• Arthura Hector

Wildfires Amazon: Druïden Cirkels slaan alarm

Updated: Mar 19, 2020VUURPIJLEN VAN DE ZWARTE WOLK

Afgelopen ochtend kreeg ik een mooi, maar krachtig bezoek van een oude druïde cirkel, maar ook een native die daarbij langs kwam sprak in een eigen taal en ik vertaal: Vuurpijlen van de zwarte (duistere) wolken. Ashtar was al aanwezig en ook Adama. Ze zeiden: " Luister goed wat we zeggen."


Grote bosbranden in Brazilië teisteren het Amazone gebied. Nu meer dan ooit. Ik kreeg een boodschap door.


De druïde sprak en zei: Dat zij nu alarm gaan slaan, er is teveel aan de hand met de bomen. de mens luistert nauwelijks. Plagen en andere natuurrampen ontstaan niet voor niets, het is om de mens te laten zien dat zij wakker moeten worden. Gelukkig gebeurt dat ook, maar soms moeten de gevolgen zo groot worden, dat er weer angst op gaat staan.


Nooit komen de druïde in mijn huis en zeker niet een hele cirkel. Ik heb oude verbindingen en ontmoet hen in de bossen of op heilige plaatsen. Dus dit zegt wat, een alarmerend bericht gaven ze mij door over wat bomen nog meer betekenen voor de mensheid. Dat komt nu in het geding.


Bomen zijn door het Goddelijk principe gecreëerd voor vele doeleinden, ze zijn bijvoorbeeld de longen van de aarde. Dat weet iedereen inmiddels. Ik heb ooit een bericht geschreven over: bomen zijn de ontvangers (antennes) van hoge lichtfrequenties, die de aarde nu binnenkomen. Ashtar gaf mij dit bericht. Deze keer vertelde de druïde iets heel moois over de bomen en oude kennis. Dit is wat zij ons nu willen doorgeven, tevens geven zij een alarm af op dit gebied... De oude druïde verteld:OUDE KENNIS EN BOMEN

Bomen dragen de oude kennis voor de mensheid, zij zijn een onderdeel van het familiebewustzijn van de mens. Mensen kunnen dus absoluut niet zonder bomen.

Via de bomen is er een techniek waardoor karmische familielijnen kunnen worden doorbroken. Het los komen van problemen die aards zijn neergezet, daar kan de boom heel veel informatie in doorgeven. Zij zijn de probleem oplossers.


Er zijn vele soorten bomen met vele soorten informatie. Hoe ouder de boom, hoe ouder de kennis. Alle bomen hebben met elkaar een diepe verbinding en communiceren met elkaar over de gesteldheid van de mens.


Een druïde is direct verbonden met de bomenkennis en een echte druïde leest geen boeken, maar bomen. Daar komt de ware druïde kennis vandaan. Via speciale inwijdingen worden zij één met de grote heilige druïden cirkel. De communicaties zijn vaak levenslang doorgegeven. Eens een druïde, altijd een druïde.


"Wij slaan groot alarm over hoe de mens nu omgaat met de bomen over de gehele wereld. De vele branden die aangestoken worden zijn een misdaad tegen de mensheid, vele oude kennis gaat zo verloren. Kennis die diende om de mensheid te ondersteunen tijdens deze evolutie. Dit is de kennis vanuit het hart en kan open gaan wanneer de mensheid weer een verbinding maakt met het hart. De grote heilige druïde cirkels zijn kosmisch en ook deze worden nu ondermijnt. Op aarde wordt de mens onwetend gehouden en deze kennis die via het Goddelijk principe via de bomen is doorgegeven, kan verloren gaan. Er gaan teveel puzzelstukjes ontbreken, op die manier kan de heelheid verbroken worden. Belangrijke schakels welke aeonen lang de kennis van de aarde zijn doorgegeven, blijken nu op te lossen in het vuur. Deze kunnen gaan verdwijnen of kloppen niet meer. De gaten in het geheugen van moeder aarde worden groter. Wij slaan alarm. Er mag niet nog meer verloren gaan, hierdoor kan de mensheid ten onder gaan. Deze kennis is cruciaal voor de tijd die komen gaat."


Adama

Zonder deze kennis kan de mens niet overleven op de aarde, die immens gaat veranderen. In de kern van de aarde zal de verschuiving de komende tijd ook gaan bewegen, dat betekend dat er veel licht en hitte vrij gaat komen. Door de oude kennis te begrijpen, kan de mens meegaan op een veilige manier in deze overgang. Maar door de vele chaos en disbalans die wordt neergezet zal de binnenaarde ook worden beïnvloed. Vooral in de fysieke lagen.


In de hogere resonanties van de aarde, kunnen wij overleven en alles blijven coördineren. Toch is er een limiet in dit alles. De verbindingen met de mens via een tele-portaal kan niet tot stand komen, als de mens onwetend blijft. Deze kennis gaat nu vrij komen via de bomen, zij zenden dit uit..


Grote Druïde

"Wij benadrukken vanuit de heilige cirkels, dat bomen niet te vervangen zijn. Elke boom is zo uniek als een mens. Met eigen ervaringen en eigen indrukken. Wanneer de natuur op eigen kracht een deel in vuur laat opgaan, hebben wij de grote voorzorg maatregelingen getroffen. Grote gebieden met bomen zetten wij dan over met behulp van de kosmische en planetaire krachten, naar een ander natuurgebied. De kennis gaat dan niet verloren. Kleine puzzelstukjes die verdwijnen hoeven geen ramp te zijn. Wij werken daaraan, zodat de oude kennis vanwaar de mens vandaan komt en ook waar zij naar toe gaat, behouden blijft.


De taal van bomen lijkt veel op de taal van symbolen en geluiden. Niet voor niets fluiten vogels de bomen toe, steeds weer nieuws over hoe de mens zich beweegt door het bos. Elke boom bevat een kennis die onmisbaar is. Elke vogel fluit de nieuwe berichten door. Niet alleen de vogels, maar de gehele natuur slaat informatie op.


Tijdlijnen worden hierdoor uitgedragen. In facettes zorgt de boom en de natuur voor de kennis van die tijdlijn. Je begrijpt dat teveel bosbranden grote schade aanricht aan deze kennis. Sommige druïden incarneren als bomenmens. Op die manier kunnen zij iets meer doen dan een normale boom. Dit zijn de "lopende" bomen.


Sommige bomen zijn erg mishandeld als boom en dit onthouden zij. Deze hele bomenlijn weten dit. Wat er nu gebeurt in het amazone gebied, richt grote schade aan in het bomenbewustzijn, maar juist ook voor de mensheid. Daarom kermen de bomen wereldwijd: de bomen geven op dit moment een zeer verdrietig signaal af. "De vuurpijlen uit de donkere wolk zijn de oorzaak". Dit is symbolisch uitgelegd.


Ashtar

Kijk wanneer een aarde opwarmt, omdat er een evolutie aan ten grondslag ligt, wordt dit op een natuurlijke manier in gang gezet. In fases. Het planetair bewustzijn van moeder aarde houd rekening met alles wat op haar leeft, om zo min mogelijk opofferingen te maken.

Zij houd van alles wat op haar leeft en via de bomen kan de mens de kennis om te overleven ontvangen. De dieren weten dit al. Sommige dieren weten ook van te voren, welk gebied er getroffen gaat worden en worden.


Maar doordat er zoveel gesjoemeld wordt met de vernieling en vernietiging van de natuur, raken de dieren ook in de war. Hun eigen innerlijke klok loopt daar niet gelijk mee. Wanneer dieren al in de war raken, wat doet dit dan niet met de mens en haar innerlijke klok? De innerlijke klok van de mens is al zo aangetast en onwetend gemaakt.

Het behoud van bomen is zeer belangrijk, ook het positief denken over bomen helpt mee.Amazone, natives beschermen dit gebied


De plagen die ontstaan in de natuur geven heel duidelijk aan dat er een grote disbalans aan komt. Zij zijn de toekomstvoorspellers. Insecten veroorzaken juist wat er gaat komen. Je kunt op dat moment nog heel veel doen om dit probleem op te lossen. De natuur geeft je de tijd. Negeer je dit signaal en spuit je alleen maar gif, dan zal de ramp groter worden. De natuur en de bomen geven signalen af. Een heilige boom die dood gaat, geeft aan dat zij overbelast raakt. Er is een onbalans: Door negatieve gedachten over insecten en over het bos te verzenden naar andere. Help je niet mee, maar verzwaar je de energie. Het probleem vaststellen is goed, maar wat ga je er vervolgens mee doen? Wees constructief en niet destructief.


Handelen en bidden zijn beide goede manieren. De fysieke wereld heeft fysieke middelen nodig. Machthebbers moeten gaan inzien wat zij veroorzaken. De meeste van hen zijn aangesloten op het egocentrische bewustzijn en het Goddelijke principe geeft iedereen de kans om door te groeien naar een zelfbewustzijn.


Soms zijn de situaties zo nijpend, dat er via een wereldvisie een S.O.S. moet worden afgegeven. Deze verspreid zich dan razendsnel, de mens moet dan wel luisteren. Dit dient dan als voorbeeldfunctie. Dit punt is bereikt en er is dan ook werkelijk een keerpunt nodig. Zij die deze vernietiging veroorzaken worden benadert door ons. Steeds weer en ook nu. Wij zullen met hen gaan spreken. Zij zijn de out laws van de kosmische en Goddelijke wetgeving. Zij zijn ooit ontstaan vanuit een zijtak in de duale wereld. Op een bepaald punt zullen ook zij gaan inzien dat er geen voordeel meer te halen is uit disbalans. Sommige zijn hardnekkig.


Toch is er nog weinig ruimte voor hen om tot dit inzicht te komen.

Probeer in je eigen omgeving op te merken wat er verandert kan worden, dat stukje natuur is verbonden met de innerlijke stem van jou, kijk diep in jezelf. Kijk vooral naar je gedachten, wat gaat er zoal door je hoofd of liever door je hart? Maak jezelf sterk zodat beïnvloeding vanuit het oude jou niet langer tegenwerken.


Sta op voor Moeder Aarde, waar je kan. Ze heeft ons allen nodig.


Dit waren Ashtar, Adama en de oude Druïde Cirkel

Wij groeten de aarde in jullie hart


Namasté23 augustus 2019Dit bericht mag gedeeld worden in haar geheel en onder vermelding van de bron: Arthura hector www.ashtarcommandnederland.com723 views

Recent Posts

See All

 ARCHIEF

 Website created by © Arthura Hector

 All rights reserved ©ART-hura | www.ashtar-rose.com | afbeeldingen (digital) art mogen niet gedeeld of gekopieerd worden | Copyrights Arthura Hector | Breda