• Arthura Hector

DE NIEUWE AARDE: PERIODE 2020/2022


ASHTAR: DE WITTE DUIF GAAT LANDEN

Goede dag lieve aardbewoners, hier spreekt Ashtar.

De start van de nieuwe aarde in het fijnstoffelijke veld zal vanaf 2020 verankerd worden, deze verankering zal een basis leggen voor een nieuwe start van de nieuwe wereld en duurt tot ongeveer 2022. In deze periode zal er veel gebeuren, alles wat we tot nu toe hebben voorspelt zal dan zichtbaar worden. De chaos in de mens zal ontstaan vanuit teveel keuzes tussen het oude, wat nog steeds aanwezig is en het nieuwe wat dan gaat opstaan.

VISIE

Een overdosis aan informatie, zowel de oude methodes als de nieuwe manieren, die fris en anders zijn komen binnen. Nieuwe methodes kunnen eerst wat argwanend bekeken worden. Het aftasten van deze nieuwe vibraties en mogelijkheden geven een nieuwe hoop. Het loslaten van het oude geeft wat twijfel. Het vertrouwen is nog niet volgroeid en de nieuwe basis zal in verschillende processen zichtbaar worden. Het eerste proces start vanaf 2020 tot 2022. Je kunt de voorbereiding nu al voelen.

GEDULD EN VERSNELLING

Heb geduld met jezelf, maar ook met je omgeving die zienderwijs aan het veranderen is. De waarneming van dit schouwspel is op zich al een hele beleving en sommige van jullie bekijken dit met een sceptische blik: "is het betrouwbaar, is het waar?" Dat geeft een inwendige strijd. Deze strijd moet eerst individueel overwonnen worden, voordat de totale bevolking tot eenheid kan komen. Het collectief bewustzijn mag begrepen worden. Een nieuwe versnelling gaat starten en sommige van jullie zitten in het voorprogramma en voelen dit gebeuren. Het kan heftig zijn om in versnelde processen van het bewustzijn te komen. Sommige draaien dan ook dol, omdat zij niet goed zijn afgestemd. Pas je leven aan aan deze versnelling, want dat is hard nodig voor de periode die aanbreekt.

DE WAARHEID

Zovele waarheden zullen opstaan, ook vele onwaarheden gaan tot leven komen en vullen de boeken die gelezen worden. De vele waarheden en onwaarheden die ontstaan vanuit een overgang brengen het bewustzijn tot ontwikkeling. Het prikkelt vele om wakker te worden in een volgende fase. De vrijheid van verandering raakt vele en sommige zullen via hun fantasie een overtuiging neerzetten die niet helemaal kloppend zijn! Ook zullen er zijn die de leugens willen ontmantelen... Maar wat is waarheid? Dát wordt de nieuwe ontdekking voor de mensheid. Vanuit creatie kun je namelijk alles neerzetten. De manifestatie kracht wordt werkelijkheid en dat is echt iets nieuws, daarmee experimenteren is nodig. Vandaar uit kan men leren wat wel en niet waar is. Of liever wat wel en niet passend is: Wat is jouw manifestatie en hoe omvangrijk is deze? Gaat het samen met de manifestatie van je medemens, omliggend gebied of land? Resoneert het samen met de nieuwe aarde? Daar liggen de mogelijkheden van een echte goede manifestatie of een tijdelijke die weer vergaat. Manifesteren doe je namelijk samen. Ook het Goddelijke bewustzijn manifesteert hier doorheen.

FILTERING

Uiteindelijk zal alles gefilterd worden en op een juiste manier vorm gegeven worden. Het besef zal groeien dat er buiten de aarde, een kosmos is waar ook leven aanwezig is. De aarde en de mens leven samen met de kosmos, daar mag ook een afstemming in komen. De manifestatiekracht van de kosmos en het Goddelijke, gaan jullie ontmoeten, lieve aardbewoners. Dominantie zal niet werken, tenzij het is om een deel te zuiveren. Dus een tijdelijke dominantie om de balans te herstellen kan mogelijk zijn. Daar zal ook de aarde een deel van mogen laten zien. Haar liefde is groot en zij zal altijd vanuit een onvoorwaardelijke liefde haar verandering delen. Zij zal nooit iemand uitsluiten, maar moet wel haar balans (die verstoord is) weer herstellen. Vele hebben meegewerkt aan die verstoring en moeder aarde is diep geraakt. Ondanks dit alles zal zij niet met een bestraffende vinger gaan wijzen, maar wel vanuit zelfbehoud zichzelf gaan redden. De vernieuwende beweging houdt niemand tegen. Het Goddelijke is daar verantwoordelijk voor of zelfs ook niet helemaal. Het reageert vanuit liefde op de roep van vernieuwing. Deze roep van vernieuwing kwam van de aarde en de mensheid. Zij willen allen bevrijd worden.

NATUURLIJK PROCES

Het is een natuurlijke proces, wat zich gaat manifesteren in een evolutie. Zij wil groeien zoals vele levensvormen op aarde die roepen om vernieuwing. Heel lang had de manipulerende mens de aandacht en de dominantie over groepen en gebieden. Aan deze periode gaat een einde komen en chaos hoort daarbij. Chaos zal tijdelijk langskomen, maar wanneer jij je goed afstemt op moeder aarde en het kosmisch bewustzijn, komt het goed. Wanneer je eigenwijs bent en je verzet tegen deze groei en ontwikkeling, zal er een lange periode van strijd aan vooraf gaan. Wanneer de mens verder gaat op een vernietigende manier, zal de chaos groot zijn. Het is een innerlijk gevecht wat zich naar buiten toe gaat manifesteren. Er zal vanaf 2020/2022 een stevige basis van natuurlijk bewustzijn hersteld worden. Dit gaat door totdat dit helemaal bereikt is.

POLITIEK BEWUSTZIJN

Het bewustzijn van de machthebbers gaat op scherp komen te staan. Met elkaar en ook binnenin zichzelf, wordt er een strijd gevoerd. De een zal de ander spiegelen in macht en angst. Daarnaast zijn er die dit zullen corrigeren, het is werkelijk een schouwspel voor het grote publiek. Iedereen leert hiervan. Hoe meer fouten er openlijk worden gemaakt, hoe sneller deze worden gezien en hersteld kunnen worden. Want vele worden wakker en gaan spreken, dat staat nu langzaam op. Moeder Aarde spreekt door hen, door jou en via de dieren. Haar vernieuwde vorm gaat opstaan in vele vormen. Alles is een deel van jouw aarde-bewustzijn. Besef dat goed, jullie zijn allen onderdeel van elkaar. Wanneer dit punt wordt bereikt, kan het kosmisch bewustzijn open gaan. Dan komen wij zichtbaar bij je, de Lichtdimensies gaan dan open. Wij willen graag een aanvulling en uitleg geven, vanuit onze kennis aan jou.

MULTIDIMENSIONAAL

Wanneer het multidimensionaal bewustzijn opengaat, kan de mens zien, horen en voelen in de vele lagen. Al deze sferen spelen mee in de vorming van de nieuwe aarde. Je gaat beseffen dat jullie allen daar slechts een onderdeel van zijn: niet alleen het fysieke speelt mee. Dat is nogal wat, om dit te ervaren. "It will blow your mind". (Het laat je hoofd ontploffen). Daarnaast geeft het veel vreugde en dit zal de basis zijn waaruit de nieuwe mens gaat opstaan, want dit voelt goed aan voor iedereen. De belevingen die hierbij horen zijn wonderschoon en niet in woorden uit te leggen, want deze liefde is alles omvattend. Daaruit wordt ook het nieuwe vertrouwen geboren, want vreugde geeft vertrouwen, inzicht en hoop.

PERIODE 2020/2022

Vanaf deze eerste periode ontstaat er ook veel spanning tussen de verschillende velden in de mens en in de aarde. Onderlinge spanningen zowel religieus, politiek als economisch zullen ontstaan. Waardoor er een grote omschakeling komt in deze velden van vernieuwing.

TIJDELIJKE SCHAARSTE

Schaarste in voedsel zal gaan ontstaan via de supermarktketens. Zij zullen onderdeel worden van de economische spanningen, want vele handelsovereenkomsten zullen blokkeren vanuit chaos. Er gaat wel iets nieuws opstaan, je hoeft geen honger te lijden. De boeren worden weer belangrijk in het aanbieden van voedsel. De mens mag weer zelfvoorzienend worden en letterlijk gaan samenwerken met de aarde. De afstand die vele hebben ontwikkeld tussen waar het voedsel vandaan komt en tot het punt van het consumeren is zeer groot. Het inzicht mag weer gaan ontstaan, ook het respect naar het voedsel en de aarde mag weer gaan toenemen. Voedsel wordt weer een medicijn van herstel. De onverschilligheid van de mens naar de dieren, planten en alles wat groeit op aarde is te ver gegaan. Dit moet stoppen. Elkaar helpen wordt weer belangrijk.

Bereid je dus voor op deze perioden en maak nu al contact met de aarde via het planten van zaden, je eigen groente telen. Zet het in kaart waar je eventueel terecht kan, wanneer de supermarkten er niet meer zullen zijn in de oude vorm. De overvloed van producten nemen tijdelijk af. In alles zal een nieuwe vorm gaan opstaan, de tijdelijke chaos moet overbrugt worden en van daaruit zal er een nieuwe levenswijze worden ontwikkelen. Weet dat jullie niet alleen zijn, er is hulp vanuit het Licht.

Tot zover deze boodschap..

Dit was Ashtar vanuit de Lichtdimensie, ik groet het Licht in je hart

Namasté

Deze boodschap mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com

©ART-hura all rights reserved

#nieuweaarde #2020 #2022

1,370 views

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda