• Geplaatst door Arthura Hector

Graancirkel Portal 3-6-3: Trinity healing van de roos


Deze prachtige graancirkel (New Crop Circle - Sunset at Long Wood - Littleton, Hampshire Reported 3/6/2019) die op 3 juni 2019 is gemaakt, is de trinity verbinding waarmee ik de komende week ga werken. Ik wist totaal niet dat deze cirkels gemaakt waren, ik hoorde het vandaag. Ik vind het een mooie bevestiging van mijn berichten over het 3-6-3 portaal, ik zal deze energie dan ook meenemen in de healing.

Mijn berichten over het 3-6-3 portaal zijn hiermee verbonden.

Deze poort is werkelijk heel speciaal. De drie principes staan hierbij centraal. 1) Vrouwelijk principe, de maan het heilige water, 2) het mannelijk principe het heilige vuur van de zon. 3) Heilige geest: De combinatie van deze twee prachtige elementen, waaruit een derde eenheidsprincipe wordt geboren. Of hetgeen wat uit balans is: in ons geval op aarde hier: De vrouwelijke Christus: Maria Magdalena. De code en sleutel van deze graancirkel is de doorgang van het portaal 3-6-3. Het samenbrengen van alle 3 de delen in één harmonische eenheid.

Als je er naar kijkt zie voel je gewoon deze rustige kracht die van buitenaf naar binnen samen komt.. Ik hoor de resonantie van deze cirkel en brengt rust in mijn systeem. Het gevoel wat ik dan ervaar is, bij jezelf blijven in deze tijd van chaos. Naar het centrum gaan van je eigen kern en de vele dingen samenbrengen naar dat kernpunt in heelheid en rust.

Drieëenheid energie vanuit verschillende vertrekpunten:

1) Dit kan zijn jouw eigen eenheidsenergie in jezelf, welke samenkomt in de drieëenheidsenergie. 2) Het kan vanuit twee mensen, het man en vrouw principe, het kind zijn wat uit hun liefde geboren wordt. 3) De creatiekracht van manifestatie die geboren wordt vanuit de scheppende energie van de heilige geest. De heilige geest is cohesie van God, het ontbrekende deel wat eenheid brengt. Die deze beide delen tot 1 manifestatie maakt. (De kosmische roos is een mooie symboliek daarvan en komt daarna tot uitdrukking). Wanneer een manifestatie mislukt komt dit doordat de eenheid niet tot stand komt of kan komen. De wens of droom, valt dan uiteen voordat deze werkelijkheid wordt. Deze blijft dan in de droomfase of maginale werelden hangen. Dit is niet erg, want op een later moment kunnen alle elementen weer tot een nieuwe manifestatie worden opgeroepen. Blaas er nieuw leven in: Door vol te houden, te geloven en niet op te geven. Daarom voor een goede manifestatie: de eenheid in jezelf manifesteren. Eerst in jezelf, dan buiten jezelf.

TWEEDE GRAANCIRKEL 11 juni 2019

TURNING POINT / WHEEL

De volgende graancirkel die ontstaan is op 11 juni 2019, op die dag heb ik het bericht ontvangen van Adama, de binnenaarde. Zo ziet een echte manifestatiecode eruit. Alles is vanuit een overdracht-energie tot tegen-overdracht gemanifesteerd. Een kern met activatiecode.

De graancirkel van deze vorm, heeft een soort wieken: is een draaiend wiel, met andere woorden. Deze is in beweging en staat nog niet stil. Waarschijnlijk is de manifestatie nog niet klaar! Ik voel dat dit wiel is gemaakt vanuit binnen naar buiten. In samenwerking gecreëerd door de binnenaarde en de buitenaarde. Het is geen portaal zoals het 3-6-3 portaal.

Het is een energiemanifestatie en werkt op andere lagen dan de 3-6-3 code.

Tevens zou het een plattegrond kunnen zijn van een Orb. De grote buitenste cirkel zorgt ervoor dat de beweging binnen in de cirkel blijft en daardoor "bestuurbaar" wordt (via gedachten). Net als bij een Merkaba zijn er vele draaiende delen, die door wrijving een elektro-magnetisch veld neerzetten of deze beïnvloeden.

SEISMISCHE GOLVEN

In dit geval: Beïnvloed deze vorm het magnetisch veld van de aarde. Deze is vanuit de achtdeling opgebouwd. Wanneer er vanuit binnen naar buiten wordt gewerkt, kan dit samen gaan werken met: ....Ik krijg het woord seismograaf door, een machine wat aardbevingen kan registreren.... Ik begrijp dat deze graancirkel een soort tegenactie geeft voor overdadige bewegingen in het aardoppervlak, waardoor aardbevingen rustiger worden. Tegen worden gegaan. Dat is niet helemaal juist uitgelegd. Het is niet tegengaan, maar afzwakt of opvangt. Om de balans te herstellen in een bepaald gebied voor Moeder aarde. Dat hoeft niet op de plaats te zijn, waar deze cirkel tot stand komt. Vaak werken de lijnen en de bewegingen door naar andere plaatsen op aarde. Trillingen die dit alles beïnvloeden. De verschuiving van de aardekorst ondersteunen en begeleiden, zodat grote rampen afgezwakt worden. Ik zie hoge golven, deze worden dan minder krachtig.

Volgende week de volle maan en de zonnewende in 1 week, kan een extra "wave" veroorzaken. Het heeft ook te maken met de bovenstaande poort, eerst op een kier 3 juni 2019 en daarna wordt deze volledig geopend op 30-06-2019 (3-6-3 code tweede keer kosmische golf versterkt).

Wikipedia: Een seismograaf (uit het Grieks: seismos = aardbeving en graphein = schrijven) of seismometer is een instrument waarmee seismologen aardbevingen (seismische golven) kunnen registreren op een seismogram. Hierdoor is het ook mogelijk om de samenstelling van de diverse aardlagen te bestuderen.

Moderne seismografen bestaan uit een massa die zo is opgehangen dat hij ten opzichte van de omgeving in ten minste 1 richting vrij kan bewegen. Beweegt nu de aarde, dan blijft de massa stationair en de beweging van de aarde ten opzichte van de massa kan worden gemeten, als snelheid of als verplaatsing. De beweging werd vroeger door hefbomen mechanisch versterkt en door een pen op een langzaam draaiende rol papier overgebracht; tegenwoordig wordt hiervoor meestal gebruikgemaakt van elektronische registratie met behulp van computers.

Hogere intelligentievormen bezitten andere instrumenten dan wij op aarde, deze werken door in de energiegolven. radiogolven en seismische golven. Het werkt multidimensionaal (multidimensionale golven), moeilijk om dit verder uit te leggen nu. De ronde vorm is daarvoor het meest geschikt. De buitenste cirkel zorgt voor begrenzing ervan. In de stof neergezet: werkt deze symboliek alle kanten uit zowel op, in en boven de aarde om vele WAVES tot rust brengen, balanceren. De acht wieken kunnen zowel verticaal als horizontaal bewegen. Dit wiel registreert de bewegingen ook.

Dank je wel Adama dat je ons dit doorgeeft. Wat al eerder is doorgegeven, zij werken hard vanuit de kern van de aarde. Zij registreren de aarde(golven) op vele manieren.

Lieve groet Maria Arthura

Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: Maria Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com

©ART-hura all rights reserved.

Hier de aardse seismograaf in twee vormen:

Links: Binnenwerk v/e Seismometer

Rechts: Replica van Zhang Heng's seismometer Houfeng Didong Yi

De eerste seismograaf werd uitgevonden door Zhang Heng in China in het jaar 132. Hoewel er geen tekeningen van bewaard zijn gebleven, is er wel een beschrijving van hoe het apparaat eruitzag. Zhangs seismograaf bestond uit een grote cilinder met rondom 8 drakenkoppen, ieder met een metalen bal in zijn bek. Onder iedere drakenkop zat een metalen kikker met open bek. Als er een aardbeving plaatsvond zorgde een mechanisme in de cilinder dat een van de drakenkoppen de bal uit zijn bek in de kikkerbek eronder liet vallen, hetgeen een geluid als van een luide gong- of klokslag veroorzaakte. Wanneer aldus een geluid werd waargenomen wist men dat er ergens een aardbeving plaatsgevonden had. Door te kijken naar welke kikkerbek een bal bevatte, kon men vaststellen in welke richting het epicentrum van de aardbeving lag.

#Graancirkels #363portaal

107 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda