• Arthura Hector

Corona-virus schepper van balans of disbalans in het kristalveld?

Updated: May 4, 2020


Hier is Ashtar met een bericht over de balans en disbalans van het corona-virus, welke zich een weg baant via de mensheid op aarde.


Elke planeet roteert en elke molecuul trilt. In de beweging van de duale delen ontstaat op aarde vaak een disbalans. Dit komt omdat de mens de dualiteit nog niet ten volle kan waarnemen. De vrouwelijke en mannelijke energie spelen een rol in de dualiteit en deze heeft een eigen bewustzijn. Het virus zal een nieuwe visie brengen over het balanceren van de dualiteit, dit zal vele storingsvelden laten verdwijnen. Vanuit strijd kan het virus niet overwonnen worden, wel vanuit liefde, via de vrouwelijke kracht.


Natuurlijke en kunstmatige virussen


Er zijn natuurlijke en onnatuurlijke virussen. De natuurlijke virussen ontstaan vanuit een natuurlijke disbalans, zij verschijnen om deze onbalans op te heffen. Ziek worden is immers een teken van disbalans. Een zuigend storingsveld waarin zich een steeds groter wordende donkergrijze vlek ontstaat, brengt negatieve emoties. In deze donkere massa wordt dan uiteindelijk een deeltje geboren en dat kan uiteindelijk een virus zijn. Dit zijn waarschuwingstekens die moeder aarde geeft aan de mens, dat de balans aan het verstoren is. Op dat moment kan alles nog goed hersteld worden.


Een disbalans ontstaat in de dualiteit, wanneer tegengestelde elementen niet meer goed samenwerken. Hun beweging, de dans van de liefde wordt verstoord. Ook kan het gebeuren dat het ene element het andere steeds meer gaat domineren. Dat kan op microscopisch vlak doorwerken, maar ook in de macrowereld ontstaan.


Dit komt voor in alles waar dualiteit aanwezig is, in het onzichtbare en het zichtbare vlak.

De natuur, bij de planten en dieren. Bij de mens in het groepsbewustzijn, maar ook in het fysieke lichaam. De geestelijke en de fysieke wereld zijn uit elkaar aan het vallen, waardoor er op vele terreinen grote storingen ontstaan. Elk mens voelt dit en ook in de emoties zijn grote schommelingen op te merken. Geestelijke verwarring staat vaker op.


Corona virus


Het corona virus, of liever het SARS virus brengt ook een grote schommeling in de emotie. De samenstelling van het virus, welke vanuit een buiten de aarde gelegen bron is ontstaan was ooit in balans. Een buitenaardse groepering heeft dit deeltje materie naar de aarde gebracht. Eenmaal in de handen van de aardse wetenschap is het neergezet in een onnatuurlijke omgeving: om vanuit een gecontroleerde kunstmatigheid dit virus te laten ontstaan. Dit is, omdat de mens graag vanuit een grote kennis de aarde en de kosmos wil regeren. Deze waanzin is via onkundig gemanipuleer ontstaan en in jullie wereld gebracht. Deze oorlog is gericht tegen het vrouwelijk bewustzijn, het bewustzijn van liefde en waaruit alles groeit. Het wapen: "om de groei te controleren zoals het stilzetten van een groeiproces, daar willen zij de macht over krijgen. Een hele onnatuurlijke visie over de evolutie van de aarde, willen zij bevriezen. Haar nieuwe beweging en haar dans zijn zeer belangrijk in deze evolutie van het natuurlijk bewustzijn. Haar behoefte om zich verder te ontwikkelen worden zeer sterk.


Evolutie groei van de mens


In de komende tijd zal het bewustzijn van de mens een grote sprong maken en de meeste machthebbers willen hun macht niet opgeven. Zij weten heel goed dat deze tijd eraan komt en dat de aarde en de mens zichzelf evolueert naar een bijzonder krachtig wezen. Deze tijd van grote sprongen voorwaarts laat het hele aarde-bewustzijn veranderen in een multidimensionaal bewustzijn. Zij die denken god te kunnen spelen over dit alles, komen zichzelf heel hard tegen. Want deze kracht is een grote oerkracht en moeder aarde neemt alles mee in haar groei. Dit alles is niet te stoppen, maar sommige willen het oude behouden, door alles in een stilstand te zetten via het kunstmatig bewustzijn. Het controlesysteem proberen zij te vergroten! Voel je niet machteloos als zij dit gaan presenteren. De mens groeit harder dan deze technologie, ten minste als jij dit kan geloven. Want hun sterkste kant tot zover, is jouw laten geloven dat je gevangen zit. Weet dat de menselijke geest veel sterker is dan dit kunstmatige veld van controle.. Groei erbovenuit.


Kristalveld om de aarde

Het kristalveld om de aarde wordt tijdens elke volle maan sterker in verschillende lagen. Wat kan jij doen als mens van de aarde?


Vele van jullie vragen zich dit af en op dit moment kan ik alleen maar doorgeven: " laat alles op dit moment nog even op zijn beloop, want de uitkomst komt vanzelf en dan mogen jullie je stem verheffen, samengaan en actie ondernemen". Het is nu nog te vroeg, omdat er veel chaos aanwezig is in jullie geesten. Het collectief bewustzijn speelt een grote rol, deze is zich aan het resetten. Na de shock, komt het besef. Vele visies gaan open en nemen uiteindelijk een duidelijk standpunt in. De mensheid laat zich niet verder manipuleren. Deze kracht begint op verschillende punten op aarde wakker te worden. Er vormt zich een nieuwe visie. Het corona virus is slechts een symbolische afspiegeling van jullie maatschappij.


Paniek, boosheid en onmacht


Paniek, boosheid en onmacht komen naar boven en dit zijn de natuurlijke processen waar een mens doorheen mag gaan, maar let wel, verdwijn er niet helemaal in. Zorg dat je nu goed tot rust komt en kennis vergaard op een ontspannen manier. Laat de situatie die ontstaan is door het virus, voor je werken en laat de emoties maar voorbij komen en groei. Groei in je nieuwe visie. Wacht de kans af waarin het moment gaat komen dat jij op kan gaan staan en je visie constructief kan delen met andere. Wanneer je door allerlei informatie in paniek raakt, kalmeer jezelf en ga door met je trilling te verhogen, blijf genieten van het leven. Zie angst en alle andere emoties als groeistuipen, deze golven maken het bewustzijn open.


Het virus zal uiteindelijk iedereen gaan raken en daar groeit een nieuwe wereldwijde visie over gezondheid uit voort. In alles is het nu: de balans zoeken. Het oude loslaten en het nieuwe introduceren: dit alles gaat tegelijkertijd en dat kan soms best weleens even pittig zijn, maar het gebeurt over heel de wereld dus je bent hier niet alleen in.


Het virus laat iets zien


Waar heb jij het donkere schaduwdeel verstopt? Daar komt het virus voorbij en zal daar haar uitwerking in hebben.


Communiceer met jezelf en kijk waar het je naartoe leid. Op deze manier maak jij jezelf sterk en breng je alles weer terug in balans. Tijdelijk naar binnen gaan in de stilte, geeft vele nu de kans om juist verder door te groeien. De visie wordt nu in alle rust geopend. Dit is een goede start om een verbinding te maken met het nieuwe kristalveld. Maak een mooie lijn vanuit je hart naar dat veld van liefde. Daar ligt immers Aquarius in besloten.


Route en groei van het virus

Het virus zal moeilijk te traceren zijn, want de groei en route zijn wispelturig van aard. Het virus bevat een deeltje beschadigt licht en daarom reageert het steeds anders. Er zit een krachtige buitenaardse intelligentie in dit virus wat oorspronkelijk niet op aarde voorkwam. De menselijke ratio zal dit niet kunnen bevatten of kunnen beheersen. Het is uitgebroken en het probeert zichzelf in balans te brengen in een wereld vol storing en dualiteit. Deze omgeving is onbekend terrein voor het virus en niemand weet hoe dit verder zal uitpakken.


Paniekgedachte mogen losgelaten worden, want het virus reageert hier juist negatief op. Vooral als deze paniek langdurig wordt volgehouden en het je leven blijft beheersen.


Daarom zijn er vanuit de Lichtdimensies platformen ontstaan, om dit alles in goede banen te leiden. Althans tot een bepaalde hoogte, want zij die dit virus hebben gelanceerd moeten tot inzicht komen. Dan gaat er een nieuwe visie opstaan en komen we tot een mooie samenwerking, want de aarde en kosmos zijn immers één groot werkveld van liefde..


Dit was Ashtar,

Ik groet de balans in je hart


AdonaiVia Arthura Hector
Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: Arthura Hector www.ashtarcommandnederland.com


©All rights reserved: ART-hura /Ashtar Rose3,616 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda