• Arthura Hector

Ashtar: De oerkracht in jezelf vitaliseren


Negatieve en positieve situaties

In de vele belevingen van ervaringen ontstaan er gekleurde emoties, deze zijn gelaagd en gaan op en neer. Deze beïnvloeden de keuzes die mogelijk zichtbaar worden.

Een positieve of negatieve situatie wordt hierdoor gevormd.

- Positieve emoties: zijn emoties die de mens blij maken en die een goede ondersteuning bieden in het maken van nieuwe keuzes. Het zichtbaar worden van de keuzes worden door een positieve instelling breder. Er is meer mogelijk of er is een duidelijke goede keuze aanwezig. Het geeft helderheid.

- Negatieve emoties zijn emoties die de mens neerslaan, onzeker maken in het kiezen van het juiste pad. Waardoor de keuzemogelijkheden zich verkleinen, een troebel beeld komt nu vaak naar boven. Wat is nu goed of slecht? Veel twijfel ontstaat al voor er een keuze wordt gemaakt. Positieve situaties worden gevormd door goede gedachten en de juiste keuze, maar wat is een juiste keuze? Volg je hierbij alleen het gevoel of mag de ratio ook mee beslissen?

Gevoel als eerste keus

De mens is gewend om de ratio als eerste te raadplegen en dat kan in verschillende zaken een goede keus zijn. Het vertrouwen op feiten is groot en onzekerheid wordt op die manier uitgesloten. De emoties blijven daardoor ook onder controle en vaak worden deze totaal uitgeschakeld. Deze gewenning mag in de nieuwe tijd onderbroken worden door het gevoel op de eerste plaats te laten komen. Het klinkt eenvoudig, maar dat is het zeker niet. Probeer het maar eens uit!

Hoe vaak zal je gaan merken dat je steeds toch weer vanuit de ratio kiest? Zo diep zit deze programmering. Het denken en het gebruik maken van het hoofd bevindt zich overal in jullie samenleving. De gehele structuur van leren is zodanig opgebouwd, dat je deze makkelijker kan benaderen via de ratio. De denkcultuur is niet zomaar omver te werpen. De emotie angst ligt erin verweven. Wat gebeurt er wanneer je het gevoel de vrije teugel laat?

Gevoelens worden uitgelegd als een vrouwelijke en vooral kinderlijke intelligentie. Een zachtheid waarmee maar moeilijk in gewerkt kan worden. Alsof je je op glad ijs moet staande houden.Dit beeld van onkunde en wankelen, wanneer de mens vanuit het zuivere gevoel gaat leven is krom. Onwetendheid over emoties en het gevoelsleven van de mens is zwaar ondergeschikt gemaakt op aarde. Daarover mag nieuwe informatie gaan opstaan en die komt er ook.

Grote omschakeling

Een grote omschakeling vindt plaats in het hart wanneer je dit aan durft, er zal een grote dosis aan informatie vrijkomen. Veel meer en totaal anders dan wanneer de ratio wordt gebruikt.De rationele structuur kan een mooie basis vormen, om het gevoel tot rust te laten komen. Op dit moment wordt het gevoel gevangengezet (ondergeschikt gemaakt) en gedwongen om tot stilstand te komen. De golven die emoties en het gevoel veroorzaken worden als te veel gemarkeerd. De ratio speelt de hoofdrol. Dit is de start van een bepaalde vorm van dominantie, waar vele mensen en groeperingen onder gebukt gaan.Door het loslaten van de ratio, welke gewend is om de baas te spelen, mag er een grote omschakeling in het bewustzijn plaats vinden. Zodat het gevoelsleven van de mens zich verder kan ontwikkelen. Het gevoel en de emoties van de mens zijn onderontwikkeld en dienen niet langer als verrijking, maar als een vorm van verwarring. Het struikelen over emoties hoeft helemaal niet. Wanneer de mens dit gebied gaat ontdekken komt er een grote energie vrij. De energie van de vrijheid.

Kinderlijkheid

In het begin zijn het de kinderen die dit openen en doorgeven, totdat de volwassenen dit alles gaan inzien en zichzelf bevrijden. Spirituele bevrijding kan dan plaats vinden en vele worden weer kind. De kinderlijke manier van benaderen zal de spiritualiteit doen opstaan. Het wiel mag weer opnieuw uitgevonden worden, maar nu vanuit het gevoel. Via het spelende en creatieve element, zal er een nieuwe wetenschap opstaan die dit alles gaat begrijpen.De volgende stap is de intuïtie ontwikkelen tot een instrument waarmee men grote dingen kan neerzetten. We spreken hier niet van duistere occulte zaken, maar van een nieuwe wetenschap. Helder en duidelijk, zonder fratsen.

Nieuwe wetenschap

De nieuwe wetenschap zal dit alles gaan herkennen en uitdragen, vanuit simpele handelingen en modules. De mens zelf zal de innerlijke stem gaan volgen en de eigen intuïtieve krachten weer gaan erkennen en toelaten. Het ontwikkelen van de telepathische vermogens staan als eerste op, door middel van het empathische talent. Het inleven in de ander zal leiden tot begrip voor elkaar en minder strijd opleveren. Tot nu toe werd hier lacherig over gedaan, alsof het een fantasie was.De nieuwe aarde maakt allen wakker. Juist ook de spirituele mens welke niet weet wat zij aan het doen zijn. Overal mag helderheid in komen. Gedachtekracht in samenwerking met de juiste emoties kan iemand totaal genezen.

Oerinstinct en golvende processen

Om dit alles te kunnen verwezenlijken gaat de mens door immense processen die de psyche wakker maken en het oude oerinstinct doen herleven. Deze golven van bewustwording worden door de oer-winden ingeblazen. Niet alleen bij de mens zal er een oeroude kracht op gaan staan, maar ook bij de dieren en de planten. De aarde roept op dit moment een enorme grote oerkracht aan, om alles te kunnen omzetten. Diep vanuit alle lagen komt zij naar boven en evolueert een nieuw geluid. Denk niet dat dit alles alleen de aarde beroerd. Vanuit de kosmos wordt deze oerkracht vanuit de diepte opgeroepen. Vele planeten, sterren en zonnestelsels vibreren hierin mee. Dit wordt de nieuwe oerkracht die de nieuwe aarde zal vormen en waaruit ook de nieuwe mens geboren zal worden. In de diepte van de negatieve ervaringen zullen bronnen opengaan, deze oerkracht ligt nog besloten in de mens. Zodat negativiteit wordt omgezet naar balans in alles.

Basisinstinct: vluchten, vechten of bevriezen

Ik, Ashtar bedoel hier niet mee, de basisinstincten die nu bij grote angst opstaan. Het vechten, vluchten of bevriezen zijn slechts simpele vervangers die zijn opgewekt. Deze zijn zo beperkt en totaal anders dan de werkelijke intuïtieve processen die open zullen gaan. Er is een groot verschil tussen zeer intelligente vormen van intuïtie en de 3 basiselementen die eigenlijk helemaal niet bij de mens horen. Het heeft de mens beperkt en afgesloten.De mens en het leven, bevat een andere code. Je kunt overleven via een basisprincipe of het beleven van een superintelligentie, waardoor er grote creatieve processen worden geopend om te kunnen (be)leven.

Beleving

De beleving, dat is wat er nu belangrijk gaat worden. Hoe beleef jij iets? Positief of negatief en de vraag is, wat wil je beleven? Op een natuurlijke manier via de aarde, kun je veel beleven. Je leven wordt een beleving. Niet langer een overleving. De aarde wil graag een extra beleving doorgeven door een nieuwe oerkracht te introduceren. En dit gaat via de super-intelligentie van de intuïtie. Via overleving van de angst wordt alles voor jou bepaalt. Via beleving bepaal jijzelf wat er gaat gebeuren en de keuze is dan kiezen voor een balans en harmonie. Overal balans brengen, totdat er een nieuwe wereld is gevormd en deze zijn kernpunt heeft behaald. Dan wordt het beleven een feit en het zijn in die beleving, de realiteit die jij voor jezelf hebt gecreëerd.

Dit was Ashtar

Ik respecteer de keuze van je hart

Namasté

Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com©ART-hura/ All rights reserved/ Ashtar-Rose

#Ashtar #negatiefenpositief #emoties #gevoel #oerinstinct

142 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda