• Arthura Hector

Portaal van 3-6-3: Vrouwelijk principe


Lieve mensen van de Aarde, hier spreekt Lady Luna. Ik wil graag spreken over de aardebloem en haar kracht.

De aarde bloem is een tijdje geleden geopend en toen dat gebeurde is er iets heel diep aangeraakt in haar kern. De opening van deze poort van de aardebloem werd een feit. De vrouwelijke kracht kon gaan groeien en werd sterker. De disbalans op de aarde kon nu hersteld worden. Dit alles is nu gaande en zal zich verder uit gaan breiden. De oude aarde is zeer oud en wijs en omarmt haar nieuwe jongere deel.

De volgende stap in dit ontwaken van het vrouwelijk principe is dat zij nu kan groeien tot een volwassen dame. Een dame van formaat. Laten we zeggen dat het nieuwe aardekindje wat inmiddels is geboren nu ver achter haar ligt. In deze volwassen staat zal zij gaan werken vanuit de lagen van de jongere vrouw. Haar schoonheid en jeugd zijn krachtig en nog wat speels. Toch begrijpt zij inmiddels wat de oude aarde is aangedaan, want de onbalans is een feit. Dit herstel is de taak van de nieuwe aarde. Niemand kan er nog omheen draaien dat de aarde geholpen mag worden en dat haar nieuwe bewustzijn dit alles niet meer zal accepteren.

HELPERS VAN DE AARDE

De vele helpers van de nieuwe aarde zijn inmiddels gearriveerd en maken zich klaar om elk mens bewust aan te raken en wakker te maken. Zij maken zich aan de mens zichtbaar. Wie zijn die helpers? Vanuit een multidimensionaal begrip bekeken, is dit moeilijk uit te leggen. Want in de vele sferen en lagen wordt er meegekeken, zo nodig ingegrepen. Er zijn zo veel lagen van bewustzijn, dat alleen al vanuit de liefdes resonanties ontelbare levensvormen bestaan. Je kunt spreken vanuit de sferen van de aardelagen zelf. Zij gaan mee in deze vernieuwing en kunnen duidelijk communiceren met de nieuwe jonge aarde. Vanuit dat oogpunt wordt de mens vaak onbewust benadert, soms vanuit de droomlaag. De maan, Lady Luna, zoals ik nu spreek helpt daaraan mee. Dus ook vanuit de luchtsferen, tevens vanuit de kosmos (stratosfeer) dragen we bij aan haar groei en genezing.

ZON ALS BESCHERMING

Haar grote partner is de zon, het mannelijk principe, die haar ondanks alles blijft beschermen. Haar leven, haar bewustzijn wordt door hem gevoed. Dit licht komt vanuit het Goddelijke en voedt haar kern van licht. Zodat zij samen zorgen dat de balans op de aarde zal worden hersteld. De vraag zal zijn moet er een bescherming worden ingezet tegen de mensheid? Kan de huidige wetenschap de zon omzeilen met hun techniek en kennis? Het antwoord daarop is : "Nee".

De wetenschapper en de machthebber weten inmiddels dat de zon en zijn hitteveld veel kracht kunnen uitoefenen op de aarde. Het krachtveld van de zon zal onderzocht en onderworpen worden aan vele testen, vooral de elektronische golven die de mens nu gebruiken. Dit zijn de lagere (5G) golven die een netwerk maken om de nieuwe communicatie van de mens te verwezenlijken. De zon is veel krachtiger en kan dit alles plat leggen op aarde, wanneer dit noodzakelijk zou zijn.

De evolutie van de aarde heeft effect op het bewustzijn van de groei van de planeten en de kosmos. De zon communiceert met hen allemaal. Zijn hitte en lichtkracht helpt alles om tot een groei te komen. Hij heeft respect voor alle vormen en soorten die daaruit ontstaan. Planetair, maar ook vanuit het sterrenlicht. Vele lichtsferen werken via het heilige licht en het heilige water, om de eenheid te maken.

ALLES MAAKT GELUID

Doordat de aarde roept en haar resonanties laat galmen door de ruimte, kunnen vele sferen deze roep horen. Geluidsgolven zijn namelijk een veel intenser middel om de gezondheid te meten van een planeet of ander lichaam.. Zodra het aarde-geluid minder wordt of anders van toon, wordt er direct hulp ingeschakeld. Alle planeten en sterren zijn afhankelijk van elkaar, daarom ondersteunen ze elkaar ook. De wezens die een ster, een maan of een planeet bewonen komen dan in actie. Er gebeurt zoveel waarvan de mens zich niet van bewust is, maar daar komt verandering in.

Door verder in het hart te dalen en de ratio meer te laten voor wat het is, kan er nu een nieuwe vorm opstaan die het vrouwelijk principe vanuit de mens gaat ondersteunen. Want de mens zelf wordt wakker en gaat opstaan om het vrouwelijk principe te openen en uit te dragen. Samen met de aarde, zal dit vanaf 6 juni 2019 een belangrijke stap gaan worden. Het portaal van het nieuwe vrouwelijke principe op aarde. Dit wordt een zeer mooie beweging die ondersteunt zal worden door de grote lichtsferen. Niemand kan deze beweging stoppen.

VROUW STAAT OP

De vrouw gaat opstaan zoals nog nooit tevoren en de tijd is NU. Vanaf 2020 zal dit wezenlijk te zien en te horen zijn. Het vrouwelijke principe krijgt een stem op aarde. Wat vooral bijzonder zal zijn na lange tijd van gevangenschap, is de ruimte die dit vrouwelijk principe zal gaan innemen. Het zal gaan golven en gaan groeien, want de aarde zal haar laten ontwaken op vele fronten. Vele mannen zullen dit ook bewonderen, want ook hun vrouwelijk deel gaat spreken via het hart. Het is niet alleen het pad wat de vrouwen zal inspireren, nee, iedereen wordt wakker en staat op. Het verschil met deze nieuwe tijd en de vorige evoluties, ligt hierin.

Ooit in de oude tijd waren de mannen en vrouwen vaak gescheiden en op deze manier leefde zij ook. In het dagelijks leven werkten zij beide aan een andere taak. Er waren aparte heilige cirkels voor vrouwen en aparte heilige cirkels voor mannen. Dat wordt nu dus het grote verschil. In de nieuwe aarde, ligt de keuze bij de mens zelf. Welk deel wil je gaan uitdragen en dit zal vooral gaan vanuit de eenheidsenergie. Daar ligt ook de grote verschuiving die nu plaats vind. Chaos zal tijdelijk een onderdeel zijn van deze verschuiving. Dat kan fysiek zijn, psychisch en maatschappelijk. Culturen en religies maken grote veranderingen door. Daar waar het vrouwelijk principe werd onderdrukt, zal nu een opening gaan komen. Overal op aarde gaan die portalen van het vrouwelijk principe stap voor stap open.

Er zal tegenwerking komen, maar ook vernieuwing en verrijking.

Je kunt spreken van een nieuwe dimensie, een nieuwe aardesfeer. Begrijp goed, dat dit ook kosmische gevolgen heeft. Er zal een extra lichtsfeer ontstaan en die is wonderschoon.

WAT GA JIJ DOEN IN 2019?

2019 is een belangrijk jaar, omdat al deze grote verschuivingen nu plaats vinden en later op zijn plek gaan vallen. Kijk goed wat je nog wilt bereiken en zet dat nu in. Maak de start, plant de zaden, want nadien zal je blij zijn dat je deze gezaaid hebt. Deze tijd is uitermate geschikt om een nieuwe start te maken, om je nieuwe manifestatie in te zetten. Het nieuwe plan lanceren is prima, wees gerust het hoeft nog niet af te zijn.

2020 wordt totaal anders. In energie, in wereldbeeld, in economie.. eigenlijk in alle lagen. De vrouw dient op te staan, omdat zij de oude kennis van vrede in zich draagt. Eindelijk zijn deze poorten nu aan het opengaan. De mens zal overspoelt worden met nieuwe kennis die al zeer oud is, maar welke vergeten zijn. Dat komt omdat deze verbonden waren aan het vrouwelijk principe. Door de verbanning van het vrouwelijke principe werd de kennis bevroren. Alleen via de vrouw kan deze weer teruggehaald worden en in gezet worden. Het nieuwe is de eenheid waaruit dit alles zal gaan ontstaan. Creatiekracht van de vrouw gaat van start!

In alles op aarde gaat de balans tussen het mannelijk en vrouwelijk principe resoneren, dit is de nieuwe aarde. Zij gaat aan de slag.

25 mei: De dag dat de vredespoort van Avalon (nieuw Avalon = nieuwe aarde) werd geopend en vernieuwd via het vrouwelijke principe (Judith Moore). Kort daarna de graancirkel via Robbert van den Broeke. Waarin de verbinding van de aarde en de kosmos werd gezaaid.

Dan het 3-6-3 portaal op 3 juni 2019. De start van de nieuwe maan van juni, maar ook kosmisch gezien een bijzondere doorgang en resonantie. Een om nooit meer te vergeten. Het punt van de vrouwelijke liefde gaat open en dat is uniek, elke keer komen we dichter bij de eenheid van de nieuwe aarde. Elke stap wordt nu zichtbaar en ieder reageert hier anders op.

(Arthura: Ook de kundalini wordt geactiveerd, dit in een volgend bericht).

Dit was lady Luna, de maanvrouw die het vrouwelijk principe mede ondersteunt en helpt uitvoeren.

Ik groet het vrouwelijk principe in je hart

Namasté

Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: Arthura Hector, www.ashtarcommandnederland.com

©ART-hura all rights reserved.

#vrouwelijkprincipe #2019 #Portaal363

237 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda