• Arthura Hector

Val van het kabinet Rutte III

Updated: Feb 12

Dit zijn de eerste tekenen en deze zetten zich door naar maart en april 2021, tot ver na de verkiezingen zal er chaos zijn door onmogelijke regeringsakkoorden. In een volgend bericht hier meer over. En in dit vorige bericht lees je meer over 2021: jaar van de ontluiking in de politiek.


Op vrijdag 15 Januari 2021 is het kabinet Rutte III gevallen. Op een zogenaamde rustige overeengekomen manier diende de val van het kabinet zich aan. Niemand wilde ruzie. Al was daar wel het woord van premier Rutte voor nodig. Het middaguur is net aangebroken als premier Mark Rutte in de ministerraad het woord neemt. “Alles overziend zie ik ons demissionair verder gaan. Hoe denken jullie erover?” Daarmee komt een einde aan het derde kabinet dat Ruttes naam draagt.


Wiebes: geen schuldgevoel, maar affaire is ‘in mij gaan zitten’

Het kabinet is vrijdag afgetreden vanwege de fouten die zijn gemaakt in de zogenoemde Toeslagenaffaire.

Vreselijke mistanden in de toeslagenaffaire zijn ontstaan door fraudecontroles. Dit systeem faalde, maar er werd niks gedaan aan de klachten. Vanuit discriminatie en systemen met vele mankementen werden de misstanden onder de mat geveegd. Vele mensen zijn 10 jaar lang op een onmenselijke manier behandeld door de overheid.

Torenhoge schulden omdat zij als fraudeur werden bestempeld. Hele gezinnen zijn soms 10 jaar lang in een grote armoede terecht gekomen en nog. Verloren hun huis, partner en vooral hun waardigheid. Ze zijn kapot gemaakt en ondanks vele klachten faalde ook het rechtssysteem. De overheid had de macht en kon op onmenselijke wijze blijven doorgaan. Daar komt nu een einde aan, althans dat beloven zij. Het gaat de staat een hoop miljoenen kosten en of dat wel terecht komt waar het moet? De politiek spreekt over nieuwe wetten.. We gaan het zien.

Wat is een Kabinetscrisis Polygoonjournaal over de kabinetscrisis van 1958 die uiteindelijk leidde tot de val van het kabinet-Drees III Een kabinetscrisis is een situatie waarin het hele kabinet dreigt te "vallen", of daadwerkelijk zijn ontslag aanbiedt. Men zegt dat "het kabinet valt" als de leden van het kabinet (de ministers en staatssecretarissen) aftreden voor hun ambtsperiode ten einde is. Ten tijde van een kabinetscrisis wordt er druk overlegd tussen leden van regering en parlement. De minister-president zal in zo'n situatie meestal een lijmpoging doen om de val van het kabinet te voorkomen door een of ander compromis te vinden.

INHOUD Soorten kabinetscrises Een kabinetscrisis kan in verschillende vormen voorkomen:

 • Het kabinet dreigt af te treden als het parlement een bepaald voorstel niet aanneemt. Het centrale discussiepunt is het toekomstige beleid.

 • Er is zodanige kritiek op de regering vanwege (vermeend) wanbeleid, dat de regering onvoldoende vertrouwen van het parlement heeft om door te kunnen regeren. Het centrale discussiepunt is het in het verleden gevoerde beleid.

 • Een regeringspartij dreigt zijn steun aan een kabinet in te trekken, waardoor het kabinet onvoldoende vertrouwen van het parlement overhoudt om door te regeren.

Soms ontstaat er een kabinetscrisis zonder dat er een conflict met het parlement is. Een voorbeeld van zo'n kabinetscrisis was in Nederland het aftreden van het Kabinet Kok II naar aanleiding van het rapport van het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD) over het bloedbad bij Srebrenica. De leden van dit kabinet aanvaardden met hun ontslag de politieke medeverantwoordelijkheid voor het feit dat de Nederlandse militairen het bloedbad niet hadden kunnen voorkomen. Een kabinetscrisis begint vaak met een ministerscrisis. Een ministerscrisis is net zoiets als een kabinetscrisis, maar bij een ministerscrisis gaat het om het aftreden van één minister.

Gevolgen van een kabinetscrisis Soms kan een kabinet in een kabinetscrisis overeind blijven. Als een kabinetscrisis daadwerkelijk tot de val van een kabinet leidt, bieden de leden van het kabinet hun ontslag aan aan het staatshoofd. Er moeten dan nieuwe verkiezingen voor de Tweede Kamer worden uitgeschreven. Het oude kabinet blijft de lopende zaken afhandelen totdat er een nieuw kabinet is geïnstalleerd. Kabinetscrises in Nederland:

 • 1860: Verwerping Spoorwegwet

 • 1907: Verworpen Oorlogsbegroting

 • 1921: Verwerping Dienstplichtwet

 • 1924: Vlootwetcrisis

 • 1925: Nacht van Kersten

 • 1951: Nieuw-Guineacrisis

 • 1955: Huurwetcrisis

 • 1958: Einde Rooms-Rood

 • 1960: Bouwcrisis

 • 1965: Omroepcrisis

 • 1966: Nacht van Schmelzer

 • 1972: Uittreden DS70

 • 1977: Grondpolitiek

 • 1982: Financieel-economisch beleid

 • 1989: Reiskostenforfait

 • 1999: Nacht van Wiegel

 • april 2002: Srebrenica-crisis

 • oktober 2002: LPF-crisis

 • 2005: Paascrisis

 • 2006: Ayaan-Crisis

 • 2010: Afghanistancrisis

 • 2012: Kabinetscrisis over de begroting voor 2013

 • 2021: Toeslagenaffaire

link: https://www.parlement.com/id/vh8lnhrouwxl/kabinetscrises647 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda