aarde zelf.”

Ik liep naar een rustige ruimte in de gigantische golvend gevormde hal en nam plaats in een gemakkelijke stoel voor een zeer groot raam met uitzicht op de kosmos. Even later werd ik wakker, ik had geslapen.. Ashtar stond voorovergebogen naar mij en sprak mij zachtjes toe: ”Het is weer tijd Arthura”. We liepen weer terug naar de grote vergaderruimte, waar altijd alles in een cirkelvormige arena-achtige opbouw opgesteld stond voor deze grote bijeenkomst. Dat is om gelijkwaardigheid neer te zetten. Alleen al het kijken naar al die levensvormen, is zo bijzonder. Ik zou het willen schilderen, vormgeven.

We namen weer plaats

In het midden nam Ashtar plaats en later ook andere, want vanuit het midden werden nu holografische presentaties gehouden over de aarde en andere werelden (die ook duaal zijn). Er werden kenmerken besproken en observaties doorgegeven, maar er werden ook oplossingen aangedragen en vergeleken. Verschillende ervaringen werden gedeeld en aangehoord, wat betreft de vele soorten duale werelden. Sommige oplossingen die wel op andere planeten tot een succes hadden geleid vormde een goede informatie om andere daarin planeten te helpen.

Iedereen mocht opmerkingen maken of aanvullingen geven, iedereen. Je hoefde geen hoge rang te bezitten of wat dan ook. Gelijkwaardigheid en respect waren de enige leiddraad die er waren. Dat voelde zo vrij en ontspannen aan.

BERICHT OVER DE AARDE

Ashtar begon nu over de aarde: “De aarde heeft nu een direct signaal afgegeven van herstel."

Daarin vertelde hij ook dat de galactische levensvormen hierop gaan reageren, zij zullen haar helpen. Dat betekent dat het voor de mens hier en daar heel heftig kan gaan verlopen. De natuur komt in beweging, omdat de verschuiving ook een herstellende functie in zich draagt en de aarde laat groeien naar een hoger bewustzijn van balans. Ze is het zat en kan niet langer meer wachten. Haar natuurlijk bewustzijn geeft dit heel duidelijk aan, het is tijd voor haar om een belangrijke stap te gaan nemen. Dit jaar begint dit langzaam op te staan en vanaf volgend jaar zal dit een stuk heftiger gaan verlopen. Ze geeft elk mens en dier de kans om daar naartoe te werken. Volg je natuurlijke stem en voel wat goed is voor jouw als wezen.

Waar voel jij je veilig?

Transparantie wat hierboven al eerder is benoemd, zal verder gaan opstaan in alle onderdelen op aarde: In de politiek, economie, spiritualiteit, bewustzijn van alle levensvormen en in ieders persoonlijke groei.

De waarschuwing vanuit het Ashtar Command is afgegeven, want hoe gaat de mens en vooral de machthebbers hierop reageren? Zij willen iedereen zoveel mogelijk gaan waarschuwen om zich in een veiligheid te hullen. Golven van grote bewustzijnsvernieuwingen gaan open en daar zullen de hogere lichtkrachten in mee gaan helpen. Dat is ook echt nodig, want een tegenreactie is al gaande vanuit de Elite. Deze machten willen hun grenzen niet verleggen en de geopolitiek blijven zij aanhangen. Grondstoffen vanuit een overbelasting uit de aarde weghalen, kan straks niet meer. Ook al komen andere mogelijkheden vrij waar het ijs is gesmolten. Zij zijn verheugd en zeggen dat klimaatverandering onzin is.

De aarde gaat zich hiertegen echt verzetten. Vergeet niet zij is een levend bewustzijn. Zij heeft een eigen inbreng.

De aarde neemt geen wraak, lees het niet op die manier. Zij doet wat zij moet doen om in leven te blijven en om verder te groeien. Het is evolutie en zij duwen haar terug in een vorige fase. Door niet mee te groeien en andere manieren te ontwikkelen die bij deze vernieuwing horen. Geopolitiek hoorde bij een bepaalde tijd. Dat tijdperk is inmiddels verstreken, het levert blokkades op wanneer er niet wordt overgegaan naar een ander vorm van energie en de buitenaardse levensvormen kunnen de mens hierbij helpen.

Elk mens zal dus wakker gaan worden, daar wordt heel veel werk van gemaakt de komende decennia. Er is veel tegengehouden en de kunstmatige dam die dit tegenhield door misinformatie, deze staat nu op instorten, de gaten zijn er al ingevallen en laten de nieuwe stroom door. Hoe dan ook.

BEZORGHEID

De zorg die vanuit de galactische en intergalactische werelden worden afgegeven, is de tegenwerking die de Elite zullen gaan geven want een nucleaire wereldoorlog staat weer bovenaan de lijst. Daarnaast wordt er een kunstmatige wetenschap gevormd. De misleidende beïnvloeding van de mens over buitenaards leven en ook over de aarde zette zich ook door. Wees bewust.

Toch zal de mens hier doorheen moeten gaan en ja, elk mens zal zich moeten ontwikkelen om mee te gaan met de veranderingen van de aarde. Elk mens draagt daarin de eigen verantwoordelijkheid. Dat is het stuk waarin hard gewerkt zal worden, want het is een bijzondere tijd.

Daarom wordt er gezegd: “zie alles om je heen als een vooruitgang en probeer overal het positieve uit te halen voor jezelf. Groei door terwijl de andere achterblijven, dat kan moeilijk zijn voor deze generatie. Vooral voor de hoger gevoelige onder jullie. Er is een bepaalde groep nodig die dit neer mogen zetten, doe hieraan mee en maak je bewustzijn open en helder. Zet door. Lieve mensen wij helpen ook mee vanuit een andere laag, vanuit een hoger bewustzijn waarin wij uitleg kunnen geven aan jullie “.

Ik ben Ashtar en groet het licht in je hart

Arthura: Het is een hele hoop wat hier werd doorgegeven, laat het rustig inwerken.

22 maart 2019

Arthura Hector

Boodschap mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: © Arthura Hector

www.ashtarcommandnederland.com / all rights reserved

#grotevergadering #2019

354 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda