• Arthura Hector

De veranderende maan in augustus 2019


De nieuwe maan van 1 augustus brengt langzaam een grote veranderingen in het emotioneel licht-lichaam teweeg. Tot aan de volle maan (15 augustus 2019) zullen veranderingen in je emotioneel licht-lichaam toenemen. Daarna werkt alles in tot de volgende nieuwe maan (30 augustus). We hebben met elkaar al vele trauma's losgelaten en omgezet, waardoor deze verandering kan plaats vinden op grote schaal. Hoe meer ruimte er ontstaan, hoe groter de verandering zal worden.

Dit is een positief gegeven, je zult merken dat je anders reageert op de buitenwereld. Misschien nog wat onwennig in het begin, omdat je dit niet gewend bent van jezelf.

VALLENDE STERREN

In de komende periode is er aan de hemel veel sterrenlicht in de vorm van vallende sterren, Perseïdenzwerm, te zien. Met als hoogtepunt op 12/13 augustus. Probeer met dit sterrenlicht in contact te komen. Het is niet zomaar dat dit alles samenvalt. Natuur en energievormen versterken elkaar, hebben een effect op ons mensen.. vooral bij het losmaken van trauma's kan deze sterrenregen heilzaam zijn en openend werken.

TRAUMA'S

De minder fijne kant kan zijn dat jij nog niet alle trauma's hebt losgelaten en deze maan kan dan flink gaan doorwerken in de diepste lagen van je emotioneel en fysiek lichaam. Hoe meer je dit tegenwerkt, hoe harder de strijd wordt. Daarnaast moet het mentale ook mee in dit alles. Het hoort bij je. We zeggen heel vaak : "Ga naar je hart en luister naar je gevoel". Dit is ook hard nodig, want we zijn het verleerd. Dus dat hart openen mag blijven doorgaan.

Een aanraking van liefde vanuit de hemel kan wonderen verrichten, je hart knalt open. Dat is zo mooi, maar o zo onbekend.

HET MENTALE HOOFD

Het licht in je hart openen is op dit moment niet genoeg. Jouw hardwerkende hoofd heeft voor een lange tijd alles veelal alleen geregeld, inclusief al het gepieker, de vele stressgedachten en heeft vele controles uitgeoefend in je leven. Deze mogen nu aangepakt en omgezet worden. Kijk in de spiegel van het mentale veld. Want het hoofdgebeuren mag nu vanuit het hart worden aangeraakt. Dat geeft een totaal ander beeld van alles om je heen. Het hoofd bevat immers een besturingssysteem, om je veilig en gezond te houden.

Signalen vanuit de neurosystemen, zorgen dat de hersenen, de spieren en alles wat met ons fysieke lichaam te maken heeft in actie komen. Soms loopt het vast door stress en krijg je fysieke klachten. Maar er is meer: Hetgeen wat via het mentale veld wordt bestuurd is in deze periode van belang.

Open je brein voor het licht van liefde en laat de pijnappelklier weer stralen, je zult zien dat je hoofd leeg wordt en vrij. Ruimte krijgt voor een nieuwe visie. Laat de kosmische zon weer binnenkomen en je epifyse (pijnappelklier) aanraken. Laat dit deel weer stralen.

ENERGETISCH EN EMOTIONEEL

Er is nog meer wat aangeraakt wordt tijdens deze maan, ons energetisch en emotioneel lichaam kan ook vastlopen. Grote emoties die niet in één keer kunnen worden verwerkt worden even in de wachtkamer geplaatst. Totdat er weer ruimte is. Bij sommige mensen duurt het heel lang om deze heftige emoties weer vrij te laten en de ruimte te geven. Steeds weer wordt er weer een muurtje opgebouwd. Nu is de tijd om deze deur te openen.

Door spirituele oefeningen komt men steeds vaker tot rust, de liefde raakt hen aan en nu is alles opgelost?

Vele (spirituele) mensen staan vreemd te kijken, wanneer zij deze mooie en helende energie tot zich krijgen. Zij zijn verwonderd dat er toch nog lagen zijn die geheeld dienen te worden. Je bent nog steeds de mens met de trauma's of blokkades. Die mag je zelf opruimen. Hierin liggen grote lessen in verborgen, die geopend dienen te worden. Zeker als je verder wilt groeien in het goddelijke licht van liefde.

JEZELF GENEZEN

Zonder deze belangrijke stappen van zelf-healing, kun je niet verder groeien in dit licht. Vele maken een vergissing door te denken dat een eenmalige licht-aanraking voldoende is. Er ontstaat daardoor weer veel teleurstellingen en men verlaat dit pad. Dit geestelijke, spirituele pad is een bijzonder mooi pad, maar ook een van grote omzettingen in jezelf. Een pad van zeer hard werken. Zeker nu de versnelde energie op aarde in werking gaat gebeurd er dit: "het een is nog niet klaar of het andere staat al op".

GEESTELIJK VELD

Aan de ene kant wordt je wakker gemaakt in een bijzonder veld van mystiek en mysterie. Zoals het de mens eigen is, wil men hier meer van ontdekken. De signalen worden afgegeven vanuit nieuwsgierigheid en dit mooie veld pikt jouw signalen op en de poort gaat verder open. Het komt tot leven en dan komen de uitdagingen op je pad, want dit eigenaardige veld communiceert met jouw onbewuste lagen. De lagen die altijd gesloten werden gehouden. De taal en communicatie verlopen anders en de energie van de maan maakt hier onderdeel van uit. Ook je droom en fantasiewerelden werken hier in door. Deze leren scheiden en herkennen is van groot belang.

Als een kind wat net leert lopen, stap je op een onbekend magisch pad. Je hebt immers nooit geleerd om hier naar toe te gaan en tijdens je aardse opvoeding werden je hersenen en je verstand ingezet voor andere doelen: "De controle blijven behouden".

Trauma's zullen het eerst worden aangeraakt, omdat trauma's ons zo diep raken en verweven zijn met onze emoties en de psychische velden. In een mens ontstaan er trauma's en kunnen in de loop van de tijd gevormd worden tot een blokkade. Het geestelijk veld wilt alleen maar aan jouw wens voldoen, meer ervaringen openen van liefde. Wat betekend dit? De blokkades belemmeren de poorten naar een andere laag waarin de geestelijke omhelzing aanwezig is. Het onbewuste veld werkt hard door en komt ook tevoorschijn in je fysieke leven. Het wil de blokkades opruimen om je verder in het liefdeslicht te brengen. Dit pad is een prachtig pad van verdieping en houdt nooit op. Dit is een multidimensionaal pad van groei en bewustwording. Tenzij jij zegt: "tot zover want dit is genoeg", dan zal het stop gezet worden, maar wanneer je bewust of onbewust toch vraagt om de vele dingen die je zou willen, gaat dit pad verder open, misschien onbewust?

SECRET GARDEN

Het is als een geheime tuin, die aanwezig is, maar niet waargenomen kan worden. Alleen zo af en toe kun je door de poort deze tuin ervaren. Deze ervaringen zijn heel speciaal.

Het is niet los te zien van ons bewust fysieke leven op aarde, ook al denken vele van wel. Ons brein is actief in de vele lagen van het levende licht en water. We mogen nog zoveel leren over dit grote veld wat nu open gaat, we weten nog steeds niet genoeg. Het kosmische veld is zo groot en oneindig. Controle uitoefenen op dit veld kan eigenlijk niet en daarom ziet het: "de controle en manipulatie als een ziektekiem die mag worden geheeld". Alles gaat vanuit liefde en mijn woorden beschrijven dit slechts vanuit een bepaalde benadering. Hoe vertaal je dit alles naar een wereld van eenzaamheid, manipulatie en strijd om bezit van kennis?

Dit is een onmogelijke taak. Kunstenaars proberen dit nieuwe gevoel steeds verder uit te dragen, maar worden vaak uitgelachen. Vooral als zij iets nieuws laten zien. Het werkt blijkbaar schokkend op bestaande beschavingen. Vrijheid is blijkbaar iets schokkends. Vrijheid is in jezelf gelegen. Je kunt reizen door de poorten van het licht en de dualiteit.

ALTIJD WEER LOSLATEN

Vasthouden is: "controle houden op het oude", iets wat men al vergaard heeft. Het is immers zo mooi en de angst voor verlies is zo groot. Van daaruit is religie ontstaan, om de goddelijke liefde in een vorm te gieten die men kan vasthouden. Uiteindelijk ontstonden daaruit de vele werelden van beschaving, deze gewoontes en waarden leven we nu nog na. Sommige zijn zo vast geroest, dat het nieuwe geen schijn van kans heeft. Groei is wat de mens nodig heeft, altijd weer opnieuw. Dat geeft het gevoel van waardigheid terug. Groei is ongrijpbaar en oncontroleerbaar. Hoe geef je groei weer?

Dus laat de verandering ontstaan in je eigen systeem, hou het niet langer tegen bij je kinderen of de volgende generatie. Maak geen nieuwe blokkades als familie, geef de blokkades niet door aan de wereld van morgen, maar los ze op! Begrenzing is goed, maar een blokkade levert strijd op en vele oorlogen strijden om hun gelijk om de oude normen en waarden..

Ooit klopte deze normen en waarde, maar ooit dienen ze vernieuwd te worden. Die tijd is nu gekomen. Want je oude omgeving en alles gaat veranderen..

DEZE MAAN

Bekijk tijdens deze maan, je eigen normen en waarde en waar loop jij in vast, wat levert zoveel boosheid op? De pijn die erachter ligt is de blokkade, ga er naar toe en wees een held(in). Laat het los en ontvang met een verlicht hart en hoofd, de nieuwe informatie die je kan helpen om op het nieuwe pad te gaan lopen. Er gaat een enorm nieuw pad open, sta ervoor open en help elkaar hierin. Durf hulp te vragen en te ontvangen, wees niet eigenwijs in de vorm van koppigheid, vasthouden aan. Maar doe het op een eigen vrije wijze, vanuit liefde: "want jij vormt je eigen vrijheid, je bent uniek".

Ik groet de verandering in je hart en in je waarneming

Namasté

Arthura Hector

5 augustus 2019

Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com

©ART-hura all rights reserved / Ashtar*Rose

PS nieuwsbrief over de ceremonie 8/8 portaal witte leeuw op 15 augustus: klik hier

Lees ook het bericht van de verandering en aanmelding inloggen om de berichten te blijven lezen.

#maan #2019 #augustus

177 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda