• Arthura Hector

Magnetisch veld en de zon, het klimaat op aarde


COUNCIL OF NINE

Goede dag lieve aardbewoners, dit is een zeer belangrijke boodschap van de Raad van negen. Wij spreken over het magnetische veld van de aarde en de zon. De zon produceert meer en meer warmte: het magnetisch veld en het plasmaveld krijgen meer kracht. Dus de hitte vanuit de kosmos neemt toe en deze wordt erg groot. Dit heeft invloed op de aarde, maar ook op de andere planeten en sterren. Dit zal de aarde raken en beïnvloeden, jullie beginnen dit nu al langzaam te merken. De keringen van de polen en het magnetisch veld van de zon vindt plaats zo om de 11 jaar. Deze twist van omkeringen worden zodanig sterk, wat uiteindelijk een bepaalde golfbeweging in gang zet. Dit tezamen met de groter wordende hitte zal de aarde beïnvloeden.

GEOPOLITIEK

Geopolitiek wordt tijdelijk een groot probleem voor de aarde, omdat de onbalans daardoor groter en groter wordt. Haar veld groeit in frequentie hoger en hoger. Dus de wereld komt in een andere klimaattransformatie. Dat betekent dat er enorm veel turbulentie van lucht zal zijn. De koude en de hitte zullen plaats maken voor een ander klimaat en ook nog een ander aangezicht. Geopolitiek kan uiteindelijk niet meer worden uitgevoerd zoals het nu gebeurt, ook al wordt dit koppig nog een tijd lang doorgevoerd. Zij geven pas op als zij een andere uitweg zien. De aarde zal dit spel overwinnen en vele zullen vertrekken naar andere planeten, om hun controlespel te verplaatsen naar een andere "geschikte" plaats in de kosmos. De kosmos is groot en bevat een totaal ander bewustzijn. Daar zullen vele wetenschappers en deze andere personen achter gaan komen. Wanneer zij kiezen om te blijven resoneren vanuit een dualiteit en macht.

KLIMAATVERANDERING POSITIEF EN NEGATIEF

Misschien vind je het niet leuk dat er heftige weersomstandigheden aankomen, maar het komt langzaam in beweging zodat je er aan kan wennen. Vanaf 2020 komt daar meer beweging in. Lief mens wen alvast maar aan de gedachten dat dit staat te gebeuren. De luchten krijgen vele mooie vormen en kleuren, want het wordt ook heel bijzonder en mooi. Spectaculaire natuurverschijnselen in de lucht, maar ook op aarde zelf. Sommige heb je nog nooit gezien en sommige kunnen erg gevaarlijk zijn. Volg je gevoel en intuïtie en wees niet naïef, alertheid kan op zijn plaats zijn. Daarnaast zachte mooie dagen met lieflijk weer, zoals die in een paradijs voorkomen. Geniet daarvan, laad jezelf op! Genieten hoort er ook bij, dat vergeten jullie zo vaak. Richt je niet alleen op de angst, ga hier goed mee om. Blijf niet steken in het oude, omarm het nieuwe.

VROUWELIJKE BALANS

De vrouwelijke energie en kracht (feminine christ) die de aarde bevrijdt, wordt groter. Wees respectvol naar alle natuurverschijnselen en naar de grote superkracht die deze kunnen omvatten. Probeer te begrijpen dat dingen niet meer hetzelfde zullen zijn. Leer opnieuw omgaan met de krachten van de natuur. Kijk naar jezelf, lief mens: Zie de reflectie van het vrouwelijke en mannelijke in je eigen systeem en creëer balans. Creëer balans overal om je heen, samen met moeder aarde en de grote universele moeder. Zij staat ook op, om de aarde te helpen. Vele zullen vanuit de kosmos helpen en ondersteuning bieden. Jullie zijn niet alleen, dit gaan jullie voelen en waarnemen.

DIEREN

De dieren gaan van karakter veranderen, omdat ze de veranderende aarde kunnen aanvoelen. Hun instinct is sterker, dus ontwikkel je intuïtie dan kun je direct contact maken, dit is mooi om te ervaren. Het is noodzakelijk om je hart en je gezond verstand te volgen. Want wanneer de natuur krachtiger wordt, wordt de mens dat ook. De mens is een onderdeel van de natuur, deel je liefde met deze frequentie. Wees niet bang voor de nieuwe energie van jezelf en de natuur. Lief mens dit wordt de nieuwe aarde..

VEEL BEWEGING

Het magnetisch veld van de aarde zal sterker en hoger worden, dus er zal meer onweer en bliksem ontstaan. Moeder aarde moet nu eenmaal ook haar energie kwijt. De stormen komen plots op en verdwijnen weer, de regen zal neervallen met pijpenstelen en andere onverwachte natuurverschijnselen. IJs wat een buitenaardse vorm aanneemt, omdat koude, wind en hitte snel omslaan. Dit is het water van de transformatie wat onstuimig kan zijn, maar ook heel helend werkt en welkom zal zijn na de hittegolven.

Veel beweging in alles dus, dat brengt sensationele schouwspellen teweeg. Onverwachte ervaringen die gedeeld mogen worden, deel dit met elkaar. Je helpt elkaar op die manier, want de oude kennis over het klimaat gelden dan niet meer. De oude wetenschap past niet meer en de zij kunnen dit niet zo snel volgen. Paniek hoeft er niet te zijn, tenzij je niet oplet en je gevoel ontkent. Groei mee en wees flexibel, ga niet koppig op de oude manier verder. Dit geldt zeker voor de politiek. Moeder aarde en de dieren in de natuur zullen je waarschuwen. Zij geven signalen af, maak verbinding met hen. Tot nu toe waren er gebieden op aarde waar het warm was of koud en met duidelijke jaargetijden. Alles verliep rustig en dit waren jullie gewend. Dat gaat veranderen, want wisselvalligheid in dit alles gaat met snelle afwisselingen ontstaan.

RAMPEN

Er zullen rampgebieden ontstaan, helaas kan dit niet anders. Dit is niet omdat God of moeder aarde boos is, nee, dit is herstel van de natuurlijke balans en de ontwikkeling van de evolutie op aarde. Wij helpen om rampen te voorkomen, niet alles kan voorkomen worden. Toch zal moeder aarde dit aangeven: direct of indirect, zij probeert alles zo goed mogelijk op te lossen en te beschermen. Sommige gebieden zijn erg kwetsbaar en daar ontstaat veel overlast. Deze gebieden liggen op de punten waar de aarde echt uit elkaar gaat drijven of juist samenkomt. De dualiteit mag geheeld worden en dit gaat niet altijd zonder slag of stoot. Moeder aarde roept al heel lang, stop met geweld en machtsmisbruik. Teveel mag teruggebracht worden naar genoeg.

Door deze aparte natuurverschijnselen gaat ook de vegetatie veranderen, nieuwe soorten bloemen en planten, maar ook dieren die nog nooit in bepaalde gebieden voorkwamen komen nu tevoorschijn. De mens zal wakker worden geschud, keer op keer. Zodat er veel kan veranderen in haar bewustzijn, dat is nodig. Hard nodig, om de mens mee te nemen in dit bijzondere fenomeen. Jij bent hier gekomen om hier getuigen van te zijn en met jouw lichtkracht dit alles in balans te brengen. Je hoeft dit niet alleen te doen, want die verantwoording is te groot om alleen te dragen. Dat vraagt niemand aan jou. Laat dus los wat je niet kan oplossen, maar begin in het klein, in je eigen leven..

NAKOMELINGEN EN VOLGENDE GENERATIES

Bereid je voor op een zeer bijzondere tijd, geef dit door aan je kinderen, nakomelingen en medemensen. Niet vanuit angst, maar wel vanuit een juiste realiteit. Zorg dat de intuïtie ontwikkeld wordt, zodat zij, die na je komen, een stapje voor zijn in dit alles. Zodat zij dit weten. Leer hen met de natuur samen te leven als een maatje en vanuit respect. De aarde wordt een ster en jij wordt een sterrenmens.

De aarde verandert en jullie veranderen mee en dit alles mag omarmt worden. De aarde is nu in een verschuiving, ze maakt bewegingen op verschillende punten en de magnetische polen reageren hierop. Wanneer deze periode voorbij is, na ongeveer honderd jaar, dan komt er rust en kan zij zich overgeven aan haar verdere ascentie: deze bestaat aan de totale afronding van een etherische aarde, een ster van Licht.

Dit was de Council of nine (Raad van negen)

Wij groeten de veranderingen in je hart vanuit positiviteit

Namasté

Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: Arthura Hector

www.ashtarcommandnederland.com

©ART-hura | all rights reserved

#Zon #Magnetischveld #verschuiving #Nieuweaarde #Klimaat

389 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda